Diagnoza nemoci K - Nemoci trávicí soustavy

diagnoza nemoci

Třída XI Nemoci trávicí soustavy
kategorie:

třídakategoriepopis
XI K Nemoci trávicí soustavy
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina K00_K93 Choroby tráviacej sústavy
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XIK00-K14Choroby ústnej dutiny
XIK20-K31Choroby pažeráka
XIK35-K38Choroby červovitého prívesku
XIK40-K46Prietrže brušnej dutiny - hernie
XIK50-K52Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva
XIK55-K63Iné choroby čriev
XIK65-K67Choroby pobrušnice
XIK70-K77Choroby pečene
XIK80-K87Choroby žlčníka
XIK90-K93Iné choroby tráviacej sústavy
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie K - Nemoci trávicí soustavy
Kody:

upkódpopis
K00Poruchy vývoje a erupce zubů
K000Anodoncie
K001Přespočetné zuby
K002Abnormality velikosti a tvaru zubů
K003Skvrnité zuby
K004Poruchy tvorby zubů
K005Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde
K006Poruchy erupce zubů
K007Syndrom prořezávání zubů
K008Jiné poruchy vývoje zubů
K009Poruchy vývoje zubů, NS
K01Zaklíněné a zadržené zuby
K010Zaklíněné zuby
K011Zadržené - retinované - zuby
K02Zubní kaz - caries dentis
K020Kaz omezený na zubní sklovinu
K021Kaz zuboviny - dentinu
K022Kaz zubního cementu
K023Zastavený zubní kaz
K024Odontoklazie
K028Jiné zubní kazy
K029Zubní kaz, NS
K03Jiné nemoci tvrdých zubních tkání
K030Nadměrné ožvýkání - attritio excessiva - zubů
K031Abraze zubů
K032Eroze zubů
K033Patologická resorpce zubů
K034Hypercementóza
K035Ankylóza zubů
K036Depozita [povlaky] na zubech
K037Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání
K038Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání
K039Nemoci tvrdých zubních tkání, NS
K04Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K040Pulpitis - zánět zubní dřeně
K041Nekróza zubní dřeně
K042Degenerace zubní dřeně
K043Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni
K044Akutní apikální periodontitis dřeňového původu
K045Chronická apikální periodontitis
K046Periapikální absces s dutinou
K047Periapikální absces bez dutiny
K048Kořenová cysta - cystis radicularis
K049Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání
K05Zánět dásně - gingivitis - a periodontální nemoci
K050Akutní zánět dásně - gingivitis acuta
K051Chronický zánět dásně - gingivitis chronica
K052Akutní periodontitis
K053Chronická periodontitis
K054Periodontóza
K055Jiné periodontální nemoci
K056Periodontální nemoc, NS
K06Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
K060Ústup dásně - recese gingivy
K061Zbytnění dásně
K062Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene spojené s úrazem
K068Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene
K069Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene, NS
K07Dentofaciální anomalie, včetně vad skusu
K070Větší anomalie rozměrů čelistí
K071Anomalie polohy čelistí vůči lebeční spodině
K072Anomalie vzájemné polohy zubních oblouků
K073Anomalie polohy zubů
K074Vadný skus - malokluze, NS
K075Funkční dentofaciální abnormality
K076Onemocnění temporomandibulárního kloubu
K078Jiné dentofaciální anomalie
K079Dentofaciální anomalie, NS
K08Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání
K080Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami
K081Ztráta zubů způsobená úrazem, extrakcí nebo místními periodontálními nemocemi
K082Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
K083Zadržený zubní kořen
K088Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání
K089Onemocnění zubů a podpůrných tkání, NS
K09Cysty krajiny ústní nezařazené jinde
K090Vývojové odontogenní cysty
K091Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní
K092Jiné cysty čelistí
K098Jiné určené cysty krajiny ústní
K099Cysta krajiny ústní, NS
K10Jiné nemoci čelistí
K100Vývojové poruchy čelistí
