Diagnoza nemoci M - Nemoci svalové a kosterní soustavy

diagnoza nemoci

Třída XIII Nemoci svalové a kosterní soustavy
kategorie:

třídakategoriepopis
XIII M Nemoci svalové a kosterní soustavy
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina M00_M99 Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XIIIM00-M03Infekčné artropatie
XIIIM05-M14Zápalové polyartropatie
XIIIM15-M19Artrózy
XIIIM20-M25Iné poruchy kĺbov
XIIIM30-M36Systémové choroby spojivového tkaniva
XIIIM40-M43Deformujúce dorzopatie
XIIIM45-M49Spondylopatie
XIIIM50-M54Iné dorzopatie
XIIIM60-M63Choroby svalov
XIIIM65-M68Choroby synoviálnej membrány a šliach
XIIIM70-M79Iné choroby mäkkého tkaniva
XIIIM80-M85Poruchy hustoty a štruktúry kostí
XIIIM86-M90Iné osteopatie
XIIIM91-M94Chondropatie
XIIIM95-M99Iné poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie M - Nemoci svalové a kosterní soustavy
Kody:

upkódpopis
M00Hnisavý zánět kloubu - pyogenní artritida
M000Stafylokoková artritida a polyartritida
M001Pneumokoková artritida a polyartritida
M002Jiná streptokoková artritida a polyartritida
M008Artritis a polyartritis způsobená jinými určenými bakteriálními agens
M009Pyogenní artritida, NS
M01Přímé infekce kloubů při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M010Meningokoková artritida (A39.8+)
M011Tuberkulózní artritida (A18.0+)
M012Artritis při Lymeské nemoci (A69.2+)
M013Artritis při jiných bakteriálních nemocech zařazených jinde
M014Zarděnková artritida (B06.8+)
M015Artritis při jiných virových nemocech zařazených jinde
M016Artritis při mykózách (B35-B49+)
M018Artritis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M02Reakční artropatie
M020Atropatie následující střevní bypass
M021Postdysenterická artropatie
M022Poimunizační artropatie
M023Reiterova nemoc
M028Jiná reakční artropatie
M029Reakční artropatie, NS
M03Postinfekční a reakční artropatie při nemocech zařazených jinde
M030Postmeningokoková artritida (A39.8+)
M031Postinfekční artropatie při syfilis
M032Jiné postinfekční artropatie při nemocech zařazených jinde
M036Reakční artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
M05Seropozitivní revmatická artritida
M050Feltyho syndrom
M051Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
M052Revmatická vaskulitida
M053Revmatická artritida s postižením jiných orgánů a soustav
M058Jiná seropozitivní revmatická artritida
M059Seropozitivní revmatická artritida, NS
M06Jiná revmatická artritida
M060Seronegativní revmatická artritida
M061Stillova nemoc začínající v dospělosti
M062Revmatická bursitida
M063Revmatické uzlíky
M064Zánětlivá polyartropatie
M068Jiná určená revmatická artritida
M069Revmatická artritida, NS
M07Psoriatické a enteropatické artropatie
M070Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+)
M071Arthritis znetvořující - mutilans (L40.5+)
M072Psoriatická spondylitida (L40.5+)
M073Jiné psoriatické artropatie (L40.5+)
M074Artropatie při Crohnově nemoci [regionální enteritidě] (K50.-+)
M075Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+)
M076Jiné enteropatické artropatie
M08Juvenilní artritida
M080Juvenilní revmatická artritida
M081Juvenilní ankylozující spondylitida
M082Juvenilní artritida se systémovým začátkem [Still]
M083Juvenilní polyartritida (seronegativní)
M084Pauciartikulární juvenilní artritida
M088Jiná juvenilní artritida
M089Juvenilní artritida, NS
M09Juvenilní artritida při nemocech zařazených jinde
M090Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+)
M091Juvenilní artritida při Crohnově nemoci [regionální enteritidě] (K50.-+)
M092Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+)
M098Juvenilní artritida při jiných nemocech zařazených jinde
M10Dna
M100Idiopatická dna
M101Dna působená olovem
M102Dna způsobená léčivy
M103Dna způsobená poškozením ledvinných funkcí
M104Jiná sekundární dna
M109Dna, NS
M11Jiné krystalové artropatie
M110Nemoc ukládání hydroxyapatitu
M111Rodinná chondrokalcinóza
M112Jiná chondrokalcinóza
M118Jiné určené krystalové artropatie
M119Krystalová artropatie, NS
M12Jiné určené artropatie
M120Chronická postrevmatická artropatie [Jaccoudova]
M121Kaschinova-Beckova nemoc
M122Villonodulární synovitida (pigmentovaná)
M123Návratný - palindromický revmatismus
M124Občasná - intermitentní - hydrarthróza
M125Úrazová artropatie
M128Jiné určené artropatie nezařazené jinde
M13Jiná artritida
M130Polyartritis, NS
M131Monoartritis nezařazená jinde
M138Jiná určená artritida
M139Artritis, NS
M14Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
M140Dnová artropatie způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami
M141Krystalová artropatie při jiných onemocněních přeměny látek zařazených jinde
M142Diabetická artropatie (E10-E14+ se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
M143Lipoidní dermatoartritida (E78.8+)
M144Artropatie při amyloidóze (E85.-+)
M145Artropatie při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
M146Neuropatická artropatie
M148Artropatie při jiných určených nemocech zařazených jinde
M15Polyartróza
M150Primární generalizovaná (osteo)artróza
M151Heberdenovy uzly (s artropatií)
M152Bouchardovy uzly (s artropatií)
M153Sekundární mnohočetná artróza
M154Erozivní (osteo)artróza
M158Jiná polyartróza
M159Polyartróza, NS
M16Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis
M160Primární koxartróza, oboustranná
M161Jiná primární koxartróza
M162Koxartróza jako výsledek dysplazie, oboustranná
M163Jiná dysplastická koxartróza
M164Poúrazová koxartróza, oboustranná
M165Jiná poúrazová koxartróza
M166Jiná sekundární koxartróza, oboustranná
M167Jiná sekundární koxartróza
M169Koxartróza, NS
M17Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis
M170Primární gonartróza, oboustranná
M171Jiná primární gonartróza
M172Poúrazová gonartróza, oboustranná
M173Jiná poúrazová gonartróza
M174Sekundární gonartróza, oboustranná
M175Jiná sekundární gonartróza
M179Gonartróza, NS
M18Artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M180Primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
M181Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M182Poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
M183Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M184Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
M185Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M189Artróza prvního karpometakarpálního kloubu, NS
M19Jiná artróza
M190Primární artróza jiných kloubů
M191Poúrazová artróza jiných kloubů
M192Sekundární artróza jiných kloubů
M198Jiná určená artróza
M199Artróza, NS
M20Získané deformity prstů rukou a nohou
M200Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
M201Hallux valgus - vbočený palec nohy - (získaný)
M202Hallux rigidus - ztuhlý palec nohy
M203Jiné deformity palce nohy (získané)
M204Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)
M205Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)
M206Získaná deformita prstu(-ů) nohy, NS
M21Jiné získané deformity končetin
M210Valgózní deformita, nezařazená jinde
M211Varozní deformita, nezařazená jinde
M212Flekční deformity
M213Pokles zápěstí nebo nohy (získaný)
M214Plochá noha [pes planus] (získaná)
M215Získaná drápovitá, kyjovitá ruka, drápovitá a kososvislá noha (pes equinovarus)
M216Jiné získané deformity kotníku a nohy pod ním
M217Nestejná délka končetiny (získaná)
M218Jiné určené získané deformity končetin
M219Získaná deformita končetiny, NS
M22Onemocnění čéšky - pately
M220Recidivující dislokace čéšky
M221Recidivující subluxace čéšky
M222Patelofemorální poruchy
M223Jiné poruchy čéšky
M224Chondromalacie čéšky
M228Jiná onemocnění čéšky
M229Onemocnění čéšky, NS
M23Vnitřní poruchy kolenního kloubu
M230Cystický meniskus
M231(Vrozený) diskoidní meniskus
M232Porucha menisku způsobená starým odtržením nebo poraněním
M233Jiné poruchy menisku
M234Volné těleso v koleně
M235Chronická nestabilita kolena
M236Jiné spontánní roztržení vazu(-ů) kolena
M238Jiné vnitřní poruchy kolenního kloubu
M239Vnitřní poruchy kolenního kloubu, NS
M24Jiné určené poruchy kloubu
M240Volné těleso v kloubu
M241Jiná onemocnění chrupavky kloubní
M242Poruchy vazů
M243Patologická dislokace a subluxace kloubu, nezařazená jinde
M244Opakovaná dislokace a subluxace
M245Kontraktura kloubu
M246Ankylóza kloubu
M247Protruze jamky kloubní
M248Jiné určené poruchy kloubu, nezařazené jinde
M249Porucha kloubu, NS
M25Jiné poruchy kloubů, nezařazené jinde
M250Hemartros
M251Píštěl kloubu
M252Volný kloub
M253Jiná nestabilita kloubu
M254Výpotek v kloubu
M255Bolest v kloubu
M256Ztuhlost kloubu, nezařazená jinde
M257Osteofyty
M258Jiné určené poruchy kloubu
M259Porucha kloubu, NS
M30Polyarteritis nodosa a příbuzné stavy
M300Polyarteritis nodosa
M301Polyarteritis s postižením plic [Churgova-Straussova]
M302Juvenilní polyarteritida
M303Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiův]
M308Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa
M31Jiné nekrotizující vaskulopatie
M310Hypersensitivní angiitida
M311Trombotická mikroangiopatie
M312Letální granulom střední čáry
M313Wegenerova granulomatóza
M314Syndrom aortálního oblouku [Takayasův]
M315Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií
M316Jiná gigantocelulární arteritida
M317Mikroskopická polyangiitida
M318Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
M319Nekrotizující vaskulopatie, NS
M32Systémový lupus erytematosus
M320Systémový lupus erytematosus způsobený léčivy
M321Systémový lupus erytematosus s postižením orgánů a systémů
M328Jiné formy systémového lupus erytematosus
M329Systémový lupus erytematosus, NS
M33Dermatopolymyositis
M330Juvenilní dermatomyositida
M331Jiná dermatomyositida
M332Polymyositis
M339Dermatopolymyositis, NS
M34Systémová skleróza
M340Progresivní systémová skleróza
M341CR(E)ST syndrom
M342Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi
M348Jiné formy systémové sklerózy
M349Systémová skleróza, NS
M35Jiné systémové postižení pojivové tkáně
M350[Sjögrenův] "suchý" syndrom
M351Jiné přesahující syndromy
M352Behcetova nemoc
M353Revmatická polymyalgie
M354Difúzní (eosinofilní) fasciitida
M355Multifokální fibroskleróza
M356Recidivující panikulitida [Weberova-Christianova]
M357Syndrom hypermobility
M358Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně
M359Systémová postižení pojivové tkáně, NS
M36Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech zařazených jinde
M360Dermato(poly)myositis při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+)
M361Artropatie při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+)
M362Artropatie hemofilická (D66-D68+)
M363Artropatie při jiných krevních onemocněních zařazených jinde (D50-D76+)
M364Artropatie při hypersensitivních reakcích zařazených jinde
M368Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde
M40Kyfóza a lordóza
M400Posturální - postojová - kyfóza
M401Jiná sekundární kyfóza
M402Jiná a neurčená kyfóza
M403Syndrom plochých zad
M404Jiná lordóza
M405Lordóza, NS
M41Skolióza
M410Dětská idiopatická skolióza
M411Juvenilní idiopatická skolióza
M412Jiná idiopatická skolióza
M413Thorakogenní skolióza
M414Nervově svalová skolióza
M415Jiná druhotná skolióza
M418Jiné formy skoliózy
M419Skolióza, NS
M42Osteochondróza páteře
M420Juvenilní osteochondróza páteře
M421Osteochondróza páteře dospělých
M429Osteochondróza páteře, NS
M43Jiné deformující dorzopatie
M430Spondylolýza
M431Spondylolistéza
M432Jiná fúze páteře
M433Recidivující atlantoaxiální subluxace s myelopatií
M434Jiná recidivující atlantoaxiální subluxace
M435Jiná recidivující subluxace obratle
M436Tortikolis
M438Jiné určené deformující dorzopatie
M439Deformující dorzopatie, NS
M45Ankylozující spondylitida
M46Jiné zánětlivé spondylopatie
M460Spinální entézopatie
M461Zánět kosti křížové a kyčelní - sacroilitis - nezařazený jinde
M462Osteomyelitis obratle
M463Infekce meziobratlové ploténky (hnisavá)
M464Discitis - zánět meziobratlové ploténky, NS
M465Jiné infekční spondylopatie
M468Jiné určené zánětlivé spondylopatie
M469Zánětlivá spondylopatie, NS
M47Spondylóza
M470Syndrom komprese přední spinální a vertebrální arterie (G99.2*)
M471Jiná spondylóza s myelopatií
M472Jiná spondylóza s radikulopatií
M478Jiná spondylóza
M479Spondylóza, NS
M48Jiné spondylopatie
M480Zúžení páteře
M481Ankylozující hyperostóza [Forestierova]
M482Kissingova páteř
M483Úrazová spondylopatie
M484Zlomenina obratle z únavy
M485Zhroucení obratle, nezařazené jinde
M488Jiné určené spondylopatie
M489Spondylopatie, NS
M49Spondylopatie při nemocech zařazených jinde
M490Tuberkulóza páteře (A18.0+)
M491Brucellózní spondylitida (A23.-+)
M492Spondylitis způsobená enterobakteriemi (A01-A04+)
M493Spondylopatie při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M494Neuropatická spondylopatie
M495Zhroucení obratle při nemocech zařazených jinde
M498Spondylopatie při jiných nemocech zařazených jinde
M50Onemocnění krčních meziobratlových plotének
M500Onemocnění krční meziobratlové ploténky s myelopatií (G99.2*)
M501Onemocnění krční meziobratlové ploténky s radikulopatií
M502Jiný výhřez (posun) krční meziobratlové ploténky
M503Jiná degenerace krční meziobratlové ploténky
M508Jiná onemocnění krční meziobratlové ploténky
M509Onemocnění krční meziobratlové ploténky, NS
M51Onemocnění jiných meziobratlových plotének
M510Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s myelopatií (G99.2*)
M511Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s radikulopatií
M512Jiný určený výhřez (posun) meziobratlové ploténky
M513Jiná určená degenerace meziobratlové ploténky
M514Schmorlovy uzly
M518Jiná určená onemocnění meziobratlových plotének
M519Onemocnění meziobratlové ploténky, NS
M53Jiné dorzopatie, nezařazené jinde
M530Cervikokraniální syndrom
M531Cervikobrachiální syndrom
M532Instability páteře
M533Sakrokokcygeální onemocnění nezařazená jinde
M538Jiné určené dorzopatie
M539Dorzopatie, NS
M54Dorzalgie
M540Panikulitis postihující krajiny krku a zad
M541Radikulopatie
M542Cervikalgie
M543Ischias
M544Lumbago s ischiasem
M545Bolesti dolní části zad
M546Bolest v hrudní páteři
M548Jiná dorzalgie
M549Dorzalgie, NS
M60Myositis - zánět svalu
M600Infekční myositida
M601Intersticiální myositis
M602Granulom z cizího tělesa měkké tkáně, nezařazený jinde
M608Jiná myositida
M609Myositis, NS
M61Kalcifikace a osifikace svalu
M610Myositis ossificans traumatica
M611Myositis ossificans progressiva
M612Paralytická kalcifikace a osifikace svalu
M613Kalcifikace a osifikace svalů spojená s popáleninami
M614Jiná kalcifikace svalu
M615Jiná osifikace svalu
M619Kalcifikace a osifikace svalu, NS
M62Jiná onemocnění svalu
M620Rozštěp svalu
M621Jiná ruptura (roztržení) svalu (neúrazové)
M622Ischemický infarkt svalu
M623Syndrom nehybnosti (paraplegický)
M624Kontraktura svalu
M625Ochablost a atrofie svalu, nezařazená jinde
M626Svalová křeč
M628Jiná určená onemocnění svalu
M629Onemocnění svalu, NS
M63Onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde
M630Myositis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
M631Myositis při protozoárních a parazitárních infekcích zařazených jinde
M632Myositis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
M633Myositis při sarkoidóze (D86.8+)
M638Jiná onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde
M65Zánět synoviální blány a šlachové pochvy - synovitis et tendosynovitis
M650Absces šlachové pochvy
M651Jiná infekční (tendo)synovitis
M652Kalcifikující zánět šlachy - tendinitis
M653Skákavý prst (trigger finger)
M654Tendosynovitis v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetenní [de Quervainova]
M658Jiná synovitis a tendosynovitis
M659Synovitis a tendosynovitis, NS
M66Samovolné roztržení - ruptura - synoviální blány a šlachy
M660Ruptura popliteální cysty
M661Ruptura synoviální blány
M662Samovolná ruptura šlach extenzorů
M663Samovolná ruptura šlach flexorů
M664Samovolná ruptura jiných šlach
M665Samovolná ruptura neurčené šlachy
M67Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy
M670Zkrácení Achillovy šlachy (získané)
M671Jiná kontraktura šlachy (pochvy šlachové)
M672Hypertrofie synoviální blány, nezařazená jinde
M673Přechodná synovitida
M674Ganglion
M678Jiná určená onemocnění synoviální blány a šlachy
M679Onemocnění synoviální blány a šlachy, NS
M68Onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde
M680Synovitis a tendosynovitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
M688Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde
M70Onemocnění měkké tkáně spojené s funkcí, namožením a zatížením
M700Chronická krepitující synovitis ruky a zápěstí
M701Bursitis ruky
M702Bursitis olekranu
M703Jiná bursitida lokte
M704Prepatelární bursitida
M705Jiná bursitida kolena
M706Trochanterická bursitida
M707Jiná bursitida kyčle
M708Jiná onemocnění měkké tkáně spojená s funkcí, namožením a zatížením
M709Neurčené onemocnění měkké tkáně spojené s funkcí, namožením a zatížením
M71Jiné bursopatie
M710Absces burzy
M711Jiná infekční bursitida
M712Synoviální cysta popliteálního prostoru [Bakerova]
M713Jiná cysta burzy
M714Vápenaté uloženiny - kalciová deposita - v burze
M715Jiná bursitis nezařazená jinde
M718Jiné určené bursopatie
M719Bursopatie, NS
M72Fibroblastická onemocnění
M720Fibromatóza palmární fascie (Dupuytrenova)
M721Polštářkové klouby
M722Fibromatóza plantární fascie
M723Fasciitis nodularis
M724Fibromatóza pseudosarkomatózní
M725Fasciitis nezařazená jinde
M726Fasciitida nekrotizující
M728Jiná fibroblastická onemocnění
M729Fibroblastické onemocnění, NS
M73Onemocnění měkké tkáně při nemocech zařazených jinde
M730Gonokoková bursitida (A54.4+)
M731Syfilitická bursitida (A52.7+)
M738Jiná onemocnění měkké tkáně při jiných nemocech zařazených jinde
M75Poškození ramene
M750Adhesivní capsulitis - zánět pouzdra - ramenního kloubu
M751Syndrom manžety rotátoru
M752Tendinitis bicipitalis
M753Kalcifikující tendinitida ramene
M754Syndrom naraženého ramene
M755Bursitis ramene
M758Jiná poškození ramene
M759Poškození ramene, NS
M76Entézopatie dolní končetiny, mimo nohu (pod kotníkem)
M760Tendinitis glutealis
M761Tendinitis psoatica
M762Ostruha hřebene kosti kyčelní
M763Syndrom iliotibiálního pruhu
M764Tibiální kolaterální bursitida [Pellegriniova-Stiedaova]
M765Tendinitis patellaris
M766Tendinitis Achillovy šlachy
M767Tendinitis peronealis
M768Jiné entézopatie dolní končetiny, mimo nohu (pod kotníkem)
M769Entézopatie dolní končetiny, NS
M77Jiné entézopatie
M770Epikondylitis medialis
M771Epikondylitis lateralis
M772Periartritis zápěstí
M773Ostruha patní kosti
M774Metatarsalgie
M775Jiné entézopatie nohy
M778Jiné entézopatie nezařazené jinde
M779Entézopatie, NS
M79Jiná onemocnění měkké tkáně, nezařazené jinde
M790Revmatismus, NS
M791Myalgie
M792Neuralgie a neuritis, NS
M793Paniculitis, NS
M794Hypertrofie (infrapatelárního) tukového polštáře
M795Reziduální cizí těleso v měkké tkáni
M796Bolest v končetině
M797Fibromyalgie
M798Jiná určená onemocnění měkké tkáně
M799Onemocnění měkké tkáně, NS
M80Osteoporóza s patologickou - frakturou - zlomeninou
M800Postmenopauzální osteoporóza s patologickou frakturou
M801Postovarektomická osteoporóza s patologickou frakturou
M802Osteoporóza z nečinnosti s patologickou frakturou
M803Pooperační malabsorbční osteoporóza s patologickou frakturou
M804Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou frakturou
M805Idiopatická osteoporóza s patologickou frakturou
M808Jiná osteoporóza s patologickou frakturou
M809Neurčená osteoporóza s patologickou frakturou
M81Osteoporóza bez patologické fraktury
M810Postmenopauzální osteoporóza
M811Postovarektomická osteoporóza
M812Osteoporóza z nečinnosti
M813Pooperační malabsorbční osteoporóza
M814Osteoporóza způsobená léčivy
M815Idiopatická osteoporóza
M816Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova]
M818Jiná osteoporóza
M819Osteoporóza, NS
M82Osteoporóza při nemocech zařazených jinde
M820Osteoporóza při mnohočetné myelomatóze (C90.0+)
M821Osteoporóza při endokrinních poruchách (E00-E34+)
M828Osteoporóza při jiných nemocech zařazených jinde
M83Osteomalacie dospělých
M830Osteomalacie v šestinedělí
M831Stařecká osteomalacie
M832Osteomalacie dospělých způsobená malabsorbcí
M833Osteomalacie dospělých způsobená podvýživou
M834Hliníková kostní nemoc
M835Jiná osteomalacie u dospělých způsobená léčivy
M838Jiná osteomalacie dospělých
M839Osteomalacie dospělých, NS
M84Poruchy - kontinuity - soudržnosti kosti
M840Špatné spojení (kostí) po fraktuře
M841Nespojení (kostí) po fraktuře [pseudoarthrosis - pakloub]
M842Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře
M843Fraktura z námahy, nezařazená jinde
M844Patologická fraktura, nezařazená jinde
M848Jiné poruchy kontinuity kosti
M849Poruchy kontinuity kosti, NS
M85Jiné poruchy hustoty a struktury kosti
M850Fibrózní dysplazie (jedné kosti)
M851Kostní fluoróza
M852Hyperostóza lebky
M853Osteitis condensans
M854Solitární kostní cysta
M855Aneurysmatická kostní cysta
M856Jiná cysta kosti
M858Jiné určené poruchy hustoty a struktury kosti
M859Porucha hustoty a struktury kosti, NS
M86Osteomyelitis - zánět kostní dřeně
M860Akutní hematogenní osteomyelitida
M861Jiná akutní osteomyelitida
M862Subakutní osteomyelitida
M863Chronická multifokální osteomyelitida
M864Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí
M865Jiná chronická hematogenní osteomyelitida
M866Jiná chronická osteomyelitida
M868Jiná osteomyelitida
M869Osteomyelitis, NS
M87Osteonekróza
M870Idiopatická aseptická nekróza kosti
M871Osteonekróza způsobená léčivy
M872Osteonekróza způsobená předcházejícím úrazem
M873Jiná sekundární osteonekróza
M878Jiná osteonekróza
M879Osteonekróza, NS
M88Pagetova nemoc kosti [osteitis deformans]
M880Pagetova nemoc lebky
M888Pagetova nemoc jiných kostí
M889Pagetova nemoc kosti, NS
M89Jiná onemocnění kosti
M890Algoneurodystrofie
M891Uzávěr epifýzy [zadržení epifyzeálního růstu]
M892Jiné nemoci vývoje a růstu kostí
M893Hypertrofie kosti
M894Jiná hypertrofická osteoartropatie
M895Osteolýza
M896Osteopatie po poliomyelitidě
M898Jiná určená onemocnění kosti
M899Onemocnění kosti, NS
M90Osteopatie při nemocech zařazených jinde
M900Tuberkulóza kosti (A18.0+)
M901Periostitis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
M902Osteopatie při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
M903Osteonekróza při kesonové nemoci (T70.3+)
M904Osteonekróza způsobená hemoglobinopatií (D50-D64+)
M905Osteonekróza při jiných nemocech zařazených jinde
M906Osteitis deformans při novotvaru (C00-D48+)
M907Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+)
M908Osteopatie při jiných nemocech zařazených jinde
M91Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve
M910Juvenilní osteochondróza pánve
M911Juvenilní osteochondróza hlavice kosti stehenní [Leggova-Calvéova-Perthesova]
M912Coxa plana
M913Pseudokoxalgie
M918Jiná juvenilní osteochondróza kyčle a pánve
M919Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve, NS
M92Jiná juvenilní osteochondróza
M920Juvenilní osteochondróza - humeru - pažní kosti
M921Juvenilní osteochondróza kosti vřetenní - radia a kosti loketní - ulny
M922Juvenilní osteochondróza ruky
M923Jiná juvenilní osteochondróza horní končetiny
M924Juvenilní osteochondróza čéšky
M925Juvenilní osteochondróza - kosti holenní - tibie a kosti lýtkové - fibuly
M926Juvenilní osteochondróza tarzu
M927Juvenilní osteochondróza metatarzálních kostí
M928Jiná určená osteochondróza
M929Juvenilní osteochondróza, NS
M93Jiné osteochondropatie
M930Skluz horní epifýzy stehenní kosti (neúrazový)
M931Kienböckova nemoc dospělých
M932Osteochondritis dissecans
M938Jiné určené osteochondropatie
M939Osteochondropatie, NS
M94Jiná onemocnění chrupavky
M940Syndrom chondrokostálního spojení [Tietzeův]
M941Recidivující polychondritida
M942Chondromalacie
M943Chondrolýza
M948Jiná určená onemocnění chrupavky
M949Onemocnění chrupavky, NS
M95Jiné získané deformity svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
M950Získaná deformita nosu
M951Květákovité ucho
M952Jiná získaná deformita hlavy
M953Získaná deformita krku
M954Získaná deformita hrudníku a žebra
M955Získaná deformita pánve
M958Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy
M959Získaná deformita svalové a kosterní soustavy, NS
M96Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech, nezařazená jinde
M960Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze
M961Postlaminektomický syndrom, nezařazený jinde
M962Poradiační kyfóza
M963Kyfóza po laminektomii
M964Pooperační lordóza
M965Poradiační skolióza
M966Fraktura kosti následující po vložení ortoped.implantátu,kloub.protézy nebo kost.destičky
M968Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech
M969Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonu, NS
M99Biomechanická poškození, nezařazená jinde
M990Segmentální nebo somatická dysfunkce
M991Subluxační komplex (vertebrální)
M992Subluxační stenóza nervového průchodu
M993Kostní stenóza nervového průchodu
M994Stenóza nervového průchodu pojivovou tkání
M995Stenóza nervového průchodu meziobratlovou ploténkou
M996Stenóza intervertebrálních otvorů kostní a subluxační
M997Stenóza intervertebrálních otvorů pojivovou tkání a meziobratlovou ploténkou
M998Jiná biomechanická poškození
M999Biomechanické poškození, NS
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz