Diagnoza nemoci Y - Vnější příčiny nemocnosti

diagnoza nemoci

Třída XX Vnější příčiny nemocnosti
kategorie:

třídakategoriepopis
XX Y Vnější příčiny nemocnosti
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina Y40_Y84 Komplikácie lekárskej starostlivosti
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XXY10-Y34Udalosti s neurčeným úmyslom
XXY35-Y36Zákonné zákroky a vojnové operácie
XXY40-Y59Liečivá
XXY60-Y69Poškodenia pacientov počas lekárskej a zdravotníckej starostlivosti
XXY70-Y82Nepriaznivé príhody pri diagnostickom a terapeutickom použití lekárskych technických pomôcok
XXY83-Y84Lekárske procedúry ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie bez spomenutia nehody v čase výkonu
XXY85-Y89Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti
XXY90-Y98Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti zatriedenými inde
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie Y - Vnější příčiny nemocnosti
Kody:

upkódpopis
Y00Napadení tupým předmětem
Y000Domov
Y001Obytná instituce
Y002Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y003Sportovní a atletické prostory
Y004Ulice a silnice
Y005Prostory obchodu a služeb
Y006Protory průmyslové a stavební
Y007Zemědělství
Y008Jiná určená místa
Y009Neurčené místo
Y01Napadení shozením s výše
Y010Domov
Y011Obytná instituce
Y012Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y013Sportovní a atletické prostory
Y014Ulice a silnice
Y015Prostory obchodu a služeb
Y016Protory průmyslové a stavební
Y017Zemědělství
Y018Jiná určená místa
Y019Neurčené místo
Y02Napadení strčením nebo umístěním oběti před pohybující se předmět
Y020Domov
Y021Obytná instituce
Y022Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y023Sportovní a atletické prostory
Y024Ulice a silnice
Y025Prostory obchodu a služeb
Y026Protory průmyslové a stavební
Y027Zemědělství
Y028Jiná určená místa
Y029Neurčené místo
Y03Napadení zasažením motorovým vozidlem
Y030Domov
Y031Obytná instituce
Y032Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y033Sportovní a atletické prostory
Y034Ulice a silnice
Y035Prostory obchodu a služeb
Y036Protory průmyslové a stavební
Y037Zemědělství
Y038Jiná určená místa
Y039Neurčené místo
Y04Napadení tělesnou silou
Y040Domov
Y041Obytná instituce
Y042Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y043Sportovní a atletické prostory
Y044Ulice a silnice
Y045Prostory obchodu a služeb
Y046Protory průmyslové a stavební
Y047Zemědělství
Y048Jiná určená místa
Y049Neurčené místo
Y05Sexuální napadení s použitím tělesné síly
Y050Domov
Y051Obytná instituce
Y052Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y053Sportovní a atletické prostory
Y054Ulice a silnice
Y055Prostory obchodu a služeb
Y056Protory průmyslové a stavební
Y057Zemědělství
Y058Jiná určená místa
Y059Neurčené místo
Y06Zanedbání a opuštění
Y060Manželem nebo partnerem
Y061Rodičem
Y062Známým nebo přítelem
Y068Jinými určenými osobami
Y069Neurčenou osobou
Y07Jiné syndromy špatného zacházení
Y070Manželem nebo partnerem
Y071Rodičem
Y072Známým nebo přítelem
Y073Úřední osobou
Y078Jinými určenými osobami
Y079Neurčenou osobou
Y08Napadení jinými určenými způsoby
Y080Domov
Y081Obytná instituce
Y082Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y083Sportovní a atletické prostory
Y084Ulice a silnice
Y085Prostory obchodu a služeb
Y086Protory průmyslové a stavební
Y087Zemědělství
Y088Jiná určená místa
Y089Neurčené místo
Y09Napadení neurčenými způsoby
Y090Domov
Y091Obytná instituce
Y092Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y093Sportovní a atletické prostory
Y094Ulice a silnice
Y095Prostory obchodu a služeb
Y096Protory průmyslové a stavební
Y097Zemědělství
Y098Jiná určená místa
Y099Neurčené místo
Y10Otrava neopiát.analgetiky,antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich půs.,nezj.úmyslu
Y100Domov
Y101Obytná instituce
Y102Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y103Sportovní a atletické prostory
Y104Ulice a silnice
Y105Prostory obchodu a služeb
Y106Protory průmyslové a stavební
Y107Zemědělství
Y108Jiná určená místa
Y109Neurčené místo
Y11Otrava antiepilept.,sedat.-hypnot.,antiparkinson.a psychotrop.léky a expoz.,NJ,nezj.úmyslu
Y110Domov
Y111Obytná instituce
Y112Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y113Sportovní a atletické prostory
Y114Ulice a silnice
Y115Prostory obchodu a služeb
Y116Protory průmyslové a stavební
Y117Zemědělství
Y118Jiná určená místa
Y119Neurčené místo
Y12Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expoz.jejich působení,NJ,nezj.úmyslu
Y120Domov
Y121Obytná instituce
Y122Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y123Sportovní a atletické prostory
Y124Ulice a silnice
Y125Prostory obchodu a služeb
Y126Protory průmyslové a stavební
Y127Zemědělství
Y128Jiná určená místa
Y129Neurčené místo
Y13Otrava j.léčivy působícími na autonom.nervovou soust. a expozice jejich působ.,nezj.úmyslu
Y130Domov
Y131Obytná instituce
Y132Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y133Sportovní a atletické prostory
Y134Ulice a silnice
Y135Prostory obchodu a služeb
Y136Protory průmyslové a stavební
Y137Zemědělství
Y138Jiná určená místa
Y139Neurčené místo
Y14Otrava j.a NS léky,léčivy,návykovými a biolog.látkami a expozice jejich působ.,nezj.úmyslu
Y140Domov
Y141Obytná instituce
Y142Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y143Sportovní a atletické prostory
Y144Ulice a silnice
Y145Prostory obchodu a služeb
Y146Protory průmyslové a stavební
Y147Zemědělství
Y148Jiná určená místa
Y149Neurčené místo
Y15Otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu
Y150Domov
Y151Obytná instituce
Y152Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y153Sportovní a atletické prostory
Y154Ulice a silnice
Y155Prostory obchodu a služeb
Y156Protory průmyslové a stavební
Y157Zemědělství
Y158Jiná určená místa
Y159Neurčené místo
Y16Otrava organ.rozpust.a halogenovan.uhlovodíky a jej.parami a expoz.jej.působ.,nezj.úmyslu
Y160Domov
Y161Obytná instituce
Y162Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y163Sportovní a atletické prostory
Y164Ulice a silnice
Y165Prostory obchodu a služeb
Y166Protory průmyslové a stavební
Y167Zemědělství
Y168Jiná určená místa
Y169Neurčené místo
Y17Otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
Y170Domov
Y171Obytná instituce
Y172Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y173Sportovní a atletické prostory
Y174Ulice a silnice
Y175Prostory obchodu a služeb
Y176Protory průmyslové a stavební
Y177Zemědělství
Y178Jiná určená místa
Y179Neurčené místo
Y18Otrava pesticidy a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
Y180Domov
Y181Obytná instituce
Y182Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y183Sportovní a atletické prostory
Y184Ulice a silnice
Y185Prostory obchodu a služeb
Y186Protory průmyslové a stavební
Y187Zemědělství
Y188Jiná určená místa
Y189Neurčené místo
Y19Otrava jinými a NS chemikáliemi a škodliv.látkami a expozice jejich působení,nezj.úmyslu
Y190Domov
Y191Obytná instituce
Y192Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y193Sportovní a atletické prostory
Y194Ulice a silnice
Y195Prostory obchodu a služeb
Y196Protory průmyslové a stavební
Y197Zemědělství
Y198Jiná určená místa
Y199Neurčené místo
Y20Oběšení, (u)škrcení a (za)dušení, nezjištěného úmyslu
Y200Domov
Y201Obytná instituce
Y202Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y203Sportovní a atletické prostory
Y204Ulice a silnice
Y205Prostory obchodu a služeb
Y206Protory průmyslové a stavební
Y207Zemědělství
Y208Jiná určená místa
Y209Neurčené místo
Y21(U)topení a potopení, nezjištěného úmyslu
Y210Domov
Y211Obytná instituce
Y212Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y213Sportovní a atletické prostory
Y214Ulice a silnice
Y215Prostory obchodu a služeb
Y216Protory průmyslové a stavební
Y217Zemědělství
Y218Jiná určená místa
Y219Neurčené místo
Y22Výstřel z pistole, revolveru, nezjištěného úmyslu
Y220Domov
Y221Obytná instituce
Y222Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y223Sportovní a atletické prostory
Y224Ulice a silnice
Y225Prostory obchodu a služeb
Y226Protory průmyslové a stavební
Y227Zemědělství
Y228Jiná určená místa
Y229Neurčené místo
Y23Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně, nezjištěného úmyslu
Y230Domov
Y231Obytná instituce
Y232Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y233Sportovní a atletické prostory
Y234Ulice a silnice
Y235Prostory obchodu a služeb
Y236Protory průmyslové a stavební
Y237Zemědělství
Y238Jiná určená místa
Y239Neurčené místo
Y24Výstřel z jiné a neurčené střelné zbraně, nezjištěného úmyslu
Y240Domov
Y241Obytná instituce
Y242Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y243Sportovní a atletické prostory
Y244Ulice a silnice
Y245Prostory obchodu a služeb
Y246Protory průmyslové a stavební
Y247Zemědělství
Y248Jiná určená místa
Y249Neurčené místo
Y25Kontakt s výbušnou látkou, nezjištěného úmyslu
Y250Domov
Y251Obytná instituce
Y252Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y253Sportovní a atletické prostory
Y254Ulice a silnice
Y255Prostory obchodu a služeb
Y256Protory průmyslové a stavební
Y257Zemědělství
Y258Jiná určená místa
Y259Neurčené místo
Y26Vystavení kouři, dýmu a ohni, nezjištěného úmyslu
Y260Domov
Y261Obytná instituce
Y262Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y263Sportovní a atletické prostory
Y264Ulice a silnice
Y265Prostory obchodu a služeb
Y266Protory průmyslové a stavební
Y267Zemědělství
Y268Jiná určená místa
Y269Neurčené místo
Y27Kontakt s vodní párou, horkými výpary a horkými předměty, nezjištěného úmyslu
Y270Domov
Y271Obytná instituce
Y272Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y273Sportovní a atletické prostory
Y274Ulice a silnice
Y275Prostory obchodu a služeb
Y276Protory průmyslové a stavební
Y277Zemědělství
Y278Jiná určená místa
Y279Neurčené místo
Y28Kontakt s ostrým předmětem, nezjištěného úmyslu
Y280Domov
Y281Obytná instituce
Y282Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y283Sportovní a atletické prostory
Y284Ulice a silnice
Y285Prostory obchodu a služeb
Y286Protory průmyslové a stavební
Y287Zemědělství
Y288Jiná určená místa
Y289Neurčené místo
Y29Kontakt s tupým předmětem, nezjištěného úmyslu
Y290Domov
Y291Obytná instituce
Y292Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y293Sportovní a atletické prostory
Y294Ulice a silnice
Y295Prostory obchodu a služeb
Y296Protory průmyslové a stavební
Y297Zemědělství
Y298Jiná určená místa
Y299Neurčené místo
Y30Pád, skok nebo strčení s výšky, nezjištěného úmyslu
Y300Domov
Y301Obytná instituce
Y302Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y303Sportovní a atletické prostory
Y304Ulice a silnice
Y305Prostory obchodu a služeb
Y306Protory průmyslové a stavební
Y307Zemědělství
Y308Jiná určená místa
Y309Neurčené místo
Y31Pád, položení nebo vběhnutí před nebo do pohybující(ho) se předmět(u), nezjištěného úmyslu
Y310Domov
Y311Obytná instituce
Y312Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y313Sportovní a atletické prostory
Y314Ulice a silnice
Y315Prostory obchodu a služeb
Y316Protory průmyslové a stavební
Y317Zemědělství
Y318Jiná určená místa
Y319Neurčené místo
Y32Nehoda motorového vozidla, nezjištěného úmyslu
Y320Domov
Y321Obytná instituce
Y322Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y323Sportovní a atletické prostory
Y324Ulice a silnice
Y325Prostory obchodu a služeb
Y326Protory průmyslové a stavební
Y327Zemědělství
Y328Jiná určená místa
Y329Neurčené místo
Y33Jiné určené případy (události), nezjištěného úmyslu
Y330Domov
Y331Obytná instituce
Y332Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y333Sportovní a atletické prostory
Y334Ulice a silnice
Y335Prostory obchodu a služeb
Y336Protory průmyslové a stavební
Y337Zemědělství
Y338Jiná určená místa
Y339Neurčené místo
Y34Neurčený případ (událost), nezjištěného úmyslu
Y340Domov
Y341Obytná instituce
Y342Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy
Y343Sportovní a atletické prostory
Y344Ulice a silnice
Y345Prostory obchodu a služeb
Y346Protory průmyslové a stavební
Y347Zemědělství
Y348Jiná určená místa
Y349Neurčené místo
Y35Zákonný zákrok
Y350Zákonný zákrok výstřelem ze střelné zbraně
Y351Zákonný zákrok výbušninou
Y352Zákonný zákrok plynem
Y353Zákonný zákrok tupými předměty
Y354Zákonný zákrok ostrými předměty
Y355Zákonná poprava
Y356Zákonný zákrok jinými určenými způsoby
Y357Zákonný zákrok, neurčenými způsoby
Y36Válečné operace
Y360Válečné operace výbuchem námořních zbraní
Y361Válečné operace zničením letounu
Y362Válečné operace jinými výbuchy a střepinami
Y363Válečné operace ohněm, velkými požáry a horkými látkami
Y364Válečné operace výstřelem ze střelné zbraně a jinými formami vedení konvenční války
Y365Válečné operace nukleárními zbraněmi
Y366Válečné operace biologickými zbraněmi
Y367Válečné operace chemickými zbraněmi a jinými formami nekonvenčního vedení války
Y368Válečné operace, které se staly až po zastavení nepřátelství
Y369Válečné operace, NS
Y40Systémová antibiotika
Y400Peniciliny
Y401Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika
Y402Chloramfenikolová skupina
Y403Makrolidová antibiotika
Y404Tetracykliny
Y405Aminoglykosidy
Y406Rifamyciny - Rifampicin a příbuzná antibiotika
Y407Antifungální antibiotika, používaná systémově
Y408Jiná systémová antibiotika
Y409Systémové antibiotikum, NS
Y41Jiné systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky
Y410Sulfonamidy
Y411Antimykobakteriální léčiva
Y412Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa
Y413Jiná protozoární léčiva
Y414Antihelmintika
Y415Protivirová léčiva
Y418Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky
Y419Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek, NS
Y42Hormony a jejich syntetické náhrady a antagonisté, nezařazené(-í) jinde
Y420Glukokortikoidy a syntetické analogy
Y421Thyreoidní hormony a náhrady
Y422Antithyreoidní léčiva
Y423Insulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva
Y424Orální antikoncepční prostředky
Y425Jiné estrogeny a gestageny
Y426Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny, nezařazené jinde
Y427Androgeny a anabolika
Y428Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady
Y429Jiní a neurčení antagonisté hormonů
Y43Prostředky působící přímo na celý organismus
Y430Antialergická a antiemetická léčiva
Y431Protinádorové antimetabolity
Y432Protinádorové přírodní produkty
Y433Jiná protinádorová léčiva
Y434Imunosupresivní prostředky
Y435Acidifikující a alkalizující prostředky
Y436Enzymy, nezařazené jinde
Y438Jiné prostředky působící přímo na celý organismus, nezařazené jinde
Y439Prostředek působící přímo na celý organismus, NS
Y44Prostředky působící primárně na krevní složky
Y440Preparáty železa a jiné přípravky proti hypochromní anémii
Y441Vitamin B12, kyselina listová a jiné přípravky proti megaloblastické anémii
Y442Antikoagulancia
Y443Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia
Y444Antitrombotická léčiva [inhibitory agregace destiček]
Y445Trombolytická léčiva
Y446Přirozená krev a krevní produkty
Y447Náhražky plasmy
Y449Jiné a neurčené prostředky působící na krevní složky
Y45Analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva
Y450Opioidy a příbuzná analgetika
Y451Salicyláty
Y452Deriváty kyseliny propionové
Y453Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSAID]
Y454Antirevmatika
Y455Deriváty 4-aminofenolu
Y458Jiná analgetika, antipyretika a protizánětlivá léčiva
Y459Analgetikum, antipyretikum a protizánětlivé léčivo, NS
Y46Antiepileptika a antiparkinsonická léčiva
Y460Sukcinimidy
Y461Oxazolidindiony
Y462Hydantoinové deriváty
Y463Deoxybarbituráty
Y464Iminostilbeny
Y465Valproová kyselina
Y466Jiná a neurčená antiepileptika
Y467Antiparkinsonika
Y468Spasmolytika
Y47Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva
Y470Barbituráty, nezařazené jinde
Y471Benzodiazepiny
Y472Chloralové deriváty
Y473Paraldehyd
Y474Sloučeniny bromu
Y475Smíšená sedativa a hypnotika, nezařazená jinde
Y478Jiná sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva
Y479Sedativa, hypnotika a antianxiózní léčiva, NS
Y48Anestetika a terapeutické plyny
Y480Inhalační anestetika
Y481Parenterální anestetika
Y482Jiná a neurčená celková anestetika
Y483Lokální anestetika
Y484Anestetikum, NS
Y485Terapeutické plyny
Y49Psychotropní léčiva, nezařazená jinde
Y490Tricyklická a tetracyklická antidepresiva
Y491Antidepresiva inhibitory - monoamino-oxydázy
Y492Jiná a neurčená antidepresiva
Y493Fenothiazinová antipsychotika a neuroleptika
Y494Butyrofenonová a thioxanthenová neuroleptika
Y495Jiná antipsychotika a neuroleptika
Y496Psychodysleptika [halucinogeny]
Y497Psychostimulancia s možností zneužívání
Y498Jiné psychotropní prostředky, nezařazené jinde
Y499Psychotropní léčivo, NS
Y50Stimulancia centrální nervové soustavy, nezařazená jinde
Y500Analeptika
Y501Antagonisté morfinu
Y502Metylxantiny, nezařazené jinde
Y508Jiná stimulancia centrální nervové soustavy
Y509Stimulans centrální nervové soustavy, NS
Y51Léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu
Y510Inhibitory acetylcholinesterázy
Y511Jiná parasympatomimetika [cholinergika]
Y512Ganglioplegika nezařazená jinde
Y513Jiná parasympatolytika(s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spasmolytika, NJ
Y514Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
Y515Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
Y516Antagonisté alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
Y517Antagonisté beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde
Y518Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron,nezařazené jinde
Y519Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu
Y52Prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu
Y520Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem
Y521Blokátory kalciových kanálů
Y522Jiná antiarytmická léčiva, nezařazená jinde
Y523Koronární vasodilatancia, nezařazená jinde
Y524Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu
Y525Jiná antihypertensní léčiva, nezařazená jinde
Y526Antihyperlipidemická a antisklerotická léčiva
Y527Periferní vasodilatancia
Y528Antivarikózní léčiva, včetně sklerotizujících prostředků
Y529Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu
Y53Prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu
Y530Antagonisté H2 receptorů histaminu
Y531Jiná antacida a léčiva snižující žaludeční sekreci
Y532Stimulační projímadla
Y533Solná a osmotická projímadla
Y534Jiná projímadla
Y535Digestiva
Y536Protiprůjmová léčiva
Y537Emetika
Y538Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu
Y539Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu,NS
Y54Prostředky působící primárně na vodní rovnováhu,přeměnu minerálů a metabolismus kys.močové
Y540Mineralokortikoidy
Y541Antagonisté mineralokortikoidů [antagonisté aldosteronu]
Y542Inhibitory karboanhydrázy
Y543Thiazidová diuretika
Y544Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky
Y545Jiná diuretika
Y546Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu
Y547Prostředky ovlivňující metabolismus vápníku
Y548Prostředky ovlivňující metabolismus kyseliny močové
Y549Minerální soli, nezařazené jinde
Y55Prostředky působící primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu
Y550Uterotonika, oxytociny
Y551Relaxancia kosterních svalů [prostředky blokující neuromuskulární převod]
Y552Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo
Y553Antitussika
Y554Expectorancia
Y555Léčiva proti běžnému nachlazení
Y556Antiastmatika, nezařazená jinde
Y557Jiné a neurčené prostředky působící primárně
Y56Lokál.prostředky působící primárně na kůži a sliznici a léčiva oční,ušní,nosní,krč.a zubní
Y560Lokální antifungální, protiinfekční a protizánětlivá léčiva, nezařazená jinde
Y561Antipruriginóza
Y562Lokální adstringencia a lokální detergencia
Y563Emoliencia, demulgencia a ochranné látky
Y564Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů
Y565Oční léčiva a přípravky
Y566Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky
Y567Zubní léčiva, k místní aplikaci
Y568Jiné lokální prostředky
Y569Lokální prostředek, NS
Y57Jiné a neurčené léky, léčiva a návykové látky
Y570Prostředky snižující chuť k jídlu [anorektika]
Y571Lipotropní léčiva
Y572Antidota a chelátotvorné prostředky, nezařazené jinde
Y573Prostředky odpuzující od požití alkoholu
Y574Farmaceutická excipiencia
Y575Kontrastní látky pro rtg
Y576Jiné diagnostické prostředky
Y577Vitaminy, nezařazené jinde
Y578Jiné léky, léčiva a návykové látky
Y579Lék, léčivo nebo návyková látka, NS
Y58Očkovací látky proti bakteriím
Y580Očkovací látka BCG
Y581Očkovací látka proti tyfu a paratyfu
Y582Očkovací látka proti choleře
Y583Očkovací látka proti moru
Y584Očkovací látka proti tetanu
Y585Očkovací látka proti záškrtu
Y586Očkovací látka proti dávivému kašli včetně kombinací s pertusní složkou
Y588Smíšené očkovací látky proti bakteriím mimo kombinací s pertusní složkou
Y589Jiné a neurčené očkovací látky proti bakteriím
Y59Jiné a neurčené očkovací a biologické látky
Y590Očkovací látky proti virovým nemocem
Y591Očkovací látky proti rickettsiózám
Y592Očkovací látky proti protozoárním nemocem
Y593Imunoglobulin
Y598Jiné určené očkovací a biologické látky
Y599Očkovací nebo biologická látka, NS
Y60Neúmyslné říznutí, píchnutí, perforace nebo krvácení při zdravotní péči
Y600Při operaci
Y601Při infúzi nebo transfúzi
Y602Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi
Y603Při injekci nebo imunizaci
Y604Při endoskopickém vyšetření
Y605Při srdeční katetrizaci
Y606Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci
Y607Při podávání klysmatu
Y608Při jiné zdravotní péči
Y609Při neurčené zdravotní péči
Y61Cizí těleso náhodně ponechané v těle při zdravotní péči
Y610Při operaci
Y611Při infúzi nebo transfúzi
Y612Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi
Y613Při injekci nebo imunizaci
Y614Při endoskopickém vyšetření
Y615Při srdeční katetrizaci
Y616Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci
Y617Při vynětí katetru nebo tamponu (sušení)
Y618Při jiné zdravotní péči
Y619Při neurčené zdravotní péči
Y62Selhání sterilizačních opatření při zdravotní péči
Y620Při operaci
Y621Při infúzi nebo transfúzi
Y622Při ledvinné dialýze nebo jiné perfúzi
Y623Při injekci nebo imunizaci
Y624Při endoskopickém vyšetření
Y625Při srdeční katetrizaci
Y626Při aspiraci, punkci a jiné katetrizaci
Y628Při jiné zdravotní péči
Y629Při neurčené zdravotní péči
Y63Chyba v dávkování při zdravotní péči
Y630Nadměrné množství krve nebo jiné tekutiny podané při transfúzi nebo infúzi
Y631Nesprávné rozředění tekutiny použité při infúzi
Y632Předávkování dávky(-ek) záření při terapii
Y633Vystavení pacienta záření z nedbalosti při zdravotní péči
Y634Chyba v dávkování při terapii elektrošokem nebo insulínovým šokem
Y635Nepřiměřená teplota při místní aplikaci a obkladu (zábalu)
Y636Nepodání potřebného léčiva nebo biologické látky
Y638Chyba v dávkování při jiné zdravotní péči
Y639Chyba v dávkování při neurčené zdravotní péči
Y64Kontaminované léčebné a biologické látky
Y640Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, transfundovaná nebo infundovaná
Y641Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka, injikovaná nebo užitá pro imunizaci
Y648Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná jinými způsoby
Y649Kontaminovaná léčebná nebo biologická látka podaná neurčenými způsoby
Y65Jiné nehody při zdravotní péči
Y650Nevhodná krev použitá při transfúzi
Y651Nesprávný roztok použitý při infúzi
Y652Selhání sutury nebo ligatury při operaci
Y653Špatné umístění endotracheální trubice při anestetickém výkonu
Y654Neúspěch při zavádění nebo odstraňování jiné trubice nebo nástroje
Y655Provedení nepatřičné operace
Y658Jiné určené nehody při zdravotní péči
Y66Neposkytnutí lékařské péče (operační a léčebné)
Y69Neurčená nehoda při zdravotní péči
Y70Nežádoucí příhody související s anesteziologickými přístroji (pomůckami)
Y700Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y701Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y702Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y703Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky včetně stehů)
Y708Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y71Nežádoucí příhody související s kardiovaskulárními přístroji (pomůckami)
Y710Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y711Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y712Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y713Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y718Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y72Nežádoucí příhody související s ušními, nosními, krčními přístroji (pomůckami)
Y720Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y721Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y722Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y723Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y728Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y73Nežádoucí příhody související s gastroenterologickými a urologickými přístroji (pomůckami)
Y730Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y731Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y732Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y733Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y738Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y74Nežád. příhody související s přístroji (pomůckami) pro celkové nemocniční a osobní použití
Y740Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y741Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y742Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y743Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y748Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y75Nežádoucí příhody související s neurologickými přístroji (pomůckami)
Y750Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y751Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y752Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y753Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y758Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y76Nežádoucí příhody související s porodnickými a gynekologickýmipřístroji (pomůckami)
Y760Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y761Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y762Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y763Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y768Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y77Nežádoucí příhody související s očními přístroji (pomůckami)
Y770Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y771Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y772Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y773Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y778Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y78Nežádoucí příhody související s radiologickými přístrojí (pomůckami)
Y780Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y781Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y782Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y783Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y788Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y79Nežádoucí příhody související s ortopedickými přístroji (pomůckami)
Y790Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y791Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y792Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y793Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y798Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y80Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) fyzikální medicíny
Y800Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y801Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y802Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y803Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y808Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y81Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) obecné a plastické chirurgie
Y810Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y811Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y812Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y813Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y818Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y82Nežádoucí příhody související s jinými a neurčenými lékařskými přístroji (pomůckami)
Y820Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)
Y821Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)
Y822Protetické a jiné implantáty, materiály a přídatné pomůcky
Y823Chirurgické nástroje, materiály a přístroje (pomůcky) (včetně stehů)
Y828Rozličné přístroje (pomůcky), nezařazené jinde
Y83Operace a j.oper.výkony jako příč.abn.reakce n.pozděj.kompl.,bez zmín.o nehodě při výkonu
Y830Operace s transplantací celého orgánu
Y831Operace s implantací umělé vnitřní pomůcky
Y832Operace s anastomózou, bypassem nebo štěpem
Y833Operace s vytvořením vnějšího ústí
Y834Jiná rekonstrukční operace
Y835Amputace končetin(-y)
Y836Odnětí jiného orgánu (částečné) (úplné)
Y838Jiné operační výkony
Y839Operační výkon, NS
Y84J.vyš.a léč.výkony jako příčina abn.reakce pac.n.pozděj.kompl.,b.zmín.o nehodě při výkonu
Y840Srdeční katetrizace
Y841Ledvinná dialýza
Y842Radiologický výkon a radioterapie
Y843Terapie šokem
Y844Aspirace tekutiny
Y845Zavedení žaludeční nebo dvanáctníkové sondy
Y846Katetrizace močového ústrojí
Y847Odběr vzorku krve
Y848Jiné vyšetřovací a léčebné výkony
Y849Vyšetřovací a léčebný výkon, NS
Y85Následky dopravních nehod
Y850Následky nehody motorového vozidla
Y859Následky jiných a neurčených dopravních nehod
Y86Následky jiných nehod
Y87Následky úmyslného sebepoškození, napadení (útoku) a případů (událostí) nezj.úmyslu
Y870Následky úmyslného sebepoškození
Y871Následky napadení (útoku)
Y872Následky případů (událostí) nezjištěného úmyslu
Y88Následky při zdravotní péči jako vnější příčině
Y880Následky nežádoucích účinků způsob.léky,léčivy,návyk.a biolog.látkami při léčeb.použití
Y881Následky nehod u pacientů při zdravotní péči
Y882Následky nepříznivých příhod souvis.s diagnost.či léčeb.použitím lékař.přístrojů(pomůcek)
Y883Násl.oper.,vyš. a léč.výk.jako příč.abn.reakce pac.,pozd.kompl.,b.zmín.o nehodě při výkonu
Y89Následky jiných vnějších příčin
Y890Následky zákonného zákroku
Y891Následky válečných operací
Y899Následky neurčené vnější příčiny
Y90Průkaz ovlivnění alkoholem podle obsahu alkoholu v krvi
Y900Hladina alkoholu v krvi menší než 20 mg/100 ml
Y901Hladina alkoholu v krvi 20-39 mg/100 ml
Y902Hladina alkoholu v krvi 40-59 mg/100 ml
Y903Hladina alkoholu v krvi 60-79 mg/100 ml
Y904Hladina alkoholu v krvi 80-99 mg/100 ml
Y905Hladina alkoholu v krvi 100-119 mg/100 ml
Y906Hladina alkoholu v krvi 120-199 mg/100 ml
Y907Hladina alkoholu v krvi 200-239 mg/100 ml
Y908Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml nebo více
Y909Přítomnost alkoholu v krvi, hladina neurčena
Y91Průkaz ovlivnění alkoholem podle stupně intoxikace
Y910Lehká alkoholová intoxikace
Y911Střední alkoholová intoxikace
Y912Těžká alkoholová intoxikace
Y913Velmi těžká alkoholová intoxikace
Y919Ovlivnění alkoholem, NS
Y95Nemocniční (nozokomiální) stav
Y96Stav související se zaměstnáním
Y97Stav související se znečištěným okolním prostředím
Y98Stav související se životním stylem
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz