Diagnoza nemoci I - Nemoci oběhové soustavy

diagnoza nemoci

Třída IX Nemoci oběhové soustavy
kategorie:

třídakategoriepopis
IX I Nemoci oběhové soustavy
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina I00_I99 Choroby obehovej sústavy
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
IXI05-I09Zdĺhavé reumatické choroby srdca
IXI10-I15Hypertenzné choroby
IXI20-I25Ischemické choroby srdca
IXI26-I28Cor pulmonale a choroby pľúcneho obehu
IXI30-I52Iné choroby srdca
IXI60-I69Cievne choroby mozgu
IXI70-I79Choroby tepien
IXI80-I89Choroby žíl
IXI95-I99Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie I - Nemoci oběhové soustavy
Kody:

upkódpopis
I00Revmatická horečka bez postižení srdce
I01Revmatická horečka s postižením srdce
I010Akutní revmatický zánět osrdečníku - perikarditis
I011Akutní revmatický zánět srdeční nitroblány - endokarditis
I012Akutní revmatický - zánět srdečního svalu - myokarditis
I018Jiná akutní revmatická choroba srdeční
I019Akutní revmatická choroba srdeční, NS
I02Revmatická chorea
I020Revmatická chorea s postižením srdce
I029Revmatická chorea bez postižení srdce
I05Revmatická vada mitrální chlopně
I050Mitrální stenóza
I051Revmatická mitrální insuficience
I052Mitrální stenóza s insuficiencí
I058Jiné nemoci mitrální chlopně
I059Nemoc mitrální chlopně, NS
I06Revmatická vada aortální chlopně
I060Revmatická aortální stenóza
I061Revmatická aortální insuficience
I062Revmatická aortální stenóza s insuficiencí
I068Jiné revmatické nemoci aortální chlopně
I069Revmatická nemoc aortální chlopně, NS
I07Revmatické nemoci - trojcípé chlopně - valvulae tricuspidalis
I070Stenóza trikuspidální (chlopně)
I071Insuficience trikuspidální (chlopně)
I072Stenóza s insuficiencí trikuspidální (chlopně)
I078Jiné nemoci trojcípé chlopně
I079Nemoc trojcípé chlopně, NS
I08Mnohočetná onemocnění chlopní
I080Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální
I081Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé
I082Postižení obou chlopní aortální a trojcípé
I083Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé
I088Jiná mnohočetná onemocnění chlopní
I089Mnohočetné onemocnění chlopní, NS
I09Jiné revmatické nemoci srdce
I090Revmatický - zánět srdečního svalu - myokarditis
I091Revmatické nemoci - nitroblány srdeční - endokardu,
I092Chronický revmatický - zánět osrdečníku - perikarditis
I098Jiné určené revmatické nemoci srdce
I099Revmatická onemocnění srdce, NS
I10Esenciální (primární) hypertenze
I11Postižení srdce při hypertenzi
I110Hypertenzní nemoc srdce s (městnavým) srdečním selháním
I119Hypertenzní nemoc srdce bez (městnavého) srdečního selhání
I12Postižení ledvin při hypertenzi
I120Hypertenzní nemoc ledvin s renálním selháním
I129Hypertenzní nemoc ledvin bez renálního selhání
I13Hypertenzní nemoc srdce a ledvin
I130Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce
I131Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin
I132Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) srdečním selháním i selháním ledvin
I139Hypertenzní nemoc srdce a ledvin, NS
I15Sekundární hypertenze
I150Renovaskulární hypertenze
I151Sekundární hypertenze při jiných onemocněních ledvin
I152Sekundární hypertenze při endokrinních poruchách
I158Jiná sekundární hypertenze
I159Sekundární hypertenze, NS
I20Angina pectoris
I200Nestabilní angina (pectoris)
I201Angina pectoris s prokázaným spasmem
I208Jiné formy anginy pectoris
I209Angina pectoris, NS
I21Akutní infarkt myokardu
I210Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny
I211Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
I212Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací
I213Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
I214Akutní subendokardiální infarkt myokardu
I219Akutní infarkt myokardu, NS
I22Pokračující infarkt myokardu
I220Pokračující infarkt myokardu přední stěny
I221Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny
I228Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
I229Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
I23Některé komplikace následující akutní infarkt myokardu
I230Hemoperikard jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I231Defekt předsíňového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I232Defekt komorového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I233Ruptura srdeční stěny jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I234Ruptura chordae tendineae jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I235Ruptura papilárního svalu jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu
I236Trombóza předsíně, aurikuly a komory jako běžné komplikace následující ak.infarkt myokardu
I238Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
I24Jiné akutní ischemické nemoci srdeční
I240Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu
I241Dresslerův syndrom
I248Jiné formy akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční
I249Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS
I25Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční
I250Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená
I251Aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční
I252Starý infarkt myokardu
I253Aneurysma srdce
I254Aneurysma koronární tepny
I255Ischemická kardiomyopatie
I256Němá ischemie myokardu
I258Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
I259Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS
I26Plicní embolie
I260Plicní embolie s akutním cor pulmonale
I269Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
I27Jiné kardiopulmonální nemoci
I270Primární plicní hypertenze
I271Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
I272Jiné sekundár.plicní hyperten.
I278Jiné určené kardiopulmonální nemoci
I279Kardiopulmonální nemoc, NS
I28Jiné nemoci plicních cév
I280Arteriovenózní píštěl plicních cév
I281Aneurysma plicní tepny
I288Jiné určené nemoci plicních cév
I289Nemoc plicních cév, NS
I30Akutní zánět osrdečníku - pericarditis acuta
I300Akutní nespecifická idiopatická perikarditida
I301Infekční perikarditis
I308Jiné formy akutní perikarditidy
I309Akutní perikarditis, NS
I31Jiné nemoci - osrdečníku - perikardu
I310Chronická adhezivní perikarditis
I311Chronická konstriktivní perikarditida
I312Hemoperikard, nezařazený jinde
I313Perikardiální výpotek (nezánětlivý)
I318Jiné určené nemoci perikardu
I319Nemoc perikardu, NS
I32Zánět osrdečníku - perikarditis - při nemocech zařazených jinde
I320Perikarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
I321Perikarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
I328Perikarditis při jiných nemocech zařazených jinde
I33Akutní a subakutní - zánět srdeční nitroblány - endokarditis
I330Akutní a subakutní infekční endokarditis
I339Akutní endokarditis, NS
I34Nerevmatická onemocnění - dvojcípé chlopně - valvulae mitralis
I340Insuficience mitrální (chlopně)
I341Prolaps mitrální (chlopně)
I342Nerevmatická stenóza mitrální (chlopně)
I348Jiné nerevmatické nemoci mitrální chlopně
I349Nerevmatická onemocnění mitrální chlopně, NS
I35Nerevmatická onemocnění aortální chlopně
I350Stenóza aortální (chlopně)
I351Insuficience aortální (chlopně)
I352Stenóza aortální (chlopně) s insuficiencí
I358Jiná onemocnění aortální chlopně
I359Onemocnění aortální chlopně, NS
I36Nerevmatická onemocnění - trojcípé chlopně - valvulae tricuspidalis
I360Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně)
I361Nerevmatická insuficience trikuspidální (chlopně)
I362Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně) s insuficiencí
I368Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně
I369Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně, NS
I37Onemocnění pulmonální chlopně
I370Stenóza pulmonální chlopně
I371Insuficience pulmonální chlopně
I372Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí
I378Jiná onemocnění pulmonální chlopně
I379Onemocnění pulmonální chlopně, NS
I38Endokarditis neurčené chlopně
I39Zánět srdeční nitroblány - endokarditis - a onemocnění srdečních chlopní při nemocech ZJ
I390Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde
I391Onemocnění aortální chlopně při nemocech zařazených jinde
I392Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde
I393Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech zařazených jinde
I394Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech zařazených jinde
I398Endokarditis neurčené chlopně při nemocech zařazených jinde
I40Akutní zánět srdečního svalu - myocarditis acuta
I400Infekční myokarditis
I401Izolovaná myokarditis
I408Jiná akutní myokarditis
I409Akutní myokarditis, NS
I41Zánět srdečního svalu - myokarditis - při nemocech zařazených jinde
I410Myokarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
I411Myokarditis při virových nemocech zařazených jinde
I412Myokarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
I418Myokarditis při jiných nemocech zařazených jinde
I42Kardiomyopatie
I420Dilatovaná kardiomyopatie
I421Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie
I422Jiná hypertrofická kardiomyopatie
I423Endomyokardiální (eosinofilická) nemoc
I424Endokardiální fibroelastóza
I425Jiná restriktivní kardiomyopatie
I426Alkoholická kardiomyopatie
I427Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
I428Jiné kardiomyopatie
I429Kardiomyopatie, NS
I43Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde
I430Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech
I431Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
I432Kardiomyopatie při nemocech výživy
I438Kardiomyopatie při jiných nemocech zařazených jinde
I44Blokáda atrioventrikulární a levého raménka
I440Atrioventrikulární blokáda, prvého stupně
I441Atrioventrikulární blokáda, druhého stupně
I442Úplná atrioventrikulární blokáda
I443Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
I444Blokáda předního svazku levého (raménka)
I445Blokáda zadního svazku levého (raménka)
I446Jiná neurčená fascikulární blokáda levého (raménka)
I447Blokáda levého raménka, NS
I45Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů
I450Blokáda pravého raménka
I451Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
I452Bifascikulární blokáda
I453Trifascikulární blokáda
I454Neurčená intraventrikulární blokáda
I455Jiná určená srdeční blokáda
I456Preexcitační syndrom
I458Jiné určené poruchy vedení
I459Porucha vedení, NS
I46Srdeční zástava
I460Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
I461Náhlá srdeční smrt
I469Srdeční zástava, NS
I47Paroxysmální tachykardie
I470Návratná - reciproční komorová arytmie
I471Supraventrikulární tachykardie
I472Komorová tachykardie
I479Paroxysmální tachykardie, NS
I48Fibrilace a flutter síní
I49Jiné srdeční arytmie
I490Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
I491Předčasná depolarizace síní
I492Předčasná junkční depolarizace
I493Předčasná depolarizace komor
I494Jiná a neurčená předčasná depolarizace
I495Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
I498Jiné určené srdeční arytmie
I499Srdeční arytmie, NS
I50Selhání srdce
I500Městnavé selhání srdce
I501Selhání levé komory
I509Selhání srdce, NS
I51Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci srdce
I510Získaný defekt srdečního septa - přepážky
I511Ruptura chordae tendineae, nezařazená jinde
I512Ruptura papilárního svalu, nezařazená jinde
I513Intrakardiální trombóza, nezařazená jinde
I514Myokarditis, NS
I515Myokardiální degenerace
I516Kardiovaskulární nemoc, NS
I517Kardiomegalie
I518Jiné nepřesně určené nemoci srdce
I519Nemoc srdce, NS
I52Jiná onemocnění srdce při nemocech zařazených jinde
I520Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech, zařazených jinde
I521Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nemocech, zařazených jinde
I528Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech zařazených jinde
I60Subarachnoidální krvácení
I600Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
I601Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
I602Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
I603Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
I604Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
I605Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
I606Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
I607Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny, NS
I608Jiné subarachnoidální krvácení
I609Subarachnoidální krvácení, NS
I61Intracerebrální krvácení
I610Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové
I611Intracerebrální krvácení do hemisféry, korové
I612Intracerebrální krvácení do hemisféry, NS
I613Intracerebrální krvácení do mozkového kmene
I614Intracerebrální krvácení do mozečku
I615Intracerebrální krvácení do mozkových komor
I616Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované
I618Jiné intracerebrální krvácení
I619Intracerebrální krvácení, NS
I62Jiné neúrazové intrakraniální krvácení
I620Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)
I621Neúrazové extradurální krvácení
I629Intrakraniální krvácení (neúrazové), NS
I63Mozkový infarkt
I630Mozkový infarkt způsobený trombózou přívodných mozkových tepen
I631Mozkový infarkt způsobený embolií přívodných mozkových tepen
I632Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou přívodných mozkových tepen
I633Mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen
I634Mozkový infarkt způsobený embolií mozkových tepen
I635Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen
I636Mozkový infarkt způsobený mozkovou žilní trombózou, nehnisavou
I638Jiný mozkový infarkt
I639Mozkový infarkt, NS
I64Cévní příhoda mozková (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt
I65Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) přívodných mozkových tepen nekončící mozkovým infarktem
I650Okluze a stenóza tepny vertebrální
I651Okluze a stenóza tepny bazilární
I652Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
I653Mnohočetná a oboustranná okluze a stenóza přívodných mozkových tepen
I658Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
I659Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
I66Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) mozkových tepen
I660Okluze a stenóza střední mozkové tepny
I661Okluze a stenóza přední mozkové tepny
I662Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
I663Okluze a stenóza mozečkových tepen
I664Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
I668Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
I669Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
I67Jiná cévní onemocnění mozku
I670Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení
I671Mozkové - aneurysma - výduť, bez roztržení
I672Mozková ateroskleróza
I673Progresivní cévní leukoencefalopatie
I674Hypertenzní encefalopatie
I675Nemoc moyamoya
I676Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
I677Mozková arteritis, nezařazená jinde
I678Jiná určená cévní onemocnění mozku
I679Cévní onemocnění mozku, NS
I68Cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde
I680Mozková amyloidní angiopatie (E85.- +)
I681Mozková arteritis při infekčních a parazitárních nemocech
I682Mozková arteritis při jiných nemocech zařazených jinde
I688Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde
I69Následky cévních nemocí mozku
I690Následky subarachnoidálního krvácení
I691Následky nitromozkového krvácení
I692Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
I693Následky mozkového infarktu
I694Následky cévní příhody mozkové (mrtvice) neurčené jako krvácení nebo infarkt
I698Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
I70Ateroskleróza
I700Ateroskleróza aorty
I701Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny
I702Ateroskleróza končetinových tepen
I708Ateroskleróza jiných tepen
I709Generalizovaná a neurčená ateroskleróza
I71Výduť aorty - aneurysma aortae - a disekce
I710Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část]
I711Aneurysma hrudní aorty , roztržené
I712Aneurysma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře
I713Aneurysma břišní aorty, roztržené
I714Aneurysma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře
I715Aneurysma thorakoabdominální aorty, roztržené
I716Aneurysma thorakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře
I718Aneurysma aorty neurčené lokalizace, roztržené
I719Aneurysma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře
I72Jiné - výdutě - aneurysmata
I720Aneurysma krční tepny (karotidy)
I721Aneurysma tepny horní končetiny
I722Aneurysma ledvinné - renální - tepny
I723Aneurysma pánevní tepny
I724Aneurysma tepny dolní končetiny
I728Aneurysma jiných určených tepen
I729Aneurysma neurčené lokalizace
I73Jiné nemoci periferních cév
I730Raynaudův syndrom
I731Trombangiitis obliterans [Buergerova]
I738Jiné určené nemoci periferních cév
I739Nemoc periferních cév, NS
I74Tepenný vmetek - arteriální embolie - a trombóza
I740Embolie a trombóza břišní aorty
I741Embolie a trombóza jiných a neurčených částí aorty
I742Embolie a trombóza tepen horních končetin
I743Embolie a trombóza tepen dolních končetin
I744Embolie a trombóza tepen končetin, NS
I745Embolie a trombóza pánevní tepny
I748Embolie a trombóza jiných tepen
I749Embolie a trombóza neurčené tepny
I77Jiná onemocnění tepen a tepének
I770Arteriovenózní píštěl, získaná
I771Zúžení - striktura - tepny
I772Roztržení - ruptura - tepny
I773Tepenná fibromuskulární dysplazie
I774Syndrom komprese tepny břišní
I775Nekróza tepny
I776Arteritis, NS
I778Jiná určená onemocnění tepen a tepének
I779Onemocnění tepen a tepének, NS
I78Nemoci vlásečnic
I780Dědičná hemoragická teleangiektazie
I781Névus, nenádorový
I788Jiné nemoci vlásečnic
I789Nemoc vlásečnic, NS
I79Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde
I790Aneurysma aorty při nemocech zařazených jinde
I791Aortitis při nemocech zařazených jinde
I792Periferní angiopatie při nemocech zařazených jinde
I798Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde
I80Zánět žil - flebitis a tromboflebitis
I800Flebitis a tromboflebitis povrchových cév dolních končetin
I801Flebitis a tromboflebitis femorální žíly
I802Flebitis a tromboflebitis jiných hlubokých cév
I803Flebitis a tromboflebitis dolních končetin, NS
I808Flebitis a tromboflebitis jiných lokalizací
I809Flebitis a tromboflebitis neurčené lokalizace
I81Trombosis venae portae - trombóza vrátnice
I82Jiná žilní embolie a trombóza dolních končetin
I820Buddův - Chiariho syndrom
I821Thrombophlebitis migrans
I822Embolie a trombóza duté žíly - venae cavae
I823Embolie a trombóza renální - ledvinné - žíly
I828Embolie a trombóza jiných určených žil
I829Embolie a trombóza neurčené žíly
I83Žilní městky - varices - dolních končetin
I830Žilní městky dolních končetin se vředem
I831Žilní městky dolních končetin se zánětem
I832Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem
I839Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu
I84Hemoroidy
I840Vnitřní trombotizované hemoroidy
I841Vnitřní hemoroidy s jinými komplikacemi
I842Vnitřní hemoroidy bez komplikací
I843Zevní (vnější) hemoroidy trombotizované
I844Zevní (vnější) hemoroidy s jinými komplikacemi
I845Zevní (vnější) hemoroidy bez komplikací
I846Reziduální hemoroidální kožní protuberance
I847Neurčené trombotizované hemoroidy
I848Neurčené hemoroidy s jinými komplikacemi
I849Neurčené hemoroidy bez komplikací
I85Městky jícnu - esofageální varixy
I850Varixy jícnu s krvácením
I859Varixy jícnu bez krvácení
I86Žilní městky jiných lokalizací
I860Podjazykové varixy
I861Varixy šourku
I862Pánevní varixy
I863Varixy vulvy
I864Žaludeční varixy
I868Žilní městky jiných určených lokalizací
I87Jiná onemocnění žil
I870Postflebitický syndrom
I871Komprese - stlačení - žíly
I872Venózní insuficience (chronická) (periferní)
I878Jiná určená onemocnění žil
I879Onemocnění žíly, NS
I88Nespecifická lymfadenitis
I880Nespecifická mezenterická lymfadenitis
I881Chronická lymfadenitis, mimo mezenterickou
I888Jiná nespecifická lymfadenitis
I889Nespecifická lymfadenitis, NS
I89Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
I890Lymfedém, nezařazený jinde
I891Lymfangitis - zánět mízních cév
I898Jiná určená neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
I899Neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin, NS
I95Hypotenze
I950Idiopatická hypotenze
I951Ortostatická hypotenze
I952Hypotenze způsobená léčivy
I958Jiná hypotenze
I959Hypotenze, NS
I97Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde
I970Postkardiotomický syndrom
I971Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce
I972Lymfedémový syndrom po mastektomii
I978Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde
I979Poruchy oběhové soustavy po výkonech, NS
I98Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
I980Kardiovaskulární syfilis
I981Kardiovaskulární onemocnění při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
I982Jícnové varixy při nemocech zařazených jinde
I983Jíc.varixy s krvác.při nem.ZJ
I988Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
I99Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz