Diagnoza nemoci O - Těhotenství, porod, šestinedělí

diagnoza nemoci

Třída XV Těhotenství, porod, šestinedělí
kategorie:

třídakategoriepopis
XV O Těhotenství, porod, šestinedělí
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina O00_O99 Ťarchavosť
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XVO00-O08Ťarchavosť končiaca sa potratom
XVO10-O16Edém
XVO20-O29Iné choroby matky súvisiace najmä s ťarchavosťou
XVO30-O48Starostlivosť o matku so zameraním na plod
XVO60-O75Komplikácie pri pôrodnej činnosti a pôrode
XVO80-O84Pôrod
XVO85-O92Komplikácie vyskytujúce sa najmä v popôrodí
XVO94-O99Iné pôrodnícke komplikácie nezatriedené inde
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie O - Těhotenství, porod, šestinedělí
Kody:

upkódpopis
O00Mimoděložní těhotenství
O000Břišní těhotenství - graviditas abdominalis
O001Tubární těhotenství
O002Ovariální těhotenství
O008Jiné mimoděložní těhotenství
O009Mimoděložní těhotenství, NS
O01Mola hydatidosa - zásněť hroznová
O010Klasická mola hydatidosa
O011Neúplná nebo částečná mola hydatidosa
O019Mola hydatidosa, NS
O02Jiné anomálie plodového vejce
O020Zaniklé vejce a nehydatidózní mola
O021Zamlklý (nevypuzený) potrat
O028Jiné určené anomálie plodového vejce
O029Jiné amomálie plodového vejce, NS
O03Samovolný potrat - abortus spontaneus
O030Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O031Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O032Neúplný potrat komplikovaný embolizací
O033Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O034Neúplný potrat bez komplikací
O035Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O036Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O037Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O038Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi
O039Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O04Lékařský potrat
O040Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O041Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O042Neúplný potrat, komplikovaný embolizací
O043Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O044Neúplný potrat bez komplikací
O045Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O046Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O047Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O048Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O049Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O05Jiný potrat
O050Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O051Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O052Neúplný potrat, komplikovaný embolizací
O053Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O054Neúplný potrat bez komplikací
O055Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O056Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O057Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O058Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O059Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O06Potrat NS
O060Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
O061Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O062Neúplný potrat, komplikovaný embolizací
O063Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O064Neúplný potrat bez komplikací
O065Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
O066Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O067Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
O068Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi
O069Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
O07Nezdařený pokus o potrat
O070Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve
O071Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O072Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný embolizací
O073Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi
O074Nezdařený lékařský potrat bez komplikací
O075Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve
O076Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
O077Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný embolií
O078Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi
O079Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací
O08Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O080Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O081Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O082Embolie po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O083Šok po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O084Selhání ledvin po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O085Poruchy výměny látek po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O086Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O087Jiné žilní komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O088Jiné komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
O089Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, NS
O10Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O100Dříve existující esenciální hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O101Dříve existující hypertenze s postiž.srdce komplikující těhotenství,porod a šestinedělí
O102Dříve existující hypertenze s postiž.ledvin komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O103Dříve existující hypertenze s postiž.srdce a ledvin kompl.těhotenství, porod a šestinedělí
O104Dříve existující sekundární hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O109Dříve existující hypertenze komplikující těhotenství, porod a šestinedělí, NS
O11Dříve existující hypertenzní poruchy s nadstavbovou proteinurií
O12Gestační [vyvolaný těhotenstvím] edém a proteinurie bez hypertenze
O120Gestační edém
O121Gestační proteinurie
O122Gestační edém s proteinurií
O13Gestační [vyvolaná těhotenstvím] hypertenze bez významné proteinurie
O14Gestační [vyvolaná těhotenstvím] hypertenze s významnou proteinurií
O140Střední preeklampsie
O141Těžká preeklampsie
O149Preeklampsie, NS
O15Eklampsie
O150Eklampsie v těhotenství
O151Eklampsie při porodu
O152Eklampsie v šestinedělí
O159Eklampsie neurčená do časového období
O16Neurčená hypertenze v těhotenství
O20Krvácení v časném těhotenství
O200Hrozící potrat
O208Jiné krvácení v časném těhotenství
O209Krvácení v časném těhotenství, NS
O21Nadměrné zvracení v těhotenství - hyperemesis gravidarum
O210Mírná hyperemesis gravidarum
O211Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu
O212Pozdní zvracení v těhotenství
O218Jiné zvracení komplikující těhotenství
O219Zvracení v těhotenství, NS
O22Žilní komplikace v těhotenství
O220Varikosní žíly na dolních končetinách v těhotenství
O221Varixy v oblasti genitálu v těhotenství
O222Podkožní tromboflebitis dolních končetin v těhotenství
O223Hluboká flebotrombóza v těhotenství
O224Hemoroidy v těhotenství
O225Mozková venózní trombóza v těhotenství
O228Jiné žilní komplikace v těhotenství
O229Žilní komplikace v těhotenství, NS
O23Infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
O230Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství
O231Infekce močového měchýře v těhotenství
O232Infekce močové trubice v těhotenství
O233Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství
O234Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství
O235Infekce pohlavní soustavy v těhotenství
O239Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
O24Diabetes mellitus v těhotenství
O240Dříve existující diabetes mellitus, závislý na podávání insulinu
O241Dříve existující diabetes mellitus, nezávislý na podávání insulinu
O242Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus
O243Dříve existující diabetes mellitus, NS
O244Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství
O249Diabetes mellitus v těhotenství, NS
O25Malnutrice v těhotenství
O26Péče o matku pro jiné stavy s převážným vlivem na těhotenství
O260Nadměrná váha získaná v těhotenství
O261Nízká váha získaná v těhotenství
O262Péče v těhotenství pro habituální potrácení
O263Zadržená nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství
O264Herpes gestationis
O265Hypotenzní syndrom matky
O266Poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
O267Subluxace symfýzy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
O268Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím
O269Stavy spojené s těhotenstvím NS
O28Abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
O280Abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky
O281Abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky
O282Abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky
O283Abnormální ultrazvukový nález při prenatálním screeningu u matky
O284Abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky
O285Abnormální chromosomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky
O288Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
O289Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky, NS
O29Komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O290Plicní komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O291Srdeční komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O292Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií v průběhu těhotenství
O293Toxická reakce na lokální anestézii v průběhu těhotenství
O294Bolest hlavy vyvolaná spinální nebo epidurální anestézií v průběhu těhotenství
O295Jiné komplikace spinální nebo epidurální anestézie v průběhu těhotenství
O296Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství
O298Jiné komplikace anestézie v průběhu těhotenství
O299Komplikace anestézie v průběhu těhotenství, NS
O30Mnohočetné těhotenství
O300Těhotenství dvojčetné
O301Těhotenství trojčetné
O302Těhotenství čtyřčetné
O308Jiné mnohočetné těhotenství
O309Mnohočetné těhotenství, NS
O31Komplikace mnohočetného těhotenství
O310Fetus papyraceus
O311Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů
O312Přetrvávající těhotenství po nitroděložním odumření jednoho nebo více plodů
O318Jiné komplikace mnohočetného těhotenství
O32Péče o matku pro zjištěnou nebo suspektní rizikovou či patologickou polohu plodu
O320Péče o matku pro nestálou polohu plodu
O321Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním
O322Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu
O323Péče o matku pro polohu plodu předhlavím, čelní nebo obličejovou
O324Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu
O325Péče o matku při vícečet.těhotenství s nepříz.nebo patolog.polohou jednoho nebo více plodů
O326Péče o matku po úpravě polohy
O328Péče o matku pro jinou rizikovou či patologickou polohu plodu
O329Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS
O33Péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví
O330Péče o matku pro nepoměr způsobený deformací pánevních kostí matky
O331Péče o matku pro nepoměr způsobený všeobecně stejnoměrně zúženou pánví
O332Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního vchodu
O333Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního východu
O334Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví sdruženého původu mezi matkou a plodem
O335Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem
O336Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem
O337Péče o matku pro nepoměr způsobený jinými deformitami, malformacemi plodu
O338Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu
O339Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS
O34Péče o matku pro (známou nebo suspektní) abnormalitu mateřských pánevních orgánů
O340Péče o matku pro vrozené vady dělohy
O341Péče o matku pro nádor těla děložního
O342Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci
O343Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního
O344Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního
O345Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy
O346Péče o matku pro abnormality pochvy
O347Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze
O348Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů
O349Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů, NS
O35Péče o matku pro (známé či suspektní) abnormality a poškození plodu
O350Péče o matku pro (podezření) z malformace centrální nervové soustavy plodu
O351Péče o matku pro (podezření) chromosomální aberace plodu
O352Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu
O353Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemocí matky
O354Péče o matku pro (podezření) z poškození plodu alkoholem
O355Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami (léčivy)
O356Péče o matku pro (podezření) poškození plodu (radiačním) zářením
O357Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékařskými výkony
O358Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu
O359Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu, NS
O36Péče o matku pro jiné známé nebo suspektní nemoci a stavy plodu
O360Péče o matku pro izoimunizaci Rh
O361Péče o matku pro jinou izoimunizaci
O362Péče o matku pro hydrops plodu
O363Péče o matku pro známky hypoxie plodu
O364Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu)
O365Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu
O366Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu
O367Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství
O368Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu
O369Péče o matku pro nemoc a stav plodu, NS
O40Polyhydramnion
O41Jiné poruchy plodové vody a plodových obalů (blan)
O410Oligohydramnion
O411Infekce plodového vaku nebo plodových blan
O418Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů
O419Poruchy plodové vody a plodových obalů, NS
O42Předčasné porušení plodových blan
O420Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24 hodin
O421Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24 hodinách
O422Předčasné porušení plodových blan, porod oddálený terapií
O429Předčasné porušení plodových blan, NS
O43Placentární poruchy
O430Syndromy placentární transfúze
O431Malformace placenty
O438Jiné placentární poruchy
O439Placentární porucha NS
O44Vcestné lůžko - placenta praevia
O440Placenta praevia bez krvácení
O441Placenta praevia s krvácením
O45Předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox]
O450Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti
O458Jiné předčasné odloučení lůžka
O459Předčasné odloučení lůžka, NS
O46Předporodní krvácení jinde neuvedené
O460Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti
O468Jiné předporodní krvácení
O469Předporodní krvácení, NS
O47Falešná porodní činnost (partus spurius), dolores praesagientes
O470Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství
O471Falešná porodní činnost při nebo po 37 dokončenými týdny těhotenství
O479Falešná porodní činnost, NS
O48Prodloužené těhotenství
O60Předčasný porod
O600Předčas.porod.činn. bez porodu
O601Před.spont.por.čin.s před.por.
O602Před.spon.por.čin.s por.v ter.
O603Před.porod bez spont.por.činn.
O61Selhání indukce porodu
O610Selhání běžné indukce porodu
O611Selhání vyvolání porodu instrumentálně
O618Jiné selhání indukce porodu
O619Selhání indukce porodu, NS
O62Poruchy porodních sil
O620Primárně slabá děložní činnost
O621Sekundárně slabá děložní činnost
O622Jiná ochablost dělohy
O623Překotný porod
O624Hypertonické, nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce
O628Jiné poruchy porodních sil
O629Porucha funkce porodních sil, NS
O63Prodloužený porod
O630Prodloužená první doba porodní
O631Prodloužená druhá doba porodní
O632Prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd.
O639Prodloužený porod, NS
O64Poruchy mechanismu porodu způsobené nesprávnou polohou a naléháním plodu
O640Porucha mechanismu porodu způsobená neúplnou rotací hlavičky plodu
O641Porucha mechanismu porodu způsobená polohou koncem pánevním
O642Porucha mechanismu porodu způsobená polohou obličejovou
O643Porucha mechanismu porodu způsobená čelní polohou
O644Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním ramínka
O645Porucha mechanismu porodu způsobená kombinací poruch polohy plodu
O648Porucha mechanismu porodu způsobená jinou nesprávnou polohou a naléháním
O649Porucha mechanismu porodu způsobená nesprávnou polohou a naléháním, NS
O65Poruchy mechanismu porodu způsobené nepravidelností pánve matky
O650Porucha mechanismu porodu způsobená deformovanou pánví
O651Porucha mechanismu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví
O652Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního vchodu
O653Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánev.východu a kontrakcí střed.č.pánev.dutiny
O654Porucha mechanismu porodu způsobená nepoměrem mezi plodem a pánví, NS
O655Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřských pánevních orgánů
O658Porucha mechanismu porodu způsobená jinými pánevními abnormalitami mateřské pánve
O659Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřské pánve, NS
O66Jiné poruchy mechanismu porodu
O660Porucha mechanismu porodu způsobená zadržením raménka dystokií
O661Porucha mechanismu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty
O662Porucha mechanismu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem
O663Porucha mechanismu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu
O664Nezdařený pokus o porod, NS
O665Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS
O668Jiná určená porodní porucha
O669Porodní porucha NS
O67Porod komplikovaný porodním krvácením nezařazeným jinde
O670Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti
O678Jiné určené krvácení při porodu
O679Krvácení při porodu NS
O68Porod komplikovaný tísní plodu
O680Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu (poslechem ozev)
O681Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě
O682Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu s mekoniem v plodové vodě
O683Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu
O688Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu
O689Porod komplikovaný tísní plodu NS
O69Porod komplikovaný poruchami pupečníku
O690Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku
O691Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí
O692Porod komplikovaný zauzlením pupečníku
O693Porod komplikovaný krátkým pupečníkem
O694Porod komplikovaný vasa praevia
O695Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku
O698Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku
O699Porod komplikovaný poruchou pupečníku, NS
O70Trhlina hráze (perinea) při porodu
O700Trhlina hráze prvního stupně při porodu
O701Trhlina hráze druhého stupně při porodu
O702Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
O703Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
O709Trhlina hráze při porodu NS
O71Jiné porodní poranění
O710Ruptura dělohy před začátkem porodu
O711Ruptura dělohy při porodu
O712Poporodní inverze dělohy
O713Porodní lacerace hrdla
O714Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy
O715Jiné porodní poranění pánevních orgánů
O716Porodní poškození pánevních kloubů a vazů
O717Porodní hematom pánve
O718Jiné určené porodní poranění
O719Porodní poranění, NS
O72Poporodní krvácení
O720Krvácení ve třetí době
O721Jiné krvácení bezprostředně po porodu
O722Opožděné a sekundární poporodní krvácení
O723Poporodní vady koagulace
O73Zadržené lůžko nebo blány plodové bez krvácení
O730Zadržené lůžko bez krvácení
O731Zadržené části lůžka nebo plodových blan bez krvácení
O74Komplikace anestézie při porodu
O740Aspirační pneumonie způsobená anestézií při porodu
O741Jiné plicní komplikace způsobené anestézií při porodu
O742Srdeční komplikace způsobené anestézií při porodu
O743Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií při porodu
O744Alergická reakce na místní anestetika při porodu
O745Spinální a epidurální anestézie vyvolávající bolest hlavy při porodu
O746Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu
O747Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu
O748Jiné komplikace anestézie při porodu
O749Komplikace anestézie při porodu, NS
O75Jiné komplikace porodu nezařazené jinde
O750Tíseň matky při porodu
O751Šok při nebo po porodu
O752Horečka při porodu nezařazená jinde
O753Jiná infekce při porodu
O754Jiné komplikace porodnických operací a výkonů
O755Prodloužený porod po arteficiálním protržení plodových blan
O756Prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan
O757Vaginální porod následující po dřívějším císařském řezu
O758Jiné určené komplikace při porodu
O759Komplikace porodu NS
O80Spontánní porod jediného dítěte
O800Spontánní porod záhlavím
O801Spontánní porod koncem pánevním
O808Jiný spontánní porod jediného dítěte
O809Spontánní porod jediného dítěte, NS
O81Porod jediného plodu kleštěmi nebo vakuumextrakcí
O810Porod kleštěmi východovými
O811Porod středními kleštěmi
O812Porod středními kleštemi s rotací
O813Jiný a NS porod kleštěmi
O814Porod vakuumextrakcí
O815Porod kombinací kleští a vakuumextrakce
O82Porod jediného plodu císařským řezem
O820Plánovaný císařský řez
O821Neodkladný (krizový) císařský řez
O822Porod císařským řezem s hysterektomií
O828Jiný porod jediného plodu císařským řezem
O829Porod císařským řezem, NS
O83Jiný operativní porod jediného plodu
O830Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního
O831Jiný operativní porod konce pánevního
O832Jiný operat.porod jako obrat zev.hmaty na hlavič.nebo vnitř.hmaty na konec pán.s extrakcí
O833Porod živého plodu při abdominálním těhotenství
O834Zmenšovací operace k usnadnění porodu
O838Jiný určený operativní porod jediného plodu
O839Operativní porod jediného plodu, NS
O84Porod při vícečetném těhotenství
O840Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství
O841Porod všech plodů kleštěmi nebo vakuumextrakcí při vícečetném těhotenství
O842Porod všech plodů císařským řezem při vícečetném těhotenství
O848Jiný porod plodů, kombinací metod při vícečetném těhotenství
O849Porod při vícečetném těhotenství, NS
O85Puerperální sepse
O86Jiné puerperální infekce
O860Infekce porodnické operační rány
O861Jiné infekce genitálního traktu po porodu
O862Infekce močového ústrojí po porodu
O863Jiné infekce močového a pohlavního ústrojí po porodu
O864Horečnatý stav neznámého původu po porodu
O868Jiné určené puerperální infekce
O87Žilní komplikace v šestinedělí
O870Povrchová tromboflebitida v šestinedělí
O871Hluboká flebotrombóza v šestinedělí
O872Hemoroidy v šestinedělí
O873Mozková žilní trombóza v šestinedělí
O878Jiné žilní komplikace v šestinedělí
O879Žilní komplikace v šestinedělí, NS
O88Embolie v gestaci
O880Vzduchová embolie v gestaci
O881Embolie plodovou vodou v gestaci
O882Tromboembolie v gestaci
O883Embolie hnisavá a septická v gestaci
O888Jiná embolie v gestaci
O89Komplikace anestézie v šestinedělí
O890Plicní komplikace anestézie v šestinedělí
O891Srdeční komplikace anestézie v šestinedělí
O892Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií v šestinedělí
O893Toxické reakce na místní anestetika v šestinedělí
O894Spinální a epidurální anestézie v šestinedělí vyvolávající bolesti hlavy
O895Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie v šestinedělí
O896Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí
O898Jiné komplikace anestézie v šestinedělí
O899Komplikace anestézie v šestinedělí, NS
O90Komplikace šestinedělí nezařazené jinde
O900Dehiscence nebo rozpad rány po císařském řezu
O901Dehiscence nebo rozpad porodnické rány perinea
O902Hematom porodnické rány
O903Kardiomyopatie v šestinedělí
O904Poporodní akutní selhání ledvin
O905Thyreoiditis po porodu
O908Jiné komplikace šestinedělí, nezařazené jinde
O909Komplikace šestinedělí, NS
O91Onemocnění prsu spojené s porodem
O910Infekce bradavky spojené s porodem
O911Absces prsu spojený s porodem
O912Nepurulentní mastitida - nehnisavý zánět prsu spojený s porodem
O92Jiná onemocnění prsu a poruchy laktace spojené s porodem
O920Retrakce bradavky spojená s porodem
O921Prasklina bradavky spojená s porodem
O922Jiné a NS poruchy prsu spojené s porodem
O923Agalakcie
O924Hypogalakcie
O925Potlačená laktace
O926Galaktorea
O927Jiné a NS poruchy laktace
O94Následky komp.těhot.,por.,šes.
O95Smrt (matky) z neznámé porodnické příčiny
O96Smrt(mat.)z kterék.porod.příčiny,kt.nastala více než 42 dnů,ale méně než jeden rok po por.
O97Smrt (matky) z následků přímých porodnických příčin
O98Infekční a parazitární nemoci matky ZJ,ale komplikující těhotenství,porod a šestinedělí
O980Tuberkulóza komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O981Syfilis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O982Gonorrhoea komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O983Jiné infekce s převážně sex.způsobem přenosu komplikující těhotenství porod a šestinedělí
O984Virová hepatitis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O985Jiná virová onemocnění komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O986Protozoární nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O988Jiné infekční a parazitární nemoci matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O989Neurčená infekční nebo parazitár.nemoc matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O99Jiné nemoci matky zařaditelné jinam ale komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O990Anémie komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O991J.nem.krve a krvetv.org.a někt.poruchy postih.imunit.mechan.komplik.těhot.,porod a šestin.
O992Endokrinní a metabolické nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O993Duševní poruchy a nemoci nervové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O994Nemoci oběhové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O995Nemoci dýchací soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O996Nemoci trávicí soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O997Nemoci kůže a podkožního vaziva komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
O998Jiné určené nemoci a stavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz