PrestaShop 1.5 | Zaokrouhlení | pc-software

PrestaShop 1.5 | Zaokrouhlení

Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 

Umožní Zobrazovat zaokrouhlené ceny

 • ve Front eshopu
  • košík
  • objednávka
   • historie objednávek
   • quick-order
   • validation
   • order-confirmation
 • a Emailech zákazníkovi
  • orded_conf
 • ve faktuře

a upravuje nastavení číslování dokladů

 • ve faktuře
 • dodacím listu

Nastavení

 • administrace > Konfigurace > Základní nastavení : Způsob zaokrouhlování > klasické
 • aministrace > Moduly > Order reference change mod :
  • Use Order ID > Ano
  • Use Zeros to prefix Order ID > Ano
  • Number of zeros to prefix Order ID > prazdne
  • Use Character(s) to prefix Order ID > prazdne
 • aministrace > Moduly > Order reference change mod > Nová Faktura - Ver.1.6_2211
  • Prefix pro VS / Var. symbol jako > - / Číslo reference
 • nastavení prefixů
  • aministrace > Objednávky > Dodací listy
   • Prefix dodacích listů DL
   • Číslo dodacího listu 2016020001
  • aministrace > Objednávky > faktury
   • Prefix faktur FA
   • Číslo faktury 2016020001
 • MySQL:
  • nastavit další ID tabulky ps_orders na 2016020001
  • nastavit v tabulce ps_configuration PS_INVOICE_START  a PS_DELIVERY_NUMBER (nalezeni radku k zmene
   SELECT * FROM `ps_configuration` WHERE `name` = 'PS_INVOICE_START_NUMBER' or `name` = 'PS_DELIVERY_NUMBER'
    a nastavenina hodnotu 2016020001: UPDATE `ps_configuration` SET `value` = '2016020001' WHERE `name` = 'PS_INVOICE_START_NUMBER' or `name` = 'PS_DELIVERY_NUMBER') na 2016020001 - to definuje číslo faktury, nebo v ps_order_invoice dat do sloupce 'number'  posledni faktury cislo 2016020001
   http://forum.c4.cz/prestashop-1-5-nelze-zmenit-cislo-faktury-t5699-10.html
   nebo v
  • pokud jde o promazani je nutne promazat : ps_orders, ps_order_detail, ps_order_history, ps_order_invoice, ps_order_invoice_payment, případne další obdsahující order nebo cart
  • pokud je nitné dodret řadu pak ve výše uvedených tabulkách nastavit auto increment na minimum id_...

Úpravy

 • košík
 • Emaily zákazníkovi
 • faktura - invoice
 • dodací list - delivery slip

soubory pro Košík:

 • /themes/default/js/cart-summary.js zaměnit json.total_price... za Math.round(json.total_price...), kde ... total_price nebo _without_tax, celkem na 4 místech řádcích v //Bloc cart a //cart sumary 
 • /modules/blockcart/blockcart.php
                 
   //by tcl source <a href="http://forum.c4.cz/prestashop-zaokrouhleni-vysledne-ceny-kosiku-na-cele-cislo-t2059.html#p7859">http://forum.c4.cz/prestashop-zaokrouhleni-vysledne-ceny-kosiku-na-cele-cislo-t2059.html#p7859</a>
        //'total' => Tools::displayPrice($totalToPay, $currency),
        'total' => Tools::displayPrice(round($totalToPay), $currency),  
  
 • /themes/default/shopping-cart.tpl na řádku 211 přdáno zaokrouhlení
  <span id="total_price">{displayPrice price=round($total_price)}</span>

soubory objednávky:

stránka /module/cashondeliveryplus/payment

 • /modules/cashondeliveryplus/views/templates/front/validation.tpl přdáno zaokrouhlení
  <span id="amount_{$currencies.0.id_currency}" class="price">{displayPrice price=round($total)}

stránka /order-confirmation

 • /modules/bankwire/views/templates/hook/payment_return.tpl
  doplněno round() na řádek 30, výsledek {displayPrice price=round($total_to_pay)}

stránka /module/bankwire/payment

 • /modules/bankwire/views/templates/front/payment_execution.tpl přidáno zaokrouhlení
  <span id="amount" class="price">{displayPrice price=round($total)}</span>

stránka /order-history

 • /themes/default/history.tpl přidáno zaokrouhlení
  <td class="history_price"><span class="price">{displayPrice price=round($order.total_paid) currency=$order.id_currency no_utf8=false convert=false}</span></td>

soubory pro Emaily zákazníkovi:

 • definování nových promenných pro mailové šablony v /modules/cashondeliveryplus/cashondeliveryplus.php
  pokud je vybrána mětoda platby dobírka (cashondeliveryplus)
  //tcl add for mail .tpl
   '{total_paid_round}' => Tools::displayPrice(round($order->total_paid), $this->context->currency, false),
   '{halerove}' => Tools::displayPrice(round($order->total_paid)-($order->total_paid), $this->context->currency, false),  
   //end tcl add 
 • definování konstant pro mailové šablony v /classes/PaymentModule.php
  pokud je vybrána mětoda platby bankovním převodem (bankwire)
   //tcl add for mail .tpl
  '{total_paid_round}' => Tools::displayPrice(round($order->total_paid), $this->context->currency, false),
  '{halerove}' => Tools::displayPrice(round($order->total_paid)-($order->total_paid), $this->context->currency, false),
  //end tcl add
 • email orded_conf v /themes/default/mails/cs/order_conf.html
  doplněno zobrazení řádky s novými proměnými Haléřové vyrovnání a Celekem zaokrouhleno

   <tr style="text-align:right">
  <td>&nbsp;</td>
  <td colspan="3" style="background-color:#dde2e6;padding:0.6em 0.4em">Haléřové vyrovnání</td>
  <td style="background-color:#dde2e6;padding:0.6em 0.4em">{halerove}</td>
  </tr><tr style="text-align:right;font-weight:bold">
  <td>&nbsp;</td>
  <td colspan="3" style="background-color:#f1aecf;padding:0.6em 0.4em">Celkem k &uacute;hradě</td>
  <td style="background-color:#f1aecf;padding:0.6em 0.4em">{total_paid_round}</td>
  </tr>

 • definování konstant pro mailové šablony v /classes/order/OrderHistory.php asi není potřeba
  //tcl
  $data['{total_paid_round}'] = Tools::displayPrice(round((float)$order->total_paid), new Currency((int)$order->id_currency), false);
  $data['{halerove}'] = Tools::displayPrice(round((float)$order->total_paid)-($order->total_paid), new Currency((int)$order->id_currency), false);
 • /themes/default/mails/cs/bankwire.txt a /themes/default/mails/cs/bankwire.html
  nahrazeno {total_paid} nově {total_paid_round}

soubory pro faktury:

 • /modules/add_faktura/views/templates/pdf/invoice.tpl
  cislo objednavky nastaveno
  misto {'%06d'|sprintf:$order->id} nově {$fa_prefix_vs}{$fa_ord_inv}
  <td style="width:62%;">{$fa_prefix_vs}{$fa_ord_inv}</td>

soubory pro dodací list

 • /override/classes/order/Order.php
  cislo dodaciho listu nastaveno
  zakomentována celá funkce
  public function setDeliveryNumber($order_invoice_id, $id_shop), místo ní jde ta co je definovaná v /classes/order/Order.php

další soubory

 

 

<br style="margin-left: 30px;" />

 další vylepšení

 • prohazování produktů na hlavní stránce - modul oblbené na domácí stránce
  v administraci nastavit počet zobrazovaných
  doporučené produkty přidávat jednotlivě v kartě asociace produktu, zaškrtnutím kategorie Home (nejvyšší)
  /modules/homefeatured/homefeatured.php
  • bylo
   
   public function hookDisplayHome($params)
     {
       if (!$this->isCached('homefeatured.tpl', $this->getCacheId('homefeatured')))
       {
         $category = new Category(Context::getContext()->shop->getCategory(), (int)Context::getContext()->language->id);
         $nb = (int)Configuration::get('HOME_FEATURED_NBR');
         $products = $category->getProducts((int)Context::getContext()->language->id, 1, ($nb ? $nb : 8), "position");
         $this->smarty->assign(array(
           'products' => $products,
           'add_prod_display' => Configuration::get('PS_ATTRIBUTE_CATEGORY_DISPLAY'),
           'homeSize' => Image::getSize(ImageType::getFormatedName('home')),
         ));
       }
       return $this->display(__FILE__, 'homefeatured.tpl', $this->getCacheId('homefeatured'));
     }
   


   nově
   
   public function hookDisplayHome($params)
     {
       if (!$this->isCached('homefeatured.tpl', $this->getCacheId('homefeatured')))
       {
         $category = new Category(Context::getContext()->shop->getCategory(), (int)Context::getContext()->language->id);
         $nb = (int)Configuration::get('HOME_FEATURED_NBR');
         //tcl modif implement random sorting help shuffle more than 12, maximaly 24 to two unis with 12
         $rand_tcl=rand ( 0 , 1 ); 
         if($rand_tcl==0) {
         $sort_tcl='asc';} 
         else {$sort_tcl='desc';};
         $products = $category->getProducts((int)Context::getContext()->language->id, 1, ($nb ? $nb : 12), "position",$sort_tcl);
         
         //tcl shuffle source <a href="http://forum.c4.cz/post15124.html#p15124">http://forum.c4.cz/post15124.html#p15124</a>
         shuffle($products);
         $this->smarty->assign(array(
           'products' => $products,
           'add_prod_display' => Configuration::get('PS_ATTRIBUTE_CATEGORY_DISPLAY'),
           'homeSize' => Image::getSize(ImageType::getFormatedName('home')),
         ));
       }
       return $this->display(__FILE__, 'homefeatured.tpl', $this->getCacheId('homefeatured'));
     }<br style="margin-left: 30px;" />