K101Centrální granulom z obrovských buněk
K102Zánětlivá onemocnění čelistí
K103Alveolitis čelistí
K108Jiné určené nemoci čelistí
K109Nemoc čelistí, NS
K11Nemoci slinných žláz
K110Atrofie slinné žlázy
K111Hypertrofie slinné žlázy
K112Sialoadenitis - zánět slinné žlázy
K113Absces slinné žlázy
K114Píštěl slinné žlázy
K115Sialolithiasis
K116Mukokela slinné žlázy
K117Poruchy sekrece slin
K118Jiné nemoci slinných žláz
K119Nemoc slinné žlázy, NS
K12Stomatitis - zánět ústní sliznice - a příbuzná onemocnění
K120Recidivující afty
K121Jiné formy stomatitidy
K122Celulitis a absces úst
K13Jiné nemoci rtů a sliznice ústní
K130Nemoci rtů
K131Kousání tváří a rtů
K132Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka
K133Vlasatá leukoplakie
K134Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní
K135Ústní podslizniční fibróza
K136Hyperplazie ústní sliznice z dráždění
K137Jiná a neurčená poškození ústní sliznice
K14Nemoci jazyka
K140Glossitis - zánět jazyka
K141Mapovitý jazyk
K142Glossitis rhombica mediana
K143Hypertrofie jazykových papil
K144Atrofie jazykových papil
K145Lingua plicata
K146Glossodynie
K148Jiné nemoci jazyka
K149Nemoc jazyka, NS
K20Zánět jícnu - oesophagitis
K21Gastroezofageální refluxní onemocnění
K210Gastroezofageální refluxní onemocnění s ezofagitidou
K219Gastroezofageální refluxní onemocnění bez ezofagitidy
K22Jiné nemoci jícnu
K220Achalazie kardie
K221Vřed jícnu
K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
K223Perforace jícnu
K224Dyskineze jícnu
K225Divertikl jícnu, získaný
K226Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
K227Barrettův ezofagus
K228Jiné určené nemoci jícnu
K229Nemoc jícnu, NS
K23Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde
K230Tuberkulózní ezofagitida (A18.8+)
K231Megaoesophagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
K238Onemocnění jícnu při jiných nemocech zařazených jinde
K25Žaludeční vřed - ulcus ventriculi
K250Akutní s krvácením
K251Akutní s perforací
K252Akutní s krvácením i s perforací
K253Akutní bez krvácení nebo perforace
K254Chronický nebo neurčený s krvácením
K255Chronický nebo neurčený s perforací
K256Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K257Chronický bez krvácení nebo perforace
K259Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K26Dvanáctníkový vřed - ulcus duodení
K260Akutní s krvácením
K261Akutní s perforací
K262Akutní s krvácením i s perforací
K263Akutní bez krvácení nebo perforace
K264Chronický nebo neurčený s krvácením
K265Chronický nebo neurčený s perforací
K266Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K267Chronický bez krvácení nebo perforace
K269Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K27Peptický vřed neurčené lokalizace
K270Akutní s krvácením
K271Akutní s perforací
K272Akutní s krvácením i s perforací
K273Akutní bez krvácení nebo perforace
K274Chronický nebo neurčený s krvácením
K275Chronický nebo neurčený s perforací
K276Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K277Chronický bez krvácení nebo perforace
K279Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K28Gastrojejunální vřed
K280Akutní s krvácením
K281Akutní s perforací
K282Akutní s krvácením i s perforací
K283Akutní bez krvácení nebo perforace
K284Chronický nebo neurčený s krvácením
K285Chronický nebo neurčený s perforací
K286Chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
K287Chronický bez krvácení nebo perforace
K289Neurčený jako akutní nebo chronický bez krvácení nebo perforace
K29Zánět žaludku a dvanáctníku - gastritis et duodenitis
K290Akutní hemorragická gastritida
K291Jiná akutní gastritida
K292Alkoholická gastritida
K293Chronická superficiální gastritida
K294Chronická atrofická gastritida
K295Chronická gastritida, NS
K296Jiná gastritida
K297Gastritida, NS
K298Zánět dvanáctníku - duodenitida
K299Gastroduodenitida, NS
K30Dyspepsie
K31Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku
K310Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
K311Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
K312Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
K313Pylorospasmus nezařazený jinde
K314Divertikl žaludku
K315Neprůchodnost dvanáctníku
K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
K317Polyp žaludku a dvanáctníku
K318Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
K319Nemoc žaludku a dvanáctníku, NS
K35Akutní apendicitida - akutní zánět červovitého přívěsku
K350Akutní apendicitida s generalizovaným zánětem pobřišnice - generalizovanou peritonitidou
K351Akutní apendicitida s abscesem pobřišnice
K359Akutní apendicitida, NS
K36Jiná apendicitida
K37Neurčená apendicitida
K38Jiné nemoci apendixu
K380Hyperplazie apendixu
K381Apendikulární konkrementy
K382Divertikl apendixu
K383Píštěl apendixu
K388Jiné určené nemoci apendixu
K389Nemoc apendixu, NS
K40Tříselná kýla - hernia inguinalis
K400Oboustranná tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
K401Oboustranná tříselná kýla s gangrénou
K402Oboustranná tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K403Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
K404Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s gangrénou
K409Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K41Stehenní kýla - hernia femoralis
K410Oboustranná stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
K411Oboustranná stehenní kýla s gangrénou
K412Oboustranná stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K413Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
K414Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s gangrénou
K419Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K42Pupeční kýla - hernia umbilicalis
K420Pupeční kýla s neprůchodností bez gangrény
K421Pupeční kýla s gangrénou
K429Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K43Břišní kýla - hernia ventralis
K430Břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K431Břišní kýla s gangrénou
K439Břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K44Brániční kýla - hernia diaphragmatica
K440Brániční kýla s neprůchodností bez gangrény
K441Brániční kýla s gangrénou
K449Brániční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K45Jiné břišní kýly
K450Jiná určená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K451Jiná určená břišní kýla s gangrénou
K458Jiná určená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K46Neurčená břišní kýla
K460Neurčená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
K461Neurčená břišní kýla s gangrénou
K469Neurčená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
K50Crohnova nemoc [regionální enteritida]
K500Crohnova nemoc tenkého střeva
K501Crohnova nemoc tlustého střeva
K508Jiná Crohnova nemoc
K509Crohnova nemoc, NS
K51Colitis ulcerosa - vředový zánět tračníku - idiopatická proktokolitida
K510Ulcerózní (chronická) kolitida
K511Ulcerózní (chronická) ileokolitida
K512Ulcerózní (chronická) proktitida
K513Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
K514Pseudopolypóza tračníku
K515Mukózní proktokolitida
K518Jiná ulcerózní kolitida
K519Ulcerózní kolitida, NS
K52Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida
K520Gastroenteritida a kolitida způsobená zářením
K521Toxická gastroenteritida a kolitida
K522Alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida
K523Neurčitá kolitida
K528Jiná určená neinfekční gastroenteritida a kolitida
K529Neinfekční gastroenteritida a kolitida, NS
K55Vaskulární onemocnění střeva
K550Akutní vaskulární onemocnění střeva
K551Chronická vaskulární onemocnění střeva
K552Angiodysplazie tračníku
K558Jiná vaskulární onemocnění střeva
K559Vaskulární onemocnění střeva, NS
K56Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly
K560Paralytický ileus
K561Intususcepce
K562Volvulus
K563Ileus způsobený žlučovým kamenem
K564Jiné ucpání střeva
K565Střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
K566Jiná a neurčená střevní neprůchodnost
K567Ileus, NS
K57Divertikulární nemoc střeva
K570Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
K571Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace nebo abscesu
K572Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
K573Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace
K574Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva s perforací a abscesem
K575Divertikulární nemoc tenkého i tlustého střeva bez perforace nebo abscesu
K578Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
K579Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace nebo abscesu
K58Syndrom dráždivého střeva
K580Syndrom dráždivého střeva s průjmem
K589Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
K59Jiné funkční střevní poruchy
K590Zácpa
K591Funkční průjem
K592Neurogenní střevo, nezařazené jinde
K593Megakolon, nezařazené jinde
K594Řitní spasmus
K598Jiné určené funkční poruchy střev
K599Funkční střevní poruchy, NS
K60Trhlina a píštěl řitní a konečníkové krajiny
K600Akutní řitní trhlina
K601Chronická řitní trhlina
K602Řitní trhlina, NS
K603Řitní píštěl
K604Konečníková píštěl
K605Anorektální píštěl
K61Absces řitní a konečníkové krajiny
K610Absces řiti
K611Absces konečníku
K612Anorektální absces
K613Ischiorektální absces
K614Intrasfinkterický absces
K62Jiné nemoci řiti a konečníku
K620Polyp řiti
K621Polyp konečníku
K622Anální - prolaps - výhřez
K623Výhřez konečníku - prolapsus recti
K624Stenóza řiti a konečníku
K625Krvácení z řiti a konečníku
K626Vřed řiti a konečníku
K627Radiační proktitida
K628Jiné určené nemoci řiti a konečníku
K629Nemoc řiti a konečníku, NS
K63Jiné nemoci střev
K630Absces střeva
K631Perforace střeva (neúrazová)
K632Píštěl střeva
K633Vřed střeva
K634Enteroptóza
K635Polyp tlustého střeva
K638Jiné určené nemoci střeva
K639Nemoc střeva, NS
K65Zánět pobřišnice - peritonitida
K650Akutní peritonitida
K658Jiná peritonitida
K659Peritonitida, NS
K66Jiná onemocnění pobřišnice
K660Srůsty pobřišnice - peritoneální adhese
K661Hemoperitoneum
K668Jiná určená onemocnění pobřišnice
K669Onemocnění pobřišnice, NS
K67Onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech zařazených jinde
K670Chlamydiová peritonitida (A74.8+)
K671Gonokoková peritonitida (A54.8+)
K672Syfilitická peritonitida (A52.7+)
K673Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)
K678Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech zařazených jinde
K70Alkoholické onemocnění jater
K700Alkoholické ztučnění jater
K701Alkoholický zánět jater - hepatitida
K702Alkoholická fibróza a skleróza jater
K703Alkoholická cirhóza jater
K704Alkoholické jaterní selhání
K709Alkoholické onemocnění jater, NS
K71Toxická nemoc jater
K710Toxická nemoc jater s cholestázou
K711Toxická nemoc jater s nekrózou jater
K712Toxická nemoc jater s akutní hepatitidou
K713Toxická nemoc jater s chronickou persistující hepatitidou
K714Toxická nemoc jater s chronickou lobulární hepatitidou
K715Toxická nemoc jater s chronickou aktivní hepatitidou
K716Toxická nemoc jater s hepatitidou, nezařazená jinde
K717Toxická nemoc jater s fibrózou a cirhózou jater
K718Toxická nemoc jater s jinými onemocněními jater
K719Toxická nemoc jater, NS
K72Selhání jater nezařazené jinde
K720Akutní nebo subakutní selhání jater
K721Chronické selhání jater
K729Selhání jater, NS
K73Chronický zánět jater - hepatitis chronica,
K730Chronická persistující hepatitis, nezařazená jinde
K731Chronická lobulární hepatitis, nezařazená jinde
K732Chronická aktivní hepatitis, nezařazená jinde
K738Jiná chronická hepatitis, nezařazená jinde
K739Chronická hepatitis, NS
K74Fibróza a cirhóza jater
K740Jaterní fibróza
K741Jaterní skleróza
K742Jaterní fibróza s jaterní sklerózou
K743Primární biliární cirhóza
K744Sekundární biliární cirhóza
K745Biliární cirhóza, NS
K746Jiná a neurčená cirhóza jater
K75Jiné zánětlivé nemoci jater
K750Absces jater
K751Flebitida - vrátnice - venae portae
K752Nespecifická reaktivní hepatitida
K753Granulomatózní hepatitida, nezařazená jinde
K754Autoimunitní hepatitida
K758Jiné určené zánětlivé nemoci jater
K759Zánětlivá nemoc jater, NS
K76Jiné nemoci jater
K760Ztučnění (steatóza) jater, nezařazené jinde
K761Chronické pasivní - městnání v játrech
K762Centrální hemoragická nekróza jater
K763Infarkt jater
K764Pelióza jater
K765Venookluzivní onemocnění jater
K766Portální hypertenze
K767Hepatorenální syndrom
K768Jiné určené nemoci jater
K769Nemoc jater, NS
K77Onemocnění jater při nemocech zařazených jinde
K770Onemocnění jater při infekčních a parazitárních nemocech
K778Onemocnění jater při jiných nemocech zařazených jinde
K80Žlučové kameny - cholelithiasis
K800Kámen žlučníku s akutním zánětem žlučníku- cholecystitidou
K801Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou
K802Kámen žlučníku bez cholecystitidy
K803Kámen žlučových cest s cholangitidou
K804Kámen žlučových cest s cholecystitidou
K805Kámen žlučových cest bez cholangitidy nebo cholecystitidy
K808Jiná cholelitiáza
K81Zánět žlučníku - cholecystitida
K810Akutní cholecystitis
K811Chronická cholecystitis
K818Jiná cholecystitis
K819Cholecystitis, NS
K82Jiné nemoci žlučníku
K820Neprůchodnost žlučníku
K821Hydrops žlučníku
K822Perforace žlučníku
K823Píštěl žlučníku
K824Cholesterolóza žlučníku
K828Jiné určené nemoci žlučníku
K829Nemoc žlučníku, NS
K83Jiné nemoci žlučových cest (žlučového stromu)
K830Zánět žlučových cest - cholangitis
K831Neprůchodnost žlučovodu
K832Perforace žlučovodu
K833Píštěl žlučovodu
K834Spasmus Oddiho svěrače
K835Žlučová cysta
K838Jiné určené nemoci žlučového stromu
K839Nemoc žlučového stromu, NS
K85Akutní zánět slinivky břišní - pancreatitis acuta
K850Idiopatická akut.pankreatitida
K851Biliární akutní pankreatitida
K852Akut.pankreat.vyvolaná alkoh.
K853Akut.pankreat.vyvol.drog.,léky
K858Jiná akutní pankreatitida
K859Akutní pankreatitida NS
K86Jiné nemoci slinivky břišní
K860Alkoholická chronická pankreatitida
K861Jiná chronická pankreatitida
K862Cysta slinivky břišní
K863Pseudocysta slinivky břišní
K868Jiné určené nemoci slinivky břišní
K869Nemoc slinivky břišní, NS
K87Onemocnění žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní při nemocech zařazených jinde
K870Onemocnění žlučníku a žlučových cest při nemocech zařazených jinde
K871Onemocnění slinivky břišní při nemocech zařazených jinde
K90Střevní malabsorpce
K900Céliakie
K901Tropická sprue
K902Syndrom slepé kličky, nezařazený jinde
K903Pankreatická steatorea
K904Malabsorpce způsobená intolerancí, nezařazená jinde
K908Jiná střevní malabsorpce
K909Střevní malabsorpce, NS
K91Stavy po operacích na trávicím ústrojí, nezařazené jinde
K910Zvracení po operacích žaludku a střev
K911Syndromy po operacích žaludku
K912Pooperační malabsorpce, nezařazená jinde
K913Pooperační neprůchodnost střev
K914Špatná funkce kolostomie a enterostomie
K915Postcholecystektomický syndrom
K918Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, nezařazené jinde
K919Pooperační porucha trávicího ústrojí, NS
K92Jiné nemoci trávicí soustavy
K920Hematemeza
K921Meléna
K922Krvácení ze žaludku a střev, NS
K928Jiné určené nemoci trávicí soustavy
K929Nemoci trávicí soustavy, NS
K93Onemocnění jiných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde
K930Tuberkulózní onemocnění střev, peritonea a mezenterických uzlin (A18.3+)
K931Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
K938Onemocnění jiných specifikovaných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz