Diagnoza nemoci D10-D36 - Nezhubné nádory

diagnoza nemoci

Třída II Novotvary
Třída III Nemoci krve a imunity
kategorie:

třídakategoriepopis
II D Novotvary
III D Nemoci krve a imunity
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina C00_D48 Nádory
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
IID10-D36Nezhubné nádory
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina D10-D36 - Nezhubné nádory
Kody:

upkódpopis
D10Nezhoubný novotvar úst a hltanu
D100Nezhoubný novotvar- ret
D101Nezhoubný novotvar- jazyk
D102Nezhoubný novotvar- ústní spodina
D103Nezhoubný novotvar- jiné a neurčené části úst
D104Nezhoubný novotvar- mandle
D105Nezhoubný novotvar- jiné části orofaryngu
D106Nezhoubný novotvar- nosohltan - nasopharynx
D107Nezhoubný novotvar- hypofarynx
D109Nezhoubný novotvar- hltan, NS
D11Nezhoubný novotvar velké slinné žlázy
D110Nezhoubný novotvar- žláza příušní - glandula parotis
D117Nezhoubný novotvar- jiné velké slinné žlázy
D119Nezhoubný novotvar- velká slinná žláza, NS
D12Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řitního kanálu a řiti
D120Nezhoubný novotvar- caecum
D121Nezhoubný novotvar- červovitý přívěsek - appendix
D122Nezhoubný novotvar- vzestupný tračník - colon ascendens
D123Nezhoubný novotvar- příčný tračník - colon transversum
D124Nezhoubný novotvar- sestupný tračník - colon descendens
D125Nezhoubný novotvar- esovitý tračník - colon sigmoideum
D126Nezhoubný novotvar- tračník - colon, NS
D127Nezhoubný novotvar- rektosigmoidální spojení
D128Nezhoubný novotvar- rectum - konečník
D129Nezhoubný novotvar- řitní kanál a řiť
D13Nezhoubný novotvar jiných a nepřesně určených částí trávicí soustavy
D130Nezhoubný novotvar- jícen
D131Nezhoubný novotvar- žaludek
D132Nezhoubný novotvar- dvanáctník
D133Nezhoubný novotvar- jiné a neurčené části tenkého střeva
D134Nezhoubný novotvar- játra
D135Nezhoubný novotvar- extrahepatální žlučové cesty
D136Nezhoubný novotvar- slinivka břišní
D137Nezhoubný novotvar- endokrinní část slinivky břišní
D139Nezhoubný novotvar- nepřesně definované místo v trávicí soustavě
D14Nezhoubný novotvar středního ucha a dýchací soustavy
D140Nezhoubný novotvar- střední ucho, nosní dutina a vedlejší dutiny nosní
D141Nezhoubný novotvar- hrtan
D142Nezhoubný novotvar- průdušnice
D143Nezhoubný novotvar- průduška a plíce
D144Nezhoubný novotvar- dýchací soustava, NS
D15Nezhoubný novotvar jiných neurčených nitrohrudních orgánů
D150Nezhoubný novotvar- brzlík
D151Nezhoubný novotvar- srdce
D152Nezhoubný novotvar- mediastinum
D157Nezhoubný novotvar- jiné určené nitrohrudní orgány
D159Nezhoubný novotvar- nitrohrudní orgán, NS
D16Nezhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky
D160Nezhoubný novotvar- lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
D161Nezhoubný novotvar- krátké kosti horní končetiny
D162Nezhoubný novotvar- dlouhé kosti dolní končetiny
D163Nezhoubný novotvar- krátké kosti dolní končetiny
D164Nezhoubný novotvar- kosti lebky a obličeje
D165Nezhoubný novotvar- kost dolní čelisti
D166Nezhoubný novotvar- páteř
D167Nezhoubný novotvar- žebra, hrudní a klíční kost
D168Nezhoubný novotvar- kosti pánevní, křížová kost a kostrč
D169Nezhoubný novotvar- kost a kloubní chrupavka, NS
D17Nezhoubný lipomatózní novotvar
D170Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně hlavy, obličeje a krku
D171Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně trupu
D172Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně končetin
D173Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně jiných a neurčených lokalizací
D174Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
D175Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
D176Nezhoubný lipomatózní novotvar provazce semenného
D177Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
D179Nezhoubný lipomatózní novotvar neurčené lokalizace
D18Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace
D180Hemangiom kterékoliv lokalizace
D181Lymfangiom kterékoliv lokalizace
D19Nezhoubné novotvary mezoteliální tkáně
D190Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň pleury
D191Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň peritonea
D197Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň jiné lokalizace
D199Nezhoubný novotvar- mezoteliální tkáň NS
D20Nezhoubné nádory měkké tkáně retroperitonea a peritonea
D200Nezhoubný nádor- retroperitoneum
D201Nezhoubný nádor- peritoneum
D21Jiné nezhoubné nádory pojivové a jiných měkkých tkání
D210Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň hlavy, obličeje a krku
D211Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
D212Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň dolní končetiny včetně kyčle
D213Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň hrudníku
D214Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň břicha
D215Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň pánve
D216Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň trupu NS
D219Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň NS
D22Melanocytové névy
D220Melanocytový névus rtu
D221Melanocytový névus očního víčka včetně koutku
D222Melanocytový névus ucha a zevního zvukovodu
D223Melanocytový névus jiné a neurčené části obličeje
D224Melanocytový névus vlasové části hlavy a krku
D225Melanocytový névus trupu
D226Melanocytové névy horní končetiny včetně ramene
D227Melanocytové névy dolní končetiny včetně kyčle
D229Melanocytové névy NS
D23Jiné nezhoubné novotvary kůže
D230Jiný nezhoubný novotvar- kůže rtu
D231Jiný nezhoubný novotvar- kůže očního víčka, včetně koutku
D232Jiný nezhoubný novotvar- kůže ucha a zevního zvukovodu
D233Jiný nezhoubný novotvar- kůže jiných a neurčených částí obličeje
D234Jiný nezhoubný novotvar- kůže vlasové části hlavy a krku
D235Jiný nezhoubný novotvar- kůže trupu
D236Jiný nezhoubný novotvar- kůže horní končetiny, včetně ramene
D237Jiný nezhoubný novotvar- kůže dolní končetiny, včetně boku
D239Jiný nezhoubný novotvar- kůže, NS
D24Nezhoubné novotvary prsu
D25Leiomyom dělohy
D250Submukózní leiomyom dělohy
D251Intramurální leiomyom dělohy
D252Subserózní leiomyom dělohy
D259Leiomyom dělohy, NS
D26Jiné nezhoubné novotvary dělohy
D260Jiný nezhoubný novotvar- hrdlo děložní - cervix uteri
D261Jiný nezhoubný novotvar- tělo děložní - corpus uteri
D267Jiný nezhoubný novotvar- jiná část dělohy
D269Jiný nezhoubný novotvar- děloha, NS
D27Nezhoubný novotvar vaječníku
D28Nezhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů
D280Nezhoubný novotvar- vulva
D281Nezhoubný novotvar- pochva - vagina
D282Nezhoubný novotvar- vejcovod a vazy děložní
D287Nezhoubný novotvar- jiné určené ženské pohlavní orgány
D289Nezhoubný novotvar- ženské pohlavní orgány, NS
D29Nezhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů
D290Nezhoubný novotvar- pyj - penis
D291Nezhoubný novotvar- předstojná žláza - prostata
D292Nezhoubný novotvar- varle - testis
D293Nezhoubný novotvar- nadvarle - epididymis
D294Nezhoubný novotvar- šourek - scrotum
D297Nezhoubný novotvar- jiné části mužských pohlavních orgánů
D299Nezhoubný novotvar- mužský pohlavní orgán, NS
D30Nezhoubný novotvar močových orgánů
D300Nezhoubný novotvar- ledvina
D301Nezhoubný novotvar- ledvinná pánvička - pelvis renalis
D302Nezhoubný novotvar- močovod - ureter
D303Nezhoubný novotvar- močový měchýř - vesica urinaria
D304Nezhoubný novotvar- močová trubice - urethra
D307Nezhoubný novotvar- jiné močové orgány
D309Nezhoubný novotvar- močový orgán, NS
D31Nezhoubný novotvar oka a očních adnex
D310Nezhoubný novotvar- spojivka - conjunctiva
D311Nezhoubný novotvar- rohovka - cornea
D312Nezhoubný novotvar- sítnice- retina
D313Nezhoubný novotvar- cévnatka - chorioidea
D314Nezhoubný novotvar- řasnaté těleso - corpus ciliare
D315Nezhoubný novotvar- slzná žláza a slzovod
D316Nezhoubný novotvar- očnice - orbita, NS
D319Nezhoubný novotvar- oko, NS
D32Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen
D320Nezhoubný novotvar- mozkové pleny - meninges cerebri
D321Nezhoubný novotvar- míšní pleny - meninges spinales
D329Nezhoubný novotvar- meningy, NS
D33Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí centrální nervové soustavy
D330Nezhoubný novotvar- mozek supratentoriální
D331Nezhoubný novotvar- mozek infratentoriální
D332Nezhoubný novotvar- mozek, NS
D333Nezhoubný novotvar- mozkové nervy
D334Nezhoubný novotvar- mícha
D337Nezhoubný novotvar- jiné určené části centrální nervové soustavy
D339Nezhoubný novotvar- centrální nervová soustava, NS
D34Nezhoubný novotvar štítné žlázy
D35Nezhoubný novotvar jiných a neurčených žláz s vnitřní sekrecí
D350Nezhoubný novotvar- nadledvina - glandula suprarenalis (adrenalis)
D351Nezhoubný novotvar- příštítná žláza - glandula parathyreoidea
D352Nezhoubný novotvar- hypofýza - glandula pituitaria
D353Nezhoubný novotvar- ductus craniopharyngealis
D354Nezhoubný novotvar- epifýza - glandula pinealis
D355Nezhoubný novotvar- karotické tělísko - glomus caroticum
D356Nezhoubný novotvar- aortické tělísko a jiná paraganglia
D357Nezhoubný novotvar- jiné určené žlázy s vnitřní sekrecí
D358Nezhoubný novotvar- postižení více žláz s vnitřní sekrecí
D359Nezhoubný novotvar- žláza s vnitřní sekrecí, NS
D36Nezhoubný novotvar jiných a neurčených lokalizací
D360Nezhoubný novotvar- mízní uzliny
D361Nezhoubný novotvar- periferní nervy a autonomní nervová soustava
D367Nezhoubný novotvar- jiné určené lokalizace
D369Nezhoubný novotvar neurčené lokalizace
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz