Diagnoza nemoci Z - Faktory ovlivňující zdravotní stav

diagnoza nemoci

Třída XXI Faktory ovlivňující zdravotní stav
kategorie:

třídakategoriepopis
XXI Z Faktory ovlivňující zdravotní stav
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina Z00_Z99 Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XXIZ00-Z13Osoby
XXIZ20-Z29Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia chytľavými chorobami
XXIZ30-Z39Osoby navštevujúce zdravotnícke služby v súvislosti s reprodukciou
XXIZ40-Z54Osoby
XXIZ55-Z65Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami v súvislosti so socioekonomickými a psychosociálnymi okolnosťami
XXIZ70-Z76Osoby
XXIZ80-Z99Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami súvisiacimi s rodinnou a osobnou anamnézou a určitými poruchami ovplyvňujúcimi ich zdravotný stav;
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie Z - Faktory ovlivňující zdravotní stav
Kody:

upkódpopis
Z00Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy
Z000Celkové lékařské vyšetření (prohlídka)
Z001Rutinní zdravotní prohlídka dítěte
Z002Prohlídka pro období rychlého vzrůstu v dětství
Z003Prohlídka pro stav vývoje mladistvého
Z004Celkové psychiatrické vyšetření, nezařazené jinde
Z005Vyšetření potenciálního dárce orgánů a tkáně
Z006Vyšetření pro normální porovnání a kontrolu v klinickém výzkumném programu
Z008Jiná celková vyšetření (prohlídky)
Z01Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy
Z010Vyšetření očí a zraku
Z011Vyšetření uší a sluchu
Z012Zubní vyšetření
Z013Vyšetření krevního tlaku
Z014Gynekologické vyšetření (všeobecné) (rutinní)
Z015Diagnostické testy kožní a sensibilizace
Z016Radiologické vyšetření, nezařazené jinde
Z017Laboratorní vyšetření
Z018Jiná určená speciální vyšetření
Z019Speciální vyšetření, NS
Z02Vyšetření a návštěva pro administrativní účely
Z020Vyšetření pro přijetí do vzdělávací instituce
Z021Vyšetření před přijetím do zaměstnání
Z022Vyšetření pro přijetí do ústavu
Z023Vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil
Z024Vyšetření pro řidičské oprávnění
Z025Vyšetření k účasti ve sportu
Z026Vyšetření pro pojišťovací účely
Z027Vydání lékařského potvrzení
Z028Jiná vyšetření pro administrativní účely
Z029Vyšetření pro administrativní účely, NS
Z03Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy
Z030Pozorování pro podezření na tuberkulózu
Z031Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar
Z032Pozorování pro podezření na poruchy duševní a poruchy chování
Z033Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy
Z034Pozorování pro podezření na infarkt myokardu
Z035Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci
Z036Pozorování pro podezření na toxický účinek požité látky
Z038Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy
Z039Pozorování pro podezření na nemoc nebo patologický stav, NS
Z04Vyšetření a pozorování z jiných důvodů
Z040Krevní test na alkohol a návykové látky
Z041Vyšetření a pozorování po dopravní nehodě
Z042Vyšetření a pozorování po pracovním úrazu
Z043Vyšetření a pozorování po jiném úrazu
Z044Vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití
Z045Vyšetření a pozorování po jiném způsobeném poranění
Z046Celkové psychiatrické vyšetření, úředně vyžádané
Z048Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů
Z049Vyšetření a pozorování z neurčeného důvodu
Z08Následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru
Z080Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar
Z081Následné vyšetření po radioterapii pro zhoubný novotvar
Z082Následné vyšetření po chemoterapii pro zhoubný novotvar
Z087Následné vyšetření po kombinované léčbě pro zhoubný novotvar
Z088Následné vyšetření po jiné léčbě pro zhoubný novotvar
Z089Následné vyšetření po neurčené léčbě pro zhoubný novotvar
Z09Následné vyšetření po léčbě pro stavy jiné než zhoubné novotvary
Z090Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy
Z091Následné vyšetření po radioterapii pro jiné stavy
Z092Následné vyšetření po chemoterapii pro jiné stavy
Z093Následné vyšetření po psychoterapii
Z094Následné vyšetření po léčbě zlomeniny
Z097Následné vyšetření po kombinované léčbě pro jiné stavy
Z098Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy
Z099Následné vyšetření po neurčené léčbě pro jiné stavy
Z10Rutinní celková zdravotní prohlídka stanovené skupiny obyvatelstva
Z100Zdravotní prohlídka zaměstnanců
Z101Rutinní celková zdravotní prohlídka obyvatel (chovanců) ústavů
Z102Rutinní celková zdravotní prohlídka příslušníků ozbrojených sil
Z103Rutinní celková zdravotní prohlídka sportovních týmů
Z108Rutinní celková zdravotní prohlídka jiné stanovené skupiny obyvatelstva
Z11Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci
Z110Screeningové vyšetření specializované na střevní infekční nemoci
Z111Screeningové vyšetření specializované na tuberkulózu dýchacího ústrojí
Z112Screeningové vyšetření specializované na jiné bakteriální nemoci
Z113Screeningové vyšetření specializované na infekce s převážně sexuálním způsobem přenosu
Z114Screeningové vyšetření specializované na virus lidské imunodeficience [HIV]
Z115Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci
Z116Screeningové vyšetření specializované na jiné protozoární nemoci a helmintózy
Z118Screeningové vyšetření specializované na jiné infekční a parazitární nemoci
Z119Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci, NS
Z12Screeningové vyšetření specializované na novotvary
Z120Screeningové vyšetření specializované na novotvar žaludku
Z121Screeningové vyšetření specializované na novotvar střev
Z122Screeningové vyšetření specializované na novotvar dýchacích orgánů
Z123Screeningové vyšetření specializované na novotvar prsu
Z124Screeningové vyšetření specializované na novotvar cervixu (čípku, hrdla) děložního
Z125Screeningové vyšetření specializované na novotvar prostaty
Z126Screeningové vyšetření specializované na novotvar močového měchýře
Z128Screeningové vyšetření specializované na novotvary jiných lokalizací
Z129Screeningové vyšetření specializované na novotvar, NS
Z13Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruchy
Z130Screening.vyš.specializ.na nemoci krve a krvetvor.org. a někt.poruchy postih.mech.imunity
Z131Screeningové vyšetření specializované na diabetes mellitus
Z132Screeningové vyšetření specializované na poruchy výživy
Z133Screeningové vyšetření specializované na duševní poruchy a poruchy chování
Z134Screeningové vyšetření specializované na některé vývojové poruchy v dětství
Z135Screeningové vyšetření specializované na oční a ušní poruchy
Z136Screeningové vyšetření specializované na kardiovaskulární onemocnění
Z137Screening.vyšetření specializované na vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality
Z138Screeningové vyšetření specializované na jiné určené nemoci a poruchy
Z139Specializované screeningové vyšetření, NS
Z20Kontakt s přenosnými nemocemi a expozice
Z200Kontakt se střevními infekčními nemocemi a expozice
Z201Kontakt s tuberkulózou a expozice
Z202Kontakt s infekcemi s převážně sexuálním způsobem přenosu a expozice
Z203Kontakt se vzteklinou a expozice
Z204Kontakt se zarděnkami a expozice
Z205Kontakt s virovou hepatitidou a expozice
Z206Kontakt s virem lidské imunodeficience [HIV] a expozice
Z207Kontakt se zavšivením, akariázou a jinými napadeními a expozice
Z208Kontakt s jinými přenosnými nemocemi a expozice
Z209Kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a expozice
Z21Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]
Z22Přenašeč (nosič) infekční nemoci
Z220Přenašeč (nosič) tyfu
Z221Přenašeč (nosič) jiných infekčních střevních nemocí
Z222Přenašeč (nosič) záškrtu
Z223Přenašeč (nosič) jiných určených bakteriálních nemocí
Z224Přenašeč (nosič) infekcí s převážně sexuálním způsobem přenosu
Z225Přenašeč (nosič) virové hepatitidy
Z226Přenašeč (nosič) infekce lidským T-lymfotropním virem typu 1 [HTLV-1]
Z228Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí
Z229Přenašeč (nosič) infekční nemoci, NS
Z23Potřeba imunizace proti jednotlivým bakteriálním nemocem
Z230Potřeba imunizace proti samotné choleře
Z231Potřeba imunizace proti samotnému tyfu - paratyfu [TAB]
Z232Potřeba imunizace proti tuberkulóze [BCG]
Z233Potřeba imunizace proti moru
Z234Potřeba imunizace proti tularémii
Z235Potřeba imunizace proti samotnému tetanu
Z236Potřeba imunizace proti samotnému záškrtu
Z237Potřeba imunizace proti samotnému dávivému kašli
Z238Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým bakteriálním nemocem
Z24Potřeba imunizace proti některým jednotlivým virovým nemocem
Z240Potřeba imunizace proti - poliomyelitidě - akutní dětské obrně
Z241Potřeba imunizace proti virovému zánětu mozku přenášenému členovci
Z242Potřeba imunizace proti vzteklině
Z243Potřeba imunizace proti žluté zimnici
Z244Potřeba imunizace proti samotným spalničkám
Z245Potřeba imunizace proti samotným zarděnkám
Z246Potřeba imunizace proti virové hepatitidě
Z25Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým virovým nemocem
Z250Potřeba imunizace proti samotným příušnicím
Z251Potřeba imunizace proti samotné chřipce
Z258Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem
Z26Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým infekčním nemocem
Z260Potřeba imunizace proti leishmaniáze
Z268Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým infekčním nemocem
Z269Potřeba imunizace proti neurčené infekční nemoci
Z27Potřeba imunizace proti kombinacím infekčních nemocí
Z270Potřeba imunizace proti choleře s tyfem a paratyfem [cholera + TAB]
Z271Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli, v kombinaci [DTP]
Z272Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli s tyfem - paratyfem [DTP + TAB]
Z273Potřeba imunizace proti záškrtu - tetanu - dávivému kašli s poliomyelitidou [DTP + polio]
Z274Potřeba imunizace proti spalničkám - příušnicím - zarděnkám [MMR]
Z278Potřeba imunizace proti jiným kombinacím infekčních nemocí
Z279Potřeba imunizace proti neurčeným kombinacím infekčních nemocí
Z28Imunizace neprovedená
Z280Imunizace neprovedená pro kontraindikaci
Z281Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry nebo skupinového nátlaku
Z282Imunizace neprovedená pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů
Z288Imunizace neprovedená pro jiné důvody
Z289Imunizace neprovedená pro neurčený důvod
Z29Potřeba jiných profylaktických opatření
Z290Izolace
Z291Profylaktická imunoterapie
Z292Jiná profylaktická chemoterapie
Z298Jiná určená profylaktická opatření
Z299Profylaktické opatření, NS
Z30Řízení antikoncepce
Z300Všeobecná poradní činnost o antikoncepci
Z301Zavedení (nitroděložního) antikoncepčního prostředku
Z302Sterilizace
Z303Vyvolání menstruace
Z304Dohled nad lékovou antikoncepcí
Z305Dohled nad (nitroděložním) antikoncepčním prostředkem
Z308Jiné řízení antikoncepce
Z309Řízení antikoncepce, NS
Z31Řízení plodnosti
Z310Plastika vejcovodu nebo chámovodu po předchozí sterilizaci
Z311Umělé oplodnění
Z312Oplodnění in vitro
Z313Jiné nápomocné oplodňovací metody
Z314Vyšetřování a testování plodnosti
Z315Genetická porada
Z316Obecná porada a rada o plodnosti
Z318Jiné řízení plodnosti
Z319Řízení plodnosti, NS
Z32Vyšetření a test na těhotenství
Z320Těhotenství, dosud nepotvrzené
Z321Těhotenství potvrzené
Z33Náhodný stav těhotenství
Z34Dohled nad normálním těhotenstvím
Z340Dohled nad normálním prvním těhotenstvím
Z348Dohled nad jiným normálním těhotenstvím
Z349Dohled nad normálním těhotenstvím, NS
Z35Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím
Z350Dohled nad těhotenstvím s anamnézou neplodnosti
Z351Dohled nad těhotenstvím s anamnézou abortivního výsledku
Z352Dohled nad těhotenstvím s jinou nepříznivou reprodukční porodnickou anamnézou
Z353Dohled nad těhotenstvím s anamnézou nedostatečné antenatální péče
Z354Dohled nad těhotenstvím ženy, která mnohokrát rodila
Z355Dohled nad starší prvorodičkou
Z356Dohled nad velmi mladou prvorodičkou
Z357Dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím vzhledem k sociálním problémům
Z358Dohled nad jinými vysoce rizikovými těhotenstvími
Z359Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím, NS
Z36Předporodní screening
Z360Předporodní screening chromosomálních anomálií
Z361Předporodní screening zvýšené hladiny alfaproteinu
Z362Jiný předporodní screening založený na amniocentéze
Z363Předporodní screening vad (malformací) používající ultrazvukové a jiné fyzikální metody
Z364Předporod.screening opožděného růstu plodu používající ultrazvukové a j.fyzikální metody
Z365Předporodní screening izoimunizace
Z368Jiný předporodní screening
Z369Předporodní screening, NS
Z37Výsledek porodu
Z370Jediné dítě, živě narozené
Z371Jediné dítě, mrtvě narozené
Z372Dvojčata, obě živě narozená
Z373Dvojčata, jedno živě narozené a jedno mrtvě narozené
Z374Dvojčata, obě mrtvě narozená
Z375Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) živě narozené
Z376Jiný mnohočetný porod, některé (děti) živě narozené
Z377Jiný mnohočetný porod, všechny (děti) mrtvě narozené
Z379Výsledek porodu, NS
Z38Živě narozené děti podle místa narození
Z380Jediné dítě, narozené v nemocnici
Z381Jediné dítě, narozené mimo nemocnici
Z382Jediné dítě, s neurčeným místem narození
Z383Dvojče, narozené v nemocnici
Z384Dvojče, narozené mimo nemocnici
Z385Dvojče, s neurčeným místem narození
Z386Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené v nemocnici
Z387Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, narozené mimo nemocnici
Z388Dítě z jiného mnohočetného těhotenství, s neurčeným místem narození
Z39Péče a vyšetření po porodu
Z390Péče a vyšetření bezprostředně po porodu
Z391Péče a vyšetření kojící matky
Z392Rutinní sledování po porodu
Z40Profylaktický operační výkon
Z400Profylaktický operační výkon pro rizikové faktory spojené se zhoubnými novotvary
Z408Jiný profylaktický operační výkon
Z409Profylaktický operační výkon, NS
Z41Výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu
Z410Transplantace vlasů
Z411Jiné plastické operační výkony pro nepřijatelný kosmetický vzhled
Z412Rutinní a rituální obřízka
Z413Propíchnutí uší
Z418Jiné výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu
Z419Výkon za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu, NS
Z42Následná péče týkající se plastické chirurgie
Z420Následná péče zahrnující plastické operační výkony hlavy a krku
Z421Následná péče zahrnující plastické operační výkony prsu
Z422Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí trupu
Z423Následná péče zahrnující plastické operační výkony horní končetiny
Z424Následná péče zahrnující plastické operační výkony dolní končetiny
Z428Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí těla
Z429Následná péče zahrnující plastický operační výkon, NS
Z43Ošetřování umělých vyústění
Z430Ošetření tracheostomie
Z431Ošetření gastrostomie
Z432Ošetření ileostomie
Z433Ošetření kolostomie
Z434Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu
Z435Ošetření cystostomie
Z436Ošetření jiných umělých vyústění močového traktu
Z437Ošetření uměle vytvořené pochvy
Z438Ošetření jiných umělých vyústění
Z439Ošetření neurčeného umělého vyústění
Z44Zkouška a přizpůsobení zevní protetické pomůcky
Z440Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) paže (úplné) (částečné)
Z441Zkouška a přizpůsobení umělé (protézy) nohy (úplné) (částečné)
Z442Zkouška a přizpůsobení umělého oka (protézy)
Z443Zkouška a přizpůsobení zevní prsní protézy
Z448Zkouška a přizpůsobení jiných zevních protetických pomůcek
Z449Zkouška a přizpůsobení neurčené zevní protetické pomůcky
Z45Přizpůsobení a seřízení implantované pomůcky
Z450Přizpůsobení a seřízení kardiostimulátoru
Z451Přizpůsobení a seřízení infúzního čerpadla
Z452Přizpůsobení a seřízení cévní přístupové pomůcky
Z453Přizpůsobení a seřízení implantované sluchové pomůcky
Z458Přizpůsobení a seřízení jiných implantovaných pomůcek
Z459Přizpůsobení a seřízení neurčené implantované pomůcky
Z46Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek
Z460Zkouška a přizpůsobení brýlí a kontaktních čoček
Z461Zkouška a přizpůsobení sluchové pomůcky
Z462Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek týkajících se nervové soustavy a smyslů
Z463Zkouška a přizpůsobení zubní protetické pomůcky
Z464Zkouška a přizpůsobení ortodontické pomůcky
Z465Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek
Z466Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky
Z467Zkouška a přizpůsobení ortopedické pomůcky
Z468Zkouška a přizpůsobení jiných určených pomůcek
Z469Zkouška a přizpůsobení neurčené pomůcky
Z47Jiná ortopedická následná péče
Z470Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek
Z478Jiná určená ortopedická následná péče
Z479Ortopedická následná péče, NS
Z48Jiná chirurgická následná péče
Z480Péče o chirurgické obvazy a sutury
Z488Jiná určená chirurgická následná péče
Z489Chirurgická následná péče, NS
Z49Péče týkající se dialýzy
Z490Přípravná péče pro dialýzu
Z491Extrakorporální dialýza
Z492Jiná dialýza
Z50Péče s použitím rehabilitačních výkonů
Z500Srdeční rehabilitace
Z501Jiná fyzikální léčba
Z502Rehabilitace při alkoholismu
Z503Rehabilitace při drogové závislosti
Z504Psychoterapie, nezařazená jinde
Z505Léčba řeči
Z506Ortoptické cvičení
Z507Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání, nezařazené jinde
Z508Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů
Z509Péče s použitím rehabilitačních výkonů, NS
Z51Jiná lékařská péče
Z510Radioterapeutická série
Z511Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
Z512Jiná chemoterapie
Z513Transfúze krve bez uvedení diagnózy
Z514Přípravná péče pro následující léčbu, nezařazená jinde
Z515Péče paliativní (zmírňující)
Z516Snížení citlivosti na alergeny - desenzibilizace
Z518Jiná určená lékařská péče
Z519Lékařská péče, NS
Z52Dárci orgánů a tkání
Z520Dárce krve
Z521Dárce kůže
Z522Dárce kosti
Z523Dárce kostní dřeně
Z524Dárce ledviny
Z525Dárce rohovky
Z526Dárce jater
Z527Dárce srdce
Z528Dárce jiných orgánů a tkání
Z529Dárce neurčeného orgánu nebo tkáně
Z53Osoby,kt.se setkaly se zdrav.službami za účelem urč.výkonů(procedur), kt.nebyly provedeny
Z530Výkon neproveden pro kontraindikaci
Z531Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z důvodů víry nebo skupinového nátlaku
Z532Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů
Z538Výkon neproveden pro jiné důvody
Z539Výkon neproveden, důvod neurčen
Z54Rekonvalescence
Z540Rekonvalescence po operačním výkonu
Z541Rekonvalescence po radioterapii
Z542Rekonvalescence po chemoterapii
Z543Rekonvalescence po psychoterapii
Z544Rekonvalescence po léčbě zlomeniny
Z547Rekonvalescence po kombinované léčbě
Z548Rekonvalescence po jiné léčbě
Z549Rekonvalescence po neurčené léčbě
Z55Problémy spojené se vzděláním a gramotností
Z550Negramotnost a gramotnost nízké úrovně
Z551Nepřístupné a nedosažitelné školní vzdělání
Z552Neúspěšné zkoušky
Z553Snížený školní prospěch
Z554Špatné školské (vzdělávací) přízpůsobení a neshoda s učiteli a spolužáky
Z558Jiné problémy spojené se vzděláním a gramotností
Z559Problémy spojené se vzděláním a gramotností, NS
Z56Problémy spojené se zaměstnáním a nezaměstnaností
Z560Nezaměstnanost, NS
Z561Změna zaměstnání (výdělečné práce)
Z562Hrozba ztráty zaměstnání (výdělečné práce)
Z563Stresový pracovní řád
Z564Neshoda s nadřízeným a spolupracovníky
Z565Nevhodná práce
Z566Jiné fyzické a duševní napětí ve spojení s prací
Z567Jiné a neurčené problémy spojené se zaměstnáním (výdělečnou prací)
Z57Vystavení - expozice - rizikovým faktorům v zaměstnání
Z570Pracovní vystavení hluku
Z571Pracovní vystavení záření (radiaci)
Z572Pracovní vystavení prachu
Z573Pracovní vystavení jiným vzdušným kontaminacím
Z574Pracovní vystavení toxickým prostředkům v zemědělství
Z575Pracovní vystavení toxickým prostředkům v jiných průmyslech
Z576Pracovní vystavení extrémním teplotám
Z577Pracovní vystavení vibracím
Z578Pracovní vystavení jiným rizikovým faktorům
Z579Pracovní vystavení neurčeným rizikovým faktorům
Z58Problémy spojené s přírodním prostředím
Z580Vystavení hluku
Z581Vystavení znečištěnému ovzduší
Z582Vystavení znečištěné vodě
Z583Vystavení znečištěné půdě
Z584Vystavení záření (radiaci)
Z585Vystavení jinému znečištění
Z586Nedostatečné zásobování pitnou vodou
Z587Vystavení tabákovému kouři
Z588Jiné problémy spojené s přírodním prostředím
Z589Problémy spojené s přírodním prostředím, NS
Z59Problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi
Z590Bezdomovství
Z591Nedostatečné bydlení
Z592Neshoda se sousedy, nájemníky, domácími
Z593Problémy spojené se životem v ústavu
Z594Nedostatek přiměřené potravy
Z595Extrémní chudoba
Z596Nízký příjem
Z597Nedostatečné sociální pojištění a účinná podpora
Z598Jiné problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi
Z599Problém spojený s bydlením a ekonomickými okolnostmi, NS
Z60Problémy spojené se společenským (sociálním) prostředím
Z600Problémy přizpůsobení změnám životního cyklu
Z601Atypická rodičovská situace
Z602Osamělé žití
Z603Obtížné převzetí jiné kultury
Z604Společenské vyloučení a zavržení
Z605Terč vnímané nepříznivé diskriminace a perzekuce
Z608Jiné problémy spojené se společenským prostředím
Z609Problémy spojené se společenským prostředím, NS
Z61Problémy spojené s negativními životními událostmi v dětství
Z610Ztráta láskyplného vztahu v dětství
Z611Odstranění z domova v dětství
Z612Změněné modely rodinných vztahů v dětství
Z613Události vedoucí ke ztrátě sebeúcty v dětství
Z614Problémy spojené s údajným sexuál.zneužíváním dítěte osobou uvnitř primár.podpůrné skupiny
Z615Problémy spojené s údajným sexuál.zneužíváním dítěte osobou mimo primár.podpůrnou skupinu
Z616Problémy spojené s údajným tělesným týráním dítěte
Z617Osobní děsivá zkušenost v dětství
Z618Jiné negativní životní události v dětství
Z619Negativní životní událost, NS
Z62Jiné problémy spojené s výchovou
Z620Nedostatečný rodičovský dohled a kontrola
Z621Nadměrná rodičovská ochrana
Z622Institucionální (ústavní) výchova
Z623Nepřátelství k dítěti, dítě - obětní beránek
Z624Emocionální (citové) zanedbání dítěte
Z625Jiné problémy spojené se zanedbáním ve výchově
Z626Nepřiměřený tlak rodičů a jiné abnormální způsoby výchovy
Z628Jiné určené problémy spojené s výchovou
Z629Problémy spojené s výchovou, NS
Z63Jiné problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, včetně rodinných okolností
Z630Problémy ve vztahu k manželovi(-ce) nebo partnerovi(-ce)
Z631Problémy ve vztahu k rodičům a tchánovi a tchyni
Z632Nepřiměřená rodinná podpora
Z633Chybění člena rodiny
Z634Zmizení nebo smrt člena rodiny
Z635Rozpad rodiny odloučením nebo rozvodem
Z636Závislý příbuzný, který potřebuje domácí péči
Z637Jiné stresující životní události působící na rodinu a domácnost
Z638Jiné určené problémy spojené s primární podpůrnou skupinou
Z639Problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, NS
Z64Problémy spojené s některými psychosociálními okolnostmi
Z640Problémy spojené s nechtěným těhotenstvím
Z641Problémy spojené s multiparitou
Z642Vyhledávání a přijímání fyzik.,výž.a chem.zásahů,o nichž je známo, že jsou nebezp.a škodl.
Z643Vyhledávání a přijímání výchov.a psycholog.zásahů,o nichž je známo,že jsou nebezp.a škodl.
Z644Neshoda s poradci
Z65Problémy spojené s jinými psychosociálními okolnostmi
Z650Rozsudek v civilních a trestních řízeních bez uvěznění
Z651Uvěznění a jiné zadržení
Z652Problémy spojené s propuštěním z vězení
Z653Problémy spojené s jinými zákonnými okolnostmi
Z654Oběť zločinu a terorismu
Z655Vystavení pohromě, válce a jiným nepřátelstvím
Z658Jiné určené problémy spojené s psychosociálními okolnostmi
Z659Problém spojený s neurčenými psychosociálními okolnostmi
Z70Porada spojená se sexuálním postojem, chováním a orientací
Z700Porada spojená se sexuálním postojem
Z701Porada spojená se sexuálním chováním a orientací pacienta
Z702Porada spojená se sexuálním chováním a orientací třetí osoby
Z703Porada spojená se smíšenými starostmi ohledně sexuálního postoje, chování a orientace
Z708Jiné sexuální porady
Z709Sexuální porada, NS
Z71Osoby,které se setkaly se zdravot.službami pro jinou poradu nebo lékař.radu,nikde NJ
Z710Osoba radící se v zájmu jiné osoby
Z711Osoba s obavami z potíží, u které však nebyla stanovena žádná diagnóza
Z712Osoba radící se ohledně vysvětlení nálezů z vyšetření
Z713Dietní rady a dohled
Z714Porada a dohled u abusu alkoholu
Z715Porada a dohled u abusu návykových látek
Z716Porada při abusu tabáku
Z717Porada týkající se viru lidské imunodeficience [HIV]
Z718Jiná určená porada
Z719Porada, NS
Z72Problémy spojené se životním stylem
Z720Používání tabáku
Z721Požívání alkoholu
Z722Používání návykových látek
Z723Nedostatek tělesného cvičení (námahy)
Z724Nevhodná dieta a stravovací zvyky
Z725Vysoce rizikové sexuální chování
Z726Hazardní hráčství a sázení
Z728Jiné problémy spojené se životním stylem
Z729Problémy spojené se životním stylem, NS
Z73Problémy spojené s obtížemi při vedení života
Z730Vyhasnutí (vyhoření)
Z731Zdůraznění rysů osobnosti
Z732Nedostatek zotavení a volného času
Z733Stres, nezařazený jinde
Z734Nepřiměřené společenské obratnosti, nezařazené jinde
Z735Konflikt společenské role, nezařazený jinde
Z736Omezení činnosti způsobené neschopností
Z738Jiné problémy spojené s obtížemi při vedení života
Z739Problém spojený s neurčenou obtížností při vedení života, NS
Z74Problémy spojené se závislostí na pečovateli
Z740Snížená pohyblivost
Z741Potřeba pomoci při osobní péči
Z742Potřeba pomoci doma a žádný jiný člen domácnosti není schopen poskytnout péči
Z743Potřeba trvalého dozoru
Z748Jiné problémy spojené se závislostí na pečovateli
Z749Problém spojený se závislostí na pečovateli, NS
Z75Problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí
Z750Lékařské služby, které nelze poskytnout doma
Z751Osoba, čekající na přijetí do vhodného zařízení jinde
Z752Jiná čekací doba na vyšetření a léčbu
Z753Nevyužitelnost a nedosažitelnost zdravotnického zařízení
Z754Nevyužitelnost a nedosažitelnost jiných zařízení pro pomoc
Z755Prázdninová pomocná péče
Z758Jiné problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí
Z759Neurčený problém spojený se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí
Z76Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností
Z760Vydání opakovaného předpisu
Z761Zdravotní prohlídka, dohled a péče o nalezence
Z762Zdravotní prohlídka, dohled a péče o jiného zdravého kojence a dítě
Z763Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu
Z764Jiný strávník v zařízení zdravotnické péče
Z765Simulant (vědomá simulace)
Z768Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných určených okolností
Z769Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za neurčených okolností
Z80Zhoubný novotvar v rodinné anamnéze
Z800Zhoubný novotvar trávicích orgánů v rodinné anamnéze
Z801Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v rodinné anamnéze
Z802Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohrudních orgánů v rodinné anamnéze
Z803Zhoubný novotvar prsu v rodinné anamnéze
Z804Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v rodinné anamnéze
Z805Zhoubný novotvar močového ústrojí v rodinné anamnéze
Z806Leukémie v rodinné anamnéze
Z807Jiné zhoubné novotvary mízních, krvetvorných a příbuzných tkání v rodinné anamnéze
Z808Zhoubný novotvar jiných orgánů nebo soustav v rodinné anamnéze
Z809Neurčený zhoubný novotvar v rodinné anamnéze
Z81Duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze
Z810Duševní opoždění - mentální retardace - v rodinné anamnéze
Z811Zneužívání - abusus - alkoholu v rodinné anamnéze
Z812Zneužívání - abusus - tabáku v rodinné anamnéze
Z813Zneužívání - abusus - jiné psychoaktivní látky v rodinné anamnéze
Z814Zneužívání - abusus - jiných látek v rodinné anamnéze
Z818Jiné duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze
Z82Některé vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze
Z820Epilepsie a jiné nemoci nervové soustavy v rodinné anamnéze
Z821Slepota a ztráta zraku v rodinné anamnéze
Z822Hluchota a ztráta sluchu v rodinné anamnéze
Z823Cévní příhoda mozková v rodinné anamnéze
Z824Ischemická nemoc srdeční a jiné nemoci oběhové soustavy v rodinné anamnéze
Z825Astma a jiné chronické nemoci dolních cest dýchacích v rodinné anamnéze
Z826Artritida a jiné nemoci svalově-kosterní soustavy a pojivové tkáně v rodinné anamnéze
Z827Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality v rodinné anamnéze
Z828Jiné vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze, nezařazené jinde
Z83Jiná určená onemocnění v rodinné anamnéze
Z830Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] v rodinné anamnéze
Z831Jiné infekční a parazitární nemoci v rodinné anamnéze
Z832Nem.krve,krvetvor.orgánů a některá onem.postihující mechanismus imunity v rodinné anamnéze
Z833Diabetes mellitus v rodinné anamnéze
Z834Jiné nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v rodinné anamnéze
Z835Onemocnění oční a ušní v rodinné anamnéze
Z836Nemoci dýchací soustavy v rodinné anamnéze
Z837Nemoci trávicí soustavy v rodinné anamnéze
Z84Jiné stavy v rodinné anamnéze
Z840Nemoci kůže a podkožního vaziva v rodinné anamnéze
Z841Onemocnění ledvin a močovodu v rodinné anamnéze
Z842Jiné nemoci močové a pohlavní soustavy v rodinné anamnéze
Z843Pokrevenství v rodinné anamnéze
Z848Jiné určené stavy v rodinné anamnéze
Z85Zhoubný novotvar v osobní anamnéze
Z850Zhoubný novotvar trávicích orgánů v osobní anamnéze
Z851Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v osobní anamnéze
Z852Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohrudních orgánů v osobní anamnéze
Z853Zhoubný novotvar prsu v osobní anamnéze
Z854Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v osobní anamnéze
Z855Zhoubný novotvar močového ústrojí v osobní anamnéze
Z856Leukémie v osobní anamnéze
Z857Jiné zhoubné novotvary mízních, krvetvorných a příbuzných tkání v osobní anamnéze
Z858Zhoubné novotvary jiných orgánů a soustav v osobní anamnéze
Z859Neurčený zhoubný novotvar v osobní anamnéze
Z86Některé jiné nemoci v osobní anamnéze
Z860Jiné novotvary v osobní anamnéze
Z861Infekční a parazitární nemoci v osobní anamnéze
Z862Nem.krve a krvetvor.orgánů a některá onem.postihující mechanismus imunity v osob.anamnéze
Z863Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v osobní anamnéze
Z864Zneužívání - abusus - psychoaktivní látky v osobní anamnéze
Z865Jiné duševní poruchy a poruchy chování v osobní anamnéze
Z866Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů v osobní anamnéze
Z867Nemoci oběhové soustavy v osobní anamnéze
Z87Jiné nemoci a stavy v osobní anamnéze
Z870Nemoci dýchací soustavy v osobní anamnéze
Z871Nemoci trávicí soustavy v osobní anamnéze
Z872Nemoci kůže a podkožního vaziva v osobní anamnéze
Z873Nemoci svalově-kosterní soustavy a pojivové tkáně v osobní anamnéze
Z874Nemoci močové a pohlavní soustavy v osobní anamnéze
Z875Komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí v osobní anamnéze
Z876Některé stavy vzniklé v perinatálním období v osobní anamnéze
Z877Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality v osobní anamnéze
Z878Jiné určené stavy v osobní anamnéze
Z88Alergie na léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze
Z880Alergie na penicilin v osobní anamnéze
Z881Alergie na jiné antibiotické prostředky v osobní anamnéze
Z882Alergie na sulfonamidy v osobní anamnéze
Z883Alergie na jiné protiinfekční prostředky v osobní anamnéze
Z884Alergie na anestetický prostředek v osobní anamnéze
Z885Alergie na narkotický prostředek v osobní anamnéze
Z886Alergie na analgetický prostředek v osobní anamnéze
Z887Alergie na sérum a vakcinu v osobní anamnéze
Z888Alergie na jiné léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze
Z889Alergie na neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze
Z89Získané chybění končetiny
Z890Získané chybění prstu(-ů) ruky [včetně palce] jednostranné
Z891Získané chybění ruky a zápěstí
Z892Získané chybění horní končetiny nad zápěstím
Z893Získané chybění obou horních končetin [kterákoliv úroveň]
Z894Získané chybění nohy pod kotníkem a kotníku
Z895Získané chybění nohy v nebo pod kolenem
Z896Získané chybění nohy nad kolenem
Z897Získané chybění obou dolních končetin [kterákoliv úroveň, vyjma samotné prsty]
Z898Získané chybění horních a dolních končetin [kterákoliv úroveň]
Z899Získané chybění končetin, NS
Z90Získané chybění orgánů, nezařazené jinde
Z900Získané chybění části hlavy a krku
Z901Získané chybění prsu(-ů)
Z902Získané chybění plíce [její části]
Z903Získané chybění části žaludku
Z904Získané chybění jiných částí trávicí soustavy
Z905Získané chybění ledviny
Z906Získané chybění jiných částí močového ústrojí
Z907Získané chybění pohlavního(-ch) orgánu(-ů)
Z908Získané chybění jiných orgánů
Z91Rizikové faktory v osobní anamnéze, nezařazené jinde
Z910Alergie jiná než na léčiva a biologické látky v osobní anamnéze
Z911Nedodržování lékařské předepsané diety a léčby v osobní anamnéze
Z912Špatná osobní hygiena v osobní anamnéze
Z913Nezdravé rozvržení spánku a bdění v osobní anamnéze
Z914Psychické trauma nezařazené jinde, v osobní anamnéze
Z915Sebepoškození v osobní anamnéze
Z916Jiný tělesný úraz v osobní anamnéze
Z918Jiné určené rizikové faktory nezařazené jinde, v osobní anamnéze
Z92Lékařská léčba v osobní anamnéze
Z920Antikoncepce v osobní anamnéze
Z921Dlouhodobé (průběžné) užívání antikoagulancií v osobní anamnéze
Z922Dlouhodobé (průběžné) užívání jiných léků v osobní anamnéze
Z923Ozáření (iradiace) v osobní anamnéze
Z924Velká operace, nezařazená jinde, v osobní anamnéze
Z925Rehabilitační opatření v osobní anamnéze
Z926Chemoterap.pro nádor.onem.v OA
Z928Jiná lékařská léčba v osobní anamnéze
Z929Lékařská léčba v osobní anamnéze, NS
Z93Pacient s umělým vyústěním
Z930Tracheostomie
Z931Gastrostomie
Z932Ileostomie
Z933Kolostomie
Z934Jiná umělá vyústění gastrointestinálního ústrojí
Z935Cystostomie
Z936Jiná umělá vyústění močového ústrojí
Z938Jiné umělé vyústění
Z939Umělé vyústění, NS
Z94Pacient s transplantovaným orgánem a tkání
Z940Transplantovaná ledvina
Z941Transplantované srdce - srdeční transplantát
Z942Plicní transplantát - transplantovaná plíce
Z943Transplantované srdce a plíce
Z944Transplantovaná játra
Z945Transplantovaná kůže
Z946Kostní transplantát
Z947Transplantát rohovky
Z948Jiný transplantovaný orgán a tkáň
Z949Transplantovaný orgán a tkáň, NS
Z95Pacient se srdečním a cévním implantátem a transplantátem
Z950Přítomnost kardiostimulátoru
Z951Přítomnost aortokoronárního bypassu pomocí štěpu
Z952Přítomnost protetické (umělé) srdeční chlopně
Z953Přítomnost xenogenní srdeční chlopně
Z954Přítomnost jiné náhrady srdeční chlopně
Z955Přítomnost koronárního angioplastického implantátu a štěpu
Z958Přítomnost jiných srdečních a cévních implantátů a transplantátů
Z959Přítomnost srdečního a cévního implantátu a transplantátu, NS
Z96Pacient s jinými funkčními implantáty
Z960Přítomnost urogenitálních implantátů
Z961Přítomnost nitrooční čočky
Z962Přítomnost otologických a audiologických implantátů
Z963Přítomnost umělého hrtanu
Z964Přítomnost endokrinních implantátů
Z965Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů
Z966Přítomnost ortopedických kloubních implantátů
Z967Přítomnost jiných kostních a šlachových implantátů
Z968Přítomnost jiných určených funkčních implantátů
Z969Přítomnost funkčního implantátu, NS
Z97Pacient s jinými pomůckami
Z970Přítomnost umělého oka
Z971Přítomnost umělé končetiny (úplné) (částečné)
Z972Přítomnost zubní protetické pomůcky (úplné) (částečné)
Z973Přítomnost brýlí a kontaktních čoček
Z974Přítomnost zevní sluchové pomůcky (naslouchadla)
Z975Přítomnost (nitroděložního) antikoncepčního prostředku
Z978Přítomnost jiných určených pomůcek
Z98Jiné pooperační stavy
Z980Střevní bypass - přemostění - a anastomóza
Z981Artrodéza
Z982Přítomnost pomůcky pro drenáž cerebrospinálního moku
Z988Jiné určené pooperační stavy
Z99Závislost na pomocných přístrojích a pomůckách, nezařazená jinde
Z990Závislost na aspirátoru
Z991Závislost na respirátoru
Z992Závislost na renální dialýze
Z993Závislost na pojízdném křesle
Z998Závislost na jiných pomocných přístrojích a pomůckách
Z999Závislost na neurčeném pomocném přístroji a pomůcce
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz