Diagnoza nemoci J80-J84 - Iné choroby dýchacích ciest postihujúce najmä interstícium

diagnoza nemoci

Třída X Nemoci dýchací soustavy
kategorie:

třídakategoriepopis
X J Nemoci dýchací soustavy
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina J00_J99 Choroby dýchacej sústavy
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XJ80-J84Iné choroby dýchacích ciest postihujúce najmä interstícium
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina J80-J84 - Iné choroby dýchacích ciest postihujúce najmä interstícium
Kody:

upkódpopis
J80Syndrom respirační tísně dospělých
J81Plicní edém
J82Plicní eozinofilie, nezařazená jinde
J84Jiné intersticiální plicní nemoci
J840Alveolární a parietoalveolární stavy
J841Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou
J848Jiné určené intersticiální plicní nemoci
J849Intersticiální plicní nemoc, NS
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz