Diagnoza nemoci X - Vnější příčiny nemocnosti

diagnoza nemoci

Třída XX Vnější příčiny nemocnosti
kategorie:

třídakategoriepopis
XX X Vnější příčiny nemocnosti
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina W00_Y36 Iné vonkajšie príčiny náhodného poranenia
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XXX00-X09Poškodenia dymom
XXX10-X19Poškodenia horúčavou a horúcimi látkami
XXX20-X29Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie
XXX30-X39Poškodenia účinkom prírodných síl
XXX40-X49Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami
XXX50-X57Preťaženie
XXX58-X59Náhodné poškodenia inými a bližšie neurčenými vplyvmi
XXX60-X84Úmyselné sebapoškodenia
XXX85-Y09Napadnutia
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie X - Vnější příčiny nemocnosti
Kody:

upkódpopis
X00Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru) v budově nebo konstrukci
X000Domov
X001Obytná instituce
X002Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X003Sportovní a atletické prostory
X004Ulice a silnice
X005Prostory obchodu a služeb
X006Protory průmyslové a stavební
X007Zemědělství
X008Jiná určená místa
X009Neurčené místo
X01Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru) mimo budovy a konstrukce
X010Domov
X011Obytná instituce
X012Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X013Sportovní a atletické prostory
X014Ulice a silnice
X015Prostory obchodu a služeb
X016Protory průmyslové a stavební
X017Zemědělství
X018Jiná určená místa
X019Neurčené místo
X02Vystavení kontrolovanému ohni v budovách a konstrukcích
X020Domov
X021Obytná instituce
X022Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X023Sportovní a atletické prostory
X024Ulice a silnice
X025Prostory obchodu a služeb
X026Protory průmyslové a stavební
X027Zemědělství
X028Jiná určená místa
X029Neurčené místo
X03Vystavení kontrolovanému ohni mimo budovy a konstrukce
X030Domov
X031Obytná instituce
X032Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X033Sportovní a atletické prostory
X034Ulice a silnice
X035Prostory obchodu a služeb
X036Protory průmyslové a stavební
X037Zemědělství
X038Jiná určená místa
X039Neurčené místo
X04Vystavení vznícení vysoce hořlavých hmot
X040Domov
X041Obytná instituce
X042Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X043Sportovní a atletické prostory
X044Ulice a silnice
X045Prostory obchodu a služeb
X046Protory průmyslové a stavební
X047Zemědělství
X048Jiná určená místa
X049Neurčené místo
X05Vystavení vznícení nebo tavení nočního prádla
X050Domov
X051Obytná instituce
X052Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X053Sportovní a atletické prostory
X054Ulice a silnice
X055Prostory obchodu a služeb
X056Protory průmyslové a stavební
X057Zemědělství
X058Jiná určená místa
X059Neurčené místo
X06Vystavení vznícení nebo tavení jiného šatstva a oděvů
X060Domov
X061Obytná instituce
X062Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X063Sportovní a atletické prostory
X064Ulice a silnice
X065Prostory obchodu a služeb
X066Protory průmyslové a stavební
X067Zemědělství
X068Jiná určená místa
X069Neurčené místo
X08Vystavení jinému určenému kouři, dýmu, ohni a plamenům
X080Domov
X081Obytná instituce
X082Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X083Sportovní a atletické prostory
X084Ulice a silnice
X085Prostory obchodu a služeb
X086Protory průmyslové a stavební
X087Zemědělství
X088Jiná určená místa
X089Neurčené místo
X09Vystavení neurčenému kouři, dýmu, ohni a plamenům
X090Domov
X091Obytná instituce
X092Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X093Sportovní a atletické prostory
X094Ulice a silnice
X095Prostory obchodu a služeb
X096Protory průmyslové a stavební
X097Zemědělství
X098Jiná určená místa
X099Neurčené místo
X10Kontakt s horkými nápoji, potravou, tukem a oleji na vaření
X100Domov
X101Obytná instituce
X102Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X103Sportovní a atletické prostory
X104Ulice a silnice
X105Prostory obchodu a služeb
X106Protory průmyslové a stavební
X107Zemědělství
X108Jiná určená místa
X109Neurčené místo
X11Kontakt s horkou vodou z vodovodu
X110Domov
X111Obytná instituce
X112Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X113Sportovní a atletické prostory
X114Ulice a silnice
X115Prostory obchodu a služeb
X116Protory průmyslové a stavební
X117Zemědělství
X118Jiná určená místa
X119Neurčené místo
X12Kontakt s jinými horkými tekutinami
X120Domov
X121Obytná instituce
X122Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X123Sportovní a atletické prostory
X124Ulice a silnice
X125Prostory obchodu a služeb
X126Protory průmyslové a stavební
X127Zemědělství
X128Jiná určená místa
X129Neurčené místo
X13Kontakt s vodní párou a jinými horkými výpary
X130Domov
X131Obytná instituce
X132Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X133Sportovní a atletické prostory
X134Ulice a silnice
X135Prostory obchodu a služeb
X136Protory průmyslové a stavební
X137Zemědělství
X138Jiná určená místa
X139Neurčené místo
X14Kontakt s horkým vzduchem a plyny
X140Domov
X141Obytná instituce
X142Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X143Sportovní a atletické prostory
X144Ulice a silnice
X145Prostory obchodu a služeb
X146Protory průmyslové a stavební
X147Zemědělství
X148Jiná určená místa
X149Neurčené místo
X15Kontakt s horkými zařízeními v domácnosti
X150Domov
X151Obytná instituce
X152Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X153Sportovní a atletické prostory
X154Ulice a silnice
X155Prostory obchodu a služeb
X156Protory průmyslové a stavební
X157Zemědělství
X158Jiná určená místa
X159Neurčené místo
X16Kontakt s horkými topnými zařízeními, radiátory a rourami
X160Domov
X161Obytná instituce
X162Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X163Sportovní a atletické prostory
X164Ulice a silnice
X165Prostory obchodu a služeb
X166Protory průmyslové a stavební
X167Zemědělství
X168Jiná určená místa
X169Neurčené místo
X17Kontakt s horkými stroji, přístroji a nástroji
X170Domov
X171Obytná instituce
X172Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X173Sportovní a atletické prostory
X174Ulice a silnice
X175Prostory obchodu a služeb
X176Protory průmyslové a stavební
X177Zemědělství
X178Jiná určená místa
X179Neurčené místo
X18Kontakt s jinými horkými kovy
X180Domov
X181Obytná instituce
X182Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X183Sportovní a atletické prostory
X184Ulice a silnice
X185Prostory obchodu a služeb
X186Protory průmyslové a stavební
X187Zemědělství
X188Jiná určená místa
X189Neurčené místo
X19Kontakt s jiným a neurčeným horkem a horkými látkami
X190Domov
X191Obytná instituce
X192Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X193Sportovní a atletické prostory
X194Ulice a silnice
X195Prostory obchodu a služeb
X196Protory průmyslové a stavební
X197Zemědělství
X198Jiná určená místa
X199Neurčené místo
X20Kontakt s jedovatými hady a ještěrkami
X200Domov
X201Obytná instituce
X202Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X203Sportovní a atletické prostory
X204Ulice a silnice
X205Prostory obchodu a služeb
X206Prostory průmyslové a stavební
X207Zemědělství
X208Jiná určená místa
X209Neurčené místo
X21Kontakt s jedovatými pavouky
X210Domov
X211Obytná instituce
X212Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X213Sportovní a atletické prostory
X214Ulice a silnice
X215Prostory obchodu a služeb
X216Protory průmyslové a stavební
X217Zemědělství
X218Jiná určená místa
X219Neurčené místo
X22Kontakt se štíry (škorpiony)
X220Domov
X221Obytná instituce
X222Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X223Sportovní a atletické prostory
X224Ulice a silnice
X225Prostory obchodu a služeb
X226Protory průmyslové a stavební
X227Zemědělství
X228Jiná určená místa
X229Neurčené místo
X23Kontakt se sršni, vosami a včelami
X230Domov
X231Obytná instituce
X232Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X233Sportovní a atletické prostory
X234Ulice a silnice
X235Prostory obchodu a služeb
X236Protory průmyslové a stavební
X237Zemědělství
X238Jiná určená místa
X239Neurčené místo
X24Kontakt se stonožkami a jedovatými (tropickými) stonožkami
X240Domov
X241Obytná instituce
X242Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X243Sportovní a atletické prostory
X244Ulice a silnice
X245Prostory obchodu a služeb
X246Protory průmyslové a stavební
X247Zemědělství
X248Jiná určená místa
X249Neurčené místo
X25Kontakt s jinými určenými jedovatými členovci
X250Domov
X251Obytná instituce
X252Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X253Sportovní a atletické prostory
X254Ulice a silnice
X255Prostory obchodu a služeb
X256Protory průmyslové a stavební
X257Zemědělství
X258Jiná určená místa
X259Neurčené místo
X26Kontakt s jedovatým mořským živočichem a rostlinou
X260Domov
X261Obytná instituce
X262Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X263Sportovní a atletické prostory
X264Ulice a silnice
X265Prostory obchodu a služeb
X266Protory průmyslové a stavební
X267Zemědělství
X268Jiná určená místa
X269Neurčené místo
X27Kontakt s jinými určenými jedovatými živočichy
X270Domov
X271Obytná instituce
X272Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X273Sportovní a atletické prostory
X274Ulice a silnice
X275Prostory obchodu a služeb
X276Protory průmyslové a stavební
X277Zemědělství
X278Jiná určená místa
X279Neurčené místo
X28Kontakt s jinými určenými jedovatými rostlinami
X280Domov
X281Obytná instituce
X282Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X283Sportovní a atletické prostory
X284Ulice a silnice
X285Prostory obchodu a služeb
X286Protory průmyslové a stavební
X287Zemědělství
X288Jiná určená místa
X289Neurčené místo
X29Kontakt s neurčeným jedovatým živočichem nebo rostlinou
X290Domov
X291Obytná instituce
X292Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X293Sportovní a atletické prostory
X294Ulice a silnice
X295Prostory obchodu a služeb
X296Protory průmyslové a stavební
X297Zemědělství
X298Jiná určená místa
X299Neurčené místo
X30Vystavení nadměrnému přírodnímu horku
X300Domov
X301Obytná instituce
X302Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X303Sportovní a atletické prostory
X304Ulice a silnice
X305Prostory obchodu a služeb
X306Protory průmyslové a stavební
X307Zemědělství
X308Jiná určená místa
X309Neurčené místo
X31Vystavení nadměrnému přírodnímu chladu
X310Domov
X311Obytná instituce
X312Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X313Sportovní a atletické prostory
X314Ulice a silnice
X315Prostory obchodu a služeb
X316Protory průmyslové a stavební
X317Zemědělství
X318Jiná určená místa
X319Neurčené místo
X32Vystavení slunečnímu záření
X320Domov
X321Obytná instituce
X322Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X323Sportovní a atletické prostory
X324Ulice a silnice
X325Prostory obchodu a služeb
X326Protory průmyslové a stavební
X327Zemědělství
X328Jiná určená místa
X329Neurčené místo
X33Oběť blesku
X330Domov
X331Obytná instituce
X332Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X333Sportovní a atletické prostory
X334Ulice a silnice
X335Prostory obchodu a služeb
X336Protory průmyslové a stavební
X337Zemědělství
X338Jiná určená místa
X339Neurčené místo
X34Oběť zemětřesení
X340Domov
X341Obytná instituce
X342Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X343Sportovní a atletické prostory
X344Ulice a silnice
X345Prostory obchodu a služeb
X346Protory průmyslové a stavební
X347Zemědělství
X348Jiná určená místa
X349Neurčené místo
X35Oběť výbuchu sopky
X350Domov
X351Obytná instituce
X352Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X353Sportovní a atletické prostory
X354Ulice a silnice
X355Prostory obchodu a služeb
X356Protory průmyslové a stavební
X357Zemědělství
X358Jiná určená místa
X359Neurčené místo
X36Oběť laviny, sesuvu půdy a jiných zemských pohybů
X360Domov
X361Obytná instituce
X362Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X363Sportovní a atletické prostory
X364Ulice a silnice
X365Prostory obchodu a služeb
X366Protory průmyslové a stavební
X367Zemědělství
X368Jiná určená místa
X369Neurčené místo
X37Oběť přírodní katastrofické bouře
X370Domov
X371Obytná instituce
X372Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X373Sportovní a atletické prostory
X374Ulice a silnice
X375Prostory obchodu a služeb
X376Protory průmyslové a stavební
X377Zemědělství
X378Jiná určená místa
X379Neurčené místo
X38Oběť povodně (záplavy)
X380Domov
X381Obytná instituce
X382Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X383Sportovní a atletické prostory
X384Ulice a silnice
X385Prostory obchodu a služeb
X386Protory průmyslové a stavební
X387Zemědělství
X388Jiná určená místa
X389Neurčené místo
X39Vystavení jiným a neurčeným přírodním silám
X390Domov
X391Obytná instituce
X392Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X393Sportovní a atletické prostory
X394Ulice a silnice
X395Prostory obchodu a služeb
X396Protory průmyslové a stavební
X397Zemědělství
X398Jiná určená místa
X399Neurčené místo
X40Náhodná otrava neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky a expozice jej.působ.
X400Domov
X401Obytná instituce
X402Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X403Sportovní a atletické prostory
X404Ulice a silnice
X405Prostory obchodu a služeb
X406Protory průmyslové a stavební
X407Zemědělství
X408Jiná určená místa
X409Neurčené místo
X41Náhod.otrava antiepileptiky,sedat.-hypnotiky,antiparkinsoniky,psychotrop.léky a expoz.,NJ
X410Domov
X411Obytná instituce
X412Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X413Sportovní a atletické prostory
X414Ulice a silnice
X415Prostory obchodu a služeb
X416Protory průmyslové a stavební
X417Zemědělství
X418Jiná určená místa
X419Neurčené místo
X42Náhodná otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expozice jejich působení, NJ
X420Domov
X421Obytná instituce
X422Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X423Sportovní a atletické prostory
X424Ulice a silnice
X425Prostory obchodu a služeb
X426Protory průmyslové a stavební
X427Zemědělství
X428Jiná určená místa
X429Neurčené místo
X43Náhodná otrava j.léčivy působícími na autonomní nerv.soustavu a expozice jejich působení
X430Domov
X431Obytná instituce
X432Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X433Sportovní a atletické prostory
X434Ulice a silnice
X435Prostory obchodu a služeb
X436Protory průmyslové a stavební
X437Zemědělství
X438Jiná určená místa
X439Neurčené místo
X44Náhodná otrava jinými a NS léky,léčivy,návyk.a biolog.látkami a expozice jejich působení
X440Domov
X441Obytná instituce
X442Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X443Sportovní a atletické prostory
X444Ulice a silnice
X445Prostory obchodu a služeb
X446Protory průmyslové a stavební
X447Zemědělství
X448Jiná určená místa
X449Neurčené místo
X45Náhodná otrava alkoholem a expozice jeho působení
X450Domov
X451Obytná instituce
X452Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X453Sportovní a atletické prostory
X454Ulice a silnice
X455Prostory obchodu a služeb
X456Protory průmyslové a stavební
X457Zemědělství
X458Jiná určená místa
X459Neurčené místo
X46Náhod.otrava organ.rozpustidly a halogenovan.uhlovodíky a jejich parami a expoz.jej.působ.
X460Domov
X461Obytná instituce
X462Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X463Sportovní a atletické prostory
X464Ulice a silnice
X465Prostory obchodu a služeb
X466Protory průmyslové a stavební
X467Zemědělství
X468Jiná určená místa
X469Neurčené místo
X47Náhodná otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení
X470Domov
X471Obytná instituce
X472Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X473Sportovní a atletické prostory
X474Ulice a silnice
X475Prostory obchodu a služeb
X476Protory průmyslové a stavební
X477Zemědělství
X478Jiná určená místa
X479Neurčené místo
X48Náhodná otrava pesticidy a expozice jejich působení
X480Domov
X481Obytná instituce
X482Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X483Sportovní a atletické prostory
X484Ulice a silnice
X485Prostory obchodu a služeb
X486Protory průmyslové a stavební
X487Zemědělství
X488Jiná určená místa
X489Neurčené místo
X49Náhodná otrava jinými a NS chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení
X490Domov
X491Obytná instituce
X492Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X493Sportovní a atletické prostory
X494Ulice a silnice
X495Prostory obchodu a služeb
X496Protory průmyslové a stavební
X497Zemědělství
X498Jiná určená místa
X499Neurčené místo
X50Přetížení a namáhavé nebo opakované pohyby
X500Domov
X501Obytná instituce
X502Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X503Sportovní a atletické prostory
X504Ulice a silnice
X505Prostory obchodu a služeb
X506Protory průmyslové a stavební
X507Zemědělství
X508Jiná určená místa
X509Neurčené místo
X51Cestování a pohyb
X510Domov
X511Obytná instituce
X512Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X513Sportovní a atletické prostory
X514Ulice a silnice
X515Prostory obchodu a služeb
X516Protory průmyslové a stavební
X517Zemědělství
X518Jiná určená místa
X519Neurčené místo
X52Prodloužený pobyt v beztížném prostředí
X520Domov
X521Obytná instituce
X522Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X523Sportovní a atletické prostory
X524Ulice a silnice
X525Prostory obchodu a služeb
X526Protory průmyslové a stavební
X527Zemědělství
X528Jiná určená místa
X529Neurčené místo
X53Nedostatek potravy
X530Domov
X531Obytná instituce
X532Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X533Sportovní a atletické prostory
X534Ulice a silnice
X535Prostory obchodu a služeb
X536Protory průmyslové a stavební
X537Zemědělství
X538Jiná určená místa
X539Neurčené místo
X54Nedostatek vody
X540Domov
X541Obytná instituce
X542Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X543Sportovní a atletické prostory
X544Ulice a silnice
X545Prostory obchodu a služeb
X546Protory průmyslové a stavební
X547Zemědělství
X548Jiná určená místa
X549Neurčené místo
X57Neurčené strádání
X570Domov
X571Obytná instituce
X572Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X573Sportovní a atletické prostory
X574Ulice a silnice
X575Prostory obchodu a služeb
X576Protory průmyslové a stavební
X577Zemědělství
X578Jiná určená místa
X579Neurčené místo
X58Vystavení jiným určeným faktorům
X580Domov
X581Obytná instituce
X582Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X583Sportovní a atletické prostory
X584Ulice a silnice
X585Prostory obchodu a služeb
X586Protory průmyslové a stavební
X587Zemědělství
X588Jiná určená místa
X589Neurčené místo
X59Vystavení neurčeným faktorům
X590Domov
X591Obytná instituce
X592Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X593Sportovní a atletické prostory
X594Ulice a silnice
X595Prostory obchodu a služeb
X596Protory průmyslové a stavební
X597Zemědělství
X598Jiná určená místa
X599Neurčené místo
X60Úmyslné sebeotrávení neopiát.analgetiky,antipyretiky a antirevmatiky a expozice jej.působ.
X600Domov
X601Obytná instituce
X602Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X603Sportovní a atletické prostory
X604Ulice a silnice
X605Prostory obchodu a služeb
X606Protory průmyslové a stavební
X607Zemědělství
X608Jiná určená místa
X609Neurčené místo
X61Úmysl.sebeotrávení antiepilept.,sedat.-hypnot.,anti-parkinson.,psychotrop.léky a expoz.,NJ
X610Domov
X611Obytná instituce
X612Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X613Sportovní a atletické prostory
X614Ulice a silnice
X615Prostory obchodu a služeb
X616Protory průmyslové a stavební
X617Zemědělství
X618Jiná určená místa
X619Neurčené místo
X62Úmysl.sebeotrávení narkotiky a psychodysleptiky[halucinogeny]a expozice jejich působení,NJ
X620Domov
X621Obytná instituce
X622Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X623Sportovní a atletické prostory
X624Ulice a silnice
X625Prostory obchodu a služeb
X626Protory průmyslové a stavební
X627Zemědělství
X628Jiná určená místa
X629Neurčené místo
X63Úmysl.sebeotrávení jinými léčivy působícími na autonom.nerv.soust.a expozice jejich působ.
X630Domov
X631Obytná instituce
X632Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X633Sportovní a atletické prostory
X634Ulice a silnice
X635Prostory obchodu a služeb
X636Protory průmyslové a stavební
X637Zemědělství
X638Jiná určená místa
X639Neurčené místo
X64Úmysl.sebeotrávení j.a NS léky,léčivy,návyk.a biolog.látkami a expozice jejich působení
X640Domov
X641Obytná instituce
X642Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X643Sportovní a atletické prostory
X644Ulice a silnice
X645Prostory obchodu a služeb
X646Protory průmyslové a stavební
X647Zemědělství
X648Jiná určená místa
X649Neurčené místo
X65Úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení
X650Domov
X651Obytná instituce
X652Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X653Sportovní a atletické prostory
X654Ulice a silnice
X655Prostory obchodu a služeb
X656Protory průmyslové a stavební
X657Zemědělství
X658Jiná určená místa
X659Neurčené místo
X66Úmysl.sebeotrávení organ.rozpustidly a halogenovan.uhlovodíky a jej.parami a exp.jej.půs.
X660Domov
X661Obytná instituce
X662Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X663Sportovní a atletické prostory
X664Ulice a silnice
X665Prostory obchodu a služeb
X666Protory průmyslové a stavební
X667Zemědělství
X668Jiná určená místa
X669Neurčené místo
X67Úmyslné sebeotrávení jinými plyny a parami a expozice jejich působení
X670Domov
X671Obytná instituce
X672Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X673Sportovní a atletické prostory
X674Ulice a silnice
X675Prostory obchodu a služeb
X676Protory průmyslové a stavební
X677Zemědělství
X678Jiná určená místa
X679Neurčené místo
X68Úmyslné sebeotrávení pesticidy a expozice jejich působení
X680Domov
X681Obytná instituce
X682Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X683Sportovní a atletické prostory
X684Ulice a silnice
X685Prostory obchodu a služeb
X686Protory průmyslové a stavební
X687Zemědělství
X688Jiná určená místa
X689Neurčené místo
X69Úmysl.sebeotrávení j. a NS chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení
X690Domov
X691Obytná instituce
X692Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X693Sportovní a atletické prostory
X694Ulice a silnice
X695Prostory obchodu a služeb
X696Protory průmyslové a stavební
X697Zemědělství
X698Jiná určená místa
X699Neurčené místo
X70Úmyslné sebepoškození oběšením, (u)škrcením a (za)dušením
X700Domov
X701Obytná instituce
X702Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X703Sportovní a atletické prostory
X704Ulice a silnice
X705Prostory obchodu a služeb
X706Protory průmyslové a stavební
X707Zemědělství
X708Jiná určená místa
X709Neurčené místo
X71Úmyslné sebepoškození (u)topením a potopením
X710Domov
X711Obytná instituce
X712Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X713Sportovní a atletické prostory
X714Ulice a silnice
X715Prostory obchodu a služeb
X716Protory průmyslové a stavební
X717Zemědělství
X718Jiná určená místa
X719Neurčené místo
X72Úmyslné sebepoškození výstřelem z pistole, revolveru
X720Domov
X721Obytná instituce
X722Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X723Sportovní a atletické prostory
X724Ulice a silnice
X725Prostory obchodu a služeb
X726Protory průmyslové a stavební
X727Zemědělství
X728Jiná určená místa
X729Neurčené místo
X73Úmyslné sebepoškození výstřelem z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně
X730Domov
X731Obytná instituce
X732Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X733Sportovní a atletické prostory
X734Ulice a silnice
X735Prostory obchodu a služeb
X736Protory průmyslové a stavební
X737Zemědělství
X738Jiná určená místa
X739Neurčené místo
X74Úmyslné sebepoškození výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně
X740Domov
X741Obytná instituce
X742Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X743Sportovní a atletické prostory
X744Ulice a silnice
X745Prostory obchodu a služeb
X746Protory průmyslové a stavební
X747Zemědělství
X748Jiná určená místa
X749Neurčené místo
X75Úmyslné sebepoškození výbušnou látkou
X750Domov
X751Obytná instituce
X752Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X753Sportovní a atletické prostory
X754Ulice a silnice
X755Prostory obchodu a služeb
X756Protory průmyslové a stavební
X757Zemědělství
X758Jiná určená místa
X759Neurčené místo
X76Úmyslné sebepoškození kouřem, dýmem a ohněm
X760Domov
X761Obytná instituce
X762Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X763Sportovní a atletické prostory
X764Ulice a silnice
X765Prostory obchodu a služeb
X766Protory průmyslové a stavební
X767Zemědělství
X768Jiná určená místa
X769Neurčené místo
X77Úmyslné sebepoškození vodní parou, horkými výpary a horkými předměty
X770Domov
X771Obytná instituce
X772Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X773Sportovní a atletické prostory
X774Ulice a silnice
X775Prostory obchodu a služeb
X776Protory průmyslové a stavební
X777Zemědělství
X778Jiná určená místa
X779Neurčené místo
X78Úmyslné sebepoškození ostrým předmětem
X780Domov
X781Obytná instituce
X782Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X783Sportovní a atletické prostory
X784Ulice a silnice
X785Prostory obchodu a služeb
X786Protory průmyslové a stavební
X787Zemědělství
X788Jiná určená místa
X789Neurčené místo
X79Úmyslné sebepoškození tupým předmětem
X790Domov
X791Obytná instituce
X792Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X793Sportovní a atletické prostory
X794Ulice a silnice
X795Prostory obchodu a služeb
X796Protory průmyslové a stavební
X797Zemědělství
X798Jiná určená místa
X799Neurčené místo
X80Úmyslné sebepoškození skokem s výše
X800Domov
X801Obytná instituce
X802Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X803Sportovní a atletické prostory
X804Ulice a silnice
X805Prostory obchodu a služeb
X806Protory průmyslové a stavební
X807Zemědělství
X808Jiná určená místa
X809Neurčené místo
X81Úmyslné sebepoškození skokem nebo lehnutím si před pohybující se předmět
X810Domov
X811Obytná instituce
X812Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X813Sportovní a atletické prostory
X814Ulice a silnice
X815Prostory obchodu a služeb
X816Protory průmyslové a stavební
X817Zemědělství
X818Jiná určená místa
X819Neurčené místo
X82Úmyslné sebepoškození havárií motorového vozidla
X820Domov
X821Obytná instituce
X822Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X823Sportovní a atletické prostory
X824Ulice a silnice
X825Prostory obchodu a služeb
X826Protory průmyslové a stavební
X827Zemědělství
X828Jiná určená místa
X829Neurčené místo
X83Úmyslné sebepoškození jinými určenými prostředky
X830Domov
X831Obytná instituce
X832Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X833Sportovní a atletické prostory
X834Ulice a silnice
X835Prostory obchodu a služeb
X836Protory průmyslové a stavební
X837Zemědělství
X838Jiná určená místa
X839Neurčené místo
X84Úmyslné sebepoškození neurčenými prostředky
X840Domov
X841Obytná instituce
X842Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X843Sportovní a atletické prostory
X844Ulice a silnice
X845Prostory obchodu a služeb
X846Protory průmyslové a stavební
X847Zemědělství
X848Jiná určená místa
X849Neurčené místo
X85Napadení léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
X850Domov
X851Obytná instituce
X852Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X853Sportovní a atletické prostory
X854Ulice a silnice
X855Prostory obchodu a služeb
X856Protory průmyslové a stavební
X857Zemědělství
X858Jiná určená místa
X859Neurčené místo
X86Napadení žíravou látkou
X860Domov
X861Obytná instituce
X862Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X863Sportovní a atletické prostory
X864Ulice a silnice
X865Prostory obchodu a služeb
X866Protory průmyslové a stavební
X867Zemědělství
X868Jiná určená místa
X869Neurčené místo
X87Napadení pesticidy
X870Domov
X871Obytná instituce
X872Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X873Sportovní a atletické prostory
X874Ulice a silnice
X875Prostory obchodu a služeb
X876Protory průmyslové a stavební
X877Zemědělství
X878Jiná určená místa
X879Neurčené místo
X88Napadení plyny a parami
X880Domov
X881Obytná instituce
X882Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X883Sportovní a atletické prostory
X884Ulice a silnice
X885Prostory obchodu a služeb
X886Protory průmyslové a stavební
X887Zemědělství
X888Jiná určená místa
X889Neurčené místo
X89Napadení jinými určenými chemikáliemi a škodlivými látkami
X890Domov
X891Obytná instituce
X892Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X893Sportovní a atletické prostory
X894Ulice a silnice
X895Prostory obchodu a služeb
X896Protory průmyslové a stavební
X897Zemědělství
X898Jiná určená místa
X899Neurčené místo
X90Napadení neurčenou chemickou nebo škodlivou látkou
X900Domov
X901Obytná instituce
X902Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X903Sportovní a atletické prostory
X904Ulice a silnice
X905Prostory obchodu a služeb
X906Protory průmyslové a stavební
X907Zemědělství
X908Jiná určená místa
X909Neurčené místo
X91Napadení oběšením, (u)škrcením a (za)dušením
X910Domov
X911Obytná instituce
X912Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X913Sportovní a atletické prostory
X914Ulice a silnice
X915Prostory obchodu a služeb
X916Protory průmyslové a stavební
X917Zemědělství
X918Jiná určená místa
X919Neurčené místo
X92Napadení (u)topením a potopením
X920Domov
X921Obytná instituce
X922Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X923Sportovní a atletické prostory
X924Ulice a silnice
X925Prostory obchodu a služeb
X926Protory průmyslové a stavební
X927Zemědělství
X928Jiná určená místa
X929Neurčené místo
X93Napadení výstřelem z pistole, revolveru
X930Domov
X931Obytná instituce
X932Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X933Sportovní a atletické prostory
X934Ulice a silnice
X935Prostory obchodu a služeb
X936Protory průmyslové a stavební
X937Zemědělství
X938Jiná určená místa
X939Neurčené místo
X94Napadení výstřelem z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně
X940Domov
X941Obytná instituce
X942Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X943Sportovní a atletické prostory
X944Ulice a silnice
X945Prostory obchodu a služeb
X946Protory průmyslové a stavební
X947Zemědělství
X948Jiná určená místa
X949Neurčené místo
X95Napadení výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně
X950Domov
X951Obytná instituce
X952Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X953Sportovní a atletické prostory
X954Ulice a silnice
X955Prostory obchodu a služeb
X956Protory průmyslové a stavební
X957Zemědělství
X958Jiná určená místa
X959Neurčené místo
X96Napadení výbušnou látkou
X960Domov
X961Obytná instituce
X962Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X963Sportovní a atletické prostory
X964Ulice a silnice
X965Prostory obchodu a služeb
X966Protory průmyslové a stavební
X967Zemědělství
X968Jiná určená místa
X969Neurčené místo
X97Napadení kouřem, dýmem a ohněm
X970Domov
X971Obytná instituce
X972Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X973Sportovní a atletické prostory
X974Ulice a silnice
X975Prostory obchodu a služeb
X976Protory průmyslové a stavební
X977Zemědělství
X978Jiná určená místa
X979Neurčené místo
X98Napadení vodní parou, horkými výpary a horkými předměty
X980Domov
X981Obytná instituce
X982Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X983Sportovní a atletické prostory
X984Ulice a silnice
X985Prostory obchodu a služeb
X986Protory průmyslové a stavební
X987Zemědělství
X988Jiná určená místa
X989Neurčené místo
X99Napadení ostrým předmětem
X990Domov
X991Obytná instituce
X992Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
X993Sportovní a atletické prostory
X994Ulice a silnice
X995Prostory obchodu a služeb
X996Protory průmyslové a stavební
X997Zemědělství
X998Jiná určená místa
X999Neurčené místo
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz