Diagnoza nemoci D70-D77 - Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov

diagnoza nemoci

Třída II Novotvary
Třída III Nemoci krve a imunity
kategorie:

třídakategoriepopis
II D Novotvary
III D Nemoci krve a imunity
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina D50_D89 Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných echanizmov
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
IIID70-D77Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina D70-D77 - Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov
Kody:

upkódpopis
D70Agranulocytóza
D71Funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (granulocytů)
D72Jiné poruchy bílých krvinek
D720Genetické anomalie leukocytů
D721Eozinofilie
D728Jiné určené poruchy bílých krvinek
D729Porucha bílých krvinek, NS
D73Nemoci sleziny
D730Hyposplenismus
D731Hypersplenismus
D732Chronická kongestivní splenomegalie
D733Absces sleziny
D734Cysta sleziny
D735Infarkt sleziny
D738Jiné nemoci sleziny
D739Nemoc sleziny, NS
D74Methemoglobinémie
D740Vrozená methemoglobinémie
D748Jiné methemoglobinémie
D749Methemoglobinémie, NS
D75Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
D750Rodinná erytrocytóza
D751Sekundární polycytémie
D752Esenciální trombocytóza
D758Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů
D759Nemoc krve a krvetvorných orgánů, NS
D76Některé nemoci postihující lymforetikulární tkáň a retikulohistiocytární systém
D760Histiocytóza z Langerhansových buněk nezařaditelná jinam
D761Hemofagocytární lymfohistiocytóza
D762Hemofagocytární syndrom, spojený s infekcí
D763Jiné histiocytární syndromy
D77Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí zařazených jinde
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz