MHMP, OOA - 6903/10 | zamery-MC

MHMP, OOA - 6903/10

Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 

Hlavní město Praha zveřejnilo záměr prodat  formou veřejného výběrového řízení

zmer-HLMPRAHA-OOA-6903_10pozemky parc. č. 576/1 o výměře 14.449 m2, parc.č. 576/47 o výměře 21.984 m2, parc.č. 576/49 o výměře 5.542 m2 a parc.č. 576/50 o výměře 30.073 m2, tj. o celkové výměře 72.048 m2 vše v k.ú. Háje

jedná se o tyto pozemky
576/1 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
576/47 - orná půda, zemědělský půdní fond
576/49 - orná půda, zemědělský půdní fond
576/50 - jiná plocha, ostatní plocha
katastrální mapa


originální oznam
Prodej-poz-Haje-Ke-cvicisti-16-07-10.pdf


.