Home Blog pc-software zákonné podminky e-shopu

zákonné podminky e-shopu

Popis: Jak dodržet povinnost E-shopu, posílat obchodní podmínky a další informace povinně jako přílohu v e-mailu, odkaz nestačí.
Klíčová slova:
Hits: 1360
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Blog - pc-software
Napsal uživatel Admin   
Pondělí, 24 Říjen 2016 19:10

E-shop musí posílat obchodní podmínky a další informace povinně jako přílohu v e-mailu, odkaz nestačí.

Jde o to dát zákazníkům k dispozici dokumenty:

 • obchodní podmínky
 • informaci o právu odstoupit od smlouvy
 • a volitelně i formulá k odstoupení od smlouvy

Tuto povinnost upravuje nový občanský zákoník od roku 2016 a právo odstoupit od smlouvy od roku 2014

čerpal jsem z url https://www.shoptet.cz/ke-stazeni/

jak na to?

 1. Vytvořte si podmínky dle vzoru, vizte odkaz nahoře shoptet nebo odkazy na místí soubory
 2. z techto generujete pdf soubor
 3. ten zavěste do FTP webshopu
 4. proveďte úpravu ve zdrojovém kódu e-shopu
 1. JoomShopping Version 2.9.7
  do souboru /componants/com_jshopping/controllers/checkout.php
  za oblast
  <strong>
  </strong>//send mail client
  $mailer =& JFactory::getMailer();
  $mailer->setSender(array($mailfrom, $fromname));
  $mailer->addRecipient($order->email);
  $mailer->setSubject( sprintf(_JSHOP_NEW_ORDER, $order->order_number, $order->f_name." ".$order->l_name));
  $mailer->setBody($message_client);
      if ($jshopConfig->order_send_pdf_client){
        $mailer->addAttachment($jshopConfig->pdf_orders_path."/".$order->pdf_file);
      }
  

  vložit
   
      
      $mailer->addAttachment('obchodni-podminky-2016-jatop-topolycz.pdf');
      $mailer->addAttachment('pravo-odstoupit-od-smlouvy-2016.pdf');    
      $mailer->addAttachment('formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy-2016-jatop-topolycz.pdf');  
  


 2. Presta shop 1.5
  • pomocí modulu E-mailové přílohy - Ver.1.6_0110
 3. PrestaShop 1.6

v souboru /classes/Mail.php
před kod

 /* Send mail */
 $send = $swift->send($message, $to, new Swift_Address($from, $from_name));
 $swift->disconnect();
vložit
//       tcl  <a href="http://forum.c4.cz/post17796.html#p17796">http://forum.c4.cz/post17796.html#p17796</a>
if ($template == 'cs/order_conf') {
$message->attach(new Swift_Message_Attachment(file_get_contents("obchodni-podminky-2016.pdf"), "obchodni-podminky-2016.pdf", "application/pdf"));  
$message->attach(new Swift_Message_Attachment(file_get_contents("pravo-odstoupit-od-smlouvy-2016.pdf"), "pravo-odstoupit-od-smlouvy-2016.pdf", "application/pdf"));
$message->attach(new Swift_Message_Attachment(file_get_contents("formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy-2016.pdf"), "formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy-2016.pdf", "application/pdf"));        
$message->attach(new Swift_Message_Attachment(file_get_contents("prodejny-2016.pdf"), "prodejny-2016.pdf", "application/pdf"));  
 }
 
v presta 1.6.1
před kod
/* Send mail */
      $message->setFrom(array($from => $from_name));
      $send = $swift->send($message);
vložit
// tcl  <a href="http://forum.c4.cz/post17796.html#p17796"><a href="http://forum.c4.cz/post17796.html#p17796</a>">http://forum.c4.cz/post17796.html#p17796</a></a>
  if ($template== 'order_conf') { // == 'cs/order_conf'
    $message->attach(Swift_Attachment::newInstance()->setFilename('obchodni-podminky.pdf')->setContentType('application/pdf')->setBody(file_get_contents(_PS_ROOT_DIR_.'/obchodni-podminky.pdf')));
    $message->attach(Swift_Attachment::newInstance()->setFilename('pravo-odst-od-smlouvy.pdf')->setContentType('application/pdf')->setBody(file_get_contents(_PS_ROOT_DIR_.'/pravo-odst-od-smlouvy.pdf')));
    $message->attach(Swift_Attachment::newInstance()->setFilename('form-odst-od-smlouvy.pdf')->setContentType('application/pdf')->setBody(file_get_contents(_PS_ROOT_DIR_.'/form-odst-od-smlouvy.pdf')));
  }

 Dále již dříve povinné náležitosti

 • daňový doklad úprava faktury Joomshopping 2.9 Joomla 1.5
 • v souboru /components/com_jshopping/lib/generete_pdf_order.php
doplněnny náležitosti Jako prodávající, kupující, ič, dič, DUZP, DPH, hlaička a do patičky číslování, dokad označen jako Faktura - Daňový doklad
 
řešení záhlaví a zápatí

class MYPDF extends TCPDF{
  function addNewPage(){
    $this->addPage();
    $this->addTitleHead();  
    $this->addFooter();//tcl
  }
  function addTitleHead(){
    $jshopConfig = &JSFactory::getConfig();
    $vendorinfo = $this->_vendorinfo;
    $this->Image($jshopConfig->path . '/images/header.jpg',1,1,$jshopConfig->pdf_header_width,$jshopConfig->pdf_header_height);
    $this->Image($jshopConfig->path . '/images/footer.jpg',1,265,$jshopConfig->pdf_footer_width,$jshopConfig->pdf_footer_height);
    
    //zahlavi
    $this->SetFont('freesans','',8);
    $this->SetXY(40,12);
    $this->SetTextColor(155,155,155);
    $_vendor_info = array();
    $_vendor_info[] = $vendorinfo->company_name; 
    $_vendor_info[] = $vendorinfo->adress ;
    $_vendor_info[] = $vendorinfo->zip . " " . $vendorinfo->city ;
    if ($vendorinfo->phone) $_vendor_info[] = _JSHOP_CONTACT_PHONE . ": " . $vendorinfo->phone;
    if ($vendorinfo->fax) $_vendor_info[] = _JSHOP_CONTACT_FAX . ": " . $vendorinfo->fax;
    if ($vendorinfo->email) $_vendor_info[] = _JSHOP_EMAIL . ": " . $vendorinfo->email;
    $str_vendor_info = implode(", ",$_vendor_info);
    $this->MultiCell(150, 3, $str_vendor_info, 0, 'R');
    $this->SetTextColor(0,0,0); 
  }  
  //zapati
  function addFooter()
  { //<a href="http://www.fpdf.org/en/doc/aliasnbpages.htm">http://www.fpdf.org/en/doc/aliasnbpages.htm</a>
    // Go to 1.5 cm from bottom
    $this->SetY(-32);
    // Select Arial italic 8
    $this->SetTextColor(155,155,155);    
    $this->SetFont('freesans','',8);
    // Print current and total page numbers
    $this->Cell(0,10, $this->PageNo().'/{nb}',0,0,'C');
  $this->SetTextColor(0,0,0);
  }
  
function addFooter2()
  { //<a href="http://www.fpdf.org/en/doc/footer.htm">http://www.fpdf.org/en/doc/footer.htm</a>
    // Go to 1.5 cm from bottom
    $this->SetY(-15);
    // Select Arial italic 8
    $this->SetFont('freesans','',8);
    // Print centered page number
    $this->Cell(0,10,'Page '.$this->PageNo(),0,0,'C');
        //PageNo - page number
    // AliasNbPages - define an alias for number of pages
  }    
}
function generatePDF($order){
    
  $jshopConfig = &JSFactory::getConfig();
  $vendorinfo = $order->getVendorInfo();
  
  $pdf = new MYPDF();
  $pdf->AliasNbPages();  //tcl
  $pdf->_vendorinfo = $vendorinfo;
  $pdf->SetFont('freesans','',8);
  $pdf->setPrintHeader(false);
  $pdf->setPrintFooter(false);
  $pdf->SetMargins(0, 0, 0);
  $pdf->addNewPage();  
...
}

další úpravy ke zlepšení

úpravy v souborech
/template/design/html/com_contact/default.php h2 kontakt
/templates/design/html/com_contact/contact/default_address.php
/components/com_jshopping/controllers/checkout.php
 
řazení ve frontendu podle nastaveného v administraci nefungovalo
/components/com_jshopping/templates/default/checkout/shippings.php
//tcl
// Comparison function
//<a>http://stackoverflow.com/a/4282423</a>
//<a>http://stackoverflow.com/questions/4282413/sort-array-of-objects-by-object-fields?answertab=active#tab-top</a>
function cmp($a, $b)
{ return strcmp($a->shipping_ordering, $b->shipping_ordering);}
//tcl razeni dopravcu
uasort($this->shipping_methods,'cmp');
/components/com_jshopping/templates/default/order/order.php umisteni objednavka zrušena a stáhnout fakturu
uprava linku na produkty , přepsání semi SEO url na číselnou
<div class="buttons">
                <?php if ($product->buy_link){?>
                <a href="/<?php print str_replace('/component/jshopping/','/nabidka/',$product->buy_link)?>"><?php print _JSHOP_BUY?></a> &nbsp;
                <?php }?>
                <a href="/<?php print str_replace('/component/jshopping/','/nabidka/',$product->product_link)?>"><?php print _JSHOP_DETAIL?></a>
              </div>
/components/com_jshopping/templates/default/category/mainpage.php  - podobne
/components/com_jshopping/templates/default/category/category_default.php - podobne
 
zde je definovan stav kdyz user da zrusit objednavku, jako $c_payment_status_for_cancel_client = 3; v 
/components/com_jshopping/lib/static_config.php
 
změny zobrazení adresy a podminky bez javaskriptu
v /components/com_jshopping/templates/default/checkout/previewfinish.php
 
/components/com_jshopping/controllers/checkout.php - nic
 
úpravy v zápatí potvrzujícího e-mailu z e-shopu, zrušení objednávky, podmínky
/components/com_jshopping/templates/default/checkout/orderemail.php
 
neuspesny pokus spustitt generovani pri zmene stavu
vkladani na ruzna mista save() oreder() v
/components/com_jshopping/controllers/user.php a
/components/com_jshopping/controllers/orderstatus.php
 
 
/components/com_jshopping/lang/cs-CZ.php
 
 /components/com_jshopping/controllers/checkout.php-nic
 
malé úpravy
 /components/com_jshopping/templates/default/checkout/previewfinish.php
/templates/design/css/style.css - rámečky tabulky, adresa
 /components/com_jshopping/css/default.css - adresa v poslednim kroku order, hmotnost pod objednavkou
 
sitemapgenerator
 
joomla plugin include module
 
Aktualizováno Pátek, 29 Září 2017 06:40