Diagnoza nemoci J60-J70 - Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi

diagnoza nemoci

Třída X Nemoci dýchací soustavy
kategorie:

třídakategoriepopis
X J Nemoci dýchací soustavy
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina J00_J99 Choroby dýchacej sústavy
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XJ60-J70Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina J60-J70 - Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi
Kody:

upkódpopis
J60Pneumokonióza uhlokopů
J61Pneumokonióza způsobená azbestem a jinými minerálními vlákny
J62Pneumokonióza způsobená prachem obsahujícím křemík
J620Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku)
J628Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík
J63Pneumokonióza způsobená jinými anorganickými prachy
J630Aluminóza (plic)
J631Bauxitová fibróza (plic)
J632Berylióza
J633Grafitová fibróza (plic)
J634Sideróza
J635Stanóza
J638Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy
J64Neurčená pneumokonióza
J65Pneumokonióza spojená s tuberkulózou
J66Onemocnění dýchacích cest způsobené určenými organickými prachy
J660Bysinóza
J661Onemocnění zpracovatelů lnu
J662Kanabinóza
J668Onemocnění dýchacích cest způsobené jinými určenými organickými prachy
J67Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy
J670Farmářské plíce
J671Bagasóza
J672Plíce chovatelů ptáků
J673Suberóza
J674Sladovnické plíce
J675Plíce pracovníků s houbami
J676Plíce loupačů javorové kůry
J677Plíce pracovníků úpraven vzduchu, zvlhčovacích (klimatizačních) zařízení
J678Hypersensitivní pneumonitis způsobená jinými organickými prachy
J679Hypersensitivní pneumonitis způsobená neurčeným organickým prachem
J68Stavy dýchací soustavy způsobené inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par
J680Bronchitis a pneumonitis způsobená chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J681Akutní edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J682Zánět horních cest dýchacích způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami, NJ
J683Jiné akutní a subakutní stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny,dýmy a parami
J684Chronické stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J688Jiné stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J689Neurčené stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J69Pneumonie způsobená pevnými a tekutými látkami
J690Pneumonie způsobená potravou a zvratky
J691Pneumonie způsobená oleji a esencemi
J698Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami
J70Stavy dýchací soustavy způsobené jinými zevními činiteli
J700Akutní plicní projevy způsobené zářením
J701Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením
J702Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
J703Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy
J704Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy, NS
J708Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními činiteli
J709Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz