Hitler je Gentleman - Zeman měl pravdu | politika

Hitler je Gentleman - Zeman měl pravdu

Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 

Článek se našel na facebooku

Přepis článku z fotografie

Jak věci dnes stojí, není možno vytyčiti ostrou hranici mezi záležitostmi současnými a úkoly budoucnosti. Naše jednání v těchto nelehkých dobách národa určuje běh a způsob věcí příštích. Mohou v takové chvíli osobní prospěch nebo čest býti nejvyšším měřítkem jednotlivce v rozhodování o správnosti jeho počínání?
Není mnoho okamžíků, kdy stejná slova jsou s to překlenovat propast tvořenou názory a časem; slova, kterými je možno zavděčiti se nyní čelným představitelům velkého a mocného národa sousedního - a v budoucnu snad i představiteli národa vlastního.
Proto tedy, s plným vědomím, že stejný článek může autorovi připraviti dvojí osud, prohlašuji, že Hitler je gentleman.

(Redakční poznámka: Nechť je tento článek vytištěn v Přítomnosti vlevo dole, tam, co bývá obvykle reklama na Francovku.)

F.Peroutka

fotografie článku

508-Hitler-je-gentleman