Diagnoza nemoci E - Nemoci endokrinní a metabolické

diagnoza nemoci

Třída IV Nemoci endokrinní a metabolické
kategorie:

třídakategoriepopis
IV E Nemoci endokrinní a metabolické
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina E00_E90 Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
IVE00-E07Choroby štítnej žľazy
IVE10-E14Diabetes mellitus
IVE15-E16Iné poruchy regulácie glukózy a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy
IVE20-E35Choroby ostatných endokrinných žliaz
IVE40-E46Choroby z podvýživy - malnutrícia
IVE50-E64Iné nedostatky vo výžive
IVE65-E68Tučnota a iná nadmerná výživa
IVE70-E90Metabolické poruchy
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie E - Nemoci endokrinní a metabolické
Kody:

upkódpopis
E00Vrozený syndrom z jodové karence
E000Vrozený syndrom z jodové karence, neurologický typ
E001Vrozený syndrom z jodové karence, myxedémový typ
E002Vrozený syndrom z jodové karence, smíšený typ
E009Vrozený syndrom z jodové karence, NS
E01Poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí
E010Difúzní (endemická) struma z jodové karence
E011Mnohauzlová (endemická) struma z jodové karence
E012Struma (endemická) z jodové karence, NS
E018Jiné poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí
E02Subklinická hypotyreóza z jodové karence
E03Jiná hypotyreóza
E030Vrozená hypotyreóza s difúzní strumou
E031Vrozená hypotyreóza bez strumy
E032Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami
E033Poinfekční hypotyreóza
E034Získaná atrofie štítné žlázy
E035Myxedémové koma
E038Jiná určená hypotyreóza
E039Hypotyreóza, NS
E04Jiná netoxická struma
E040Difúzní netoxická struma
E041Struma netoxická jednouzlová
E042Struma netoxická mnohauzlová
E048Jiná určená netoxická struma
E049Netoxická struma, NS
E05Tyreotoxikóza (Hypertyreóza)
E050Tyreotoxikóza s difúzní strumou
E051Tyreotoxikóza s toxickým tyreoidálním uzlíkem
E052Tyreotoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou
E053Tyreotoxikóza z ektopické tyreoidní tkáně
E054Tyreotoxikóza uměle vyvolaná
E055Tyreoidní krize nebo bouře
E058Jiná tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní
E059Tyreotoxikóza NS
E06Thyreoiditis - zánět štítné žlázy
E060Akutní thyreoiditis
E061Subakutní thyreoiditis
E062Chronická thyreoiditis s přechodnou tyreotoxikózou
E063Autoimunní thyreoiditis
E064Thyreoiditis způsobená léky
E065Jiná chronická thyreoditis
E069Thyreoiditis, NS
E07Jiné poruchy štítné žlázy
E070Hypersekrece kalcitoninu
E071Dyshormogenetická struma
E078Jiné určené poruchy štítné žlázy
E079Poruchy štítné žlázy, NS
E10Diabetes mellitus závislý na insulinu
E100S komatem
E101S ketoacidózou
E102S ledvinovými komplikacemi
E103S očními komplikacemi
E104S neurologickými komplikacemi
E105S periferními oběhovými komplikacemi
E106S jinými určenými komplikacemi
E107S mnohočetnými komplikacemi
E108S neurčenými komplikacemi
E109Bez komplikací
E11Diabetes mellitus nezávislý na insulinu
E110S komatem
E111S ketoacidózou
E112S ledvinovými komplikacemi
E113S očními komplikacemi
E114S neurologickými komplikacemi
E115S periferními oběhovými komplikacemi
E116S jinými určenými komplikacemi
E117S mnohočetnými komplikacemi
E118S neurčenými komplikacemi
E119Bez komplikací
E12Diabetes mellitus spojený s podvýživou
E120S komatem
E121S ketoacidózou
E122S ledvinovými komplikacemi
E123S očními komplikacemi
E124S neurologickými komplikacemi
E125S periferními oběhovými komplikacemi
E126S jinými určenými komplikacemi
E127S mnohočetnými komplikacemi
E128S neurčenými komplikacemi
E129Bez komplikací
E13Jiný určený diabetes mellitus
E130S komatem
E131S ketoacidózou
E132S ledvinovými komplikacemi
E133S očními komplikacemi
E134S neurologickými komplikacemi
E135S periferními oběhovými komplikacemi
E136S jinými určenými komplikacemi
E137S mnohočetnými komplikacemi
E138S neurčenými komplikacemi
E139Bez komplikací
E14Neurčený diabetes mellitus
E140S komatem
E141S ketoacidózou
E142S ledvinovými komplikacemi
E143S očními komplikacemi
E144S neurologickými komplikacemi
E145S periferními oběhovými komplikacemi
E146S jinými určenými komplikacemi
E147S mnohočetnými komplikacemi
E148S neurčenými komplikacemi
E149Bez komplikací
E15Nediabetické hypoglykemické koma
E16Jiné poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní
E160Hypoglykémie bez komatu, způsobená léky
E161Jiná hypoglykémie
E162Hypoglykémie, NS
E163Zvýšená sekrece glukagonu
E164Abnormální sekrece gastrinu
E168Jiné určené poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní
E169Poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní NS
E20Hypoparatyreóza
E200Idiopatická hypoparatyreóza
E201Pseudohypoparatyreóza
E208Jiná hypoparatyreóza
E209Hypoparatyreóza, NS
E21Hyperparatyreóza a jiné nemoci příštítných tělísek - paratyreoidey
E210Primární hyperparatyreóza
E211Sekundární hyperparatyreóza nezařaditelná jinam
E212Jiná hyperparatyreóza
E213Hyperparatyreóza, NS
E214Jiné určené poruchy příštítné žlázy (příštítných tělísek)
E215Porucha příštítných tělísek - paratyreoidey, NS
E22Hyperfunkce hypofýzy - glandulae pituitariae - podvěsku mozkového
E220Akromegalie a pituitární gigantismus
E221Hyperprolaktinémie
E222Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
E228Jiná hyperfunkce hypofýzy
E229Hyperfunkce hypofýzy, NS
E23Hypofunkce a jiné poruchy hypofýzy
E230Hypopituitarismus
E231Hypopituitarismus vyvolaný léky
E232Diabetes insipidus
E233Hypothalamická dysfunkce nezařaditelná jinam
E236Jiné poruchy podvěsku mozkového
E237Poruchy podvěsku mozkového NS
E24Cushingův syndrom
E240Cushingův syndrom závislý na hypofýze
E241Nelsonův syndrom
E242Cushingův syndrom způsobený léčivy
E243Ektopický syndrom ACTH
E244Pseudo-Cushingův syndrom navozený alkoholem
E248Jiný Cushingův syndrom
E249Cushingův syndrom NS
E25Adrenogenitální poruchy
E250Vrozené adrenogenitální poruchy spojené s nedostatkem enzymů
E258Jiné adrenogenitální poruchy
E259Adrenogenitální porucha, NS
E26Hyperaldosteronismus
E260Primární hyperaldosteronismus
E261Sekundární hyperaldosteronismus
E268Jiný hyperaldosteronismus
E269Hyperaldosteronismus, NS
E27Jiné poruchy nadledviny - glandulae suprarenalis
E270Jiná zvýšená aktivita kůry nadledvin
E271Primární insuficience kůry nadledvin
E272Addisonská krize
E273Insuficience kůry nadledvin způsobená léčivy
E274Jiná a neurčená adrenokortikální insuficience
E275Hyperfunkce dřeně nadledvin
E278Jiné určené poruchy nadledviny
E279Porucha nadledviny, NS
E28Ovariální dysfunkce - poruchy činnosti vaječníků
E280Přebytek estrogenu
E281Jiná ovariální hyperfunkce
E282Syndrom polycystických vaječníků
E283Primární selhání vaječníků
E288Jiná ovariální dysfunkce
E289Ovariální dysfunkce, NS
E29Testikulární dysfunkce - poruchy činnosti varlat
E290Testikulární hyperfunkce
E291Testikulární hypofunkce
E298Jiná testikulární dysfunkce
E299Testikulární dysfunkce, NS
E30Poruchy puberty - pohlavního dospívání - nezařaditelné jinam
E300Opožděná puberta
E301Předčasná puberta
E308Jiné poruchy puberty
E309Poruchy puberty, NS
E31Polyglandulární dysfunkce
E310Autoimunní polyglandulární selhání
E311Polyglandulární hyperfunkce
E318Jiná polyglandulární dysfunkce
E319Polyglandulární dysfunkce, NS
E32Nemoci thymu - brzlíku
E320Přetrvávající hyperplazie thymu - hyperplasia thymi persistens
E321Absces thymu
E328Jiné nemoci thymu
E329Nemoc thymu, NS
E34Jiné endokrinní poruchy
E340Karcinoidní syndrom
E341Jiná hypersekrece střevních hormonů
E342Ektopická sekrece hormonů, nezařaditelná jinam
E343Trpaslictví nezařaditelné jinam
E344Konstitucionální vysoká postava
E345Syndrom resistence na androgeny
E348Jiné určené endokrinní poruchy
E349Endokrinní porucha, NS
E35Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde
E350Poruchy štítné žlázy při nemocech zařazených jinde
E351Poruchy nadledvin při nemocech zařazených jinde
E358Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí při nemocech zařazených jinde
E40Kvashiorkor
E41Nutriční marasmus
E42Marasmický kvashiorkor
E43Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa
E44Protein - energetická podvýživa středního a lehkého stupně
E440Mírná (střední) protein - energetická podvýživa
E441Lehká protein - energetická podvýživa
E45Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě
E46Neurčená podvýživa
E50Karence vitaminu A
E500Karence vitaminu A s xerózou spojivky
E501Karence vitaminu A s Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky
E502Karence vitaminu A s xerózou rohovky
E503Karence vitaminu A s ulcerací rohovky a xerózou
E504Karence vitaminu A s keratomalacií
E505Karence vitaminu A se šeroslepostí
E506Karence vitaminu A s xeroftalmickými jizvami rohovky
E507Jiné oční projevy karence vitaminu A
E508Jiné projevy karence vitaminu A
E509Karence vitaminu A, NS
E51Karence thiaminu
E511Beri - beri
E512Wernickeova encefalopatie
E518Jiné projevy karence thiaminu
E519Karence thiaminu, NS
E52Karence niacinu (pellagra)
E53Karence jiných vitaminů skupiny B
E530Karence riboflavinu
E531Karence pyridoxinu
E538Karence jiných určených vitaminů skupiny B
E539Karence B vitaminu, NS
E54Karence kyseliny askorbové
E55Karence vitaminu D
E550Křivice, aktivní
E559Karence vitaminu D, NS
E56Jiná karence vitaminů
E560Karence vitaminu E
E561Karence vitaminu K
E568Karence jiných vitaminů
E569Karence vitaminu, NS
E58Nutriční karence kalcia
E59Nutriční karence selénu
E60Nutriční karence zinku
E61Karence jiných prvků potravy
E610Karence mědi
E611Karence železa
E612Karence magnezia
E613Karence manganu
E614Karence chromu
E615Karence molybdenu
E616Karence vanadu
E617Karence více prvků potravy
E618Karence jiných určených prvků potravy
E619Karence prvků potravy, NS
E63Jiné nutriční karence
E630Karence esenciálních mastných kyselin [EFA]
E631Nerovnováha složek přijímané potravy
E638Jiné určené nutriční karence
E639Nutriční karence, NS
E64Následky podvýživy a jiných nutričních karencí
E640Následky protein-energetické podvýživy
E641Následky karence vitaminu A
E642Následky karence vitaminu C
E643Následky křivice
E648Následky jiných nutričních karencí
E649Následky neurčené nutriční karence
E65Lokalizovaná adipozita
E66Obezita - otylost
E660Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií
E661Obezita způsobená léky
E662Extrémní obezita s alveolární hypoventilací
E668Jiná obezita
E669Obezita, NS
E67Jiné hyperalimentace
E670Hypervitaminóza A
E671Hyperkarotenémie
E672Syndrom přebytku vitaminu B6
E673Hypervitaminóza D
E678Jiná určená hyperalimentace
E68Následky hyperalimentace
E70Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin
E700Klasická fenylketonurie
E701Jiné hyperfenylalaninémie
E702Poruchy metabolismu tyrosinu
E703Albinismus
E708Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin
E709Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin, NS
E71Poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem a metabolismu mastných kyselin
E710Nemoc javorového sirupu (Leucinóza)
E711Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
E712Porucha metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem, NS
E713Poruchy metabolismu mastných kyselin
E72Jiné poruchy metabolismu aminokyselin
E720Poruchy transportu aminokyselin
E721Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru
E722Poruchy metabolismu cyklu močoviny
E723Poruchy metabolismu lysinu a hydroxylysinu
E724Poruchy metabolismu ornithinu
E725Poruchy metabolismu glycinu
E728Jiné určené poruchy metabolismu aminokyselin
E729Poruchy metabolismu aminokyselin, NS
E73Laktózová intolerance
E730Vrozený nedostatek laktázy
E731Sekundární nedostatek laktázy
E738Jiná laktózová intolerance
E739Laktózová intolerance, NS
E74Jiné poruchy metabolismu uhlovodanů
E740Porucha ukládání glykogenu
E741Poruchy metabolismu fruktózy
E742Poruchy metabolismu galaktózy
E743Jiné poruchy střevní absorbce uhlohydrátů
E744Poruchy metabolismu pyrohroznanů a glukoneogenezy
E748Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů
E749Poruchy metabolismu uhlovodanů, NS
E75Poruchy metabolismu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání lipidů
E750Gangliosidóza GM2
E751Jiná gangliosidóza
E752Jiná sfingolipidóza
E753Sfingolipidóza, NS
E754Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)
E755Jiné poruchy ukládání lipidů
E756Porucha ukládání lipidů, NS
E76Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu
E760Mukopolysacharidóza, typu I
E761Mukopolysacharidóza, typ II
E762Jiné mukopolysacharidózy
E763Mukopolysacharidóza NS
E768Jiné poruchy metabolismu glykosaminoglykanu
E769Porucha metabolismu glykosaminoglykanu, NS
E77Poruchy metabolismu glykoproteinů
E770Poruchy v potranslační modifikaci lysozomálních enzymů
E771Vady v odbourávání glykoproteinů
E778Jiné poruchy metabolismu glykoproteinů
E779Poruchy metabolismu glykoproteinů, NS
E78Poruchy metabolismu lipoproteinů a jiné lipidémie
E780Čistá hypercholesterolémie
E781Čistá hyperglyceridémie
E782Smíšená hyperlipidémie
E783Hyperchylomikronémie
E784Jiná hyperlipidémie
E785Hyperlipidémie, NS
E786Nedostatek lipoproteinu
E788Jiné poruchy metabolismu lipoproteinů
E789Porucha metabolismu lipoproteinů, NS
E79Poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu
E790Hyperurikémie bez známek zánětlivé artritidy a tofů
E791Leschův-Nyhanův syndrom
E798Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu
E799Porucha metabolismu purinu a pyrimidinu, NS
E80Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu
E800Dědičná erytropoetická porfyrie
E801Porfyria cutanea tarda
E802Jiná porfyrie
E803Vady katalázy a peroxydázy
E804Gilbertův syndrom
E805Griglerův-Najjarův syndrom
E806Jiné poruchy metabolismu bilirubinu
E807Poruchy metabolismu bilirubinu, NS
E83Poruchy metabolismu minerálů
E830Poruchy metabolismu mědi
E831Poruchy metabolismu železa
E832Poruchy metabolismu zinku
E833Poruchy metabolismu fosforu
E834Poruchy metabolismu magnezia
E835Poruchy metabolismu kalcia
E838Jiné poruchy metabolismu minerálů
E839Poruchy metabolismu minerálů, NS
E84Cystická fibróza
E840Cystická fibróza s plicními projevy
E841Cystická fibróza se střevními projevy
E848Cystická fibróza s jinými projevy
E849Cystická fibróza, NS
E85Amyloidóza
E850Rodinně - dědičná amyloidóza bez neuropatie
E851Rodinně - dědičná neuropatická amyloidóza
E852Rodinně - dědičná amyloidóza, NS
E853Sekundární systémová amyloidóza
E854Orgánově ohraničená amyloidóza
E858Jiná určená amyloidóza
E859Amyloidóza, NS
E86Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny
E87Jiné poruchy tekutin, elektrolytů a acidobasické rovnováhy
E870Hyperosmolalita a hypernatrémie
E871Hypoosmolalita a hyponatrémie
E872Acidóza
E873Alkalóza
E874Smíšená porucha acidobasické rovnováhy
E875Hyperkalémie
E876Hypokalémie
E877Přetížení tekutinami
E878Jiné poruchy rovnováhy elektrolytů a tekutin, nezařazené jinde
E88Jiné poruchy metabolismu
E880Poruchy metabolismu plasma - proteinů nezařazené jinde
E881Lipodystrofie, nezařazená jinde
E882Lipomatosa, nezařazená jinde
E888Jiné určené poruchy metabolismu
E889Poruchy metabolismu, NS
E89Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam
E890Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích
E891Hypoinsulinémie po operačních a jiných zákrocích
E892Hypoparatyreóza po operačních a jiných zákrocích
E893Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích
E894Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích
E895Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích
E896Hypofunkce kůry (dřeně) nadledvin po operačním nebo jiném zákroku
E898Jiné endokrinní a metabolické poruchy po operačních a jiných zákrocích
E899Metabolická a endokrinní porucha po operačním nebo jiném zákroku, NS
E90Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz