Diagnoza nemoci D80-D89 - Určité poruchy imunitného mechanizmu

diagnoza nemoci

Třída II Novotvary
Třída III Nemoci krve a imunity
kategorie:

třídakategoriepopis
II D Novotvary
III D Nemoci krve a imunity
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina D50_D89 Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných echanizmov
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
IIID80-D89Určité poruchy imunitného mechanizmu
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina D80-D89 - Určité poruchy imunitného mechanizmu
Kody:

upkódpopis
D80Imunodeficience s převahou poruch protilátek
D800Dědičná hypogamaglobulinémie
D801Hypogamaglobulinémie rodinně se nevyskytující
D802Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA]
D803Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG]
D804Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM]
D805Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM]
D806Imunodeficience s téměř normálními imunoglobuliny nebo hyperimunoglobulinémií
D807Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství
D808Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek
D809Imunodeficience s převahou poruch protilátek, NS
D81Kombinované poruchy imunity
D810Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s retikulární dysgenezí
D811Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkými počty T a B buněk
D812Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkým nebo normálním počtem B buněk
D813Nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
D814Nezelofův syndrom
D815Nedostatek purinnukleosid. fosforylázy (PNP)
D816Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I. třídy
D817Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II. třídy
D818Jiné kombinované poruchy imunity
D819Kombinovaná porucha imunity, NS
D82Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami
D820Syndrom Wiskottův - Aldrichův
D821Di Georgeův syndrom
D822Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím
D823Imunodeficience provázející dědičnou chybnou odpověď na virus Epstein-Barr [EBV]
D824Syndrom hyperimunoglobulinémie E [IgE]
D828Jiné imunodeficience spojené s velkými poruchami nezařaditelné jinam
D829Imunodeficience spojená s velkými poruchami, NS
D83Běžná variabilní imunodeficience (CVID)
D830Běžná variabilní imunodeficience s převahou abnormalit v počtu a funkci B buněk
D831Běžná variabilní imunodeficience s převahou imunoregulačních poruch T buněk
D832Běžná variabilní imunodeficience s autoprotilátkami proti B nebo T buňkám
D838Jiné běžné variabilní imunodeficience
D839Běžná variabilní imunodeficience, NS
D84Jiné poruchy imunity
D840Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1]
D841Defekt v systému komplementu
D848Jiné specifikovatelné imunodeficience
D849Imunodeficience, NS
D86Sarkoidóza - sarcoidosis
D860Sarkoidóza plic
D861Sarkoidóza mízních uzlin
D862Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
D863Sarkoidóza kůže
D868Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací
D869Sarkoidóza, NS
D89Jiné poruchy imunitního mechanismu jinde nezařazené
D890Polyklonální hypergamaglobulinémie
D891Kryoglobulinémie
D892Hypergamaglobulinémie, NS
D898Jiné poruchy mechanismů imunity nezařaditelné jinam
D899Porucha týkající se mechanismů imunity, NS
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz