Diagnoza nemoci D65-D69 - Poruchy koagulácie

diagnoza nemoci

Třída II Novotvary
Třída III Nemoci krve a imunity
kategorie:

třídakategoriepopis
II D Novotvary
III D Nemoci krve a imunity
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina D50_D89 Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných echanizmov
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
IIID65-D69Poruchy koagulácie
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina D65-D69 - Poruchy koagulácie
Kody:

upkódpopis
D65Diseminovaná intravaskulární koagulace [Defibrinační syndrom]
D66Dědičný nedostatek faktoru VIII
D67Dědičný nedostatek faktoru IX
D68Jiné vady koagulace
D680Von Willebrandova nemoc
D681Dědičný nedostatek faktoru XI
D682Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů
D683Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii
D684Získaný nedostatek koagulačních faktorů
D685Primární trombofilie
D686Jiné trombofilie
D688Jiné určené vady koagulace
D689Vada koagulace, NS
D69Purpura a jiné krvácivé stavy
D690Alergická purpura
D691Kvalitativní poruchy trombocytů
D692Jiné netrombocytopenické purpury
D693Idiopatická trombocytopenická purpura
D694Jiná primární trombocytopenie
D695Sekundární trombocytopenie
D696Trombocytopenie, NS
D698Jiné určené krvácivé stavy
D699Krvácivý stav, NS
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz