Diagnoza nemoci Q - Vrozené vady, deformace, malformace

diagnoza nemoci

Třída XVII Vrozené vady, deformace, malformace
kategorie:

třídakategoriepopis
XVII Q Vrozené vady, deformace, malformace
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina Q00_Q99 Vrodené chyby
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XVIIQ00-Q07Vrodené chyby nervového systému
XVIIQ10-Q18Vrodené chyby oka
XVIIQ20-Q28Vrodené chyby obehovej sústavy
XVIIQ30-Q34Vrodené chyby dýchacej sústavy
XVIIQ35-Q37Rázštep pery a rázštep podnebia
XVIIQ38-Q45Iné vrodené chyby tráviacej sústavy
XVIIQ50-Q56Vrodené chyby genitálnych orgánov
XVIIQ60-Q64Vrodené chyby močovej sústavy
XVIIQ65-Q79Vrodené chyby a deformácie svalov a kostry
XVIIQ80-Q89Iné vrodené chyby
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie Q - Vrozené vady, deformace, malformace
Kody:

upkódpopis
Q00Anencephalie a podobné vrozené vady
Q000Anencefalie
Q001Kraniorachischisis
Q002Iniencefalie
Q01Encephalocele
Q010Encephalocele frontální
Q011Encephalocele nasofrontální
Q012Encephalocele okcipitální
Q018Encephalocele jiných určených lokalizací
Q019Encephalocele, NS
Q02Microcephalia
Q03Vrozený hydrocefalus
Q030Malformace Sylviova mokovodu
Q031Atrézie otvoru Magendieova a Luschkeova
Q038Jiný vrozený hydrocefalus
Q039Vrozený hydrocefalus, NS
Q04Jiné vrozené vady mozku
Q040Vrozené vady corpus callosum
Q041Arhinencephalia
Q042Holoprosencephalia
Q043Jiné redukční deformity mozku
Q044Dysplazie septi optici
Q045Megalencephalia
Q046Vrozené mozkové cysty
Q048Jiné určené vrozené vady mozku
Q049Vrozené vady mozku, NS
Q05Spina bifida - rozštěp páteře
Q050Spina bifida krční s hydrocefalem
Q051Spina bifida hrudní s hydrocefalem
Q052Spina bifida lumbální s hydrocefalem
Q053Spina bifida křížová s hydrocefalem
Q054Spina bifida NS s hydrocefalem
Q055Spina bifida krční bez hydrocefalu
Q056Spina bifida hrudní bez hydrocefalu
Q057Spina bifida lumbální bez hydrocefalu
Q058Spina bifida křížová bez hydrocefalu
Q059Spina bifida, NS
Q06Jiné vrozené vady míchy
Q060Amyelie
Q061Hypoplazie a dysplazie míchy
Q062Diastematomyelie
Q063Jiné vrozené vady postihující cauda equina
Q064Hydromyelie
Q068Jiné určené vrozené vady míchy
Q069Vrozené vady míchy, NS
Q07Jiné vrozené vady nervové soustavy
Q070Arnoldův-Chiariho syndrom
Q078Jiné určené vrozené vady nervové soustavy
Q079Vrozené vady nervové soustavy, NS
Q10Vrozené vady očních víček, slzného ústrojí a očnice
Q100Vrozená ptóza
Q101Vrozené ektropium
Q102Vrozené entropium
Q103Jiné vrozené vady očního víčka
Q104Chybění nebo agenese slzného ústrojí
Q105Vrozená stenóza a striktura slzovodu
Q106Jiné vrozené vady slzného ústrojí
Q107Vrozené vady očnice
Q11Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus
Q110Cystický bulbus oční
Q111Jiný anoftalmus
Q112Microphthalmus
Q113Macrophthalmus
Q12Vrozené vady čočky
Q120Vrozený zákal
Q121Vrozené přemístění čočky
Q122Coloboma čočky
Q123Vrozená afakie
Q124Sférofakie
Q128Jiné vrozené vady čočky
Q129Vrozené vady čočky, NS
Q13Vrozené vady předního segmentu oka
Q130Coloboma duhovky
Q131Chybění duhovky
Q132Jiné vrozené vady duhovky
Q133Vrozený zákal rohovky
Q134Jiné vrozené vady rohovky
Q135Modrá skléra
Q138Jiné vrozené vady předního segmentu oka
Q139Vrozené vady předního segmentu oka, NS
Q14Vrozené vady zadního segmentu oka
Q140Vrozené vady sklivce
Q141Vrozené vady sítnice
Q142Vrozená vada disku nervi optici
Q143Vrozené vady cévnatky
Q148Jiné vrozené vady zadního segmentu oka
Q149Vrozená vada zadního segmentu oka, NS
Q15Jiné vrozené vady oka
Q150Vrozený glaukom
Q158Jiné určené vrozené vady oka
Q159Vrozené vady oka, NS
Q16Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu
Q160Vrozené chybění (ušního) boltce
Q161Vrozené chybění - atrézie - a zúžení (zevního) zvukovodu
Q162Chybění Eustachovy trubice
Q163Vrozené vady ušních kůstek
Q164Jiné vrozené vady středního ucha
Q165Vrozená vada vnitřního ucha
Q169Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu, NS
Q17Jiné vrozené vady ucha
Q170Nadpočetný boltec
Q171Macrotia
Q172Microtia
Q173Jiné znetvořené ucho
Q174Vadně umístěné ucho
Q175Vyčnívající ucho
Q178Jiné určené vrozené vady ucha
Q179Vrozená malformace ucha, NS
Q18Jiné vrozené vady obličeje a krku
Q180Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny
Q181Preaurikulární sinus a cysta
Q182Jiné branchiální rozštěpové vady
Q183Kožní řasy šíje
Q184Macrostomia
Q185Microstomia
Q186Macrocheilia
Q187Microcheilia
Q188Jiné určené vrozené vady obličeje a krku
Q189Vrozené vady obličeje a krku NS
Q20Vrozené vady srdečních komor a spojení
Q200Společný arteriální truncus
Q201Dvojvýtoková pravá komora
Q202Dvojvýtoková levá komora
Q203Ventrikuloarteriální diskordance
Q204Dvojvtoková komora
Q205Atrioventrikulární diskordance
Q206Izomerismus srdečních oušek
Q208Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení
Q209Vrozené vady srdečních komor a spojení, NS
Q21Vrozené vady srdeční přepážky
Q210Defekt komorového septa
Q211Defekt síňového septa
Q212Defekt atrioventrikulárního septa
Q213Fallotova tetralogie
Q214Defekt aortopulmonálního septa
Q218Jiné vrozené vady srdeční přepážky
Q219Vrozená vada srdeční přepážky, NS
Q22Vrozené vady pulmonální a trojcípé chlopně
Q220Atrézie pulmonální chlopně
Q221Vrozená stenóza pulmonální chlopně
Q222Vrozená insuficience pulmonální chlopně
Q223Jiné vrozené vady pulmonální chlopně
Q224Vrozená trikuspidální stenóza
Q225Ebsteinova anomalie (trikuspidální chlopně)
Q226Syndrom hypoplastického pravého srdce
Q228Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně
Q229Vrozená vada trikuspidální chlopně, NS
Q23Vrozené vady aortální a mitrální chlopně
Q230Vrozená stenóza aortální chlopně
Q231Vrozená insuficience aortální chlopně
Q232Vrozená mitrální stenóza
Q233Vrozená mitrální insuficience
Q234Syndrom hypoplastického levého srdce
Q238Jiné vrozené vady aortální a mitrální chlopně
Q239Vrozená vada aortální a mitrální chlopně, NS
Q24Jiné vrozené vady srdce
Q240Dextrokardie
Q241Levokardie
Q242Cor triatriatum
Q243Pulmonální stenóza infundibulární
Q244Vrozená subaortální stenóza
Q245Malformace koronárních cév
Q246Vrozená blokáda převodu vzruchů
Q248Jiné určené vrozené vady srdce
Q249Vrozená vada srdce, NS
Q25Vrozené vady velkých arterií
Q250Otevřený ductus arteriosus (Botalli)
Q251Koarktace aorty
Q252Atrézie aorty
Q253Stenóza aorty
Q254Jiné vrozené vady aorty
Q255Atrézie pulmonální arterie
Q256Stenóza pulmonální arterie
Q257Jiné vrozené vady plicnice
Q258Jiné vrozené vady velkých arterií
Q259Vrozená vada velkých arterií, NS
Q26Vrozené vady velkých žil
Q260Vrozená stenóza duté žíly
Q261Persistující levostranná horní dutá žíla
Q262Totálně anomální napojení plicních žil
Q263Částečně anomální napojení plicních žil
Q264Anomální napojení plicních žil, NS
Q265Anomální napojení portálních žil
Q266Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií
Q268Jiné vrozené vady velkých žil
Q269Vrozená vada velké žíly, NS
Q27Jiné vrozené vady periferní cévní soustavy
Q270Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie
Q271Vrozená stenóza renální arterie
Q272Jiné vrozené vady renální arterie
Q273Arteriovenózní vady periferních cév
Q274Vrozená flebektázie
Q278Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy
Q279Vrozená vada periferní cévní soustavy, NS
Q28Jiné vrozené vady oběhové soustavy
Q280Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku
Q281Jiné malformace přívodných cév mozku
Q282Arteriovenózní malformace mozkových cév
Q283Jiné malformace mozkových cév
Q288Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy
Q289Vrozená vada oběhové soustavy, NS
Q30Vrozené vady nosu
Q300Atrézie choan
Q301Agenese a nevyvinutí nosu
Q302Zářez, štěrbina a rozštěp nosu
Q303Vrozená proděravěná nosní přepážka
Q308Jiné vrozené vady nosu
Q309Vrozená vada nosu, NS
Q31Vrozené vady hrtanu
Q310Diafragma hrtanu
Q311Vrozená subglotická stenóza
Q312Hypoplazie hrtanu
Q313Laryngokela
Q314Vrozený hrtanový stridor
Q315Vrozená laryngomalacie
Q318Jiné vrozené vady hrtanu
Q319Vrozená vada hrtanu, NS
Q32Vrozené vady průdušnice a průdušky
Q320Vrozená tracheomalacie
Q321Jiné vrozené vady průdušnice
Q322Vrozená bronchomalacie
Q323Vrozené zúžení bronchu
Q324Jiné vrozené vady bronchu
Q33Vrozené vady plic
Q330Vrozená cystická plíce
Q331Přídatný lalok plic
Q332Sekvestrace plic
Q333Nevyvinutí plic
Q334Vrozené bronchiektazie
Q335Ektopická tkáň v plicích
Q336Hypoplazie a dysplazie plic
Q338Jiné vrozené vady plic
Q339Vrozená vada plic, NS
Q34Jiné vrozené vady dýchací soustavy
Q340Vada pohrudnice
Q341Vrozená cysta - mezihrudí - mediastina
Q348Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy
Q349Vrozená vada dýchací soustavy, NS
Q35Rozštěp patra
Q350Oboustranný rozštěp tvrdého patra
Q351Jednostranný rozštěp tvrdého patra
Q352Oboustranný rozštěp měkkého patra
Q353Jednostranný rozštěp měkkého patra
Q354Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra, oboustranný
Q355Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra, jednostranný
Q356Střední rozštěp patra
Q357Rozštěp čípku
Q358Oboustranný rozštěp patra, NS
Q359Jednostranný rozštěp patra, NS
Q36Rozštěp rtu
Q360Oboustranný rozštěp rtu
Q361Střední rozštěp rtu
Q369Jednostranný rozštěp rtu
Q37Rozštěp patra s rozštěpem rtu
Q370Oboustranný rozštěp tvrdého patra s rozštěpem rtu
Q371Jednostranný rozštěp tvrdého patra s rozštěpem rtu
Q372Oboustranný rozštěp měkkého patra s rozštěpem rtu
Q373Jednostranný rozštěp měkkého patra s rozštěpem rtu
Q374Oboustranný rozštěp tvrdého a měkkého patra s rozštěpem rtu
Q375Jednostranný rozštěp tvrdého a měkkého patra s rozštěpem rtu
Q378Neurčený oboustranný rozštěp patra s rozštěpem rtu
Q379Neurčený jednostranný rozštěp patra s rozštěpem rtu
Q38Jiné vrozené vady jazyka, úst a hltanu
Q380Vrozené malformace rtů, nezařazené jinde
Q381Ankyloglossie
Q382Makroglossie
Q383Jiné vrozené vady jazyka
Q384Vrozené malformace slinných žláz a vývodů
Q385Vrozené vady patra, nezařazené jinde
Q386Jiné vrozené malformace úst
Q387Hltanová výchlipka
Q388Jiné vrozené vady hltanu
Q39Vrozené vady jícnu
Q390Atrézie jícnu bez píštěle
Q391Atrézie jícnu s tracheo-oesofagickou píštělí
Q392Vrozená tracheo-oesofagická píštěl bez atrézie
Q393Vrozená stenóza a striktura jícnu
Q394Diafragma jícnu
Q395Vrozená dilatace jícnu
Q396Divertikl jícnu
Q398Jiné vrozené vady jícnu
Q399Vrozená vada jícnu, NS
Q40Jiné vrozené vady horní části trávicí soustavy
Q400Vrozená hypertrofická stenóza pyloru
Q401Vrozená hiátová kýla
Q402Jiné určené vrozené vady žaludku
Q403Vrozená vada žaludku, NS
Q408Jiné určené vrozené vady horní části trávicí soustavy
Q409Vrozená vada horní části trávicí soustavy, NS
Q41Vrozené chybění, atrézie a stenóza tenkého střeva
Q410Vrozené chybění, atrézie a stenóza dvanáctníku
Q411Vrozené chybění, atrézie a stenóza jejuna
Q412Vrozené chybění, atrézie a stenóza ilea
Q418Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných určených částí tenkého střeva
Q419Vrozené chybění, atrézie a stenóza tenkého střeva bez určení části
Q42Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva
Q420Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku s píštělí
Q421Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku bez píštěle
Q422Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti s píštělí
Q423Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti bez píštěle
Q428Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných částí tlustého střeva
Q429Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva bez určení části
Q43Jiné vrozené vady střeva
Q430Meckelův divertikl
Q431Hirschsprungova nemoc
Q432Jiné vrozené funkční poruchy tlustého střeva
Q433Vrozené vady fixace střev
Q434Zdvojení střeva
Q435Ektopická řiť
Q436Vrozená píštěl konečníku a řiti
Q437Přetrvávající kloaka
Q438Jiné určené vrozené vady střev
Q439Vrozená vada střeva, NS
Q44Vrozené vady žlučníku, žlučovodů a jater
Q440Ageneze, aplazie a hypoplazie žlučníku
Q441Jiné vrozené vady žlučníku
Q442Atrézie žlučových cest
Q443Vrozená stenóza a striktura žlučových cest
Q444Cysta choledochu
Q445Jiné vrozené vady žlučových cest
Q446Cystická nemoc jater
Q447Jiné vrozené vady jater
Q45Jiné vrozené vady trávicí soustavy
Q450Ageneze, aplazie a hypoplazie slinivky břišní - pankreatu
Q451Prstencový pankreas
Q452Vrozená cysta slinivky břišní
Q453Jiné vrozené vady slinivky břišní a pankreatického vývodu
Q458Jiné určené vrozené vady trávicí soustavy
Q459Vrozená vada trávicí soustavy, NS
Q50Vrozené vady vaječníků, vejcovodů a širokých vazů
Q500Vrozené chybění vaječníku
Q501Vývojová cysta vaječníku
Q502Vrozená torze vaječníku
Q503Jiné vrozené vady vaječníku
Q504Embryonální cysta vejcovodu
Q505Embryonální cysta širokého vazu
Q506Jiné vrozené vady vejcovodu a širokého vazu
Q51Vrozené vady dělohy a děložního hrdla
Q510Ageneze a aplazie dělohy
Q511Zdvojení dělohy se zdvojením cervixu a pochvy
Q512Jiné zdvojení dělohy
Q513Uterus bicornis
Q514Uterus unicornis
Q515Ageneze a aplazie hrdla děložního
Q516Embryonální cysta hrdla děložního
Q517Vrozené píštěle mezi dělohou a trávicími a močovými orgány
Q518Jiné vrozené vady dělohy a hrdla děložního
Q519Vrozená vada dělohy a hrdla děložního, NS
Q52Jiné vrozené vady ženských pohlavních orgánů
Q520Vrozené chybění pochvy
Q521Zdvojení pochvy
Q522Vrozená rektovaginální píštěl
Q523Neperforovaný hymen
Q524Jiné vrozené vady pochvy
Q525Spojení pysků
Q526Vrozené vady klitorisu
Q527Jiné vrozené vady vulvy
Q528Jiné určené vrozené vady ženských pohlavních orgánů
Q529Vrozená vada ženských pohlavních orgánů, NS
Q53Nesestouplé varle
Q530Ektopické varle
Q531Jednostranně nesestouplé varle
Q532Oboustranně nesestouplé varle
Q539Nesestouplé varle, NS
Q54Hypospadie
Q540Hypospadie balanická
Q541Hypospadie penilní
Q542Hypospadie penoskrotální
Q543Hypospadie perineální
Q544Vrozená chordea
Q548Jiné hypospadie
Q549Hypospadie, NS
Q55Jiné vrozené vady mužských pohlavních orgánů
Q550Chybění nebo aplazie varlete
Q551Hypoplazie varlete a skrota
Q552Jiné vrozené vady varlete a skrota
Q553Atrézie chámovodu
Q554Jiné vrozené vady chámovodu, nadvarlete, semenných váčků a prostaty
Q555Vrozené chybění a aplazie pyje
Q556Jiné vrozené vady pyje
Q558Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů
Q559Vrozená vada mužských pohlavních orgánů, NS
Q56Neurčité pohlaví a pseudohermafroditismus
Q560Hermafroditismus, nezařazený jinde
Q561Mužský pseudohermafroditismus, nezařazený jinde
Q562Ženský pseudohermafroditismus, nezařazený jinde
Q563Pseudohermafroditismus, NS
Q564Neurčité pohlaví, NS
Q60Renální ageneze a hypoplazie
Q600Jednostranná ageneze ledviny
Q601Oboustranná ageneze ledvin
Q602Ageneze ledviny, NS
Q603Jednostranná hypoplazie ledviny
Q604Oboustranná hypoplazie ledvin
Q605Hypoplazie ledviny, NS
Q606Potterův syndrom
Q61Cystická nemoc ledvin
Q610Jediná vrozená cysta ledviny
Q611Polycystická ledvina, infantilního typu
Q612Polycystická ledvina, typu dospělých
Q613Polycystická ledvina, NS
Q614Dysplazie ledviny
Q615Cystická dřeň ledviny
Q618Jiné cystické nemoci ledvin
Q619Cystická nemoc ledvin, NS
Q62Vrozené obstrukční defekty ledvinové pánvičky a vrozené vady močovodu
Q620Vrozená hydronefróza
Q621Atrézie a stenóza močovodu
Q622Vrozený megaloureter
Q623Jiné obstrukční defekty ledvinové pánvičky a močovodu
Q624Ageneze močovodu
Q625Zdvojení močovodu
Q626Špatné umístění močovodu
Q627Vrozený vesiko-uretero-renální reflux
Q628Jiné vrozené vady močovodu
Q63Jiné vrozené vady ledvin
Q630Přídatná ledvina
Q631Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
Q632Ektopická ledvina
Q633Hyperplastická a obrovská ledvina
Q638Jiné určené vrozené vady ledvin
Q639Vrozená vada ledvin, NS
Q64Jiné vrozené vady močové soustavy
Q640Epispadie
Q641Extrofie močového měchýře
Q642Vrozená zadní uretrální chlopeň
Q643Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře
Q644Vady urachu
Q645Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice
Q646Vrozený divertikl močového měchýře
Q647Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
Q648Jiné určené vrozené vady močové soustavy
Q649Vrozená vada močové soustavy, NS
Q65Vrozené deformity kyčle
Q650Vrozené jednostranné vykloubení kyčle
Q651Vrozené oboustranné vykloubení kyčle
Q652Vrozené vykloubení kyčle, NS
Q653Vrozená jednostranná subluxace kyčle
Q654Vrozená oboustranná subluxace kyčle
Q655Vrozená subluxace kyčle, NS
Q656Nestabilní kyčel
Q658Jiné vrozené deformity kyčle
Q659Vrozená deformita kyčle, NS
Q66Vrozené deformity nohou
Q660Pes equinovarus
Q661Pes calcaneovarus
Q662Metatarsus varus
Q663Jiné vrozené varózní deformity nohy
Q664Pes calcaneovalgus
Q665Vrozená plochá noha
Q666Jiné vrozené valgózní deformity nohy
Q667Abnormálně vyklenutá noha - pes cavus
Q668Jiné vrozené deformity nohou
Q669Vrozená deformita nohy, NS
Q67Vrozené svalově-kosterní deformity hlavy, obličeje, páteře a hrudníku
Q670Asymetrie obličeje
Q671Stlačený obličej
Q672Dolichocefalie
Q673Plagiocefalie
Q674Jiné vrozené deformity lebky, obličeje a čelisti
Q675Vrozené deformity páteře
Q676Vpadlý hrudník - pectus excavatum
Q677Pectus carinatum
Q678Jiné vrozené deformity hrudníku
Q68Jiné vrozené svalově-kosterní deformity
Q680Vrozené vady musculi sternocleidomastoidei
Q681Vrozené deformity ruky
Q682Vrozená deformita kolena
Q683Vrozené zkřivení stehenní kosti
Q684Vrozené zkřivení kostí holenní a lýtkové
Q685Vrozené zkřivení dlouhých kostí nohy, NS
Q688Jiné určené vrozené svalově-kosterní deformity
Q69Polydaktylie
Q690Nadpočetný(-é) prst(-y) ruky(-ou)
Q691Nadpočetný(-é) palec(-ce) ruky(-ou)
Q692Nadpočetný(-é) prst(-y) nohy(-ou)
Q699Polydaktylie, NS
Q70Syndaktylie
Q700Sloučené prsty ruky
Q701Blanitě spojené prsty ruky
Q702Sloučené prsty nohy
Q703Blanitě spojené prsty nohy
Q704Polysyndaktylie
Q709Syndaktylie, NS
Q71Redukční defekty horní končetiny
Q710Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)
Q711Vrozené chybění nadloktí a předloktí s přítomností ruky
Q712Vrozené chybění obou předloktí a ruky
Q713Vrozené chybění ruky a prstu(ů)
Q714Podélný redukční defekt kosti vřetenní
Q715Podélný redukční defekt kosti loketní
Q716Klepetovitá ruka
Q718Jiné redukční defekty horní(-ch) končetin(-y)
Q719Redukční defekt horní končetiny, NS
Q72Redukční defekty dolní končetiny
Q720Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)
Q721Vrozené chybění stehna a holeně s přítomností nohy
Q722Vrozené chybění obou holení a nohou
Q723Vrozené chybění nohy a prstu(-ů) nohy
Q724Podélný redukční defekt stehenní kosti
Q725Podélný redukční defekt holenní kosti
Q726Podélný redukční defekt lýtkové kosti
Q727Rozštěpená noha
Q728Jiné redukční defekty dolní(-ch) končetin(-y)
Q729Redukční defekt dolní končetiny, NS
Q73Redukční defekty neurčené končetiny
Q730Vrozené chybění neurčené(-ých) končetin(-y)
Q731Phocomelia neurčené(-ých) končetin(-y)
Q738Jiné redukční defekty neurčené(-ých) končetin(-y)
Q74Jiné vrozené vady končetin(-y)
Q740Jiné vrozené vady horní(-ch) končetin(-y), včetně pletence ramenního
Q741Vrozené vady kolena
Q742Jiné vrozené vady dolní(-ch) končetin(-y), včetně pánevního pletence
Q743Arthrogryposis multiplex congenita
Q748Jiné určené vrozené vady končetin(-y)
Q749Neurčená vrozená vada končetin(-y)
Q75Jiné vrozené vady kostí lebky a obličeje
Q750Craniosynostosis
Q751Kraniofaciální dysostóza
Q752Hypertelorismus
Q753Makrocefalie
Q754Mandibulofaciální dysostóza
Q755Okulomandibulární dysostóza
Q758Jiné určené vrozené malformace kostí lebky a obličeje
Q759Vrozená malformace kostí lebky a obličeje, NS
Q76Vrozené vady páteře a kostěného hrudníku
Q760Spina bifida occulta
Q761Klippelův-Feilův syndrom
Q762Vrozená spondylolistéza
Q763Vrozená skolióza způsobená vrozenou vadou kostí
Q764Jiné vrozené vady páteře bez spojení se skoliózou
Q765Krční žebro
Q766Jiné vrozené malformace žeber
Q767Vrozená malformace hrudní kosti
Q768Jiné vrozené vady kostěného hrudníku
Q769Vrozená vada kostěného hrudníku, NS
Q77Osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
Q770Achondrogenesis
Q771Zhoubné trpaslictví
Q772Syndrom krátkého žebra
Q773Chondrodysplasia punctata
Q774Achondroplazie
Q775Diastrofická dysplazie
Q776Chondroektodermová dysplazie
Q777Spondyloepifýzová dysplazie
Q778Jiná osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
Q779Osteochondrodysplazie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře, NS
Q78Jiné osteochondrodysplazie
Q780Osteogenesis imperfekta
Q781Polyostotická fibrózní dysplazie
Q782Osteopetrosis
Q783Progresivní diafýzová dysplazie
Q784Enchondromatóza
Q785Metafýzová dysplazie
Q786Mnohočetné vrozené exostózy
Q788Jiné určené osteochondrodysplazie
Q789Osteochondrodysplazie, NS
Q79Vrozené vady svalové a kosterní soustavy, nezařazené jinde
Q790Vrozená brániční kýla
Q791Jiné vrozené vady bránice
Q792Exomphalus
Q793Gastroschisis
Q794Syndrom zmenšeného břicha
Q795Jiné vrozené vady břišní stěny
Q796Ehlersův-Danlosův syndrom
Q798Jiné vrozené vady svalové a kosterní soustavy
Q799Vrozené vady svalové a kosterní soustavy, NS
Q80Vrozená ichtyóza
Q800Obecná ichtyóza
Q801Ichtyóza vázaná na X chromozom
Q802Lamelární ichtyóza
Q803Vrozená erytroderma bulózně ichtyoziformní
Q804Plod harlekýn
Q808Jiná vrozená ichtyóza
Q809Vrozená ichtyóza, NS
Q81Epidermolysis bullosa
Q810Prostá bulózní epidermolýza
Q811Letální epidermolysis bullosa
Q812Epidermolysis bullosa dystrophica
Q818Jiná epidermolysis bullosa
Q819Epidermolysis bullosa, NS
Q82Jiné vrozené vady kůže
Q820Dědičný lymfedém
Q821Xeroderma pigmentosum
Q822Mastocytóza
Q823Incontinentia pigmenti
Q824Ektodermová dysplazie (anhydrotická)
Q825Vrozený nenádorový névus
Q828Jiné určené vrozené vady kůže
Q829Vrozená vada kůže, NS
Q83Vrozené vady prsu
Q830Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky
Q831Přídatný prs
Q832Chybění bradavky
Q833Přídatná bradavka
Q838Jiné vrozené vady prsu
Q839Vrozená vada prsu, NS
Q84Jiné vrozené vady kožního krytu
Q840Vrozená alopecie
Q841Vrozené morfologické poruchy vlasů, nezařazené jinde
Q842Jiné vrozené vady vlasů
Q843Anonychie
Q844Vrozená leukonychie
Q845Zvětšené a hypertrofické nehty
Q846Jiné vrozené vady nehtů
Q848Jiné určené vrozené vady kožního krytu
Q849Vrozené vady kožního krytu, NS
Q85Fakomatózy, nezařazené jinde
Q850Neurofibromatóza (nezhoubná)
Q851Tuberózní skleróza
Q858Jiné fakomatózy, nezařazené jinde
Q859Fakomatóza, NS
Q86Vrozené malformační syndromy způsobené známými zevními příčinami, nezařazené jinde
Q860Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní)
Q861Hydantoinátový syndrom plodu
Q862Vady tvaru způsobené Warfarinem
Q868Jiné vrozené malformační syndromy způsobené známými
Q87Jiné určené vrozené malformační syndromy postihující více systémů
Q870Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje
Q871Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem
Q872Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny
Q873Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem
Q874Marfanův syndrom
Q875Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry
Q878Jiné určené vrozené malformační syndromy, nezařazené jinde
Q89Jiné vrozené vady, nezařazené jinde
Q890Vrozené vady sleziny
Q891Vrozené vady nadledviny
Q892Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí
Q893Situs inversus - obrácená poloha (útrob)
Q894Spojená (srostlá) dvojčata
Q897Mnohočetné vrozené vady, nezařazené jinde
Q898Jiné určené vrozené vady
Q899Vrozená vada, NS
Q90Downův syndrom
Q900Trisomie 21, meiotická nondisjunkce
Q901Trisomie 21, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q902Trisomie 21, translokace
Q909Downův syndrom, NS
Q91Syndromy Edwardsův a Patauův
Q910Trisomie 18, meiotická nondisjunkce
Q911Trisomie 18, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q912Trisomie 18, translokace
Q913Edwardsův syndrom, NS
Q914Trisomie 13, meiotická nondisjunkce
Q915Trisomie 13, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q916Trisomie 13, translokace
Q917Patauův syndrom, NS
Q92Jiné trisomie a částečné trisomie autosomů, nezařazené jinde
Q920Úplná chromosomální trisomie, meiotická nondisjunkce
Q921Úplná chromosomální trisomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q922Větší částečná trisomie
Q923Menší částečná trisomie
Q924Duplikace patrná pouze v prometafázi
Q925Duplikace s jinou komplexní přestavbou
Q926Nadpočetné zvláštní (marker) chromosomy
Q927Triploidie a polyploidie
Q928Jiná určená trisomie a částečná trisomie autosomů
Q929Trisomie a částečná trisomie autosomů, NS
Q93Monosomie a delece autosomů, nezařazená jinde
Q930Úplná autosomální monosomie, meiotická nondisjunkce
Q931Úplná autosomální monosomie, mozaika (mitotická nondisjunkce)
Q932Chromozom změněný v prstencový nebo dicentrický
Q933Delece krátkého raménka chromosomu 4
Q934Delece krátkého raménka chromosomu 5
Q935Jiná delece části chromosomu
Q936Delece patrná pouze v prometafázi
Q937Delece s jinými komplexními přestavbami
Q938Jiné delece autosomů
Q939Delece autosomů, NS
Q95Balancované přestavby a strukturální zvláštnosti (markery), nezařazené jinde
Q950Balancované translokace a inserce u jedince bez klinických projevů
Q951Inverze chromosomů u jedince bez klinických projevů
Q952Balancované přestavby autosomů u jedince s klinickými projevy
Q953Balancované přestavby pohlavních chromosomů a autosomů s klinickými projevy
Q954Jedinci se zvláštním (marker) heterochromatinem
Q955Jedinci s fragilními místy na autosomech
Q958Jiné balancované přestavby a strukturní zvláštnosti (markery)
Q959Balancované přestavby a strukturní zvláštnosti (markery), NS
Q96Turnerův syndrom
Q960Karyotyp 45,X
Q961Karyotyp 46,X iso (Xq)
Q962Karyotyp 46,X s abnormálním pohlavním chromosomem, vyjma iso (Xq)
Q963Mozaika, 45,X/46,XX nebo XY
Q964Mozaika, 45,X/jiná buněčná linie s abnormálním pohlavním chromosomem
Q968Jiné varianty Turnerova syndromu
Q969Turnerův syndrom, NS
Q97Jiné abnormality pohlavních chromosomů, ženský fenotyp, nezařazené jinde
Q970Karyotyp 47,XXX
Q971Žena s více než třemi X chromosomy
Q972Mozaika, linie s rozdílným počtem X chromosomů
Q973Žena s karyotypem 46,XY
Q978Jiné určené abnormality pohlavních chromosomů, ženský fenotyp
Q979Abnormalita pohlavních chromosomů, ženský fenotyp, NS
Q98Jiné abnormality pohlavních chromosomů, mužský fenotyp, nezařazené jinde
Q980Klinefelterův syndrom, karyotyp 47,XXY
Q981Klinefelterův syndrom, muž s více než dvěma X chromosomy
Q982Klinefelterův syndrom, muž s karyotypem 46,XX
Q983Jiný muž s karyotypem 46,XX
Q984Klinefelterův syndrom, NS
Q985Karyotyp 47,XYY
Q986Muž se strukturní odchylkou pohlavních chromosomů
Q987Muž s mozaikou pohlavních chromosomů
Q988Jiné určené abnormality pohlavních chromosomů, mužský fenotyp
Q989Abnormalita pohlavních chromosomů, mužský fenotyp, NS
Q99Jiné abnormality chromosomů, nezařazené jinde
Q990Mozaika 46,XX/46,XY
Q991Pravý hermafrodit 46,XX
Q992Fragilní X chromosom
Q998Jiné určené abnormality chromosomů
Q999Abnormalita chromosomů, NS
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz