Diagnoza nemoci D37-D48 - Nádory neurčitého alebo neznámeho správania

diagnoza nemoci

Třída II Novotvary
Třída III Nemoci krve a imunity
kategorie:

třídakategoriepopis
II D Novotvary
III D Nemoci krve a imunity
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina C00_D48 Nádory
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
IID37-D48Nádory neurčitého alebo neznámeho správania
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina D37-D48 - Nádory neurčitého alebo neznámeho správania
Kody:

upkódpopis
D37Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů
D370Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ret, dutina ústní a hltan
D371Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žaludek
D372Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tenké střevo
D373Novotvar nejistého nebo neznámého chování- červovitý přívěsek
D374Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tlusté střevo
D375Novotvar nejistého nebo neznámého chování- konečník
D376Novotvar nejistého nebo neznámého chování- játra, žlučník a žlučovody
D377Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné trávicí orgány
D379Novotvar nejistého nebo neznámého chování- trávicí orgán, NS
D38Novotvary nejistého nebo neznámého chování stř.ucha a dýchacích a nitrohrudních orgánů
D380Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hrtan
D381Novotvar nejistého nebo neznámého chování- průdušnice, průduška a plíce
D382Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pohrudnice - pleura
D383Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mezihrudí - mediastinum
D384Novotvar nejistého nebo neznámého chování- brzlík - thymus
D385Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné respirační orgány
D386Novotvar nejistého nebo neznámého chování- dýchací orgán, NS
D39Novotvary nejistého nebo neznámého chování ženských pohlavních orgánů
D390Novotvar nejistého nebo neznámého chování- děloha
D391Novotvar nejistého nebo neznámého chování- vaječník
D392Novotvar nejistého nebo neznámého chování- placenta
D397Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné ženské pohlavní orgány
D399Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ženský pohlavní orgán, NS
D40Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů
D400Novotvar nejistého nebo neznámého chování- předstojná žláza - prostata
D401Novotvar nejistého nebo neznámého chování- varle - testis
D407Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné mužské pohlavní orgány
D409Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mužský pohlavní orgán, NS
D41Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů
D410Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvina
D411Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvinná pánvička - pelvis renalis
D412Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močovod - ureter
D413Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močová trubice - urethra
D414Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový měchýř - vesica urinaria
D417Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné močové orgány
D419Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový orgán, NS
D42Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen
D420Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové pleny - meninges cerebri
D421Novotvar nejistého nebo neznámého chování- míšní pleny - meninges spinales
D429Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkomíšní pleny - meninges, NS
D43Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a centrální nervové soustavy
D430Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek supratentoriální
D431Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek infratentoriální
D432Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek NS
D433Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové nervy
D434Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mícha
D437Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené části centrální nervové soustavy
D439Novotvar nejistého nebo neznámého chování- centrální nervová soustava, NS
D44Novotvary nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí
D440Novotvar nejistého nebo neznámého chování- štítná žláza - glandula thyroidea
D441Novotvar nejistého nebo neznámého chování- nadledvina - glandula suprarenalis (adrenalis)
D442Novotvar nejistého nebo neznámého chování- příštítná žláza - glandula parathyroidea
D443Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hypofýza - glandula pituitaria
D444Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ductus craniopharyngealis
D445Novotvar nejistého nebo neznámého chování- epifýza - glandula pinealis
D446Novotvar nejistého nebo neznámého chování- karotické tělísko - glomus caroticum
D447Novotvar nejistého nebo neznámého chování- aortické tělísko a jiná paraganglia
D448Novotvar nejistého nebo neznámého chování- postižení více žláz s vnitřní sekrecí
D449Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žláza s vnitřní sekrecí, NS
D45Polycythaemia vera
D46Myelodysplastické syndromy
D460Refraktorní anémie bez sideroblastů
D461Refraktorní anémie se sideroblasty
D462Refraktorní anémie s přebytkem blastů
D463Refraktorní anémie s přebytkem blastů s transformacemi
D464Refraktorní anémie, NS
D467Jiné myelodysplastické syndromy
D469Myelodysplastický syndrom, NS
D47Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
D470Novotvary nejistého a neznámého chování z histiocytů a kmenových buněk
D471Chronická myeloproliferativní nemoc
D472Monoklonální gamapatie
D473Esenciální (hemoragická) trombocytémie
D477Jiné specifik.nádory nejistého nebo neznámého chování, mízní, hematopoet.a příbuz.tkáně
D479Nádory nejistého nebo neznámého chování mízní, hematopoetické a příbuzné tkáně NS
D48Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neurčených lokalizací
D480Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kost a kloubní chrupavka
D481Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pojivová a jiná měkká tkáň
D482Novotvar nejistého nebo neznámého chování- periferní nervy a autonomní nervová soustava
D483Novotvar nejistého nebo neznámého chování- retroperitoneum
D484Novotvar nejistého nebo neznámého chování- peritoneum
D485Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kůže
D486Novotvar nejistého nebo neznámého chování- prs
D487Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené lokalizace
D489Nádory nejistého nebo neznámého chování NS
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz