Diagnoza nemoci S - Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin

diagnoza nemoci

Třída XIX Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin
kategorie:

třídakategoriepopis
XIX S Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina S00_T98 Poranenia
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XIXS00-S09Poranenia hlavy
XIXS10-S19Poranenia krku
XIXS20-S29Poranenia hrudníka
XIXS30-S39Poranenia brucha
XIXS40-S49Poranenia pleca a ramena
XIXS50-S59Poranenia lakťa a predlaktia
XIXS60-S69Poranenia zápästia a ruky
XIXS70-S79Poranenia bedier a stehna
XIXS80-S89Poranenia kolena a predkolenia
XIXS90-S99Poranenia členkoveho kĺbu a nohy
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie S - Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin
Kody:

upkódpopis
S00Povrchní poranění hlavy
S000Povrchní poranění vlasové části hlavy
S001Zhmoždění - kontuze - očního víčka a periokulární krajiny
S002Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny
S003Povrchní poranění nosu
S004Povrchní poranění ucha
S005Povrchní poranění rtu a dutiny ústní
S007Mnohočetná povrchní poranění hlavy
S008Povrchní poranění jiných částí hlavy
S009Povrchní poranění hlavy, část NS
S01Otevřená rána hlavy
S010Otevřená rána vlasové části hlavy
S011Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny
S012Otevřená rána nosu
S013Otevřená rána ucha
S014Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny
S015Otevřená rána rtu a dutiny ústní
S017Mnohočetné otevřené rány hlavy
S018Otevřená rána jiných částí hlavy
S019Otevřená rána hlavy, část NS
S02Zlomenina kostí lebky a obličeje
S020Zlomenina lebeční klenby - fractura calvae
S021Zlomenina lebeční spodiny - fractura baseos cranii
S022Zlomenina nosních kostí
S023Zlomenina - spodiny očnice - fractura baseos orbitae
S024Zlomenina lícní (jařmové) kosti - fractura ossis zygomatici - a horní čelisti - maxillae
S025Zlomenina zubu
S026Zlomenina dolní čelisti - fractura mandibulae
S027Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje
S028Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje
S029Zlomenina kostí lebky nebo obličeje, část NS
S03Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
S030Vymknutí čelisti
S031Vymknutí chrupavky přepážky nosní
S032Dislokace zubu
S033Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy
S034Podvrtnutí a namožení čelisti
S035Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy
S04Poranění mozkových nervů
S040Poranění nervu a drah zrakového nervu
S041Poranění okohybného nervu
S042Poranění kladkového nervu
S043Poranění trojklaného nervu
S044Poranění odvádějícího nervu
S045Poranění lícního nervu
S046Poranění sluchového nervu
S047Poranění přídatného nervu
S048Poranění jiných mozkových nervů
S049Poranění neurčeného mozkového nervu
S05Poranění oka a očnice
S050Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese
S051Kontuze - zhmoždění - očního bulbu a tkání očnice
S052Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně
S053Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně
S054Pronikající - penetrující - rána očnice s nebo bez cizího tělesa
S055Pronikající - penetrující - rána očního bulbu s cizím tělesem
S056Pronikající - penetrující - rána očního bulbu bez cizího tělesa
S057Avulze - vytržení - oka
S058Jiná poranění oka a očnice
S059Poranění oka a očnice, část NS
S06Nitrolební poranění
S060Otřes mozku
S061Traumatický edém mozku
S062Difúzní poranění mozku
S063Ložiskové - fokální - poranění mozku
S064Epidurální krvácení
S065Úrazové subdurální krvácení
S066Úrazové subarachnoidální krvácení
S067Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím
S068Jiná nitrolební poranění
S069Nitrolební poranění, NS
S07Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy
S070Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje
S071Drtivé poranění (rozdrcení) lebky
S078Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy
S079Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS
S08Traumatická amputace části hlavy
S080Odtržení vlasové části (skalpování)
S081Traumatická amputace ucha
S088Traumatická amputace jiných částí hlavy
S089Traumatická amputace neurčené části hlavy
S09Jiná a neurčená poranění hlavy
S090Poranění krevních cév hlavy, nezařazené jinde
S091Poranění svalu a šlachy hlavy
S092Traumatická ruptura - protržení - ušního bubínku
S097Mnohočetná poranění hlavy
S098Jiná určená poranění hlavy
S099Neurčené poranění hlavy
S10Povrchní poranění krku
S100Zhmoždění - kontuze - hrdla
S101Jiná a neurčená povrchní poranění hrdla
S107Mnohočetná povrchní poranění krku
S108Povrchní poranění jiných částí krku
S109Povrchní poranění krku, část NS
S11Otevřená rána krku
S110Otevřená rána postihující hrtan a průdušnici
S111Otevřená rána postihující štítnou žlázu
S112Otevřená rána postihující hltan a krční část jícnu
S117Mnohočetné otevřené rány krku
S118Otevřená rána jiných částí krku
S119Otevřená rána krku, část NS
S12Zlomenina krku
S120Zlomenina prvního krčního obratle
S121Zlomenina druhého krčního obratle
S122Zlomenina jiného určeného krčního obratle
S127Mnohočetné zlomeniny krční páteře
S128Zlomenina jiných částí krku
S129Zlomenina krku, část NS
S13Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku
S130Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky
S131Vymknutí krčního obratle
S132Vymknutí jiných neurčených částí krku
S133Mnohočetná vymknutí krku
S134Podvrtnutí a natažení krční páteře
S135Podvrtnutí a natažení štítné krajiny
S136Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí krku
S14Poranění nervů a míchy v úrovni krku
S140Otřes a edém krční míchy
S141Jiná a neurčená poranění krční míchy
S142Poranění nervového kořene krční míchy
S143Poranění - pažní pleteně - brachiálního plexu
S144Poranění periferních nervů krku
S145Poranění krčních sympatických nervů
S146Poranění jiných a neurčených nervů krku
S15Poranění krevních cév v úrovni krku
S150Poranění - krční tepny - arteriae carotis
S151Poranění vertebrální tepny
S152Poranění zevní hrdelní žíly - venae jugularis externae
S153Poranění vnitřní hrdelní žíly - venae jugularis internae
S157Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku
S158Poranění jiných krevních cév v úrovni krku
S159Poranění neurčených krevních cév v úrovni krku
S16Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
S17Drtivé poranění (rozdrcení) krku
S170Drtivé poranění (rozdrcení) hrtanu a průdušnice
S178Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí krku
S179Drtivé poranění (rozdrcení) krku, část NS
S18Traumatická amputace v úrovni krku
S19Jiná a neurčená poranění krku
S197Mnohočetná poranění krku
S198Jiná určená poranění krku
S199Neurčené poranění krku
S20Povrchní poranění hrudníku
S200Zhmoždění - kontuze - prsu
S201Jiná a neurčená povrchní poranění prsu
S202Zhmoždění - kontuze - hrudníku
S203Jiná povrchní poranění přední stěny hrudníku
S204Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku
S207Mnohočetná povrchní poranění hrudníku
S208Povrchní poranění jiných a neurčených částí hrudníku
S21Otevřená rána hrudníku
S210Otevřená rána prsu
S211Otevřená rána přední stěny hrudníku
S212Otevřená rána zadní stěny hrudníku
S217Mnohočetné otevřené rány hrudní stěny
S218Otevřená rána jiných částí hrudníku
S219Otevřená rána hrudníku, část NS
S22Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře
S220Zlomenina hrudního obratle
S221Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře
S222Zlomenina - hrudní kosti - sterna
S223Zlomenina žebra - fractura costae
S224Mnohočetné zlomeniny žeber
S225Prolomený hrudník (zlomenina žebra (-er) s paradoxním dýcháním)
S228Zlomenina jiných částí kostí hrudníku
S229Zlomenina kostí hrudníku bez určení části
S23Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
S230Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky
S231Vymknutí hrudního obratle
S232Vymknutí jiných a neurčených částí hrudníku
S233Podvrtnutí a natažení hrudní páteře
S234Podvrtnutí a natažení žeber a hrudní kosti
S235Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí hrudníku
S24Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
S240Otřes a edém hrudní míchy
S241Jiná a neurčená poranění hrudní míchy
S242Poranění nervového kořene hrudní míchy
S243Poranění periferních nervů hrudníku
S244Poranění hrudních sympatických nervů
S245Poranění jiných nervů hrudníku
S246Poranění neurčeného nervu hrudníku
S25Poranění krevních cév hrudníku
S250Poranění hrudní aorty
S251Poranění nejmenované nebo podklíčkové tepny
S252Poranění horní duté žíly - venae cavae superioris
S253Poranění nejmenované nebo podklíčkové žíly
S254Poranění plicních krevních cév
S255Poranění mezižeberních krevních cév
S257Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku
S258Poranění jiných krevních cév hrudníku
S259Poranění neurčených krevních cév hrudníku
S26Poranění srdce
S260Poranění srdce s hemoperikardem
S268Jiná poranění srdce
S269Poranění srdce, NS
S27Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
S270Traumatický pneumotorax
S271Traumatický hemotorax
S272Traumatický pneumohemotorax
S273Jiná poranění plic
S274Poranění průdušky
S275Poranění hrudní části průdušnice
S276Poranění pohrudnice
S277Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů
S278Poranění jiných určených nitrohrudních orgánů
S279Poranění neurčeného nitrohrudního orgánu
S28Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
S280Rozdrcený hrudník
S281Traumatická amputace části hrudníku
S29Jiná a neurčená poranění hrudníku
S290Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku
S297Mnohočetná poranění hrudníku
S298Jiná určená poranění hrudníku
S299Neurčené poranění hrudníku
S30Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S300Zhmoždění - kontuze - dolní části zad a pánve
S301Zhmoždění - kontuze - břišní stěny
S302Zhmoždění - kontuze - zevních pohlavních orgánů
S307Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S308Jiná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S309Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve, část NS
S31Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve
S310Otevřená rána dolní části zad a pánve
S311Otevřená rána břišní stěny
S312Otevřená rána pyje
S313Otevřená rána šourku a varlat
S314Otevřená rána pochvy a vulvy
S315Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů
S317Mnohočetné otevřené rány břicha, dolní části zad a pánve
S318Otevřená rána jiných a neurčených částí břicha
S32Zlomenina bederní páteře a pánve
S320Zlomenina bederního - lumbálního - obratle
S321Zlomenina kosti křížové - fractura ossis sacri
S322Zlomenina kostrče - fractura coccygis
S323Zlomenina kyčelní - ilické - kosti
S324Zlomenina acetabula
S325Zlomenina kosti stydké
S327Mnohočetné zlomeniny bederní páteře a pánve
S328Zlomenina jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
S33Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
S330Traumatická ruptura bederní meziobratlové ploténky
S331Vymknutí bederního obratle
S332Vymknutí kloubu sakroiliakálního a sakrokokcygeálního
S333Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
S334Traumatická ruptura spony stydké
S335Podvrtnutí a natažení bederní páteře
S336Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu
S337Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
S34Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S340Otřes a edém bederní míchy
S341Jiné poranění bederní míchy
S342Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře
S343Poranění caudy equiny
S344Poranění lumbosakrální pleteně
S345Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů
S346Poranění periferního(-ch) nervu(-ů) břicha, dolní části zad a pánve
S348Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S35Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S350Poranění břišní aorty
S351Poranění - dolní duté žíly - venae cavae inferioris
S352Poranění břišní nebo mezenterické tepny
S353Poranění vrátnice - venae portae - nebo slezinné žíly
S354Poranění krevních cév ledviny
S355Poranění kyčelních - ilických - krevních cév
S357Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S358Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S359Poranění neurčených krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S36Poranění nitrobřišních orgánů
S360Poranění sleziny
S361Poranění jater nebo žlučníku
S362Poranění - slinivky břišní - pankreatu
S363Poranění žaludku
S364Poranění tenkého střeva
S365Poranění tračníku - coloni
S366Poranění konečníku - recti
S367Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů
S368Poranění jiných nitrobřišních orgánů
S369Poranění neurčeného nitrobřišního orgánu
S37Poranění pánevních orgánů
S370Poranění ledviny
S371Poranění močovodu
S372Poranění močového měchýře
S373Poranění močové trubice
S374Poranění vaječníku
S375Poranění vejcovodu
S376Poranění dělohy
S377Mnohočetná poranění pánevních orgánů
S378Poranění jiných pánevních orgánů
S379Poranění neurčeného pánevního orgánu
S38Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
S380Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
S381Rozdrcení jiných a neurčených částí břicha, dolní části zad a pánve
S382Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů
S383Traumatická amputace jiných a neurčených částí břicha, dolní části zad a pánve
S39Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
S390Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve
S396Poranění orgánu(-ů) nitrobřišního(-ích) s pánevním(-i) orgánem(-y)
S397Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánve
S398Jiná určená poranění břicha, dolní části zad a pánve
S399Neurčené poranění břicha, dolní části zad a pánve
S40Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S400Zhmoždění - kontuze - ramene a paže (nadloktí)
S407Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S408Jiná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S409Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí), NS
S41Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)
S410Otevřená rána ramene
S411Otevřená rána paže (nadloktí)
S417Mnohočetné otevřené rány ramene a paže (nadloktí)
S418Otevřená rána jiných a neurčených částí ramenního pletence
S42Zlomenina ramene a paže (nadloktí)
S420Zlomenina klíční kosti - fractura claviculae
S421Zlomenina lopatky - fractura scapulae
S422Zlomenina horního konce - pažní kosti - humeru
S423Zlomenina diafýzy - pažní kosti - humeru
S424Zlomenina dolního konce - pažní kosti - humeru
S427Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti
S428Zlomenina jiných částí ramene a paže (nadloktí)
S429Zlomenina ramenního pletence, část neurčena
S43Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence
S430Vymknutí ramenního kloubu
S431Vymknutí akromioklavikulárního kloubu
S432Vymknutí sternoklavikulárního kloubu
S433Vymknutí jiných a neurčených částí pletence ramenního
S434Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu
S435Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu
S436Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu
S437Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí pletence ramenního
S44Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S440Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni paže (nadloktí)
S441Poranění nervi mediani v úrovni paže (nadloktí)
S442Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni paže (nadloktí)
S443Poranění ramenního - axilárního - nervu
S444Poranění svalově kožního - muskulokutánního - nervu
S445Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S447Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S448Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S449Poranění neurčeného nervu v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S45Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S450Poranění podpažní - axilární - tepny
S451Poranění pažní - brachiální - tepny
S452Poranění podpažní nebo pažní žíly
S453Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S457Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S458Poranění jiných krevních cév v úrovní ramene a paže (nadloktí)
S459Poranění neurčených krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S46Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S460Poranění šlachy manžety rotátorů ramene
S461Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu - bicepsu
S462Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu - bicepsu
S463Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu - tricepsu
S467Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S468Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S469Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)
S47Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
S48Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
S480Traumatická amputace v ramenním kloubu
S481Traumatická amputace v úrovni mezi ramenem a loktem
S489Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí), úroveň NS
S49Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)
S497Mnohočetná poranění ramene a paže (nadloktí)
S498Jiná určená poranění ramene a paže (nadloktí)
S499Neurčené poranění ramene a paže (nadloktí)
S50Povrchní poranění lokte a předloktí
S500Zhmoždění - kontuze - lokte
S501Zhmoždění - kontuze -jiných a neurčených částí předloktí
S507Mnohočetná povrchní poranění předloktí
S508Jiná povrchní poranění předloktí
S509Povrchní poranění předloktí, NS
S51Otevřená rána předloktí
S510Otevřená rána lokte
S517Mnohočetné otevřené rány předloktí
S518Otevřená rána jiných částí předloktí
S519Otevřená rána předloktí, část NS
S52Zlomenina lokte a předloktí
S520Zlomenina horního konce - loketní kosti - ulnae
S521Zlomenina horního konce - vřetenní kosti - radii
S522Zlomenina diafýzy kosti loketní - ulnae
S523Zlomenina diafýzy kosti vřetenní - radii
S524Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní
S525Zlomenina dolního konce kosti vřetenní - radii
S526Zlomenina dolního konce obou kostí loketní i vřetenní
S527Mnohočetné zlomeniny předloktí
S528Zlomenina jiných částí předloktí
S529Zlomenina předloktí, část NS
S53Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
S530Vymknutí hlavičky - kosti vřetenní - radia
S531Vymknutí lokte, NS
S532Traumatická ruptura radiálního kolaterálního vazu
S533Traumatická ruptura ulnárního kolaterálního vazu
S534Podvrtnutí a natažení lokte
S54Poranění nervů v úrovni předloktí
S540Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni předloktí
S541Poranění nervi mediani v úrovni předloktí
S542Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni předloktí
S543Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí
S547Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí
S548Poranění jiných nervů v úrovni předloktí
S549Poranění neurčeného nervu v úrovni předloktí
S55Poranění krevních cév v úrovni předloktí
S550Poranění loketní tepny - arteriae ulnaris - v úrovni předloktí
S551Poranění vřetenní tepny - arteriae radialis - v úrovni předloktí
S552Poranění žíly v úrovni předloktí
S557Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí
S558Poranění jiných krevních cév v úrovni předloktí
S559Poranění neurčených krevních cév v úrovni předloktí
S56Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
S560Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí
S561Poranění svalu(-ů) a šlach(-y) flexoru(-ů) jiného(-ých) prstu(-ů) v úrovni předloktí
S562Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí
S563Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí
S564Poranění svalu(-ů) a šlach(-y) extenzoru(-ů) jiného(-ých) prstu(-ů) v úrovni předloktí
S565Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí
S567Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí
S568Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni předloktí
S57Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí
S570Drtivé poranění (rozdrcení) lokte
S578Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí předloktí
S579Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí, část NS
S58Traumatická amputace předloktí
S580Traumatická amputace v úrovni lokte
S581Traumatická amputace v úrovni mezi loktem a zápěstím
S589Traumatická amputace předloktí, úroveň NS
S59Jiná a neurčená poranění předloktí
S597Mnohočetná poranění předloktí
S598Jiná určená poranění předloktí
S599Neurčené poranění předloktí
S60Povrchní poranění zápěstí a ruky
S600Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu
S601Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu
S602Zhmoždění - kontuze - jiných částí zápěstí a ruky
S607Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky
S608Jiná povrchní poranění zápěstí a ruky
S609Povrchní poranění zápěstí a ruky, NS
S61Otevřená rána zápěstí a ruky
S610Otevřená rána prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu
S611Otevřená rána prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu
S617Mnohočetné otevřené rány zápěstí a ruky
S618Otevřená rána jiných částí zápěstí a ruky
S619Otevřená rána zápěstí a ruky, část NS
S62Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky
S620Zlomenina kosti člunkové [skafoidní] - fractura ossis navicularis - ruky
S621Zlomenina jiné(-ých) zápěstní(-ch) - karpální(-ch) - kosti(-í)
S622Zlomenina první záprstní - metakarpální - kosti
S623Zlomenina jiné záprstní - metakarpální - kosti
S624Mnohočetné zlomeniny záprstních - metakarpálních - kostí
S625Zlomenina palce (ruky)
S626Zlomenina jiného prstu (ruky)
S627Mnohočetné zlomeniny prstů (ruky)
S628Zlomenina jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
S63Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky
S630Vymknutí zápěstí
S631Vymknutí prstu (ruky)
S632Mnohočetná vymknutí prstů (ruky)
S633Traumatická ruptura vazu zápěstí a karpu
S634Traumat.ruptura vazu prstu ruky a metakarpofalangeál.a interfalangeálního(-ch) kloubu(-ů)
S635Podvrtnutí a natažení zápěstí
S636Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky)
S637Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky
S64Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
S640Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni zápěstí a ruky
S641Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky
S642Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni zápěstí a ruky
S643Poranění prstního - digitálního - nervu palce ruky
S644Poranění prstního - digitálního - nervu jiného prstu ruky
S647Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky
S648Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky
S649Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky
S65Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S650Poranění loketní - ulnární - tepny v úrovni zápěstí a ruky
S651Poranění vřetenní - radiální - tepny v úrovni zápěstí a ruky
S652Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku
S653Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku
S654Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky
S655Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky
S657Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S658Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S659Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S66Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S660Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky
S661Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
S662Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky
S663Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
S664Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky
S665Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
S666Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky
S667Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky
S668Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky
S669Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S67Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky
S670Drtivé poranění (rozdrcení) palce a jiného(-ých) prstu(-ů) ruky
S678Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
S68Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
S680Traumatická amputace palce ruky (úplná) (částečná)
S681Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná) (částečná)
S682Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná) (částečná)
S683Kombinovaná traumatická amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky
S684Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí
S688Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky
S689Traumatická amputace zápěstí a ruky, úroveň neurčena
S69Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
S697Mnohočetná poranění zápěstí a ruky
S698Jiná určená poranění zápěstí a ruky
S699Neurčené poranění zápěstí a ruky
S70Povrchní poranění kyčle a stehna
S700Zhmoždění - kontuze kyčle
S701Zhmoždění stehna
S707Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna
S708Jiná povrchní poranění kyčle a stehna
S709Povrchní poranění kyčle a stehna, NS
S71Otevřená rána kyčle a stehna
S710Otevřená rána kyčle
S711Otevřená rána stehna
S717Mnohočetné otevřené rány kyčle a stehna
S718Otevřená rána jiných a neurčených částí pánevního pletence
S72Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris
S720Zlomenina krčku kosti stehenní - fractura colli femoris
S721Pertrochanterická zlomenina
S722Subtrochanterická zlomenina
S723Zlomenina diafýzy kosti stehenní
S724Zlomenina dolního konce kosti stehenní
S727Mnohočetné zlomeniny kosti stehenní
S728Zlomenina jiných částí kosti stehenní
S729Zlomenina kosti stehenní, část NS
S73Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle
S730Vymknutí kyčle
S731Podvrtnutí a natažení kyčle
S74Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
S740Poranění sedacího - ischiadického - nervu v úrovni kyčle a stehna
S741Poranění stehenního - femorálního - nervu v úrovni kyčle a stehna
S742Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna
S747Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna
S748Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna
S749Poranění neurčeného nervu v úrovni kyčle a stehna
S75Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S750Poranění stehenní - femorální - tepny
S751Poranění stehenní - femorální - žíly v úrovni kyčle a stehna
S752Poranění velké podkožní žíly v úrovni kyčle a stehna
S757Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S758Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S759Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kyčle a stehna
S76Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
S760Poranění svalu a šlachy kyčle
S761Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu
S762Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna
S763Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna
S764Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna
S767Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna
S77Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle a stehna
S770Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle
S771Drtivé poranění (rozdrcení) stehna
S772Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle se stehnem
S78Traumatická amputace kyčle a stehna
S780Traumatická amputace v kyčelním kloubu
S781Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem
S789Traumatická amputace kyčle a stehna, úroveň NS
S79Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
S797Mnohočetná poranění kyčle a stehna
S798Jiná určená poranění kyčle a stehna
S799Neurčené poranění kyčle a stehna
S80Povrchní poranění bérce
S800Zhmoždění - kontuze - kolena
S801Zhmoždění - kontuze - jiných a neurčených částí bérce
S807Mnohočetná povrchní poranění bérce
S808Jiná povrchní poranění bérce
S809Povrchní poranění bérce, NS
S81Otevřená rána bérce
S810Otevřená rána kolena
S817Mnohočetné otevřené rány bérce
S818Otevřená rána jiných částí bérce
S819Otevřená rána bérce, část NS
S82Zlomenina bérce, včetně kotníku
S820Zlomenina čéšky - fractura patellae
S821Zlomenina horní části holenní kosti - tibiae
S822Zlomenina diafýzy holenní kosti
S823Zlomenina dolního konce holenní kosti
S824Zlomenina samotné kosti lýtkové - fractura fibulae
S825Zlomenina vnitřního kotníku - fractura malleoli medialis
S826Zlomenina vnějšího kotníku - fractura malleoli lateralis
S827Mnohočetné zlomeniny bérce
S828Zlomeniny jiných částí bérce
S829Zlomenina bérce, část NS
S83Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena
S830Vymknutí čéšky
S831Vymknutí kolena
S832Přetržení (odtržení, natržení) menisku, čerstvé
S833Čerstvé přetržení kloubní chrupavky kolena
S834Podvrtnutí a natažení postihující (fibulární) (tibiální) kolaterální vaz kolena
S835Podvrtnutí a natažení (předního) (zadního) zkříženého vazu kolena
S836Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena
S837Poranění mnohočetných struktur kolena
S84Poranění nervů v úrovni bérce
S840Poranění nervu holenního - tibiálního - v úrovni bérce
S841Poranění nervu lýtkového - peroneálního - v úrovni bérce
S842Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce
S847Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce
S848Poranění jiných nervů v úrovni bérce
S849Poranění neurčeného nervu v úrovni bérce
S85Poranění krevních cév v úrovni bérce
S850Poranění tepny podkolenní - popliteální
S851Poranění (přední) (zadní) holenní - tibiální - tepny
S852Poranění tepny lýtkové - peroneální
S853Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce
S854Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce
S855Poranění podkolenní - popliteální - žíly
S857Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce
S858Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce
S859Poranění neurčené krevní cévy v úrovni bérce
S86Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce
S860Poranění Achillovy šlachy
S861Poranění jiných(-ého) svalů(-u) a šlach(-y) zadní svalové skupiny v úrovni bérce
S862Poranění svalů(-u) a šlach(-y) přední svalové skupiny v úrovni bérce
S863Poranění svalů(-u) a šlach(-y) skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce
S867Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce
S868Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce
S869Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni bérce
S87Drtivé poranění (rozdrcení) bérce
S870Drtivé poranění (rozdrcení) kolena
S878Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí bérce
S88Traumatická amputace bérce
S880Traumatická amputace v úrovni kolena
S881Traumatická amputace mezi kolenem a kotníkem
S889Traumatická amputace bérce, úroveň NS
S89Jiná a neurčená poranění bérce
S897Mnohočetná poranění bérce
S898Jiná určená poranění bérce
S899Neurčená poranění bérce
S90Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S900Zhmoždění kotníku
S901Zhmoždění prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
S902Zhmoždění prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
S903Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
S907Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S908Jiná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S909Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním, NS
S91Otevřená rána kotníku a nohy pod ním
S910Otevřená rána kotníku
S911Otevřená rána prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
S912Otevřená rána prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
S913Otevřená rána jiných části nohy pod kotníkem
S917Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním
S92Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku)
S920Zlomenina patní kosti - fractura ossis calcanei
S921Zlomenina kosti hlezenní - fractura tali
S922Zlomenina jiných nártních - tarzálních - kostí
S923Zlomenina zanártní - metatarzální - kosti
S924Zlomenina palce nohy
S925Zlomenina jiného prstu nohy
S927Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem
S929Zlomenina nohy pod kotníkem, NS
S93Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S930Vymknutí kotníku
S931Vymknutí prstu(-ů) nohy
S932Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S933Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
S934Podvrtnutí a natažení kotníku
S935Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy
S936Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
S94Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S940Poranění zevního plantárního nervu
S941Poranění vnitřního plantárního nervu
S942Poranění hlubokého lýtkového - peroneálního - nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S943Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S947Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S948Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S949Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S95Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S950Poranění hřbetní - dorsální - tepny nohy pod kotníkem
S951Poranění chodidlové - plantární - tepny nohy pod kotníkem
S952Poranění hřbetních - dorsálních - žil nohy pod kotníkem
S957Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S958Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S959Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S96Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S960Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S961Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S962Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S967Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
S968Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
S969Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním
S97Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním
S970Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku
S971Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy
S978Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí kotníku a nohy pod ním
S98Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním
S980Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku
S981Traumatická amputace jednoho prstu nohy
S982Traumatická amputace dvou nebo více prstů nohy
S983Traumatická amputace jiných částí nohy pod kotníkem
S984Traumatická amputace nohy pod kotníkem, úroveň NS
S99Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním
S997Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním
S998Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním
S999Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz