Diagnoza nemoci W - Vnější příčiny nemocnosti

diagnoza nemoci

Třída XX Vnější příčiny nemocnosti
kategorie:

třídakategoriepopis
XX W Vnější příčiny nemocnosti
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina W00_Y36 Iné vonkajšie príčiny náhodného poranenia
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XXW00-W19Pády
XXW20-W49Vystavenie účinkom neživých mechanických síl
XXW50-W64Vystavenie účinkom živých mechanických síl
XXW65-W74Náhodné utopenie a topenie
XXW75-W84Iné náhodné udusenia
XXW85-W99Poškodenia elektrickým prúdom
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie W - Vnější příčiny nemocnosti
Kody:

upkódpopis
W00Pád na rovině na ledu a sněhu
W000Domov
W001Obytná instituce
W002Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W003Sportovní a atletické prostory
W004Ulice a silnice
W005Prostory obchodu a služeb
W006Protory průmyslové a stavební
W007Zemědělství
W008Jiná určená místa
W009Neurčené místo
W01Pád na rovině následkem uklouznutí, zakopnutí nebo klopýtnutí
W010Domov
W011Obytná instituce
W012Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W013Sportovní a atletické prostory
W014Ulice a silnice
W015Prostory obchodu a služeb
W016Protory průmyslové a stavební
W017Zemědělství
W018Jiná určená místa
W019Neurčené místo
W02Pád na ledních bruslích, lyžích, kolečkových bruslích nebo skateboardech
W020Domov
W021Obytná instituce
W022Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W023Sportovní a atletické prostory
W024Ulice a silnice
W025Prostory obchodu a služeb
W026Protory průmyslové a stavební
W027Zemědělství
W028Jiná určená místa
W029Neurčené místo
W03Jiné pády na rovině ze srážky s nebo strčení jinou osobou
W030Domov
W031Obytná instituce
W032Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W033Sportovní a atletické prostory
W034Ulice a silnice
W035Prostory obchodu a služeb
W036Protory průmyslové a stavební
W037Zemědělství
W038Jiná určená místa
W039Neurčené místo
W04Pád při nesení nebo podpírání jinými osobami
W040Domov
W041Obytná instituce
W042Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W043Sportovní a atletické prostory
W044Ulice a silnice
W045Prostory obchodu a služeb
W046Protory průmyslové a stavební
W047Zemědělství
W048Jiná určená místa
W049Neurčené místo
W05Pád s invalidního vozíku
W050Domov
W051Obytná instituce
W052Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W053Sportovní a atletické prostory
W054Ulice a silnice
W055Prostory obchodu a služeb
W056Protory průmyslové a stavební
W057Zemědělství
W058Jiná určená místa
W059Neurčené místo
W06Pád s postele
W060Domov
W061Obytná instituce
W062Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W063Sportovní a atletické prostory
W064Ulice a silnice
W065Prostory obchodu a služeb
W066Protory průmyslové a stavební
W067Zemědělství
W068Jiná určená místa
W069Neurčené místo
W07Pád se židle
W070Domov
W071Obytná instituce
W072Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W073Sportovní a atletické prostory
W074Ulice a silnice
W075Prostory obchodu a služeb
W076Protory průmyslové a stavební
W077Zemědělství
W078Jiná určená místa
W079Neurčené místo
W08Pád s (týkající se) jiného nábytku
W080Domov
W081Obytná instituce
W082Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W083Sportovní a atletické prostory
W084Ulice a silnice
W085Prostory obchodu a služeb
W086Protory průmyslové a stavební
W087Zemědělství
W088Jiná určená místa
W089Neurčené místo
W09Pád s (týkající se) vybavení hřiště
W090Domov
W091Obytná instituce
W092Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W093Sportovní a atletické prostory
W094Ulice a silnice
W095Prostory obchodu a služeb
W096Protory průmyslové a stavební
W097Zemědělství
W098Jiná určená místa
W099Neurčené místo
W10Pád na schodech a stupních nebo s nich
W100Domov
W101Obytná instituce
W102Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W103Sportovní a atletické prostory
W104Ulice a silnice
W105Prostory obchodu a služeb
W106Protory průmyslové a stavební
W107Zemědělství
W108Jiná určená místa
W109Neurčené místo
W11Pád na nebo se žebříku
W110Domov
W111Obytná instituce
W112Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W113Sportovní a atletické prostory
W114Ulice a silnice
W115Prostory obchodu a služeb
W116Protory průmyslové a stavební
W117Zemědělství
W118Jiná určená místa
W119Neurčené místo
W12Pád na nebo s lešení
W120Domov
W121Obytná instituce
W122Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W123Sportovní a atletické prostory
W124Ulice a silnice
W125Prostory obchodu a služeb
W126Protory průmyslové a stavební
W127Zemědělství
W128Jiná určená místa
W129Neurčené místo
W13Pád s (z) budovy nebo konstrukce nebo propadnutí jimi
W130Domov
W131Obytná instituce
W132Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W133Sportovní a atletické prostory
W134Ulice a silnice
W135Prostory obchodu a služeb
W136Protory průmyslové a stavební
W137Zemědělství
W138Jiná určená místa
W139Neurčené místo
W14Pád se stromu
W140Domov
W141Obytná instituce
W142Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W143Sportovní a atletické prostory
W144Ulice a silnice
W145Prostory obchodu a služeb
W146Protory průmyslové a stavební
W147Zemědělství
W148Jiná určená místa
W149Neurčené místo
W15Pád se skály
W150Domov
W151Obytná instituce
W152Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W153Sportovní a atletické prostory
W154Ulice a silnice
W155Prostory obchodu a služeb
W156Protory průmyslové a stavební
W157Zemědělství
W158Jiná určená místa
W159Neurčené místo
W16Potopení se nebo skok do vody jako příčina jiného poranění, než je (u)tonutí nebo potopení
W160Domov
W161Obytná instituce
W162Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W163Sportovní a atletické prostory
W164Ulice a silnice
W165Prostory obchodu a služeb
W166Protory průmyslové a stavební
W167Zemědělství
W168Jiná určená místa
W169Neurčené místo
W17Jiný pád z jedné úrovně na druhou
W170Domov
W171Obytná instituce
W172Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W173Sportovní a atletické prostory
W174Ulice a silnice
W175Prostory obchodu a služeb
W176Protory průmyslové a stavební
W177Zemědělství
W178Jiná určená místa
W179Neurčené místo
W18Jiný pád na rovině
W180Domov
W181Obytná instituce
W182Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W183Sportovní a atletické prostory
W184Ulice a silnice
W185Prostory obchodu a služeb
W186Protory průmyslové a stavební
W187Zemědělství
W188Jiná určená místa
W189Neurčené místo
W19Neurčený pád
W190Domov
W191Obytná instituce
W192Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W193Sportovní a atletické prostory
W194Ulice a silnice
W195Prostory obchodu a služeb
W196Protory průmyslové a stavební
W197Zemědělství
W198Jiná určená místa
W199Neurčené místo
W20Udeření hozeným, vrženým nebo padajícím předmětem
W200Domov
W201Obytná instituce
W202Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W203Sportovní a atletické prostory
W204Ulice a silnice
W205Prostory obchodu a služeb
W206Protory průmyslové a stavební
W207Zemědělství
W208Jiná určená místa
W209Neurčené místo
W21Udeření sportovním nářadím (vybavením) nebo náraz na ně
W210Domov
W211Obytná instituce
W212Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W213Sportovní a atletické prostory
W214Ulice a silnice
W215Prostory obchodu a služeb
W216Protory průmyslové a stavební
W217Zemědělství
W218Jiná určená místa
W219Neurčené místo
W22Udeření jinými předměty nebo náraz na ně
W220Domov
W221Obytná instituce
W222Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W223Sportovní a atletické prostory
W224Ulice a silnice
W225Prostory obchodu a služeb
W226Protory průmyslové a stavební
W227Zemědělství
W228Jiná určená místa
W229Neurčené místo
W23Zachycení, rozdrcení, zmáčknutí nebo uskřípnutí do předmětů nebo mezi ně
W230Domov
W231Obytná instituce
W232Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W233Sportovní a atletické prostory
W234Ulice a silnice
W235Prostory obchodu a služeb
W236Protory průmyslové a stavební
W237Zemědělství
W238Jiná určená místa
W239Neurčené místo
W24Kontakt se zařízeními na zvedání a přenos, nezařazenými jinde
W240Domov
W241Obytná instituce
W242Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W243Sportovní a atletické prostory
W244Ulice a silnice
W245Prostory obchodu a služeb
W246Protory průmyslové a stavební
W247Zemědělství
W248Jiná určená místa
W249Neurčené místo
W25Kontakt s ostrým sklem
W250Domov
W251Obytná instituce
W252Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W253Sportovní a atletické prostory
W254Ulice a silnice
W255Prostory obchodu a služeb
W256Protory průmyslové a stavební
W257Zemědělství
W258Jiná určená místa
W259Neurčené místo
W26Kontakt s nožem, mečem nebo dýkou
W260Domov
W261Obytná instituce
W262Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W263Sportovní a atletické prostory
W264Ulice a silnice
W265Prostory obchodu a služeb
W266Protory průmyslové a stavební
W267Zemědělství
W268Jiná určená místa
W269Neurčené místo
W27Kontakt s ručním nástrojem bez pohonu
W270Domov
W271Obytná instituce
W272Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W273Sportovní a atletické prostory
W274Ulice a silnice
W275Prostory obchodu a služeb
W276Protory průmyslové a stavební
W277Zemědělství
W278Jiná určená místa
W279Neurčené místo
W28Kontakt se sekačkou trávy s pohonem
W280Domov
W281Obytná instituce
W282Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W283Sportovní a atletické prostory
W284Ulice a silnice
W285Prostory obchodu a služeb
W286Protory průmyslové a stavební
W287Zemědělství
W288Jiná určená místa
W289Neurčené místo
W29Kontakt s jinými ručními nástroji na pohon a stroji v domácnosti
W290Domov
W291Obytná instituce
W292Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W293Sportovní a atletické prostory
W294Ulice a silnice
W295Prostory obchodu a služeb
W296Protory průmyslové a stavební
W297Zemědělství
W298Jiná určená místa
W299Neurčené místo
W30Kontakt se zemědělskými stroji
W300Domov
W301Obytná instituce
W302Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W303Sportovní a atletické prostory
W304Ulice a silnice
W305Prostory obchodu a služeb
W306Protory průmyslové a stavební
W307Zemědělství
W308Jiná určená místa
W309Neurčené místo
W31Kontakt s jiným a neurčeným strojem
W310Domov
W311Obytná instituce
W312Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W313Sportovní a atletické prostory
W314Ulice a silnice
W315Prostory obchodu a služeb
W316Protory průmyslové a stavební
W317Zemědělství
W318Jiná určená místa
W319Neurčené místo
W32Výstřel z krátké jednoruční střelné zbraně, pistole, revolveru
W320Domov
W321Obytná instituce
W322Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W323Sportovní a atletické prostory
W324Ulice a silnice
W325Prostory obchodu a služeb
W326Protory průmyslové a stavební
W327Zemědělství
W328Jiná určená místa
W329Neurčené místo
W33Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně
W330Domov
W331Obytná instituce
W332Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W333Sportovní a atletické prostory
W334Ulice a silnice
W335Prostory obchodu a služeb
W336Protory průmyslové a stavební
W337Zemědělství
W338Jiná určená místa
W339Neurčené místo
W34Výstřel z jiných a neurčených střelných zbraní
W340Domov
W341Obytná instituce
W342Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W343Sportovní a atletické prostory
W344Ulice a silnice
W345Prostory obchodu a služeb
W346Protory průmyslové a stavební
W347Zemědělství
W348Jiná určená místa
W349Neurčené místo
W35Výbuch a prasknutí kotle
W350Domov
W351Obytná instituce
W352Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W353Sportovní a atletické prostory
W354Ulice a silnice
W355Prostory obchodu a služeb
W356Protory průmyslové a stavební
W357Zemědělství
W358Jiná určená místa
W359Neurčené místo
W36Výbuch a prasknutí tlakové nádoby na plyn
W360Domov
W361Obytná instituce
W362Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W363Sportovní a atletické prostory
W364Ulice a silnice
W365Prostory obchodu a služeb
W366Protory průmyslové a stavební
W367Zemědělství
W368Jiná určená místa
W369Neurčené místo
W37Výbuch a prasknutí stlačené pneumatiky, potrubí nebo hadice
W370Domov
W371Obytná instituce
W372Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W373Sportovní a atletické prostory
W374Ulice a silnice
W375Prostory obchodu a služeb
W376Protory průmyslové a stavební
W377Zemědělství
W378Jiná určená místa
W379Neurčené místo
W38Výbuch a prasknutí jiných určených tlakových zařízení
W380Domov
W381Obytná instituce
W382Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W383Sportovní a atletické prostory
W384Ulice a silnice
W385Prostory obchodu a služeb
W386Protory průmyslové a stavební
W387Zemědělství
W388Jiná určená místa
W389Neurčené místo
W39Výstřel ohňostroje
W390Domov
W391Obytná instituce
W392Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W393Sportovní a atletické prostory
W394Ulice a silnice
W395Prostory obchodu a služeb
W396Protory průmyslové a stavební
W397Zemědělství
W398Jiná určená místa
W399Neurčené místo
W40Výbuch jiných látek
W400Domov
W401Obytná instituce
W402Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W403Sportovní a atletické prostory
W404Ulice a silnice
W405Prostory obchodu a služeb
W406Protory průmyslové a stavební
W407Zemědělství
W408Jiná určená místa
W409Neurčené místo
W41Vystavení proudu pod vysokým tlakem
W410Domov
W411Obytná instituce
W412Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W413Sportovní a atletické prostory
W414Ulice a silnice
W415Prostory obchodu a služeb
W416Protory průmyslové a stavební
W417Zemědělství
W418Jiná určená místa
W419Neurčené místo
W42Vystavení hluku
W420Domov
W421Obytná instituce
W422Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W423Sportovní a atletické prostory
W424Ulice a silnice
W425Prostory obchodu a služeb
W426Protory průmyslové a stavební
W427Zemědělství
W428Jiná určená místa
W429Neurčené místo
W43Vystavení vibracím
W430Domov
W431Obytná instituce
W432Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W433Sportovní a atletické prostory
W434Ulice a silnice
W435Prostory obchodu a služeb
W436Protory průmyslové a stavební
W437Zemědělství
W438Jiná určená místa
W439Neurčené místo
W44Cizí těleso vniklé do oka nebo okem nebo přirozeným otvorem
W440Domov
W441Obytná instituce
W442Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W443Sportovní a atletické prostory
W444Ulice a silnice
W445Prostory obchodu a služeb
W446Protory průmyslové a stavební
W447Zemědělství
W448Jiná určená místa
W449Neurčené místo
W45Cizí těleso nebo předmět proniklý kůží
W450Domov
W451Obytná instituce
W452Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W453Sportovní a atletické prostory
W454Ulice a silnice
W455Prostory obchodu a služeb
W456Protory průmyslové a stavební
W457Zemědělství
W458Jiná určená místa
W459Neurčené místo
W46Kontakt se subkutánní jehlou
W49Vystavení jiným a neurčeným neživotným mechanickým silám
W490Domov
W491Obytná instituce
W492Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W493Sportovní a atletické prostory
W494Ulice a silnice
W495Prostory obchodu a služeb
W496Protory průmyslové a stavební
W497Zemědělství
W498Jiná určená místa
W499Neurčené místo
W50Zasažení, úder, kopnutí, zkroucení, kousnutí nebo poškrábání jinou osobou
W500Domov
W501Obytná instituce
W502Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W503Sportovní a atletické prostory
W504Ulice a silnice
W505Prostory obchodu a služeb
W506Protory průmyslové a stavební
W507Zemědělství
W508Jiná určená místa
W509Neurčené místo
W51Uhození se o jinou osobu nebo náraz do jiné osoby
W510Domov
W511Obytná instituce
W512Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W513Sportovní a atletické prostory
W514Ulice a silnice
W515Prostory obchodu a služeb
W516Protory průmyslové a stavební
W517Zemědělství
W518Jiná určená místa
W519Neurčené místo
W52Rozdrcení, umačkání nebo ušlapání davem při lidské panice
W520Domov
W521Obytná instituce
W522Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W523Sportovní a atletické prostory
W524Ulice a silnice
W525Prostory obchodu a služeb
W526Protory průmyslové a stavební
W527Zemědělství
W528Jiná určená místa
W529Neurčené místo
W53Kousnutí krysou
W530Domov
W531Obytná instituce
W532Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W533Sportovní a atletické prostory
W534Ulice a silnice
W535Prostory obchodu a služeb
W536Protory průmyslové a stavební
W537Zemědělství
W538Jiná určená místa
W539Neurčené místo
W54Kousnutí nebo úder psem
W540Domov
W541Obytná instituce
W542Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W543Sportovní a atletické prostory
W544Ulice a silnice
W545Prostory obchodu a služeb
W546Protory průmyslové a stavební
W547Zemědělství
W548Jiná určená místa
W549Neurčené místo
W55Kousnutí nebo úder jinými savci
W550Domov
W551Obytná instituce
W552Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W553Sportovní a atletické prostory
W554Ulice a silnice
W555Prostory obchodu a služeb
W556Protory průmyslové a stavební
W557Zemědělství
W558Jiná určená místa
W559Neurčené místo
W56Kontakt s mořským živočichem
W560Domov
W561Obytná instituce
W562Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W563Sportovní a atletické prostory
W564Ulice a silnice
W565Prostory obchodu a služeb
W566Protory průmyslové a stavební
W567Zemědělství
W568Jiná určená místa
W569Neurčené místo
W57Kousnutí nebo štípnutí (bodnutí) nejedovatým hmyzem a jinými nejedovatými členovci
W570Domov
W571Obytná instituce
W572Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W573Sportovní a atletické prostory
W574Ulice a silnice
W575Prostory obchodu a služeb
W576Protory průmyslové a stavební
W577Zemědělství
W578Jiná určená místa
W579Neurčené místo
W58Kousnutí a úder krokodýlem nebo aligátorem
W580Domov
W581Obytná instituce
W582Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W583Sportovní a atletické prostory
W584Ulice a silnice
W585Prostory obchodu a služeb
W586Protory průmyslové a stavební
W587Zemědělství
W588Jiná určená místa
W589Neurčené místo
W59Kousnutí nebo rozdrcení jinými plazy
W590Domov
W591Obytná instituce
W592Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W593Sportovní a atletické prostory
W594Ulice a silnice
W595Prostory obchodu a služeb
W596Protory průmyslové a stavební
W597Zemědělství
W598Jiná určená místa
W599Neurčené místo
W60Kontakt s rostlinnými trny a ostny a ostrými listy
W600Domov
W601Obytná instituce
W602Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W603Sportovní a atletické prostory
W604Ulice a silnice
W605Prostory obchodu a služeb
W606Protory průmyslové a stavební
W607Zemědělství
W608Jiná určená místa
W609Neurčené místo
W64Vystavení jiným a neurčeným životným mechanickým silám
W640Domov
W641Obytná instituce
W642Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W643Sportovní a atletické prostory
W644Ulice a silnice
W645Prostory obchodu a služeb
W646Protory průmyslové a stavební
W647Zemědělství
W648Jiná určená místa
W649Neurčené místo
W65(U)tonutí a potopení při pobytu ve vaně
W650Domov
W651Obytná instituce
W652Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W653Sportovní a atletické prostory
W654Ulice a silnice
W655Prostory obchodu a služeb
W656Protory průmyslové a stavební
W657Zemědělství
W658Jiná určená místa
W659Neurčené místo
W66(U)tonutí a potopení po pádu do vany
W660Domov
W661Obytná instituce
W662Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W663Sportovní a atletické prostory
W664Ulice a silnice
W665Prostory obchodu a služeb
W666Protory průmyslové a stavební
W667Zemědělství
W668Jiná určená místa
W669Neurčené místo
W67(U)tonutí a potopení při pobytu v bazénu
W670Domov
W671Obytná instituce
W672Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W673Sportovní a atletické prostory
W674Ulice a silnice
W675Prostory obchodu a služeb
W676Protory průmyslové a stavební
W677Zemědělství
W678Jiná určená místa
W679Neurčené místo
W68(U)tonutí a potopení po pádu do bazénu
W680Domov
W681Obytná instituce
W682Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W683Sportovní a atletické prostory
W684Ulice a silnice
W685Prostory obchodu a služeb
W686Protory průmyslové a stavební
W687Zemědělství
W688Jiná určená místa
W689Neurčené místo
W69(U)tonutí a potopení při pobytu v přírodní vodě
W690Domov
W691Obytná instituce
W692Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W693Sportovní a atletické prostory
W694Ulice a silnice
W695Prostory obchodu a služeb
W696Protory průmyslové a stavební
W697Zemědělství
W698Jiná určená místa
W699Neurčené místo
W70(U)tonutí a potopení po pádu do přírodní vody
W700Domov
W701Obytná instituce
W702Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W703Sportovní a atletické prostory
W704Ulice a silnice
W705Prostory obchodu a služeb
W706Protory průmyslové a stavební
W707Zemědělství
W708Jiná určená místa
W709Neurčené místo
W73Jiné určené (u)tonutí a potopení
W730Domov
W731Obytná instituce
W732Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W733Sportovní a atletické prostory
W734Ulice a silnice
W735Prostory obchodu a služeb
W736Protory průmyslové a stavební
W737Zemědělství
W738Jiná určená místa
W739Neurčené místo
W74Neurčené (u)tonutí a potopení
W740Domov
W741Obytná instituce
W742Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W743Sportovní a atletické prostory
W744Ulice a silnice
W745Prostory obchodu a služeb
W746Protory průmyslové a stavební
W747Zemědělství
W748Jiná určená místa
W749Neurčené místo
W75Náhodné (za)dušení a (u)škrcení v posteli
W750Domov
W751Obytná instituce
W752Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W753Sportovní a atletické prostory
W754Ulice a silnice
W755Prostory obchodu a služeb
W756Protory průmyslové a stavební
W757Zemědělství
W758Jiná určená místa
W759Neurčené místo
W76Jiné náhodné oběšení a (u)škrcení
W760Domov
W761Obytná instituce
W762Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W763Sportovní a atletické prostory
W764Ulice a silnice
W765Prostory obchodu a služeb
W766Protory průmyslové a stavební
W767Zemědělství
W768Jiná určená místa
W769Neurčené místo
W77Ohrožení dýchání způsobené zavalením (zasypáním) padající zeminou a jinými hmotami
W770Domov
W771Obytná instituce
W772Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W773Sportovní a atletické prostory
W774Ulice a silnice
W775Prostory obchodu a služeb
W776Protory průmyslové a stavební
W777Zemědělství
W778Jiná určená místa
W779Neurčené místo
W78Vdechnutí žaludečního obsahu
W780Domov
W781Obytná instituce
W782Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W783Sportovní a atletické prostory
W784Ulice a silnice
W785Prostory obchodu a služeb
W786Protory průmyslové a stavební
W787Zemědělství
W788Jiná určená místa
W789Neurčené místo
W79Vdechnutí nebo polknutí potravy jako příčina ucpání dýchacích cest
W790Domov
W791Obytná instituce
W792Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W793Sportovní a atletické prostory
W794Ulice a silnice
W795Prostory obchodu a služeb
W796Protory průmyslové a stavební
W797Zemědělství
W798Jiná určená místa
W799Neurčené místo
W80Vdechnutí nebo polknutí jiných předmětů jako příčina ucpání dýchacích cest
W800Domov
W801Obytná instituce
W802Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W803Sportovní a atletické prostory
W804Ulice a silnice
W805Prostory obchodu a služeb
W806Protory průmyslové a stavební
W807Zemědělství
W808Jiná určená místa
W809Neurčené místo
W81Uzavření nebo zachycení v prostředí s nízkým obsahem kyslíku
W810Domov
W811Obytná instituce
W812Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W813Sportovní a atletické prostory
W814Ulice a silnice
W815Prostory obchodu a služeb
W816Protory průmyslové a stavební
W817Zemědělství
W818Jiná určená místa
W819Neurčené místo
W83Jiná určená ohrožení dýchání
W830Domov
W831Obytná instituce
W832Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W833Sportovní a atletické prostory
W834Ulice a silnice
W835Prostory obchodu a služeb
W836Protory průmyslové a stavební
W837Zemědělství
W838Jiná určená místa
W839Neurčené místo
W84Neurčené ohrožení dýchání
W840Domov
W841Obytná instituce
W842Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W843Sportovní a atletické prostory
W844Ulice a silnice
W845Prostory obchodu a služeb
W846Protory průmyslové a stavební
W847Zemědělství
W848Jiná určená místa
W849Neurčené místo
W85Dotyk elektrického vedení
W850Domov
W851Obytná instituce
W852Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W853Sportovní a atletické prostory
W854Ulice a silnice
W855Prostory obchodu a služeb
W856Protory průmyslové a stavební
W857Zemědělství
W858Jiná určená místa
W859Neurčené místo
W86Vystavení jinému určenému elektrickému proudu
W860Domov
W861Obytná instituce
W862Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W863Sportovní a atletické prostory
W864Ulice a silnice
W865Prostory obchodu a služeb
W866Protory průmyslové a stavební
W867Zemědělství
W868Jiná určená místa
W869Neurčené místo
W87Vystavení neurčenému elektrickému proudu
W870Domov
W871Obytná instituce
W872Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W873Sportovní a atletické prostory
W874Ulice a silnice
W875Prostory obchodu a služeb
W876Protory průmyslové a stavební
W877Zemědělství
W878Jiná určená místa
W879Neurčené místo
W88Vystavení ionizujícímu záření
W880Domov
W881Obytná instituce
W882Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W883Sportovní a atletické prostory
W884Ulice a silnice
W885Prostory obchodu a služeb
W886Protory průmyslové a stavební
W887Zemědělství
W888Jiná určená místa
W889Neurčené místo
W89Vystavení uměle vytvořenému viditelnému a ultrafialovému světlu
W890Domov
W891Obytná instituce
W892Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W893Sportovní a atletické prostory
W894Ulice a silnice
W895Prostory obchodu a služeb
W896Protory průmyslové a stavební
W897Zemědělství
W898Jiná určená místa
W899Neurčené místo
W90Vystavení jinému neionizujícímu záření
W900Domov
W901Obytná instituce
W902Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W903Sportovní a atletické prostory
W904Ulice a silnice
W905Prostory obchodu a služeb
W906Protory průmyslové a stavební
W907Zemědělství
W908Jiná určená místa
W909Neurčené místo
W91Vystavení neurčenému typu záření
W910Domov
W911Obytná instituce
W912Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W913Sportovní a atletické prostory
W914Ulice a silnice
W915Prostory obchodu a služeb
W916Protory průmyslové a stavební
W917Zemědělství
W918Jiná určená místa
W919Neurčené místo
W92Vystavení nadměrnému horku uměle vytvořenému
W920Domov
W921Obytná instituce
W922Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W923Sportovní a atletické prostory
W924Ulice a silnice
W925Prostory obchodu a služeb
W926Protory průmyslové a stavební
W927Zemědělství
W928Jiná určená místa
W929Neurčené místo
W93Vystavení nadměrnému chladu uměle vytvořenému
W930Domov
W931Obytná instituce
W932Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W933Sportovní a atletické prostory
W934Ulice a silnice
W935Prostory obchodu a služeb
W936Protory průmyslové a stavební
W937Zemědělství
W938Jiná určená místa
W939Neurčené místo
W94Vystavení vysokému a nízkému tlaku vzduchu a jeho změnám
W940Domov
W941Obytná instituce
W942Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W943Sportovní a atletické prostory
W944Ulice a silnice
W945Prostory obchodu a služeb
W946Protory průmyslové a stavební
W947Zemědělství
W948Jiná určená místa
W949Neurčené místo
W99Vystavení jiným a neurčeným faktorům okolního prostředí vytvořeným uměle
W990Domov
W991Obytná instituce
W992Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
W993Sportovní a atletické prostory
W994Ulice a silnice
W995Prostory obchodu a služeb
W996Protory průmyslové a stavební
W997Zemědělství
W998Jiná určená místa
W999Neurčené místo
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz