Diagnoza nemoci J95-J99 - Iné choroby dýchacej sústavy

diagnoza nemoci

Třída X Nemoci dýchací soustavy
kategorie:

třídakategoriepopis
X J Nemoci dýchací soustavy
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina J00_J99 Choroby dýchacej sústavy
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XJ95-J99Iné choroby dýchacej sústavy
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina J95-J99 - Iné choroby dýchacej sústavy
Kody:

upkódpopis
J95Poruchy dýchací soustavy po výkonech, nezařazené jinde
J950Špatná funkce tracheostomie
J951Akutní plicní nedostatečnost po hrudní operaci
J952Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
J953Chronická plicní nedostatečnost po operaci
J954Mendelsonův syndrom
J955Subglotická stenóza po výkonu
J958Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
J959Porucha dýchací soustavy po výkonu, NS
J96Respirační selhání, nezařazené jinde
J960Akutní respirační selhání
J961Chronické respirační selhání
J969Respirační selhání, NS
J98Jiné poruchy dýchací soustavy
J980Nemoci bronchu, nezařazené jinde
J981Plicní kolaps
J982Intersticiální emfyzém
J983Kompenzační emfyzém
J984Jiná onemocnění plic
J985Nemoci mediastina, nezařazené jinde
J986Onemocnění bránice - diafragmy
J988Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
J989Onemocnění dýchací soustavy, NS
J99Onemocnění dýchací soustavy při nemocech zařazených jinde
J990Revmatické onemocnění plic (M05.1+)
J991Onemocnění dýchací soustavy při jiných difúzních onemocněních pojivové tkáně ZJ
J998Onemocnění dýchací soustavy při jiných nemocech zařazených jinde
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz