Diagnoza nemoci H - Nemoci ucha

diagnoza nemoci

Třída VII Nemoci oka a očních adnex
Třída VIII Nemoci ucha
kategorie:

třídakategoriepopis
VII H Nemoci oka a očních adnex
VIII H Nemoci ucha
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina H60_H95 Choroby ucha a hlávkového výbežku
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
VIIH00-H06Choroby mihalníc
VIIH10-H13Choroby spojovky
VIIH15-H22Choroby bielka
VIIH25-H28Choroby šošovky
VIIH30-H36Choroby cievovky a sietnice
VIIH40-H42Glaukóm - zelený zákal
VIIH43-H45Choroby sklovca a očnej gule
VIIH46-H48Choroby zrakového nervu a zrakových dráh
VIIH49-H52Poruchy očných svalov
VIIH53-H54Poruchy videnia a slepota
VIIH55-H59Iné choroby oka a očných adnexov
VIIIH60-H62Choroby vonkajšieho ucha
VIIIH65-H75Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku
VIIIH80-H83Choroby vnútorného ucha
VIIIH90-H95Iné choroby ucha
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie H - Nemoci ucha
Kody:

upkódpopis
H00Hordeolum - ječné zrno a chalazion
H000Hordeolum a jiný hluboký zánět očního víčka
H001Chalazion
H01Jiné záněty očního víčka
H010Blefaritis
H011Neinfekční dermatózy očního víčka
H018Jiné určené záněty očního víčka
H019Zánět očního víčka, NS
H02Jiné nemoci očního víčka
H020Entropium a trichiáza očního víčka
H021Ektropium očního víčka
H022Lagoftalmus
H023Blefarochalaza
H024Ptóza očního víčka
H025Jiná onemocnění postihující funkci očního víčka
H026Xantelazma očního víčka
H027Jiná degenerativní onemocnění očního víčka a periokulární krajiny
H028Jiné určené nemoci očního víčka
H029Nemoci očního víčka, NS
H03Nemoci očního víčka při nemocech zařazených jinde
H030Parazitární postižení očního víčka při nemocech zařazemých jinde
H031Postižení očního víčka při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
H038Postižení očního víčka při jiných nemocech zařazených jinde
H04Nemoci slzného ústrojí
H040Dakryoadenitis
H041Jiné onemocnění slzné žlázy
H042Epifora
H043Akutní a neurčený zánět slzných cest
H044Chronický zánět slzných cest
H045Stenóza a insuficience slzných cest
H046Jiné změny v slzných cestách
H048Jiné nemoci slzného ústrojí
H049Nemoci slzného ústrojí, NS
H05Onemocnění očnice
H050Akutní zánět očnice
H051Chronická zánětlivá onemocnění očnice
H052Exoftalmické stavy
H053Deformace očnice
H054Enoftalmus
H055Staré cizí těleso po perforujícím poranění očnice
H058Jiná onemocnění očnice
H059Onemocnění očnice, NS
H06Onemocnění slzného ústrojí a očnice při nemocech zařazených jinde
H060Onemocnění slzného ústrojí při nemocech zařazených jinde
H061Parazitární postižení očnice při nemocech zařazených jinde
H062Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)
H063Jiná onemocnění orbity při nemocech zařazených jinde
H10Zánět oční spojivky - conjunctivitis
H100Mukopurulentní konjunktivitis
H101Akutní konjunktivitis atopická
H102Jiná akutní konjunktivitis
H103Akutní konjunktivitis, NS
H104Chronická konjunktivitis
H105Blefarokonjunktivitis
H108Jiná konjunktivitis
H109Konjunktivitis, NS
H11Jiná onemocnění spojivky
H110Pterygium
H111Degenerace a depozita spojivky
H112Jizvy spojivky
H113Krvácení do spojivky
H114Jiná cévní onemocnění a cysty spojivky
H118Jiná určená onemocnění spojivky
H119Onemocnění spojivky, NS
H13Onemocnění spojivky při nemocech zařazených jinde
H130Infekce spojivky filariemi (B74.-+)
H131Konjunktivitis při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H132Konjunktivitis při jiných nemocech zařazených jinde
H133Oční pemfigoid (L12.-+)
H138Jiné nemoci spojivky při nemocech zařazených jinde
H15Nemoci skléry - bělimy
H150Skleritis
H151Episkleritis
H158Jiná onemocnění skléry
H159Nemoci skléry, NS
H16Zánět rohovky - keratitis
H160Vřed rohovky - ulcus corneae
H161Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
H162Zánět rohovky a spojivky - keratokonjunktivitis
H163Keratitis intersticiální a hluboká
H164Neovaskularizace rohovky
H168Jiná keratitis
H169Keratitis, NS
H17Rohovkové jizvy a zákaly
H170Adherující leukom
H171Jiný centrální rohovkový zákal
H178Jiné rohovkové jizvy a zákaly
H179Rohovková jizva a zákal, NS
H18Jiné nemoci rohovky
H180Rohovková pigmentace a depozita
H181Bulózní keratopatie
H182Jiný edém rohovky
H183Změny v rohovkových vrstvách
H184Degenerace rohovky
H185Dědičné dystrofie rohovky
H186Keratokonus
H187Jiné deformace rohovky
H188Jiná určená onemocnění rohovky
H189Nemoc rohovky, NS
H19Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
H190Skleritis a episkleritis při nemocech zařazených jinde
H191Keratitis a keratokonjunktivitis při herpes simplex
H192Keratitis a keratokonjunktivitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech
H193Keratitis a keratokonjunktivitis při jiných nemocech zařazených jinde
H198Jiné nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
H20Zánět duhovky a řasnatého tělesa - iridocyklitis
H200Akutní a subakutní iridocyklitis
H201Chronická iridocyklitis
H202Fakolytická iridocyklitis
H208Jiná iridocyklitis
H209Iridocyklitis, NS
H21Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H210Hyphaema
H211Jiné cévní nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H212Degenerace duhovky a řasnatého tělesa
H213Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory
H214Pupilární - zornicové - membrány
H215Srůsty a trhliny duhovky a řasnatého tělesa
H218Jiné určené nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H219Nemoci duhovky a řasnatého tělesa, NS
H22Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
H220Iridocyklitis při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H221Iridocyklitis při jiných nemocech zařazených jinde
H228Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
H25Senilní katarakta - stařecký zákal oční čočky
H250Senilní počínající katarakta
H251Senilní katarakta nukleární
H252Senilní přezrálá katarakta
H258Jiná senilní katarakta
H259Senilní katarakta, NS
H26Jiná katarakta
H260Infantilní, juvenilní a presenilní katarakta
H261Traumatická katarakta
H262Komplikovaná katarakta
H263Katarakta způsobená léčivy
H264Následná katarakta
H268Jiná určená katarakta
H269Katarakta, NS
H27Jiná onemocnění čočky
H270Afakie
H271Dislokace čočky
H278Jiná určená onemocnění čočky
H279Onemocnění čočky, NS
H28Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
H280Diabetická katarakta (E10-E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě)
H281Katarakta při jiných poruchách přeměny látek,výživy a endokrinnních nemocech,ZJ
H282Katarakta při jiných nemocech zařazených jinde
H288Jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
H30Záněty cévnatky a sítnice
H300Ložiskový chorioretinální zánět
H301Roztroušený chorioretinální zánět
H302Cyclitis posterior
H308Jiné chorioretinální záněty
H309Chorioretinální zánět, NS
H31Jiná onemocnění cévnatky
H310Chorioretinální jizvy
H311Degenerace cévnatky
H312Dědičná dystrofie cévnatky
H313Krvácení a ruptura cévnatky
H314Odchlípení cévnatky
H318Jiná určená onemocnění cévnatky
H319Onemocnění cévnatky, NS
H32Chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde
H320Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H328Jiná chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde
H33Odchlípení a trhliny sítnice
H330Odchlípení sítnice s trhlinou
H331Rozštěp a cysty sítnice
H332Serózní odchlípení sítnice
H333Trhliny sítnice bez odchlípení
H334Trakční odchlípení sítnice
H335Jiné odchlípení sítnice
H34Sítnicové cévní uzávěry - okluze
H340Přechodný uzávěr sítnicové tepny
H341Centrální uzávěr sítnicové tepny
H342Jiné uzávěry sítnicové tepny
H348Jiné sítnicové cévní uzávěry
H349Sítnicový cévní uzávěr, NS
H35Jiná onemocnění sítnice
H350Retinopatie očního pozadí a sítnicové cévní změny
H351Retinopatie nedonošených
H352Jiná proliferativní retinopatie
H353Degenerace makuly a zadního pólu
H354Periferní degenerace sítnice
H355Dědičná dystrofie sítnice
H356Krvácení retinální
H357Oddělení sítnicových vrstev
H358Jiná určená onemocnění sítnice
H359Onemocnění sítnice, NS
H36Onemocnění sítnice při nemocech zařazených jinde
H360Diabetická retinopatie (E10-E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě
H368Jiné postižení sítnice při nemocech zařazených jinde
H40Glaukom
H400Glaukom suspektní
H401Primární glaukom otevřeného úhlu
H402Primární glaukom uzavřeného úhlu
H403Sekundární glaukom po úrazech oka
H404Sekundární glaukom po zánětu oka
H405Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění
H406Sekundární glaukom po léčivech
H408Jiný glaukom
H409Glaukom, NS
H42Glaukom při nemocech zařazených jinde
H420Glaukom při nemocech endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek zařazených jinde
H428Glaukom při jiných nemocech zařazených jinde
H43Nemoci sklivce
H430Výhřez sklivce
H431Krvácení do sklivce
H432Krystalické uloženiny ve sklivci
H433Jiné zákaly sklivce
H438Jiné nemoci sklivce
H439Nemoc sklivce, NS
H44Nemoci očního bulbu
H440Hnisavá endoftalmitis - endophthalmitis purulenta
H441Jiná endoftalmitis
H442Degenerativní myopie
H443Jiné degenerativní poruchy očního bulbu
H444Hypotonie oka
H445Degenerativní stavy očního bulbu
H446Staré nitrooční cizí těleso, magnetické
H447Staré nitrooční cizí těleso, nemagnetické
H448Jiné nemoci bulbu očního
H449Nemoc bulbu očního, NS
H45Nemoci sklivce a bulbu očního při nemocech zařazených jinde
H450Krvácení do sklivce při nemocech zařazených jinde
H451Endoftalmitis při nemocech zařazených jinde
H458Jiná onemocnění sklivce a bulbu očního při nemocech zařazených jinde
H46Zánět zrakového nervu - neuritis nervi optici
H47Jiná onemocnění zrakového nervu [2.] a zrakových drah
H470Onemocnění zrakového nervu nezařaditelná jinam
H471Edém papily, NS
H472Atrofie zrakového nervu
H473Jiná onemocnění terče zrakového nervu
H474Onemocnění optického chiasmatu
H475Onemocnění jiných zrakových drah
H476Onemocnění kortexu zrakové dráhy
H477Onemocnění zrakových drah, NS
H48Nemoci zrakového nervu [2.] a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
H480Atrofie zrakového nervu při nemocech zařazených jinde
H481Retrobulbární neuritis při nemocech zařazených jinde
H488Jiné nemoci zrakového nervu a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
H49Paralytický strabismus
H490Obrna třetího (3.) mozkového nervu - nervi oculomotorii
H491Obrna čtvrtého (4.) mozkového nervu - nervi trochlearis
H492Obrna šestého (6.) mozkového nervu - nervi abducentis
H493Úplná (zevní) oftalmoplegie
H494Progresivní zevní oftalmoplegie
H498Jiný paralytický strabismus
H499Paralytický strabismus, NS
H50Jiný strabismus
H500Konvergentní konkomitantní strabismus
H501Divergentní konkomitantní strabismus
H502Vertikální strabismus
H503Intermitentní heterotropie
H504Jiná a neurčená heterotropie
H505Heteroforie
H506Mechanický strabismus
H508Jiný určený strabismus
H509Strabismus, NS
H51Jiné poruchy binokulárního pohybu
H510Obrna konjugovaného pohledu
H511Konvergence nedostatečná a nadměrná
H512Internukleární oftalmoplegie
H518Jiné určené poruchy binokulárního pohybu
H519Porucha binokulárního pohybu, NS
H52Poruchy refrakce a akomodace
H520Hypermetropie - dalekozrakost
H521Myopie - krátkozrakost
H522Astigmatismus
H523Anisometropie a aniseikonie
H524Presbyopie
H525Poruchy akomodace
H526Jiné poruchy refrakce
H527Porucha refrakce, NS
H53Poruchy vidění
H530Amblyopie z anopsie
H531Subjektivní poruchy vidění
H532Diplopie
H533Jiné poruchy binokulárního vidění
H534Poruchy zorného pole
H535Nedostatečné barevné vidění
H536Noční slepota
H538Jiné poruchy vidění
H539Porucha vidění, NS
H54Slepota a slabozrakost
H540Slepota obou očí
H541Slepota jednoho oka a slabozrakost druhého oka
H542Slabozrakost obou očí
H543Nekvalifikovaná ztráta zraku obou očí
H544Slepota jednoho oka
H545Slabozrakost jednoho oka
H546Nekvalifikovaná ztráta zraku jednoho oka
H547Neurčená ztráta zraku
H549Neurč. ztráta zraku (binokul.)
H55Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
H57Jiné nemoci oka a očních adnex
H570Funkční vady zornice
H571Oční bolest
H578Jiné určené nemoci oka a očních adnex
H579Nemoci oka a očních adnex, NS
H58Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
H580Funkční vady zornice při nemocech zařazených jinde
H581Poruchy zraku při nemocech zařazených jinde
H588Jiné určené nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
H59Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazené jinde
H590Syndrom sklivce následující po operaci katarakty
H598Jiné poruchy očí a očních adnex po výkonech
H599Poruchy oka a očních adnex po výkonu, NS
H60Zánět zevního ucha - otitis externa
H600Absces zevního ucha
H601Cellulitis zevního ucha
H602Maligní otitis externa
H603Jiná infekční otitis externa
H604Cholesteatom zevního ucha
H605Akutní neinfekční otitis externa
H608Jiná otitis externa
H609Otitis externa, NS
H61Jiné nemoci zevního ucha
H610Perichondritis zevního ucha
H611Neinfekční poruchy boltce
H612Ztvrdlé cerumen
H613Získané zúžení zevního zvukovodu
H618Jiné určené nemoci zevního ucha
H619Nemoc zevního ucha, NS
H62Onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde
H620Otitis externa při bakteriálních nemocech zařazených jinde
H621Otitis externa při virových nemocech zařazených jinde
H622Otitis externa při mykózách zařazených jinde
H623Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H624Otitis externa při jiných nemocech zařazených jinde
H628Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde
H65Nehnisavý zánět středního ucha - otitis media nonsuppurativa
H650Akutní serózní zánět středního ucha
H651Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha
H652Chronický serózní zánět středního ucha
H653Chronický hlenovitý zánět středního ucha
H654Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha
H659Nehnisavý zánět středního ucha, NS
H66Hnisavý a neurčený zánět středního ucha - otitis media supprativa et otitis media NS
H660Akutní hnisavý zánět středního ucha
H661Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha
H662Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha
H663Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha
H664Hnisavý zánět středního ucha, NS
H669Zánět středního ucha, NS
H67Zánět středního ucha - otitis media - při nemocech zařazených jinde
H670Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech zařazených jinde
H671Zánět středního ucha při virových nemocech zařazených jinde
H678Zánět středního ucha při jiných nemocech zařazených jinde
H68Zánět a obstrukce Eustachovy trubice
H680Zánět Eustachovy trubice
H681Obstrukce Eustachovy trubice
H69Jiná onemocnění Eustachovy trubice
H690Zející Eustachova trubice - tuba patens
H698Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
H699Onemocnění Eustachovy trubice, NS
H70Zánět bradavkového výběžku - mastoiditis - a příbuzná onemocnění
H700Akutní mastoiditis
H701Chronická mastoiditis
H702Zánět skalní kosti - petrositis
H708Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy
H709Mastoiditis, NS
H71Cholesteatom středního ucha
H72Perforace - bubínku - membranae tympani
H720Centrální perforace bubínku
H721Atická perforace bubínku
H722Jiné okrajové perforace bubínku
H728Jiné perforace bubínku
H729Perforace bubínku, NS
H73Jiné nemoci - bubínku - membranae tympani
H730Akutní zánět bubínku - myringitis acuta
H731Chronický zánět bubínku - myringitis chronica
H738Jiné určené nemoci bubínku
H739Nemoci bubínku, NS
H74Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
H740Tympanoskleróza
H741Adhezivní proces středního ucha
H742Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
H743Jiné získané abnormality ušních kůstek
H744Polyp středního ucha
H748Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
H749Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku, NS
H75Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde
H750Zánět bradavkového výběžku -mastoiditis- při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
H758Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde
H80Otoskleróza
H800Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující
H801Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující
H802Kochleární otoskleróza
H808Jiná otoskleróza
H809Otoskleróza, NS
H81Poruchy vestibulární funkce
H810MéniÓrova nemoc
H811Benigní paroxysmální závrať - vertigo
H812Vestibulární neuronitis
H813Jiná periferní závrať - vertigo
H814Závrať - vertigo - centrálního původu
H818Jiné poruchy vestibulární funkce
H819Porucha vestibulární funkce, NS
H82Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
H83Jiné nemoci vnitřního ucha
H830Zánět labyrintu - labyrintitis
H831Píštěl labyrintu
H832Porucha funkce labyrintu
H833Účinky hluku na vnitřní ucho
H838Jiné určené nemoci vnitřního ucha
H839Nemoc vnitřního ucha, NS
H90Převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu
H900Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná
H901Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně
H902Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H903Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná
H904Percepční[sensorineurál.]nedoslýchavost,ztráta sluchu jednostr.s nepor.sluchem na dr.str.
H905Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H906Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, oboustranná
H907Smíš.převod.a sensorineurál.nedoslýchavost,ztr.sluchu,jednostr.s nepor.sluchem na dr.str.
H908Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, NS
H91Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu
H910Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu
H911Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost
H912Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu
H913Hluchoněmost nezařazená jinde
H918Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu
H919Nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H92Otalgie a výtok z ucha
H920Bolest v uchu - otalgia
H921Výtok z ucha - otorrhoea
H922Krvácení z ucha - otorrhagia
H93Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam
H930Degenerativní a cévní onemocnění ucha
H931Ušní šelesty - tinnitus
H932Jiné abnormální sluchové vjemy
H933Onemocnění sluchového nervu
H938Jiná určená onemocnění ucha
H939Onemocnění ucha, NS
H94Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
H940Zánět sluchového nervu - neuritis acustica - při infekčních a parazitárních nemocech
H948Jiná určená onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
H95Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích) nezařazených jinde
H950Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
H951Jiná onemocnění po mastoidektomii
H958Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích)
H959Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu (zákroku), NS
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz