Diagnoza nemoci J09-J18 - Chrípka - influenza a zápal pľúc - pneumónia

diagnoza nemoci

Třída X Nemoci dýchací soustavy
kategorie:

třídakategoriepopis
X J Nemoci dýchací soustavy
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina J00_J99 Choroby dýchacej sústavy
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XJ09-J18Chrípka - influenza a zápal pľúc - pneumónia
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina J09-J18 - Chrípka - influenza a zápal pľúc - pneumónia
Kody:

upkódpopis
J09Chřipka způs.virem ptačí chř.
J10Chřipka způsobená identifikovaným chřipkovým virem
J100Chřipka se zánětem plic, chřipkový virus identifikován
J101Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí, chřipkový virus neidentifikován
J108Chřipka s jinými projevy, chřipkový virus identifikován
J11Chřipka, virus neidentifikován
J110Chřipka se zánětem plic, virus neidentifikován
J111Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí, virus neidentifikován
J118Chřipka s jinými projevy, virus neidentifikován
J12Virový zánět plic - pneumonie -, nezařazený (-á) jinde
J120Adenovirová pneumonie
J121Pneumonie způsobená syncyciálním respiračním virem
J122Pneumonie způsobená virem parainfluenzy
J128Jiná virová pneumonie
J129Virová pneumonie, NS
J13Zánět plic, původce: Streptococcus pneumoniae
J14Zánět plic, původce: Haemophilus influenzae
J15Bakteriální zánět plic, nezařazený jinde
J150Pneumonie způsobená Klebsiellou pneumoniae
J151Pneumonie způsobená Pseudomonádami
J152Pneumonie způsobená Stafylokokem
J153Pneumonie způsobená Streptokokem, skupiny B
J154Pneumonie způsobená jinými streptokoky
J155Pneumonie způsobená Escherichia coli
J156Pneumonie způsobená jinou aerobní gramnegativní bakterií
J157Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
J158Jiný bakteriální zánět plic
J159Bakteriální zánět plic, NS
J16Zánět plic způsobený jinými infekčními organismy, nezařazený jinde
J160Chlamydiová pneumonie
J168Pneumonie způsobená jiným infekčním organismem
J17Zánět plic - pneumonie - při nemocech zařazených jinde
J170Pneumonie při bakteriálních nemocech zařazených jinde
J171Pneumonie při virových nemocech zařazených jinde
J172Pneumonie při mykózách zařazených jinde
J173Pneumonie při parasitárních nemocech zařazených jinde
J178Pneumonie při jiných nemocech zařazených jinde
J18Pneumonie, původce NS
J180Bronchopneumonie, NS
J181Laloková pneumonie, NS
J182Hypostatická pneumonie, NS
J188Jiná pneumonie, původce NS
J189Pneumonie, NS
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz