Diagnoza nemoci D55-D59 - Hemolytické anémie

diagnoza nemoci

Třída II Novotvary
Třída III Nemoci krve a imunity
kategorie:

třídakategoriepopis
II D Novotvary
III D Nemoci krve a imunity
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina D50_D89 Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných echanizmov
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
IIID55-D59Hemolytické anémie
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina D55-D59 - Hemolytické anémie
Kody:

upkódpopis
D55Anémie způsobená poruchami enzymů
D550Anémie způsobená nedostatkem glukoso-6-fosfátdehydrogenázy [G-6-PD]
D551Anémie způsobená jinými poruchami metabolismu glutathionu
D552Anémie způsobená poruchami glykolytických enzymů
D553Anémie způsobená poruchami metabolismu nukleotidů
D558Jiné anémie způsobené poruchami enzymů
D559Anémie způsobená poruchou enzymu, NS
D56Thalasémie
D560Alfa thalasémie
D561Beta thalasémie
D562Delta - beta thalasémie
D563Thalasémický typ
D564Dědičná persistence fetálního hemoglobinu [HPFH]
D568Jiné thalasémie
D569Thalasémie, NS
D57Srpkovité poruchy
D570Srpkovitá anémie s krizí
D571Srpkovitá anémie bez krize
D572Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění
D573Další typy srpkovité anémie
D578Jiné srpkovité poruchy
D58Jiné dědičné hemolytické anémie
D580Dědičná sférocytóza
D581Dědičná eliptocytóza
D582Jiné hemoglobinopatie
D588Jiné určené dědičné hemolytické anémie
D589Dědičná hemolytická anémie, NS
D59Získané hemolytické anémie
D590Autoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky
D591Jiné autoimunní hemolytické anémie
D592Neautoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky
D593Hemolyticko-uremický syndrom
D594Jiné neautoimunní hemolytické anémie
D595Paroxysmální noční hemoglobinurie [Marchiafava-Micheli]
D596Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin
D598Jiné získané hemolytické anémie
D599Získaná hemolytická anémie, NS
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz