Diagnoza nemoci C - Novotvary

diagnoza nemoci

Třída II Novotvary
kategorie:

třídakategoriepopis
II C Novotvary
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina C00_D48 Nádory
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
IIC00-C14Zhubné nádory pery
IIC15-C26Zhubné nádory tráviacich orgánov
IIC30-C39Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov
IIC40-C41Zhubné nádory kosti a kĺbovej chrupky
IIC43-C44Melanóm a iné zhubné nádory kože
IIC45-C49Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva
IIC50-C50Zhubné nádory prsníka
IIC51-C58Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov
IIC60-C63Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov
IIC64-C68Zhubné nádory močovej sústavy
IIC69-C72Zhubné nádory oka
IIC73-C75Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním
IIC76-C80Zhubné nádory nepresne určených
IIC81-C96Zhubné nádory lymfatického
IIC97-C97Zhubné nádory s viacnásobným primárnym výskytom na rozličných miestach
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie C - Novotvary
Kody:

upkódpopis
C00Zhoubný novotvar rtu
C000ZN- horní ret, zevní
C001ZN- dolní ret, zevní
C002ZN- ret zevní, NS
C003ZN- horní ret, vnitřní strana
C004ZN- dolní ret, vnitřní strana
C005ZN- ret neurčen, vnitřní strana
C006ZN- komisura rtů
C008ZN- léze přesahující ret
C009ZN- ret,NS
C01Zhoubný novotvar kořene jazyka
C02Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka
C020ZN- hřbetní strana jazyka
C021ZN- hrana jazyka
C022ZN- spodní strana jazyka
C023ZN- přední dvě třetiny jazyka, část NS
C024ZN- jazyková mandle
C028ZN- léze přesahující jazyk
C029ZN- jazyk, NS
C03Zhoubný novotvar dásně - gingivy
C030ZN- horní dáseň
C031ZN- dolní dáseň
C039ZN- dáseň, NS
C04Zhoubný novotvar ústní spodiny
C040ZN- přední část spodiny ústní
C041ZN- postranní část spodiny ústní
C048ZN- léze přesahující spodinu ústní
C049ZN- spodina ústní, NS
C05Zhoubný novotvar patra
C050ZN- tvrdé patro
C051ZN- měkké patro
C052ZN- čípek-uvula
C058ZN- léze přesahující patro
C059ZN- patro, NS
C06Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí úst
C060ZN- sliznice tváře
C061ZN- ústní předsíň - vestibulum oris
C062ZN- retromolární oblast
C068ZN- léze přesahující jiné a neurčené části úst
C069ZN- ústa, NS
C07Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy
C08Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz
C080ZN- podčelistní žláza - glandula submandibularis, submaxillaris
C081ZN- podjazyková žláza - glandula sublingualis
C088ZN- léze přesahující velké slinné žlázy
C089ZN- velká slinná žláza NS
C09Zhoubný novotvar mandle - tonzily
C090ZN- fossa tonsillaris
C091ZN- tonzilární oblouky (přední) (zadní)
C098ZN- léze přesahující mandli
C099ZN- mandle - tonsilla, NS
C10Zhoubný novotvar ústní části hltanu - orofaryngu
C100ZN- vallecula
C101ZN- přední strana příklopky hrtanové - epiglotidy
C102ZN- boční stěna orofaryngu
C103ZN- zadní stěna orofaryngu
C104ZN- branchiální rozštěp
C108ZN- léze přesahující orofarynx
C109ZN- orofarynx, NS
C11Zhoubný novotvar nosohltanu - nazofaryngu
C110ZN- horní stěna - strop nosohltanu
C111ZN- zadní stěna nosohltanu
C112ZN- boční stěna nosohltanu
C113ZN- přední stěna nosohltanu
C118ZN- léze přesahující nosohltan
C119ZN- nosohltan - nasopharynx, NS
C12Zhoubný novotvar pyriformního sinu
C13Zhoubný novotvar hypofaryngu
C130ZN- postkrikoidní krajina - regio postcricoidea
C131ZN- aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana
C132ZN- zadní stěna hypofaryngu
C138ZN- léze přesahující hypofarynx
C139ZN- hypofarynx, NS
C14Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací rtu, ústní dutiny a hltanu
C140ZN- hltan - pharynx NS
C141ZN- laryngofarynx
C142ZN- Waldeyerův kruh
C148ZN- léze přesahující ret, ústní dutinu a hltan
C15Zhoubný novotvar jícnu
C150ZN- krční část jícnu
C151ZN- hrudní část jícnu
C152ZN- břišní část jícnu
C153ZN- horní třetina jícnu
C154ZN- střední třetina jícnu
C155ZN- dolní třetina jícnu
C158ZN- léze přesahující jícen
C159ZN- jícen - oesophagus, NS
C16Zhoubný novotvar žaludku
C160ZN- kardie
C161ZN- fundus ventriculi - klenba žaludku
C162ZN- corpus ventriculi - tělo žaludku
C163ZN- antrum pyloricum
C164ZN- pylorus - vrátník
C165ZN- malá kurvatura žaludku - curvatura ventriculi minor -, NS
C166ZN- velká kurvatura žaludku - curvatura ventriculi maior -, NS
C168ZN- léze přesahující žaludek
C169ZN- žaludek - ventriculus, NS
C17Zhoubný novotvar tenkého střeva
C170ZN- duodenum - dvanáctník
C171ZN- jejunum
C172ZN- ileum
C173ZN- Meckelův divertikl - diverticulum Meckeli
C178ZN- léze přesahující tenké střevo
C179ZN- tenké střevo, NS
C18Zhoubný novotvar tlustého střeva
C180ZN- slepé střevo - caecum
C181ZN- červovitý přívěsek - appendix
C182ZN- vzestupný tračník - colon ascendens
C183ZN- jaterní ohbí - flexura hepatica
C184ZN- příčný tračník - colon transversum
C185ZN- slezinné ohbí - flexura lienalis
C186ZN- sestupný tračník - colon descendens
C187ZN- esovitý tračník - colon sigmoideum
C188ZN- léze přesahující tlusté střevo
C189ZN- tlusté střevo, NS
C19Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
C20Zhoubný novotvar konečníku - recta
C21Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu
C210ZN- řiť - anus, NS
C211ZN- řitní kanál
C212ZN- kloakogenní zóna
C218ZN- léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál
C22Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest
C220Karcinom jaterních buněk
C221Karcinom intrahepatální žlučové cesty
C222Hepatoblastom
C223Angiosarkom jater
C224Jiné sarkomy jater
C227Jiné určené karcinomy jater
C229ZN- játra, NS
C23Zhoubný novotvar žlučníku
C24Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest
C240ZN- extrahepatální žlučové cesty
C241ZN- Vaterova ampula
C248ZN- léze přesahující žlučové cesty
C249ZN- žlučové cesty, NS
C25Zhoubný novotvar slinivky břišní
C250ZN- hlava slinivky břišní - caput pancreatis
C251ZN- tělo slinivky břišní - corpus pancreatis
C252ZN- ocas slinivky břišní - cauda pancreatis
C253ZN- vývod slinivky břišní - ductus pancreatis
C254ZN- endokrinní část slinivky břišní
C257ZN- jiné části pankreatu
C258ZN- léze přesahující slinivku břišní
C259ZN- slinivka břišní - pancreas, NS
C26Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů
C260ZN- střeva, část NS
C261ZN- slezina
C268ZN- léze přesahující trávicí soustavu
C269ZN- nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
C30Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha
C300ZN- nosní dutina
C301ZN- střední ucho
C31Zhoubný novotvar vedlejších dutin
C310ZN- čelistní dutina - sinus maxillaris
C311ZN- čichová dutina - sinus ethmoidalis
C312ZN- čelní dutina - sinus frontalis
C313ZN- klínová dutina - sinus sphenoidalis
C318ZN- léze přesahující vedlejší dutiny nosní
C319ZN- vedlejší dutina, NS
C32Zhoubný novotvar hrtanu
C320ZN- glottis
C321ZN- supraglottis
C322ZN- subglottis
C323ZN- hrtanová chrupavka
C328ZN- léze přesahující hrtan
C329ZN- hrtan - larynx, NS
C33Zhoubný novotvar průdušnice - trachey
C34Zhoubný novotvar průdušky - bronchu a plíce
C340ZN- hlavní bronchus
C341ZN- horní lalok, bronchus nebo plíce
C342ZN- střední lalok, bronchus nebo plíce
C343ZN- dolní lalok, bronchus nebo plíce
C348ZN- léze přesahující průdušku nebo plíci
C349ZN- průduška a plíce, NS
C37Zhoubný novotvar brzlíku - thymu
C38Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí - mediastina a pohrudnice - pleury
C380ZN- srdce
C381ZN- přední mediastinum
C382ZN- zadní mediastinum
C383ZN- mediastinum, část NS
C384ZN- pleura - pohrudnice
C388ZN- léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru
C39ZN jiných a nepřesně určených lokalizací v dých.soustavě a nitrohrud.orgánech
C390ZN- horní dýchací cesty, část NS
C398ZN- léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
C399ZN- nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
C40Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin
C400ZN- lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
C401ZN- krátké kosti horní končetiny
C402ZN- dlouhé kosti dolní končetiny
C403ZN- krátké kosti dolní končetiny
C408ZN- léze přesahující kost a kloubní chrupavku končetin
C409ZN- kost a kloubní chrupavka končetiny, NS
C41Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací
C410ZN- kosti lebky a obličeje
C411ZN- dolní čelist - mandibula
C412ZN- páteř
C413ZN- žebra, hrudní kost - sternum a klíční kost - clavicula
C414ZN- kosti pánevní, křížová kost a kostrč
C418ZN- léze přesahující kost a kloubní chrupavku
C419ZN- kost a kloubní chrupavka, NS
C43Zhoubný melanom kůže
C430Zhoubný melanom rtu
C431Zhoubný melanom očního víčka včetně koutku
C432Zhoubný melanom ucha a zevního zvukovodu
C433Zhoubný melanom jiných a neurčených částí obličeje
C434Zhoubný melanom vlasové části hlavy a krku
C435Zhoubný melanom trupu
C436Zhoubný melanom horní končetiny včetně ramene
C437Zhoubný melanom dolní končetiny včetně kyčle
C438Zhoubný melanom přesahující kůži
C439Zhoubný melanom kůže, NS
C44Jiný zhoubný novotvar kůže
C440Jiný ZN- kůže rtu
C441Jiný ZN- kůže očního víčka včetně koutku
C442Jiný ZN- kůže ucha a zevního zvukovodu
C443Jiný ZN- kůže jiných a neurčených částí obličeje
C444Jiný ZN- kůže vlasové části hlavy a krku
C445Jiný ZN- kůže trupu
C446Jiný ZN- kůže horní končetiny, včetně ramene
C447Jiný ZN- kůže dolní končetiny, včetně kyčle
C448Jiný ZN- léze přesahující kůži
C449Zhoubný novotvar kůže, NS
C45Mezoteliom - mesothelioma
C450Mezoteliom pohrudnice - pleury
C451Mezoteliom pobřišnice - peritonea
C452Mezoteliom osrdečníku - perikardu
C457Mezoteliom jiných lokalizací
C459Mezoteliom, NS
C46Kaposiho sarkom
C460Kaposiho sarkom kůže
C461Kaposiho sarkom měkké tkáně
C462Kaposiho sarkom patra
C463Kaposiho sarkom mízních uzlin
C467Kaposiho sarkom jiných lokalizací
C468Kaposiho sarkom mnohočetných orgánů
C469Kaposiho sarkom, NS
C47Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy
C470ZN- periferní nervy hlavy, obličeje a krku
C471ZN- periferní nervy horní končetiny včetně ramene
C472ZN- periferní nervy dolní končetiny včetně boku
C473ZN- periferní nervy hrudníku
C474ZN- periferní nervy břicha
C475ZN- periferní nervy pánve
C476ZN- periferní nervy trupu, NS
C478ZN- léze přesahující periferní nervy a autonomní nervovou soustavu
C479ZN- periferní nervy a autonomní nervová soustava, NS
C48Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea
C480ZN- retroperitoneum
C481ZN- určené části peritonea
C482ZN- pobřišnice - peritoneum, NS
C488ZN- léze přesahující měkké tkáně retroperitonea a peritonea
C49Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně
C490ZN- pojivová a měkká tkáň hlavy, obličeje a krku
C491ZN- pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
C492ZN- pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku
C493ZN- pojivová a měkká tkáň hrudníku
C494ZN- pojivová a měkká tkáň břicha
C495ZN- pojivová a měkká tkáň pánve
C496ZN- pojivová a měkká tkáň trupu, NS
C498ZN- léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň
C499ZN- pojivová a měkká tkáň, NS
C50Zhoubný novotvar prsu
C500ZN- bradavka - mamilla a dvorec - areola
C501ZN- střední část prsu
C502ZN- horní vnitřní kvadrant prsu
C503ZN- dolní vnitřní kvadrant prsu
C504ZN- horní zevní kvadrant prsu
C505ZN- dolní zevní kvadrant prsu
C506ZN- axilární část prsu
C508ZN- léze přesahující prs
C509ZN- prs, NS
C51Zhoubný novotvar vulvy
C510ZN- velký stydký pysk - labium maius
C511ZN- malý stydký pysk - labium minus
C512ZN- clitoris
C518ZN- léze přesahující vulvu
C519ZN- vulva, NS
C52Zhoubný novotvar pochvy - vaginy
C53Zhoubný novotvar hrdla děložního - cervicis uteri
C530ZN- endocervix
C531ZN- exocervix
C538ZN- léze přesahující hrdlo děložní
C539ZN- hrdlo děložní - cervix uteri, NS
C54Zhoubný novotvar těla děložního
C540ZN- isthmus uteri
C541ZN- endometrium - sliznice
C542ZN- myometrium - svalovina
C543ZN- fundus uteri
C548ZN- léze přesahující tělo děložní
C549ZN- tělo děložní - corpus uteri, NS
C55Zhoubný novotvar dělohy, část NS
C56Zhoubný novotvar vaječníku
C57Zhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů
C570ZN- vejcovod - tuba Fallopii
C571ZN- široký vaz
C572ZN- oblý vaz
C573ZN -parametrium
C574ZN- děložní adnexa, NS
C577ZN- jiné určené části ženských pohlavních orgánů
C578ZN- léze přesahující ženské pohlavní orgány
C579ZN- ženské pohlavní orgány, NS
C58Zhoubný novotvar placenty
C60Zhoubný novotvar pyje
C600ZN- předkožka - praeputium
C601ZN- žalud - glans penis
C602ZN- tělo pyje - corpus penis
C608ZN- léze přesahující pyj
C609ZN- pyj - penis, NS
C61Zhoubný novotvar předstojné žlázy - prostaty
C62Zhoubný novotvar varlete
C620ZN- nesestouplé varle
C621ZN- sestouplé varle
C629ZN- varle - testis, NS
C63Zhoubný novotvar jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů
C630ZN- nadvarle - epididymis
C631ZN- semenný provazec - funiculus spermaticus
C632ZN- šourek - scrotum
C637ZN- jiné určené mužské pohlavní orgány
C638ZN- léze přesahující mužské pohlavní orgány
C639ZN- mužské pohlavní orgány, NS
C64Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku
C65Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky
C66Zhoubný novotvar močovodu - ureteru
C67Zhoubný novotvar močového měchýře - vesicae urinariae
C670ZN- trigonum močového měchýře
C671ZN-klenba močového měchýře
C672ZN- boční stěna močového měchýře
C673ZN- přední stěna močového měchýře
C674ZN- zadní stěna močového měchýře
C675ZN- hrdlo močového měchýře
C676ZN- ústí močovodu
C677ZN- urachus
C678ZN- léze přesahující močový měchýř
C679ZN- měchýř močový, NS
C68Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů
C680ZN- močová trubice - urethra
C681ZN- parauretrální žláza
C688ZN- léze přesahující močové orgány
C689ZN- močový orgán, NS
C69Zhoubný novotvar oka a očních adnex
C690ZN- spojivka - conjunctiva
C691ZN- rohovka - cornea
C692ZN -sítnice - retina
C693ZN- cévnatka - chorioidea
C694ZN- řasnaté těleso - corpus ciliare
C695ZN- slzná žláza a slzovod - glandula lacrimalis et ductus lacrimalis
C696ZN- očnice - orbita
C698ZN- léze přesahující oko a oční adnexa
C699ZN- oko, NS
C70Zhoubný novotvar mozkomíšních plen
C700ZN- mozkové pleny - meninges cerebri
C701ZN- míšní pleny - meninges spinales
C709ZN- pleny - meninges, NS
C71Zhoubný novotvar mozku
C710ZN- mozek - cerebrum - mimo laloky a komory
C711ZN- čelní lalok - lobus frontalis
C712ZN- spánkový lalok - lobus temporalis
C713ZN- temenní lalok - lobus parietalis
C714ZN- týlní lalok - lobus occipitalis
C715ZN- mozková komora mimo čtvrtou komoru (C71.7)
C716ZN- mozeček - cerebellum
C717ZN- mozkový kmen - truncus cerebri
C718ZN- léze přesahující mozek
C719ZN- mozek, NS
C72Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí centrální nervové soustavy
C720ZN- mícha - medulla spinalis
C721ZN- cauda equina
C722ZN- čichový nerv - nervus olfactorius
C723ZN- zrakový nerv - nervus opticus
C724ZN- sluchový nerv - nervus acusticus
C725ZN- jiné a neurčené mozkové nervy
C728ZN- léze přesahující mozek a jiné části centrální nervové soustavy
C729ZN- centrální nervová soustava, NS
C73Zhoubný novotvar štítné žlázy
C74Zhoubný novotvar nadledviny
C740ZN- kůra - cortex - nadledviny
C741ZN- dřeň - medulla - nadledviny
C749ZN- nadledvina - glandula (suprarenalis) adrenalis, NS
C75Zhoubný novotvar jiných žláz s vnitřní sekrecí a příbuzných struktur
C750ZN- příštítná žláza - glandula parathyreoidea
C751ZN- hypofýza - glandula pituitaria
C752ZN- ductus craniopharyngealis
C753ZN- epifýza - šišinka - glandula pinealis
C754ZN- karotické tělísko - glomus caroticum
C755ZN- aortické tělísko a jiná paraganglia
C758ZN- postižení více žláz s vnitřní sekrecí, NS
C759ZN- žláza s vnitřní sekrecí, NS
C76Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací
C760ZN- hlava, obličej a krk
C761ZN- hrudník
C762ZN- břicho
C763ZN- pánev
C764ZN- horní končetina
C765ZN- dolní končetina
C767ZN- jiné nepřesně určené lokalizace
C768ZN- léze přesahující jiné a nepřesně určené lokalizace
C77Sekundární a neurčený zhoubný novotvar mízních uzlin
C770Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny hlavy, obličeje a krku
C771Sekundární a neurčený ZN- nitrohrudní - intrathorakální - mízní uzliny
C772Sekundární a neurčený ZN- nitrobřišní - intraabdominální - mízní uzliny
C773Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny podpažní - axilární - a horní končetiny
C774Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny tříselné - inguinální - a dolní končetiny
C775Sekundární a neurčený ZN- nitropánevní - intrapelvické - mízní uzliny
C778Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny mnohočetných oblastí
C779Sekundární a neurčený ZN- mízní uzliny, NS
C78Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy
C780Sekundární zhoubný novotvar plic
C781Sekundární zhoubný novotvar mezihrudí - mediastina
C782Sekundární zhoubný novotvar pohrudnice - pleury
C783Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených dýchacích orgánů
C784Sekundární zhoubný novotvar tenkého střeva
C785Sekundární zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
C786Sekundární zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea - pobřišnice
C787Sekundární zhoubný novotvar jater
C788Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených trávicích orgánů
C79Sekundární zhoubný novotvar jiných lokalizací
C790Sekundární zhoubný novotvar ledviny a ledvinné pánvičky
C791Sekundární zhoubný novotvar močového měchýře a jiných neurčených močových orgánů
C792Sekundární zhoubný novotvar kůže
C793Sekundární zhoubný novotvar mozku a mozkových plen
C794Sekundární zhoubný novotvar jiných a neurčených částí nervové soustavy
C795Sekundární zhoubný novotvar kosti a kostní dřeně
C796Sekundární zhoubný novotvar vaječníku
C797Sekundární zhoubný novotvar nadledviny
C798Sekundární zhoubný novotvar jiných určených lokalizací
C80Zhoubný novotvar bez určení lokalizace
C81Hodgkinova nemoc
C810Lymfocytární převaha - predominance
C811Nodulární skleróza
C812Smíšená celularita
C813Lymfocytární deplece
C817Jiná Hodgkinova nemoc
C819Hodgkinova nemoc, NS
C82Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom
C820Folikulární, malé rozštěpené buňky
C821Folikulární, smíšené malé rozštěpené a velké buňky
C822Folikulární, velké buňky
C827Jiné typy ne-Hodgkinova folikulárního lymfomu
C829Ne-Hodgkinův folikulární lymfom, NS
C83Ne-Hodgkinův (difúzní) lymfom
C830(Difúzní), malé buňky
C831(Difúzní), malé buňky s rozštěpeným jádrem
C832(Difúzní), smíšené malé a velké buňky
C833(Difúzní), velké (histiocytické) buňky
C834(Difúzní), imunoblastický
C835(Difúzní), lymfoblastický
C836(Difúzní), nediferencovaný
C837Nádor Burkittův
C838Jiné typy ne-Hodgkinova difúzního lymfomu
C839Ne-Hodgkinův difúzní lymfom, NS
C84Periferní a kožní T-buněčné lymfomy
C840Mycosis fungoides
C841Sézaryho syndrom
C842T-zonální lymfom
C843Lymfoepiteloidní lymfom
C844T-buněčný lymfom, periferní
C845Jiné a neurčené T-buněčné lymfomy
C85Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů
C850Lymfosarkom
C851B-buněčný lymfom, NS
C857Jiné určené typy ne-Hodgkinova lymfomu
C859Ne-Hodgkinův lymfom, typ NS
C88Zhoubné imunoproliferativní nemoci
C880Waldenströmova makroglobulinémie
C881Onemocnění těžkého řetězce alfa
C882Onemocnění těžkého řetězce gama
C883Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
C887Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc
C889Zhoubná imunoproliferativní nemoc, NS
C90Mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary
C900Mnohočetný myelom
C901Plasmocelulární leukémie
C902Plasmocytom, extramedulární
C91Lymfoidní leukémie
C910Akutní lymfoblastická leukémie
C911Chronická lymfocytární leukémie
C912Subakutní lymfocytární leukémie
C913Prolymfocytární leukémie
C914Leukémie z vlasatých buněk - hairy-cell leukémia
C915Leukémie z dospělých T-buněk
C917Jiná lymfoidní leukémie
C919Lymfoidní leukémie, NS
C92Myeloidní leukémie
C920Akutní myeloidní leukémie
C921Chronická myeloidní leukémie
C922Subakutní myeloidní leukémie
C923Myeloidní sarkom
C924Akutní promyelocytární leukémie
C925Akutní myelomonocytární leukémie
C927Jiná myeloidní leukémie
C929Myeloidní leukémie, NS
C93Monocytární leukémie
C930Akutní monocytární leukémie
C931Chronická monocytární leukémie
C932Subakutní monocytární leukémie
C937Jiná monocytární leukémie
C939Monocytární leukémie, NS
C94Jiné leukémie určených buněčných typů
C940Akutní erytrémie a erytroleukémie
C941Chronická erytrémie
C942Akutní megakaryoblastická leukémie
C943Mastocelulární (mastocytární) leukémie
C944Akutní panmyelóza
C945Akutní myelofibróza
C947Jiná určená leukémie
C95Leukémie neurčeného buněčného typu
C950Akutní leukémie neurčeného buněčného typu
C951Chronická leukémie neurčeného buněčného typu
C952Subakutní leukémie neurčeného buněčného typu
C957Jiná leukémie neurčeného buněčného typu
C959Leukémie, NS
C96Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
C960Nemoc Letterer-Siweho
C961Zhoubná histiocytóza
C962Zhoubný mastocelulární novotvar
C963Pravý histiocytární lymfom
C967Jiné určené zhoubné novotvary mízní,krvetvorné a příbuzné tkáně
C969Zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně, NS
C97Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz