Diagnoza nemoci P - Perinatální stavy

diagnoza nemoci

Třída XVI Perinatální stavy
kategorie:

třídakategoriepopis
XVI P Perinatální stavy
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina P00_P96 Niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XVIP00-P04Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami matky a komplikáciami ťarchavosti a pôrodu
XVIP05-P08Poruchy súvisiace s dĺžkou ťarchavosti a s vývinom plodu
XVIP10-P15Poranenia pri pôrode
XVIP20-P29Respiračné a kardiovaskulárne poruchy špecifické pre perinatálnu periódu
XVIP35-P39Infekcie špecifické pre perinatálnu periódu
XVIP50-P61Hemoragické a hematologické poruchy plodu a novorodenca
XVIP70-P74Prechodné endokrinné a metabolické poruchy špecifické pre plod a novorodenca
XVIP75-P78Choroby tráviacich orgánov plodu a novorodenca
XVIP80-P83Poruchy postihujúce kožu a reguláciu teploty plodu a novorodenca
XVIP90-P96Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie P - Perinatální stavy
Kody:

upkódpopis
P00Postižení plodu a novorozence onemoc.matky,které nemusí souviset s nynějším těhotenstvím
P000Postižení plodu a novorozence hypertenzním onemocněním matky
P001Postižení plodu a novorozence nemocemi ledvin a močového ústrojí matky
P002Postižení plodu a novorozence infekčními a parazitárními nemocemi matky
P003Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a respiračními nemocemi matky
P004Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky
P005Postižení plodu a novorozence poraněním matky
P006Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky
P007Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky nezařazenými jinde
P008Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky
P009Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky
P01Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství
P010Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního
P011Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan
P012Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu
P013Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu
P014Postižení plodu a novorozence mimoděložním těhotenstvím
P015Postižení plodu a novorozence související s mnohočetným těhotenstvím
P016Postižení plodu a novorozence úmrtím matky
P017Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před začátkem porodu
P018Postižení plodu a novorozence jinými mateřskými komplikacemi těhotenství
P019Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství, NS
P02Postižení plodu a novorozence komplikacemi lůžka, pupečníku a blan
P020Postižení plodu a novorozence při placenta praevia
P021Postižení plodu a novorozence při jiných formách odloučení lůžka a krvácení
P022Postižení plodu a novorozence j.a neurčenými morfolog.a funkčními abnormalitami lůžka
P023Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfúze
P024Postižení plodu a novorozence při výhřezu pupečníku
P025Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku
P026Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku
P027Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě
P028Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan
P029Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan, NS
P03Postižení plodu a novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu
P030Postižení plodu a novorozence porodem koncem pánevním a extrakcí
P031Postiž.plodu a novoroz.j.nepravidel.polohou,naléháním a nepoměrem během porod.čin.a porodu
P032Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi
P033Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextraktorem [nebo v podtlaku]
P034Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem
P035Postižení plodu a novorozence při překotném porodu
P036Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi
P038Postižení plodu a novorozence jinými určenými komplikacemi porodní činnosti a porodu
P039Postižní plodu a novorozence komplikacemi porodní činnosti a porodu, NS
P04Postižení plodu a novorozence škodl.vlivy přenesenými placentární cestou nebo mateř.mlékem
P040Postižení plodu a novorozence při anestézii a analgézii matky v těhotenství, při porodu
P041Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky
P042Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou
P043Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou
P044Postižení plodu a novorozence při toxikománii matky
P045Postižení plodu a novorozence chemickými látkami požitými matkou
P046Postižení plodu a novorozence při vystavení matky chemickým látkám vnějšího prostředí
P048Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy
P049Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy, NS
P05Pomalý růst a podvýživa plodu
P050Lehký plod vzhledem k délce těhotenství
P051Malý plod vzhledem k délce těhotenství
P052Podvýživa plodu, nepatřící do kategorií small for dates a light for dates
P059Pomalý růst plodu, NS
P07Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností,NJ
P070Velmi nízká porodní hmotnost
P071Jiná nízká porodní hmotnost
P072Krajní nezralost (immaturita)
P073Jiné předčasně narozené děti
P08Poruchy související s prodlouženým těhotenstvím a velkou porodní hmotností
P080Hypertrofický novorozenec
P081Jiné děti těžké vzhledem k délce těhotenství
P082Dítě přenášené ne příliš těžké vzhledem k délce těhotenství
P10Nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu
P100Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu
P101Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu
P102Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu
P103Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu
P104Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
P108Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu
P109Neurčené nitrolební poranění (lacerace) a krvácení způsobené za porodu
P11Jiná poranění centrální nervové soustavy za porodu
P110Edém mozku způsobený poraněním za porodu
P111Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu
P112Nespecifikované poškození mozku, způsobené poraněním za porodu
P113Poranění lícního nervu za porodu
P114Poranění jiných mozkových nervů za porodu
P115Poranění páteře a míchy za porodu
P119Poranění centrální nervové soustavy za porodu, NS
P12Poranění vlasové části hlavy za porodu
P120Kefalhematom způsobený poraněním za porodu
P121Porodní nádor způsobený za porodu (caput succedaneum)
P122Subaponeurotické krvácení způsobené poraněním za porodu
P123Podlitina vlasové části hlavy způsobená poraněním za porodu
P124Poranění vlasové části hlavy novorozence způsobené monitorováním za porodu
P128Jiné poranění vlasové části hlavy za porodu
P129Poranění vlasové části hlavy za porodu, NS
P13Poranění kostry za porodu
P130Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu
P131Jiná poranění lebky za porodu
P132Poranění stehenní kosti za porodu
P133Poranění jiných dlouhých kostí za porodu
P134Zlomenina klíční kosti způsobená poraněním za porodu
P138Poranění jiných částí kostry za porodu
P139Poranění kostry za porodu, NS
P14Poranění periferní nervové soustavy za porodu
P140Obrna pažní pleteně "Erbův typ" způsobená poraněním za porodu
P141Obrna pažní pleteně "Klumpkeové typ" způsobená poraněním
P142Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu
P143Jiná poranění pažní pleteně za porodu
P148Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu
P149Poranění periferní nervové soustavy za porodu, NS
P15Jiné poranění za porodu
P150Poranění jater za porodu
P151Poranění sleziny za porodu
P152Poranění m. sternokleidomastoideus způsobené poraněním za porodu
P153Poranění oka za porodu
P154Poranění obličeje způsobené za porodu
P155Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu
P156Podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu
P158Jiná určená poranění za porodu
P159Poranění za porodu, NS
P20Nitroděložní hypoxie
P200Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti
P201Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu
P209Nitroděložní hypoxie, NS
P21Porodní asfyxie
P210Těžká porodní asfyxie
P211Mírná nebo střední porodní asfyxie
P219Porodní asfyxie, NS
P22Respirační tíseň novorozence
P220Syndrom dechové tísně novorozence (respiratory distress syndrome)
P221Přechodná tachypnoe novorozence
P228Jiná dechová tíseň novorozence
P229Dechová tíseň novorozence, NS
P23Vrozený zánět plic
P230Vrozená pneumonie způsobená viry
P231Vrozená pneumonie způsobená Chlamydiemi
P232Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky
P233Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B
P234Vrozená pneumonie, původce: Escherichia coli
P235Vrozená pneumonie, původce: Pseudomonas
P236Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens
P238Vrozená pneumonie způsobená jinými organismy
P239Vrozená pneumonie, NS
P24Novorozenecké aspirační syndromy
P240Novorozenecká aspirace smolky
P241Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu
P242Novorozenecká aspirace krve
P243Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy
P248Jiné novorozenecké aspirační syndromy
P249Novorozenecký aspirační syndrom, NS
P25Intersticiální emfyzém a příbuzné stavy vzniklé v perinatálním období
P250Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období
P251Pneumotorax vzniklý v perinatálním období
P252Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období
P253Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období
P258Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinatálním období
P26Plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P260Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období
P261Masívní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P268Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P269Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období
P27Chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P270Wilsonův-Mikityho syndrom
P271Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období
P278Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P279Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období
P28Jiné poruchy respirace vzniklé v perinatálním období
P280Primární atelektáza u novorozence
P281Jiná a neurčená atelektáza u novorozence
P282Cyanotické záchvaty u novorozence
P283Primární spánková apnoe novorozence
P284Jiná apnoe novorozence
P285Respirační selhání novorozence
P288Jiné určené respirační stavy u novorozence
P289Poruchy respirace u novorozence, NS
P29Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
P290Novorozenecké srdeční selhání
P291Novorozenecká srdeční dysrytmie
P292Novorozenecká hypertenze
P293Persistence fetální cirkulace, PFC syndrom
P294Přechodná ischemie myokardu novorozence
P298Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období
P299Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období, NS
P35Vrozené virové nemoci
P350Syndrom vrozených zarděnek
P351Vrozená cytomegalovirová infekce
P352Vrozená infekce virem Herpes simplex
P353Vrozená virová hepatitis
P358Jiné vrozené virové nemoci
P359Vrozená virová nemoc, NS
P36Bakteriální sepse novorozence
P360Sepse novorozence způsobená streptokoky skupiny B
P361Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými streptokoky
P362Sepse novorozence způsobená Staphylococcus aureus
P363Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými stafylokoky
P364Sepse novorozence způsobená Escherichia coli
P365Sepse novorozence způsobená anaereoby
P368Jiná bakteriální sepse novorozence
P369Bakteriální sepse novorozence, NS
P37Jiné vrozené infekční a parazitární nemoci
P370Vrozená tuberkulóza
P371Vrozená toxoplasmóza
P372Vrozená (disseminovaná) listerióza
P373Vrozená malaria falciparum
P374Jiná vrozená malarie
P375Novorozenecká kandidóza
P378Jiné určené vrozené infekční a parazitární nemoci
P379Vrozená infekční nebo parazitární nemoc, NS
P38Zánět pupečníku - omphalitis - s mírným krvácením nebo bez něho
P39Jiné infekce specifické pro perinatální období
P390Novorozenecká infekční mastitida
P391Novorozenecká konjunktivitida a dakryocystitida
P392Intraamniotická infekce plodu nezařazená jinde
P393Novorozenecká infekce močového systému
P394Novorozenecká infekce kůže
P398Jiné určené infekce specifické pro perinatální období
P399Infekce specifická pro perinatální období, NS
P50Fetální ztráta krve
P500Fetální ztráta krve z vcestných cév
P501Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku
P502Fetální ztráta krve z placenty
P503Ztráta krve fetofetální transfuzí
P504Ztráta krve fetomaternální transfuzí
P505Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete
P508Jiná fetální ztráta krve
P509Fetální ztráta krve, NS
P51Krvácení z pupečníku novorozence
P510Masivní krvácení z pupečníku novorozence
P518Jiná krvácení z pupečníku novorozence
P519Krvácení z pupečníku novorozence, NS
P52Nitrolební neúrazové krvácení plodu a novorozence
P520Nitrokomorové (neúrazové) krvácení prvního stupně u plodu a novorozence
P521Nitrokomorové (neúrazové) krvácení druhého stupně u plodu a novorozence
P522Nitrokomorové (neúrazové) krvácení třetího stupně u plodu a novorozence
P523Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P524Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P525Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence
P526Krvácení u plodu a novorozence (neúrazové) do mozečku a zadní jámy lební
P528Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence
P529Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence, NS
P53Hemoragická nemoc u plodu a novorozence
P54Jiná krvácení u novorozence
P540Novorozenecká hematemeza
P541Novorozenecká meléna
P542Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové)
P543Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení
P544Novorozenecké krvácení do nadledvin
P545Novorozenecké kožní krvácení
P546Novorozenecké poševní krvácení
P548Jiná určená krvácení u novorozence
P549Krvácení u novorozence, NS
P55Hemolytická nemoc plodu a novorozence
P550Rh izoimunizace plodu a novorozence
P551ABO izoimunizace plodu a novorozence
P558Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence
P559Hemolytická nemoc plodu a novorozence, NS
P56Hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí
P560Hydrops plodu způsobený izoimunizací
P569Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí
P57Jádrový ikterus
P570Jádrový ikterus způsobený izoimunizací
P578Jiný určený jádrový ikterus
P579Jádrový ikterus, NS
P58Novorozenecká žloutenka způsobená jinou nadměrnou hemolýzou
P580Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami
P581Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením
P582Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí
P583Novorozenecká žloutenka způsobená polycytémií
P584Novoroz.žloutenka způsobená léčivy a toxiny přenesenými z matky nebo podanými novorozenci
P585Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví
P588Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou
P589Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou, NS
P59Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin
P590Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem
P591Syndrom zahuštěné žluči
P592Novorozenecká žloutenka z jiného nebo neurčeného hepatocelulárního poškození
P593Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce
P598Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin
P599Novorozenecká žloutenka, NS
P60Disseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC)
P61Jiné perinatální hematologické poruchy
P610Přechodná trombocytopénie u novorozence
P611Polycythaemia neonatorum
P612Anémie z nezralosti
P613Vrozená anémie z fetální ztráty krve
P614Jiné vrozené anémie, nezařazené jinde
P615Přechodná novorozenecká neutropénie
P616Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
P618Jiné určené perinatální hematologické poruchy
P619Perinatální hematologické poruchy, NS
P70Přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů specifické pro plod a novorozence
P700Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou
P701Syndrom dítěte diabetické matky
P702Novorozenecký diabetes mellitus
P703Iatrogenní novorozenecká hypoglykémie
P704Jiná novorozenecká hypoglykémie
P708Jiné přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence
P709Přechodná porucha metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence, NS
P71Přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku
P710Hypokalcémie z kravského mléka u novorozence
P711Jiná novorozenecká hypokalcémie
P712Novorozenecká hypomagnezémie
P713Novorozenecká tetanie bez nedostatku vápníku nebo hořčíku
P714Přechodná novorozenecká hypoparatyreóza
P718Jiné přechodné novorozenecké poruchy metabolismu vápníku a hořčíku
P719Přechodná novorozenecká porucha metabolismu vápníku, hořčíku, NS
P72Jiné přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
P720Novorozenecká struma, nezařazená jinde
P721Přechodná hypertyreóza novorozence
P722Jiné přechodné neonatální poruchy tyreoidální funkce, nezařazené jinde
P728Jiné určené přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
P729Přechodná novorozenecká endokrinní porucha, NS
P74Jiné přechodné novorozenecké poruchy elektrolytů a metabolismu
P740Pozdní metabolická acidóza u novorozence
P741Dehydratace u novorozence
P742Poruchy rovnováhy sodíku u novorozence
P743Poruchy rovnováhy draslíku u novorozence
P744Jiné přechodné poruchy elektrolytů u novorozence
P745Přechodná tyrozinémie u novorozence
P748Jiné přechodné metabolické poruchy u novorozence
P749Přechodná metabolická porucha u novorozence, NS
P75Mekoniový ileus (E84.1+)
P76Jiná střevní neprůchodnost u novorozence
P760Syndrom mekoniové zátky
P761Přechodný ileus u novorozence
P762Střevní neprůchodnost způsobená zhuštěným mlékem
P768Jiná určená střevní neprůchodnost u novorozence
P769Střevní neprůchodnost u novorozence, NS
P77Nekrotizující enterokolitis u plodu a novorozence
P78Jiná perinatální onemocnění trávicí soustavy
P780Perinatální perforace střeva
P781Jiná novorozenecká peritonitida
P782Novorozenecká hematemeza a meléna způsobená spolykáním mateřské krve
P783Neinfekční novorozenecký průjem
P788Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
P789Perinatální onemocnění trávicí soustavy, NS
P80Hypotermie novorozence
P800Syndrom podchlazení novorozence
P808Jiná hypotermie novorozence
P809Hypotermie novorozence, NS
P81Jiné poruchy regulace teploty novorozence
P810Hypertermie z prostředí u novorozence
P818Jiné určené poruchy regulace teploty novorozence
P819Poruchy regulace teploty novorozence, NS
P83Jiné poruchy kožního krytu (vč. podkoží a amnia)
P830Sclerema neonatorum
P831Novorozenecký toxický erytém
P832Hydrops plodu nezpůsobený hemolytickou nemocí
P833Jiný a neurčený edém specifický pro plod a novorozence
P834Hormonální reakce prsních žláz novorozence
P835Vrozená hydrokéla
P836Pupeční polyp novorozence
P838Jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence
P839Jiné poruchy kožního krytu a podkoží specifické pro plod a novorozence, NS
P90Křeče u novorozence
P91Jiné poruchy stavu mozku novorozence
P910Novorozenecká mozková ischemie
P911Získané periventrikulární cysty u novorozence
P912Novorozenecká mozková leukomalacie
P913Novorozenecká mozková dráždivost
P914Novorozenecký mozkový útlum
P915Novorozenecké koma
P916Hypox.,isch.encefalopat.novor.
P918Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence
P919Porucha stavu mozku novorozence, NS
P92Problémy s krmením ze strany novorozence
P920Zvracení u novorozence
P921Regurgitace a ruminace u novorozence
P922Pomalý příjem potravy u novorozence
P923Nedostatečný příjem potravy u novorozence
P924Přejídání u novorozence
P925Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu
P928Jiné problémy s krmením u novorozence
P929Problém s krmením u novorozence, NS
P93Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci
P94Poruchy svalového tonu novorozence
P940Přechodná myastenia gravis novorozence
P941Svalová hypertonie
P942Svalová hypotonie
P948Jiné poruchy svalového tonu novorozence
P949Poruchy svalového tonu novorozence, NS
P95Smrt plodu z neurčené příčiny
P96Jiné stavy vzniklé v perinatálním období
P960Vrozené selhání ledvin
P961Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikománie matky
P962Abstinenční syndrom při terapeutickém podávání léčiv novorozenci
P963Široké lební švy u novorozence
P964Ukončení těhotenství (plod a novorozenec)
P965Komplikace nitroděložních výkonů, nezařazené jinde
P968Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období
P969Stavy vzniklé v perinatálním období, NS
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz