Diagnoza nemoci T - Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin

diagnoza nemoci

Třída XIX Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin
kategorie:

třídakategoriepopis
XIX T Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina S00_T98 Poranenia
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XIXT00-T07Poranenia postihujúce viaceré oblasti tela
XIXT08-T14Poranenia bližšie neurčenej časti trupu
XIXT15-T19Účinky cudzieho telesa
XIXT20-T25Popáleniny a poleptania povrchu tela podľa miesta postihnutia
XIXT26-T28Popáleniny a poleptania ohraničené na oko a vnútorné orgány
XIXT29-T32Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených oblastí tela
XIXT33-T35Omrzliny
XIXT36-T50Otrava liečivami
XIXT51-T65Toxické účinky látok používaných prevažne mimo lekárstva
XIXT66-T78Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin
XIXT79-T79Niektoré včasné komplikácie úrazov
XIXT80-T88Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde.
XIXT90-T98Neskoré následky poranení
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie T - Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin
Kody:

upkódpopis
T00Povrchní poranění postihující více částí těla
T000Povrchní poranění postihující hlavu s krkem
T001Povrchní poranění postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
T002Povrchní poranění postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
T003Povrchní poranění postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
T006Povrchní poranění postih.více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
T008Povrchní poranění postihující jinak kombinované části těla
T009Mnohočetná povrchní poranění, NS
T01Otevřené rány postihující více částí těla
T010Otevřené rány postihující hlavu s krkem
T011Otevřené rány postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
T012Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
T013Otevřené rány postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
T016Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
T018Otevřené rány postihující jinak kombinované části těla
T019Mnohočetné otevřené rány, NS
T02Zlomeniny postihující více částí těla
T020Zlomeniny postihující hlavu s krkem
T021Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve
T022Zlomeniny postihující více částí jedné horní končetiny
T023Zlomeniny postihující více částí jedné dolní končetiny
T024Zlomeniny postihující více částí obou horních končetin
T025Zlomeniny postihující více částí obou dolních končetin
T026Zlomeniny postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami)
T027Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve s končetinou(-ami)
T028Zlomeniny postihující jinak kombinované části těla
T029Mnohočetné zlomeniny, NS
T03Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí těla
T030Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem
T031Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hrudník s dolní částí zad a pánve
T032Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
T033Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
T034Vymknutí, podvrtn.,natažení postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami)
T038Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující jinak kombinované části těla
T039Mnohočetná vymknutí, podvrtnutí a natažení, NS
T04Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí těla
T040Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem
T041Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
T042Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí horní(-ch) končetin(-y)
T043Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y)
T044Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami)
T047Drtivá poranění (rozdrcení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve s končetinou(-ami)
T048Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované části těla
T049Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení), NS
T05Traumatické amputace postihující více částí těla
T050Traumatické amputace obou rukou
T051Traumatické amputace jedné ruky a druhé paže (kterákoliv úroveň, kromě ruky)
T052Traumatické amputace obou paží (kterákoliv úroveň)
T053Traumatické amputace obou nohou pod kotníkem
T054Traum.amputace jedné nohy pod kotníkem a druhé nohy(kterák.úroveň,kromě nohy pod kotníkem)
T055Traumatické amputace obou nohou (kterákoliv úroveň)
T056Traumatické amputace horních a dolních končetin, kterákoliv kombinace (kterákoliv úroveň)
T058Traumatické amputace postihující jinak kombinované části těla
T059Mnohočetné traumatické amputace, NS
T06Jiná poranění postihující více částí těla, nezařaditelná jinam
T060Poranění mozku a mozkových nervů s poraněními nervů a míchy v úrovni krku
T061Poranění nervů a míchy postihující jiné mnohočetné části těla
T062Poranění nervů postihující více částí těla
T063Poranění cév postihující více částí těla
T064Poranění svalů a šlach postihující více částí těla
T065Poranění nitrohrudních orgánů s orgány nitrobřišními a pánevními
T068Jiná určená poranění postihující více částí těla
T07Neurčená mnohočetná poranění
T08Zlomenina páteře, úroveň neurčena
T09Jiná poranění páteře a trupu, úroveň neurčena
T090Povrchní poranění trupu, úroveň neurčena
T091Otevřená rána trupu, úroveň neurčena
T092Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu
T093Poranění míchy, úroveň neurčena
T094Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
T095Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu
T096Traumatická amputace trupu, úroveň neurčena
T098Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena
T099Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena
T10Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena
T11Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T110Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T111Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena
T112Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny, úroveň neurčena
T113Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena
T114Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
T115Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena
T116Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena
T118Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T119Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T12Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena
T13Jiná poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T130Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T131Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena
T132Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu dolní končetiny, úroveň neurčena
T133Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
T134Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
T135Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena
T136Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena
T138Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T139Neurčené poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T14Poranění neurčené části těla
T140Povrchní poranění neurčené části těla
T141Otevřená rána neurčené části těla
T142Zlomenina neurčené části těla
T143Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla
T144Poranění nervu(-ů) neurčené části těla
T145Poranění cév(-y) neurčené části těla
T146Poranění svalů a šlach neurčené části těla
T147Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla
T148Jiná poranění neurčených částí těla
T149Poranění, NS
T15Cizí těleso v zevním oku
T150Cizí těleso v rohovce
T151Cizí těleso ve spojivkovém vaku
T158Cizí těleso v jiných a více částech zevního oka
T159Cizí těleso v zevním oku, lokalizace NS
T16Cizí těleso v uchu
T17Cizí těleso v dýchacím ústrojí
T170Cizí těleso v nosní dutině
T171Cizí těleso v nozdře (nosní dírce)
T172Cizí těleso v hltanu
T173Cizí těleso v hrtanu
T174Cizí těleso v průdušnici
T175Cizí těleso v průdušce
T178Cizí těleso v jiných a více částech dýchacího ústrojí
T179Cizí těleso v dýchacím ústrojí, lokalizace NS
T18Cizí těleso v trávicím ústrojí
T180Cizí těleso v ústech
T181Cizí těleso v jícnu
T182Cizí těleso v žaludku
T183Cizí těleso v tenkém střevě
T184Cizí těleso v tračníku
T185Cizí těleso v řiti a konečníku
T188Cizí těleso v jiných a více částech trávicího ústrojí
T189Cizí těleso trávicího ústrojí, lokalizace NS
T19Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí
T190Cizí těleso v močové trubici
T191Cizí těleso v močovém měchýři
T192Cizí těleso ve vulvě a pochvě
T193Cizí těleso v děloze (kterákoliv část)
T198Cizí těleso v jiných a více částech močového a pohlavního ústrojí
T199Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS
T20Popálenina a poleptání hlavy a krku
T200Popálenina neurčeného stupně hlavy a krku
T201Popálenina prvního stupně hlavy a krku
T202Popálenina druhého stupně hlavy a krku
T203Popálenina třetího stupně hlavy a krku
T204Poleptání neurčeného stupně hlavy a krku
T205Poleptání prvního stupně hlavy a krku
T206Poleptání druhého stupně hlavy a krku
T207Poleptání třetího stupně hlavy a krku
T21Popálenina a poleptání trupu
T210Popálenina neurčeného stupně trupu
T211Popálenina prvního stupně trupu
T212Popálenina druhého stupně trupu
T213Popálenina třetího stupně trupu
T214Poleptání neurčeného stupně trupu
T215Poleptání prvního stupně trupu
T216Poleptání druhého stupně trupu
T217Poleptání třetího stupně trupu
T22Popálenina a poleptání ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T220Popálenina neurčeného stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T221Popálenina prvního stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T222Popálenina druhého stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T223Popálenina třetího stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T224Poleptání neurčeného stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T225Poleptání prvního stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T226Poleptání druhého stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T227Poleptání třetího stupně ramene a horní končetiny, kromě zápěstí a ruky
T23Popálenina a poleptání zápěstí a ruky
T230Popálenina neurčeného stupně zápěstí a ruky
T231Popálenina prvního stupně zápěstí a ruky
T232Popálenina druhého stupně zápěstí a ruky
T233Popálenina třetího stupně zápěstí a ruky
T234Poleptání neurčeného stupně zápěstí a ruky
T235Poleptání prvního stupně zápěstí a ruky
T236Poleptání druhého stupně zápěstí a ruky
T237Poleptání třetího stupně zápěstí a ruky
T24Popálenina a poleptání kyčelní krajiny a dolní končetiny, krom kotníku a nohy pod ním
T240Popálenina neurčeného stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny kotníku a nohy pod ním
T241Popálenina prvního stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T242Popálenina druhého stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T243Popáleniny třetího stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T244Poleptání neurčeného stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny,kromě kotníku a nohy pod ním
T245Poleptání prvního stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T246Poleptání druhého stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T247Poleptání třetího stupně kyčelní krajiny a dolní končetiny, kromě kotníku a nohy pod ním
T25Popálenina a poleptání kotníku a nohy pod ním
T250Popálenina neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
T251Popálenina prvního stupně kotníku a nohy pod ním
T252Popálenina druhého stupně kotníku a nohy pod ním
T253Popálenina třetího stupně kotníku a nohy pod ním
T254Poleptání neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
T255Poleptání prvního stupně kotníku a nohy pod ním
T256Poleptání druhého stupně kotníku a nohy pod ním
T257Poleptání třetího stupně kotníku a nohy pod ním
T26Popálenina a poleptání omezené na oko a oční adnexa
T260Popálenina očního víčka a periokulárního okrsku
T261Popálenina rohovky a spojivkového vaku
T262Popálenina s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
T263Popálenina jiných částí oka a očních adnex
T264Popálenina oka a očních adnex, část NS
T265Poleptání očního víčka a periokulárního okrsku
T266Poleptání rohovky a spojivkového vaku
T267Poleptání s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu
T268Poleptání jiných částí oka a očních adnex
T269Poleptání oka a očních adnex, část NS
T27Popálenina a poleptání dýchacího ústrojí
T270Popálenina hrtanu a průdušnice
T271Popálenina postihující hrtan a průdušnici s plícemi
T272Popálenina jiných částí dýchacího ústrojí
T273Popálenina dýchacího ústrojí, část NS
T274Poleptání hrtanu a průdušnice
T275Poleptání postihující hrtan a průdušnici s plícemi
T276Poleptání jiných částí dýchacího ústrojí
T277Poleptání dýchacího ústrojí, část NS
T28Popálenina a poleptání jiných vnitřních orgánů
T280Popálenina úst a hltanu
T281Popálenina jícnu
T282Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
T283Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
T284Popálenina jiných a neurčených vnitřních orgánů
T285Poleptání úst a hltanu
T286Poleptání jícnu
T287Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
T288Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
T289Poleptání jiných a neurčených vnitřních orgánů
T29Popáleniny a poleptání více částí těla
T290Popáleniny více částí těla, neurčeného stupně
T291Popáleniny více částí těla, u popálenin neuveden vyšší než první stupeň
T292Popáleniny více částí těla, u popálenin neuveden vyšší než druhý stupeň
T293Popáleniny více částí těla, alespoň u jedné popáleniny uveden třetí stupeň
T294Poleptání více částí těla, neurčeného stupně
T295Poleptání více částí těla, u poleptání neuveden vyšší než první stupeň
T296Poleptání více částí těla, u poleptání neuveden vyšší než druhý stupeň
T297Poleptání více částí těla, alespoň u jednoho poleptání uveden třetí stupeň
T30Popálenina a poleptání, část těla neurčena
T300Popálenina neurčené části těla, neurčeného stupně
T301Popálenina prvního stupně, část těla NS
T302Popálenina druhého stupně, část těla NS
T303Popálenina třetího stupně, část těla NS
T304Poleptání neurčené části těla, neurčeného stupně
T305Poleptání prvního stupně, část těla NS
T306Poleptání druhého stupně, část těla NS
T307Poleptání třetího stupně, část těla NS
T31Popáleniny tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla
T310Popáleniny postihující méně než 10 % povrchu těla
T311Popáleniny postihující 10-19 % povrchu těla
T312Popáleniny postihující 20-29 % povrchu těla
T313Popáleniny postihující 30-39 % povrchu těla
T314Popáleniny postihující 40-49 % povrchu těla
T315Popáleniny postihující 50-59 % povrchu těla
T316Popáleniny postihující 60-69 % povrchu těla
T317Popáleniny postihující 70-79 % povrchu těla
T318Popáleniny postihující 80-89 % povrchu těla
T319Popáleniny postihující 90 % nebo více % povrchu těla
T32Poleptání tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla
T320Poleptání postihující méně než 10 % povrchu těla
T321Poleptání postihující 10-19 % povrchu těla
T322Poleptání postihující 20-29 % povrchu těla
T323Poleptání postihující 30-39 % povrchu těla
T324Poleptání postihující 40-49 % povrchu těla
T325Poleptání postihující 50-59 % povrchu těla
T326Poleptání postihující 60-69 % povrchu těla
T327Poleptání postihující 70-79 % povrchu těla
T328Poleptání postihující 80-89 % povrchu těla
T329Poleptání postihující 90 % nebo více % povrchu těla
T33Povrchní omrzlina
T330Povrchní omrzlina hlavy
T331Povrchní omrzlina krku
T332Povrchní omrzlina hrudníku
T333Povrchní omrzlina břišní stěny, dolní části zad a pánve
T334Povrchní omrzlina paže
T335Povrchní omrzlina zápěstí a ruky
T336Povrchní omrzlina kyčelní krajiny a stehna
T337Povrchní omrzlina kolena a bérce
T338Povrchní omrzlina kotníku a nohy pod ním
T339Povrchní omrzlina jiných a neurčených lokalizací
T34Omrzlina s nekrózou tkáně
T340Omrzlina s nekrózou tkáně hlavy
T341Omrzlina s nekrózou tkáně krku
T342Omrzlina s nekrózou tkáně hrudníku
T343Omrzlina s nekrózou tkáně břišní stěny, dolní části zad a pánve
T344Omrzlina s nekrózou tkáně paže
T345Omrzlina s nekrózou tkáně zápěstí a ruky
T346Omrzlina s nekrózou tkáně kyčelní krajiny a stehna
T347Omrzlina s nekrózou tkáně kolena a bérce
T348Omrzlina s nekrózou tkáně kotníku a nohy pod ním
T349Omrzlina s nekrózou tkáně jiných a neurčených lokalizací
T35Omrzlina postihující více částí těla a neurčená omrzlina
T350Povrchní omrzlina postihující více částí těla
T351Omrzlina s nekrózou tkáně postihující více částí těla
T352Neurčená omrzlina hlavy a krku
T353Neurčená omrzlina hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve
T354Neurčená omrzlina horní končetiny
T355Neurčená omrzlina dolní končetiny
T356Neurčená omrzlina postihující více částí těla
T357Neurčená omrzlina neurčené lokalizace
T36Otrava systémovými antibiotiky (působícími na celý organismus)
T360Peniciliny
T361Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika
T362Chloramfenikolová skupina
T363Makrolidová antibiotika
T364Tetracykliny
T365Aminoglykosidy
T366Rifamyciny - Rifampicin a příbuzná antibiotika
T367Antifungální antibiotika používaná systémově
T368Jiná systémová antibiotika
T369Systémové antibiotikum, NS
T37Otrava jinými systémovými protiinfekč.a protiparazit.prostředky(půs.na celý organismus)
T370Sulfonamidy
T371Antimykobakteriální léčiva
T372Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa
T373Jiná antiprotozoární léčiva
T374Antihelmintika
T375Protivirová léčiva
T378Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky
T379Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek, NS
T38Otrava hormony a jejich syntetickými náhradami a antagonisty, nezařazenými jinde
T380Glukokortikoidy a syntetické analogy
T381Thyreoidní hormony a náhrady
T382Antithyreoidní léčiva
T383Insulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva
T384Orální antikoncepční prostředky
T385Jiné estrogeny a gestageny
T386Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny, nezařazené jinde
T387Androgeny a anabolika
T388Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady
T389Jiní a neurčení antagonisté hormonů
T39Otrava neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky
T390Salicyláty
T391Deriváty 4-aminofenolu
T392Pyrazolonové deriváty
T393Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSAID]
T394Antirevmatika, nezařazená jinde
T398Jiná neopiátová analgetika a antipyretika, nezařazená jinde
T399Neopiátové analgetikum, antipyretikum a antirevmatikum, NS
T40Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny]
T400Opium
T401Heroin
T402Jiné opioidy
T403Methadon
T404Jiná syntetická narkotika
T405Kokain
T406Jiná a neurčená narkotika
T407Cannabis (deriváty)
T408Lysergid [LSD]
T409Jiná a neurčená psychodysleptika [halucinogeny]
T41Otrava anestetiky a terapeutickými plyny
T410Inhalační anestetika
T411Nitrožilní anestetika
T412Jiná a neurčená celková anestetika
T413Lokální anestetika
T414Anestetikum, NS
T415Terapeutické plyny
T42Otrava antiepileptiky, sedativy-hypnotiky a antiparkinsoniky
T420Hydantoinové deriváty
T421Iminostilbeny
T422Succinimidy a oxazolidindiony
T423Barbituráty
T424Benzodiazepiny
T425Smíšená antiepileptika, nezařazená jinde
T426Jiná antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva
T427Antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva, NS
T428Antiparkinsonická a jiná léčiva centrálně tlumící svalový tonus
T43Otrava psychotropními léčivy, nezařazenými jinde
T430Tricyklická a tetracyklická antidepresiva
T431Antidepresiva inhibitory monoaminooxydázy
T432Jiná a neurčená antidepresiva
T433Fenothiazinová antipsychotika a neuroleptika
T434Butyrofenonová a thioxanthenová neuroleptika
T435Jiná a neurčená antipsychotika a neuroleptika
T436Psychostimulancia s možností zneužívání
T438Jiná psychotropní léčiva, nezařazená jinde
T439Psychotropní léčivo, NS
T44Otrava léčivy působícími primárně na autonomní nervovou soustavu
T440Inhibitory acetylcholinesterázy
T441Jiná parasympatomimetika [cholinergika]
T442Ganglioplegika, nezařazená jinde
T443Jiná parasympatolytika (s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spasmolytika, NJ
T444Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
T445Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
T446Antagonisté alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
T447Antagonisté beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
T448Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron, nezařazené jinde
T449Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu
T45Otrava prostředky působícími přímo na celý organismus a prostředky hematologickými, NJ
T450Antialergická a antiemetická léčiva
T451Protinádorová a imunosupressivní léčiva
T452Vitaminy, nezařazené jinde
T453Enzymy, nezařazené jinde
T454Železo a jeho sloučeniny
T455Antikoagulancia
T456Léčiva ovlivňující fibrinolýzu
T457Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia
T458Jiné prostředky působící přímo na celý organismus a hematologické prostředky
T459Prostředek působící přímo na celý organismus a prostředek hematologický, NS
T46Otrava prostředky působícími primárně na kardiovaskulární soustavu
T460Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem
T461Blokátory kalciových kanálů
T462Jiná antiarytmická léčiva, nezařazená jinde
T463Koronární vasodilatancia, nezařazená jinde
T464Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu
T465Jiná antihypertensní léčiva, nezařazená jinde
T466Antihyperlipidemická a antiarteriosklerotická léčiva
T467Periferní vasodilatancia
T468Antivarikózní léčiva, včetně sklerotizujících prostředků
T469Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu
T47Otrava prostředky působícími primárně na gastrointestinální soustavu
T470Antagonisté H2 receptorů histaminu
T471Jiná antacida a prostředky snižující žaludeční sekreci
T472Stimulační projímadla
T473Solná a osmotická projímadla
T474Jiná projímadla
T475Digestiva
T476Protiprůjmová léčiva
T477Emetika
T478Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu
T479Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu,NS
T48Otrava prostředky působícími primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu
T480Uterotonika, oxytociny
T481Relaxancia kosterního svalu [prostředky blokující neuromuskulární převod]
T482Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo
T483Antitussika
T484Expektorancia
T485Léčiva proti běžnému nachlazení
T486Antiastmatika, nezařazená jinde
T487Jiné a neurčené prostředky působíci primárně na dýchací soustavu
T49Otrava lokál.prostř.působícími prim.na kůži a sliznici a léčivy oč.,uš.,nos.,krč.a zubními
T490Místní - lokální - protiplísňová, protiinfekční a protizánětlivá léčiva, nezařazená jinde
T491Antipruriginóza
T492Lokální adstringencia a lokální detergencia
T493Emoliencia, demulgencia a ochranné látky
T494Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů
T495Oční léčiva a přípravky
T496Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky
T497Zubní léčiva, k místní aplikaci
T498Jiné lokální prostředky
T499Lokální prostředek, NS
T50Otrava diuretiky a jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
T500Mineralokortikoidy a jejich antagonisté
T501Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky
T502Inhibitory karboanhydrázy, thiazidová a jiná diuretika
T503Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu
T504Léčiva ovlivňující metabolismus kyseliny močové
T505Léčiva snižující chuť k jídlu
T506Antidota a chelátotvorné prostředky, nezařazené jinde
T507Analeptika a antagonisté morfinu
T508Diagnostické prostředky
T509Jiné a neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky
T51Toxický účinek alkoholu
T510Etanol
T511Metanol
T5122-propanol
T513Přiboudlina
T518Jiné alkoholy
T519Alkohol, NS
T52Toxický účinek organických rozpustidel
T520Ropné produkty
T521Benzen
T522Homology benzenu
T523Glykoly
T524Ketony
T528Jiná organická rozpustidla
T529Organické rozpustidlo, NS
T53Toxický účinek halogenovaných alifatických a aromatických uhlovodíků
T530Tetrachlormetan
T531Chloroform
T532Trichloretylen
T533Tetrachloretylen
T534Dichlormetan
T535Chlorofluorouhlovodíky
T536Jiné halogenované deriváty alifatických uhlovodíků
T537Jiné halogenované deriváty aromatických uhlovodíků
T539Halogenované deriváty alifatických a aromatických uhlovodíků, NS
T54Toxický účinek leptavých (žíravých) látek
T540Fenol a jeho homology
T541Jiné leptavé (žíravé) organické sloučeniny
T542Žíravé (leptavé) kyseliny a látky podobné kyselinám
T543Žíravé (leptavé) alkálie a látky podobné alkaliím
T549Žíravá (leptavá) látka, NS
T55Toxický účinek mýdel a - čisticích prostředků - detergencií
T56Toxický účinek kovů
T560Olovo a jeho sloučeniny
T561Rtuť a její sloučeniny
T562Chrom a jeho sloučeniny
T563Kadmium a jeho sloučeniny
T564Měď a její sloučeniny
T565Zinek a jeho sloučeniny
T566Cín a jeho sloučeniny
T567Beryllium a jeho sloučeniny
T568Jiné kovy
T569Kov, NS
T57Toxické účinky jiných anorganických látek
T570Arsen a jeho sloučeniny
T571Fosfor a jeho sloučeniny
T572Mangan a jeho sloučeniny
T573Kyanovodík
T578Jiné určené anorganické látky
T579Anorganická látka, NS
T58Toxický účinek oxidu uhelnatého
T59Toxický účinek jiných plynů, dýmů a par
T590Oxidy dusíku
T591Oxid siřičitý
T592Formaldehyd
T593Slzotvorný plyn
T594Plynný chlor
T595Plynný fluor a fluorovodík
T596Sirovodík
T597Oxid uhličitý
T598Jiné určené plyny, dýmy a páry
T599Plyny, dýmy a páry, NS
T60Toxický účinek pesticidů
T600Organofosfátové a karbamátové insekticidy
T601Halogenované insekticidy
T602Jiné insekticidy
T603Herbicidy a fungicidy
T604Rodenticidy
T608Jiné pesticidy
T609Pesticid, NS
T61Toxický účinek škodlivých látek požitých v mořské potravě
T610Otrava rybou Ciguatera
T611Otrava rybou Scombroid
T612Otrava jinou rybou nebo měkkýšem (korýšem)
T618Toxický účinek jiné mořské potravy
T619Toxický účinek neurčené mořské potravy
T62Toxický účinek jiných škodlivých látek požitých v potravě
T620Požité houby
T621Požité bobule
T622Jiné požité části rostlin(-y)
T628Jiné určené škodlivé látky požité jako potrava
T629Škodlivá látka požitá jako potrava, NS
T63Toxický účinek styku s jedovatými živočichy
T630Hadí jed
T631Jed jiných plazů
T632Jed škorpiona
T633Jed pavouka
T634Jed jiných členovců
T635Toxický účinek styku s rybou
T636Toxický účinek styku s jinými mořskými živočichy
T638Toxický účinek styku s jinými jedovatými živočichy
T639Toxický účinek styku s neurčeným jedovatým živočichem
T64Toxický účinek aflatoxinu a jiných mykotoxinových kontaminací potravy
T65Toxický účinek jiných a neurčených látek
T650Kyanidy
T651Strychnin a jeho soli
T652Tabák a nikotin
T653Nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho homologů
T654Sirouhlík
T655Nitroglycerin a jiné nitrokyseliny a estery
T656Nátěry a barvy, nezařazené jinde
T658Toxický účinek jiných určených látek
T659Toxický účinek neurčené látky
T66Neurčené účinky záření (radiace)
T67Účinky horka a světla
T670Úpal tepelný a sluneční
T671Mdloba - synkopa - z horka
T672Křeče z horka
T673Anhydrotické vyčerpání z horka
T674Vyčerpání z horka způsobené deplecí soli
T675Vyčerpání z horka, NS
T676Přechodná únava z horka
T677Edém z horka
T678Jiné účinky horka a světla
T679Účinek horka a světla, NS
T68Hypotermie
T69Jiné účinky snížené teploty
T690Poškození z dlouhodobého ponoření ruky nebo nohy do tekutiny
T691Oznobeniny
T698Jiné určené účinky snížené teploty
T699Účinek snížené teploty, NS
T70Účinky tlaku vzduchu a vody
T700Ušní barotrauma
T701Barotrauma dutin
T702Jiné a neurčené účinky velké výšky
T703Kesonová nemoc [dekompresní nemoc]
T704Účinky tekutin pod vysokým tlakem
T708Jiné účinky tlaku vzduchu a vody
T709Účinek tlaku vzduchu a vody, NS
T71(Za)dušení
T73Účinky jiné deprivace - újmy
T730Účinky hladu
T731Účinky žízně
T732Vyčerpání způsobené polohou
T733Vyčerpání způsobené nadměrným vynaložením sil
T738Jiné účinky deprivace
T739Účinek deprivace, NS
T74Syndromy týrání
T740Zanedbání nebo opuštění
T741Tělesné týrání
T742Pohlavní zneužívání
T743Psychologické týrání
T748Jiný syndrom týrání
T749Syndrom týrání, NS
T75Účinky jiných vnějších přičin
T750Účinky blesku
T751Tonutí a utonutí
T752Účinky vibrace
T753Nemoc z pohybu
T754Účinky elektrického proudu
T758Jiné určené účinky zevních příčin
T78Nepříznivé účinky, nezařazené jinde
T780Anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu
T781Jiné nežádoucí reakce na potravu, nezařazené jinde
T782Anafylaktický šok, NS
T783Angioneurotický edém
T784Alergie, NS
T788Jiné nepříznivé účinky, nezařazené jinde
T789Nepříznivý účinek, NS
T79Některé časné komplikace úrazů, nezařazené jinde
T790Vzduchová embolie (úrazová)
T791Tuková embolie (úrazová)
T792Traumatické sekundární a rekurentní krvácení
T793Poúrazová infekce rány, nezařazená jinde
T794Traumatický šok
T795Traumatická anurie
T796Traumatická ischemie svalu
T797Traumatický podkožní emfyzém
T798Jiné časné komplikace úrazu
T799Neurčené časné komplikace úrazu
T80Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T800Vzduchová embolie po infúzi, transfúzi a injekci
T801Cévní komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T802Infekce po infúzi, transfúzi a injekci
T803ABO inkompatibilní reakce
T804Rh inkompatibilní reakce
T805Anafylaktický šok způsobený sérem
T806Jiné sérové reakce
T808Jiné komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T809Neurčené komplikace po infúzi, transfúzi a injekci
T81Komplikace výkonů, nezařazené jinde
T810Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené
T811Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený
T812Náhodné bodné nebo tržné poranění při výkonu, jinde nezařazené
T813Roztržení - disrupce - operační rány, jinde nezařazené
T814Infekce po výkonu, jinde nezařazená
T815Cizí těleso náhodně ponechané po výkonu v tělní dutině nebo operační ráně
T816Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu
T817Cévní komplikace po výkonu, jinde nezařazené
T818Jiné komplikace výkonů, jinde nezařazené
T819Neurčená komplikace výkonu
T82Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T820Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně
T821Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky
T822Mechanická komplikace bypassu koronární tepny a transplantátů chlopně
T823Mechanická komplikace jiných cévních štěpů
T824Mechanická komplikace cévního dialyzačního katetru
T825Mechanická komplikace jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů
T826Infekční a zánětlivá reakce způsobená protézou srdeční chlopně
T827Infekční a zánět.reakce způsobená jinými srdečními a cévními pomůckami, implantáty a štěpy
T828Jiné komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T829Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky, implantátu a štěpu
T83Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T830Mechanická komplikace močového katetru (zavedeného dlouhodobě)
T831Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů
T832Mechanická komplikace transplantátu močového orgánu
T833Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku
T834Mechanická komplikace jiných protetických pomůcek, implantátů v pohlavním ústrojí
T835Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v močové soust.
T836Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v pohlav.ústr.
T838Jiné komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T839Neurčená komplikace genitourinární protetické pomůcky, implantátu a štěpu
T84Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek,implantátů a štěpů
T840Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy
T841Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny
T842Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí
T843Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů
T844Mechanická komplikace jiných vnitřních ortopedických pomůcek, implantátů a štěpů
T845Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou
T846Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní fixační pomůckou [kterékoliv lokalizace]
T847Infekční a zánět.reakce způsobená j.vnitř.ortoped.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy
T848Jiné komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T849Neurčená komplikace vnitřní ortopedické protetické pomůcky, implantátu a štěpu
T85Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T850Mechanická komplikace intrakraniálního komorového (komunikujícího) zkratu (shuntu)
T851Mechanická komplikace implantovaného elektronického stimulátoru nervové soustavy
T852Mechanická komplikace nitrooční čočky
T853Mechanická komplikace jiných očních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T854Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu
T855Mechanická komplikace gastrointestinálních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T856Mechanická komplikace jiných určených vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů
T857Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitř.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy
T858Jiné komplikace vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů, nezařazené jinde
T859Neurčená komplikace vnitřní protetické pomůcky, implantátu a štěpu
T86Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání
T860Odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně
T861Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu ledviny
T862Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce
T863Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce a plic
T864Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu jater
T868Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplantovaného orgánu a tkáně
T869Neúspěch a odmítnutí (rejekce) neurčeného transplantovaného orgánu a tkáně
T87Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci
T870Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny
T871Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny
T872Komplikace jiné znovupřipojené části těla
T873Neurom amputačního pahýlu
T874Infekce amputačního pahýlu
T875Nekróza amputačního pahýlu
T876Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu
T88Jiné komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
T880Infekce po imunizaci
T881Jiné komplikace po imunizaci, nezařazené jinde
T882Šok způsobený anestézií
T883Maligní hypertermie způsobená anestézií
T884Neúspěšná nebo obtížná intubace
T885Jiné komplikace anestézie
T886Anafylaktický šok způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané
T887Neurčený nepříznivý účinek léčiva
T888Jiné určené komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
T889Komplikace zdravotní péče, NS
T90Následky poranění hlavy
T900Následky povrchního poranění hlavy
T901Následky otevřené rány hlavy
T902Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje
T903Následky poranění mozkových nervů
T904Následky poranění oka a očnice
T905Následky nitrolebního poranění
T908Následky jiných určených poranění hlavy
T909Následky neurčeného poranění hlavy
T91Následky poranění krku a trupu
T910Následky povrchního poranění a otevřené rány krku a trupu
T911Následky zlomeniny páteře
T912Následky jiné zlomeniny hrudníku a pánve
T913Následky poranění míchy
T914Následky poranění nitrohrudních orgánů
T915Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
T918Následky jiných určených poranění krku a trupu
T919Následky neurčeného poranění krku a trupu
T92Následky poranění horní končetiny
T920Následky otevřené rány horní končetiny
T921Následky zlomeniny paže
T922Následky zlomeniny v úrovni zápěstí a ruky
T923Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení horní končetiny
T924Následky poranění nervu horní končetiny
T925Následky poranění svalu a šlachy horní končetiny
T926Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace horní končetiny
T928Následky jiných určených poranění horní končetiny
T929Následky neurčeného poranění horní končetiny
T93Následky poranění dolní končetiny
T930Následky otevřené rány dolní končetiny
T931Následky zlomeniny kosti stehenní
T932Následky jiných zlomenin dolní končetiny
T933Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení dolní končetiny
T934Následky poranění nervu dolní končetiny
T935Následky poranění svalu a šlachy dolní končetiny
T936Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace dolní končetiny
T938Následky jiných určených poranění dolní končetiny
T939Následky neurčeného poranění dolní končetiny
T94Následky poranění postihujících mnohočetné a neurčené části těla
T940Následky poranění postihujících více částí těla
T941Následky poranění neurčených částí těla
T95Následky popálenin, poleptání a omrzlin
T950Následky popáleniny, poleptání a omrzliny hlavy a krku
T951Následky popáleniny, poleptání a omrzliny trupu
T952Následky popáleniny, poleptání a omrzliny horní končetiny
T953Následky popáleniny, poleptání a omrzliny dolní končetiny
T954Následky popáleniny a poleptání zařaditelné(-ho) pouze podle rozsahu postiž.povrchu těla
T958Následky jiné(-ho) určené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny
T959Následky neurčené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny
T96Následky otravy léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
T97Následky toxických účinků látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
T98Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin
T980Následky účinků cizích těles vniklých přirozeným otvorem těla
T981Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin
T982Následky některých časných komplikací úrazů
T983Následky komplikací zdravotní péče nezařazené jinde
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz