Diagnoza nemoci J90-J94 - Iné choroby pohrudnice

diagnoza nemoci

Třída X Nemoci dýchací soustavy
kategorie:

třídakategoriepopis
X J Nemoci dýchací soustavy
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina J00_J99 Choroby dýchacej sústavy
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XJ90-J94Iné choroby pohrudnice
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina J90-J94 - Iné choroby pohrudnice
Kody:

upkódpopis
J90Pohrudniční výpotek, nezařazený jinde
J91Pohrudniční výpotek při stavech zařazených jinde
J92Pohrudniční povlaky (pláty)
J920Pohrudniční povlak (plát) s obsahem azbestu
J929Pohrudniční povlak (plát) bez azbestu
J93Pneumothorax
J930Spontánní tenzní pneumothorax
J931Jiný spontánní pneumothorax
J938Jiný pneumothorax
J939Pneumothorax, NS
J94Jiné pohrudniční stavy
J940Chylózní výpotek
J941Fibrothorax
J942Hemothorax
J948Jiné určené pohrudniční stavy
J949Pohrudniční stav, NS
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz