Diagnoza nemoci F - Nemoci duševní a poruchy chování

diagnoza nemoci

Třída V Nemoci duševní a poruchy chování
kategorie:

třídakategoriepopis
V F Nemoci duševní a poruchy chování
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina F00_F99 Duševné poruchy a poruchy správania
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
VF00-F09Organické duševné choroby vrátane symptomatických
VF10-F19Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím užívaním psychoaktívnych látok
VF20-F29Schizofrénia
VF30-F39Afektívne poruchy
VF40-F48Neurotické
VF50-F59Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi
VF60-F69Poruchy osobnosti a správania dospelých
VF70-F79Duševná zaostalosť - mentálna retardácia
VF80-F89Poruchy psychického vývinu
VF90-F98Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie F - Nemoci duševní a poruchy chování
Kody:

upkódpopis
F00Demence u Alzheimerovy nemoci (G30.-+)
F000Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem (G30.0+)
F001Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem (G30.1+)
F002Demence u Alzheimerovy nemoci, atypického nebo smíšeného typu (G30.8+)
F009Demence u Alzheimerovy nemoci, NS (G30.9+)
F01Vaskulární demence
F010Vaskulární demence s akutním začátkem
F011Multiinfarktová demence
F012Subkortikální vaskulární demence
F013Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence
F018Jiné vaskulární demence
F019Vaskulární demence, NS
F02Demence u jiných nemocí zařazených jinde
F020Demence u Pickovy choroby (G31.0+)
F021Demence u Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (A81.0+)
F022Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+)
F023Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+)
F024Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B22.0+)
F028Demence u jiných určených nemocí, zařazených jinde
F03Neurčená demence
F04Organický amnestický syndrom,který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktiv.látkami
F05Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami
F050Delirium, které nenasedá na demenci, takto popsané
F051Delirium, nasedající na demenci
F058Jiné delirium
F059Delirium, NS
F06Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí
F060Organická halucinóza
F061Organická katatonní porucha
F062Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii)
F063Organické poruchy nálady (afektivní)
F064Organická úzkostná porucha
F065Organická dissociativní porucha
F066Organická emoční labilita (astenie)
F067Lehká porucha poznávání
F068Jiné určené duševní poruchy způsobené poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí
F069Neurčená duševní porucha, způsobená poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí
F07Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku
F070Organická porucha osobnosti
F071Postencefalitický syndrom
F072Postkomoční syndrom
F078Jiné organické poruchy osobnosti a chování způs.onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku
F079Organic.poruchy osobnosti a chování nespecifikované způs.onemoc., poškoz.a dysfunkcí mozku
F09Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha
F10Poruchy duševní a poruchy chování způsobené uživáním alkoholu
F100Akutní intoxikace
F101Škodlivé použití
F102Syndrom závislosti
F103Odvykací stav
F104Odvykací stav s deliriem
F105Psychotická porucha
F106Amnestický syndrom
F107Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F108Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F109Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F11Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním opioidů
F110Akutní intoxikace
F111Škodlivé použití
F112Syndrom závislosti
F113Odvykací stav
F114Odvykací stav s deliriem
F115Psychotická porucha
F116Amnestický syndrom
F117Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F118Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F119Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F12Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kanabinoidů
F120Akutní intoxikace
F121Škodlivé použití
F122Syndrom závislosti
F123Odvykací stav
F124Odvykací stav s deliriem
F125Psychotická porucha
F126Amnestický syndrom
F127Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F128Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F129Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F13Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním sedativ nebo hypnotik
F130Akutní intoxikace
F131Škodlivé použití
F132Syndrom závislosti
F133Odvykací stav
F134Odvykací stav s deliriem
F135Psychotická porucha
F136Amnestický syndrom
F137Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F138Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F139Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F14Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kokainu
F140Akutní intoxikace
F141Škodlivé použití
F142Syndrom závislosti
F143Odvykací stav
F144Odvykací stav s deliriem
F145Psychotická porucha
F146Amnestický syndrom
F147Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F148Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F149Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F15Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných stimulancií, včetně kofeinu
F150Akutní intoxikace
F151Škodlivé použití
F152Syndrom závislosti
F153Odvykací stav
F154Odvykací stav s deliriem
F155Psychotická porucha
F156Amnestický syndrom
F157Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F158Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F159Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F16Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním halucinogenů
F160Akutní intoxikace
F161Škodlivé použití
F162Syndrom závislosti
F163Odvykací stav
F164Odvykací stav s deliriem
F165Psychotická porucha
F166Amnestický syndrom
F167Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F168Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F169Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F17Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku
F170Akutní intoxikace
F171Škodlivé použití
F172Syndrom závislosti
F173Odvykací stav
F174Odvykací stav s deliriem
F175Psychotická porucha
F176Amnestický syndrom
F177Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F178Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F179Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F18Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním prchavých rozpustidel
F180Akutní intoxikace
F181Škodlivé použití
F182Syndrom závislosti
F183Odvykací stav
F184Odvykací stav s deliriem
F185Psychotická porucha
F186Amnestický syndrom
F187Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F188Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F189Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F19Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním více drog a j.psychoaktivních látek
F190Akutní intoxikace
F191Škodlivé použití
F192Syndrom závislosti
F193Odvykací stav
F194Odvykací stav s deliriem
F195Psychotická porucha
F196Amnestický syndrom
F197Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F198Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F199Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F20Schizofrenie
F200Paranoidní schizofrenie
F201Hebefrenní schizofrenie
F202Katatonní schizofrenie
F203Nediferencovaná schizofrenie
F204Postschizofrenní deprese
F205Reziduální schizofrenie
F206Schizofrenia simplex
F208Jiná schizofrenie
F209Schizofrenie, NS
F21Schizotypální porucha
F22Poruchy s trvalými bludy
F220Porucha s bludy
F228Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy
F229Persistující porucha s bludy, NS
F23Akutní a přechodné psychotické poruchy
F230Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů
F231Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie
F232Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii
F233Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy
F238Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy
F239Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy
F24Indukovaná porucha s bludy
F25Schizoafektivní poruchy
F250Schizoafektivní porucha, manický typ
F251Schizoafektivní porucha, depresivní typ
F252Schizoafektivní porucha, smíšený typ
F258Jiné schizoafektivní poruchy
F259Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná
F28Jiné neorganické psychotické poruchy
F29Neurčené neorganické psychózy
F30Manická fáze
F300Hypomanie
F301Manie bez psychotických symptomů
F302Manie s psychotickými symptomy
F308Jiné manické fáze
F309Manická fáze, NS
F31Bipolární afektivní porucha
F310Bipolární afektivní porucha, současná fáze je hypomanická
F311Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická bez psychotických symptomů
F312Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická s psychotickými symptomy
F313Bipolární afektivní porucha, současná fáze lehká nebo střední deprese
F314Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžké deprese bez psychotických symptomů
F315Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžká deprese s psychotickými symptomy
F316Bipolární afektivní porucha, současná fáze smíšená
F317Bipolární afektivní porucha, v současné době v remisi
F318Jiné bipolární afektivní poruchy
F319Bipolární afektivní porucha, NS
F32Depresivní fáze
F320Lehká depresivní fáze
F321Středně těžká depresivní fáze
F322Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků
F323Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky
F328Jiné depresivní fáze
F329Depresivní fáze, NS
F33Periodická depresivní porucha
F330Periodická depresivní porucha, současná fáze je lehká
F331Periodická depresivní porucha, současná fáze je středně těžká
F332Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká, ale bez psychotických symptomů
F333Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká s psychotickými příznaky
F334Periodická depresivní porucha, v současné době v remisi
F338Jiné periodické depresivní poruchy
F339Periodická depresivní porucha, NS
F34Perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
F340Cyklothymie
F341Dysthymie
F348Jiné perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
F349Perzistentní afektivní porucha (porucha nálady), NS
F38Jiné afektivní poruchy (poruchy nálady)
F380Jiné jednotlivé afektivní poruchy (poruchy nálady)
F381Jiné periodické afektivní poruchy (poruchy nálady)
F388Jiné určené afektivní poruchy (poruchy nálady)
F39Neurčená afektivní porucha (porucha nálady)
F40Fobické úzkostné poruchy
F400Agorafobie
F401Sociální fobie
F402Specifické (izolované) fobie
F408Jiné anxiosně fobické poruchy
F409Anxiosně fobická porucha, NS
F41Jiné anxiosní poruchy
F410Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost)
F411Generalizovaná úzkostná porucha
F412Smíšená úzkostná a depresivní porucha
F413Jiné smíšené úzkostné poruchy
F418Jiné určené úzkostné poruchy
F419Úzkostná porucha, NS
F42Obsedantně-nutkavá porucha
F420Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace
F421Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály)
F422Smíšené nutkavé myšlenky a činy
F428Jiné obsedantně-nutkavé poruchy
F429Obsedantně-nutkavá porucha, NS
F43Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení
F430Akutní stresová reakce
F431Posttraumatická stresová porucha
F432Poruchy přizpůsobení
F438Jiné reakce na těžký stres
F439Reakce na těžký stres, NS
F44Dissociativní (konverzní) poruchy
F440Dissociativní amnesie
F441Dissociativní fuga (útěk)
F442Dissociativní stupor
F443Trans a posedlost
F444Dissociativní motorické poruchy
F445Dissociativní záchvaty
F446Dissociativní anestesie a ztráta citlivosti
F447Smíšené dissociativní (konverzní) poruchy
F448Jiné dissociativní (konverzní) poruchy
F449Dissociativní (konverzní) porucha, NS
F45Somatoformní poruchy
F450Somatizační porucha
F451Nediferencovaná somatoformní porucha
F452Hypochondrická porucha
F453Somatoformní vegetativní dysfunkce
F454Perzistující somatoformní bolestivá porucha
F458Jiné somatoformní poruchy
F459Somatoformní porucha, NS
F48Jiné neurotické poruchy
F480Neurastenie
F481Depersonalizace a derealizace
F488Jiné určené neurotické poruchy
F489Neurotická porucha, NS
F50Poruchy přijímání jídla
F500Mentální anorexie
F501Atypická mentální anorexie
F502Mentální bulimie
F503Atypická mentální bulimie
F504Přejídání spojené s psychologickými poruchami
F505Zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami
F508Jiné poruchy přijímání jídla
F509Porucha přijímání jídla, NS
F51Neorganické poruchy spánku
F510Neorganická nespavost
F511Neorganická hypersomnie
F512Neorganická porucha cyklu bdění a spánku
F513Náměsíčnictví [somnambulismus]
F514Spánkové děsy [noční děsy - pavor nocturnus]
F515Noční můry
F518Jiné neorganické poruchy spánku
F519Neorganická porucha spánku, NS
F52Sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí
F520Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti
F521Odpor k sexualitě a nedostatek požitku ze sexuality
F522Selhání genitální odpovědi
F523Poruchy orgasmu
F524Předčasná ejakulace
F525Neorganický vaginismus
F526Neorganická dyspareunie
F527Nadměrné sexuální nutkání
F528Jiné sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí
F529Neurčená sexuální porucha, která není způsobena organickou poruchou nebo nemocí
F53Duševní poruchy a poruchy chování související se šestinedělím,nezařazené jinde
F530Lehké duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezažazené jinde
F531Těžké poruchy duševní a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezařazené jinde
F538Jiné duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s puerperiem, nezařazené jinde
F539Puerperální duševní poruchy, NS
F54Psychologické a behaviorální faktory, spojené s chorobami nebo poruchami, zařazenými jinde
F55Abusus - zneužívání - látek nezpůsobujících závislost
F59Neurčené poruchy chování v souvislosti s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
F60Specifické poruchy osobnosti
F600Paranoidní porucha osobnosti
F601Schizoidní porucha osobnosti
F602Dissociální porucha osobnosti
F603Emočně nestabilní porucha osobnosti
F604Histrionská porucha osobnosti
F605Anankastická porucha osobnosti
F606Anxiosní (vyhýbavá) osobnost
F607Závislá porucha osobnosti
F608Jiné specifické poruchy osobnosti
F609Porucha osobnosti, NS
F61Smíšené a jiné poruchy osobnosti
F62Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku
F620Přetrvávající změny osobnosti po katastrofické zkušenosti
F621Přetrvávající změna osobnosti po psychiatrickém onemocnění
F628Jiné přetrvávající změny osobnosti
F629Přetrvávající změna osobnosti, NS
F63Nutkavé a impulzivní poruchy
F630Patologické hráčství
F631Patologické zakládání požárů (pyromanie)
F632Patologické kradení (kleptomanie)
F633Trichotillomanie
F638Jiné nutkavé a impulzivní poruchy
F639Nutkavá a impulzivní porucha, NS
F64Poruchy pohlavní identity
F640Transsexualismus
F641Transvestitismus dvojí role
F642Porucha pohlavní identity v dětství
F648Jiné poruchy pohlavní identity
F649Poruchy pohlavní identity, NS
F65Poruchy sexuální preference
F650Fetišismus
F651Fetišistický transvestitismus
F652Exhibicionismus
F653Voyerismus
F654Pedofilie
F655Sadomasochismus
F656Mnohočetné poruchy sexuální preference
F658Jiné poruchy sexuální preference
F659Porucha sexuální preference, NS
F66Poruchy psychické a chování související se sexuálním vývojem a orientací
F660Porucha sexuálního vyzrávání
F661Egodystonická sexuální orientace
F662Porucha sexuálních vztahů
F668Jiné poruchy psychosexuálního vývoje
F669Porucha psychosexuálního vývoje, NS
F68Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých
F680Zpracování somatických symptomů psychologickými vlivy
F681Záměr.produkce nebo předstírání symptomů nebo neschopností somat.nebo psychic.(paděl.por.)
F688Jiné určené poruchy osobnosti a chování u dospělých
F69Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých
F70Lehká mentální retardace
F700žádná nebo minimální porucha chování
F701významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F708jiné poruchy chování
F709bez zmínky o poruchách chování
F71Střední mentální retardace
F710žádná nebo minimální porucha chování
F711významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F718jiné poruchy chování
F719bez zmínky o poruchách chování
F72Těžká mentální retardace
F720žádná nebo minimální porucha chování
F721významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F728jiné poruchy chování
F729bez zmínky o poruchách chování
F73Hluboká mentální retardace
F730žádná nebo minimální porucha chování
F731významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F738jiné poruchy chování
F739bez zmínky o poruchách chování
F78Jiná mentální retardace
F780žádná nebo minimální porucha chování
F781významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F788jiné poruchy chování
F789bez zmínky o poruchách chování
F79Neurčená mentální retardace
F790žádná nebo minimální porucha chování
F791významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu
F798jiné poruchy chování
F799bez zmínky o poruchách chování
F80Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
F800Specifická porucha artikulace řeči
F801Expresivní porucha řeči
F802Receptivní porucha řeči
F803Získaná afazie s epilepsií (Landau-Kleffner)
F808Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka
F809Vývojová porucha řeči nebo jazyka, NS
F81Specifické vývojové poruchy školních dovedností
F810Specifická porucha čtení
F811Specifická porucha psaní a výslovnosti
F812Specifická porucha počítání
F813Smíšená porucha školních dovedností
F818Jiná vývojová porucha školních dovedností
F819Vývojová porucha školních dovedností, NS
F82Specifická vývojová porucha motorických funkcí
F83Smíšené specifické vývojové poruchy
F84Pervazivní vývojové poruchy
F840Dětský autismus
F841Atypický autismus
F842Rettův syndrom
F843Jiná dětská desintegrační porucha
F844Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby
F845Aspergerův syndrom
F848Jiné pervazivní vývojové poruchy
F849Pervazivní vývojová porucha, NS
F88Jiné poruchy psychického vývoje
F89Neurčená porucha psychického vývoje
F90Hyperkinetické poruchy
F900Porucha aktivity a pozornosti
F901Hyperkinetická porucha chování
F908Jiné hyperkinetické poruchy
F909Hyperkinetická porucha, NS
F91Poruchy chování
F910Porucha chování vázaná na vztahy k rodině
F911Nesocializovaná porucha chování
F912Socializovaná porucha chování
F913Opoziční vzdorovité chování
F918Jiné poruchy chování
F919Porucha chování, NS
F92Smíšené poruchy chování a emocí
F920Depresivní porucha chování
F928Jiné smíšené poruchy chování a emocí
F929Smíšená porucha chování a emocí, NS
F93Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství
F930Separační úzkostná porucha v dětství
F931Fobická anxiosní porucha v dětství
F932Sociální anxiosní porucha v dětství
F933Porucha sourozenecké rivality
F938Jiné dětské emoční poruchy
F939Dětská emoční porucha, NS
F94Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a dospívání
F940Elektivní mutismus
F941Reaktivní porucha příchylnosti dětí
F942Porucha desinhibovaných vztahů u dětí
F948Jiné dětské poruchy sociálních funkcí
F949Porucha dětských sociálních funkcí, NS
F95Tiky
F950Přechodná tiková porucha
F951Chronické motorické nebo vokální tiky
F952Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická (de la Tourette)
F958Jiné druhy tiků
F959Tiková porucha, NS
F98Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání
F980Neorganická enuréza
F981Neorganická enkopréza
F982Poruchy jedení v kojeneckém a dětském věku
F983Pika kojenců a dětí
F984Stereotypní pohybové poruchy
F985Koktavost (zadrhávání v řeči)
F986Brebtavost
F988J.urč.poruchy chování a emocí,se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání
F989Neurč.poruchy chování a emocí, se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání
F99Duševní porucha, jinak neurčená
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz