Diagnoza nemoci D60-D64 - Aplastické a iné anémie

diagnoza nemoci

Třída II Novotvary
Třída III Nemoci krve a imunity
kategorie:

třídakategoriepopis
II D Novotvary
III D Nemoci krve a imunity
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina D50_D89 Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných echanizmov
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
IIID60-D64Aplastické a iné anémie
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina D60-D64 - Aplastické a iné anémie
Kody:

upkódpopis
D60Získaná čistá aplasie červených krvinek [erytroblastopenie]
D600Chronická získaná čistá aplasie červených krvinek
D601Přechodná získaná čistá aplasie červených krvinek
D608Jiná získaná čistá aplasie červených krvinek
D609Získaná čistá aplasie červených krvinek, NS
D61Jiné aplastické anémie
D610Konstituční aplastická anémie
D611Aplastická anémie vyvolaná léky
D612Aplastická anémie způsobená jinými zevními příčinami
D613Idiopatická aplastická anémie
D618Jiné určené aplastické anémie
D619Aplastická anémie, NS
D62Akutní posthemorragická anémie
D63Anémie při chronických nemocech zařazených jinde
D630Anémie při onemocněních novotvary (C00-D48+)
D638Anémie při jiných chronických nemocech zařazených jinde
D64Jiné anémie
D640Dědičná sideroblastická anémie
D641Sekundární sideroblastická anémie způsobená nemocí
D642Sekundární sideroblastická anémie způsobená léky a jedy
D643Jiné sideroblastické anémie
D644Vrozená dyserytropoetická anémie
D648Jiné určené anémie
D649Anémie, NS
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz