Diagnoza nemoci H60_H95 - Choroby ucha a hlávkového výbežku

diagnoza nemoci

Třída VII Nemoci oka a očních adnex
Třída VIII Nemoci ucha
kategorie:

třídakategoriepopis
VII H Nemoci oka a očních adnex
VIII H Nemoci ucha
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina H60_H95 Choroby ucha a hlávkového výbežku
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
VIIIH60-H62Choroby vonkajšieho ucha
VIIIH65-H75Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku
VIIIH80-H83Choroby vnútorného ucha
VIIIH90-H95Iné choroby ucha
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Skupina H60_H95 - Choroby ucha a hlávkového výbežku
Kody:

upkódpopis
H60Zánět zevního ucha - otitis externa
H600Absces zevního ucha
H601Cellulitis zevního ucha
H602Maligní otitis externa
H603Jiná infekční otitis externa
H604Cholesteatom zevního ucha
H605Akutní neinfekční otitis externa
H608Jiná otitis externa
H609Otitis externa, NS
H61Jiné nemoci zevního ucha
H610Perichondritis zevního ucha
H611Neinfekční poruchy boltce
H612Ztvrdlé cerumen
H613Získané zúžení zevního zvukovodu
H618Jiné určené nemoci zevního ucha
H619Nemoc zevního ucha, NS
H62Onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde
H620Otitis externa při bakteriálních nemocech zařazených jinde
H621Otitis externa při virových nemocech zařazených jinde
H622Otitis externa při mykózách zařazených jinde
H623Otitis externa při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H624Otitis externa při jiných nemocech zařazených jinde
H628Jiné onemocnění zevního ucha při nemocech zařazených jinde
H65Nehnisavý zánět středního ucha - otitis media nonsuppurativa
H650Akutní serózní zánět středního ucha
H651Jiný akutní nehnisavý zánět středního ucha
H652Chronický serózní zánět středního ucha
H653Chronický hlenovitý zánět středního ucha
H654Jiný chronický nehnisavý zánět středního ucha
H659Nehnisavý zánět středního ucha, NS
H66Hnisavý a neurčený zánět středního ucha - otitis media supprativa et otitis media NS
H660Akutní hnisavý zánět středního ucha
H661Chronický hnisavý tubotympanický zánět středního ucha
H662Chronický hnisavý atikoantrální zánět středního ucha
H663Jiný chronický hnisavý zánět středního ucha
H664Hnisavý zánět středního ucha, NS
H669Zánět středního ucha, NS
H67Zánět středního ucha - otitis media - při nemocech zařazených jinde
H670Zánět středního ucha při bakteriálních nemocech zařazených jinde
H671Zánět středního ucha při virových nemocech zařazených jinde
H678Zánět středního ucha při jiných nemocech zařazených jinde
H68Zánět a obstrukce Eustachovy trubice
H680Zánět Eustachovy trubice
H681Obstrukce Eustachovy trubice
H69Jiná onemocnění Eustachovy trubice
H690Zející Eustachova trubice - tuba patens
H698Jiná určená onemocnění Eustachovy trubice
H699Onemocnění Eustachovy trubice, NS
H70Zánět bradavkového výběžku - mastoiditis - a příbuzná onemocnění
H700Akutní mastoiditis
H701Chronická mastoiditis
H702Zánět skalní kosti - petrositis
H708Jiné mastoiditidy a příbuzné stavy
H709Mastoiditis, NS
H71Cholesteatom středního ucha
H72Perforace - bubínku - membranae tympani
H720Centrální perforace bubínku
H721Atická perforace bubínku
H722Jiné okrajové perforace bubínku
H728Jiné perforace bubínku
H729Perforace bubínku, NS
H73Jiné nemoci - bubínku - membranae tympani
H730Akutní zánět bubínku - myringitis acuta
H731Chronický zánět bubínku - myringitis chronica
H738Jiné určené nemoci bubínku
H739Nemoci bubínku, NS
H74Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
H740Tympanoskleróza
H741Adhezivní proces středního ucha
H742Rozpojení řetězu kůstek a dislokace ušních kůstek
H743Jiné získané abnormality ušních kůstek
H744Polyp středního ucha
H748Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku
H749Onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku, NS
H75Jiná onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde
H750Zánět bradavkového výběžku -mastoiditis- při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
H758Jiná určená onemocnění středního ucha a bradavkového výběžku při nemocech zařazených jinde
H80Otoskleróza
H800Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující
H801Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující
H802Kochleární otoskleróza
H808Jiná otoskleróza
H809Otoskleróza, NS
H81Poruchy vestibulární funkce
H810MéniÓrova nemoc
H811Benigní paroxysmální závrať - vertigo
H812Vestibulární neuronitis
H813Jiná periferní závrať - vertigo
H814Závrať - vertigo - centrálního původu
H818Jiné poruchy vestibulární funkce
H819Porucha vestibulární funkce, NS
H82Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
H83Jiné nemoci vnitřního ucha
H830Zánět labyrintu - labyrintitis
H831Píštěl labyrintu
H832Porucha funkce labyrintu
H833Účinky hluku na vnitřní ucho
H838Jiné určené nemoci vnitřního ucha
H839Nemoc vnitřního ucha, NS
H90Převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu
H900Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná
H901Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně
H902Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H903Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná
H904Percepční[sensorineurál.]nedoslýchavost,ztráta sluchu jednostr.s nepor.sluchem na dr.str.
H905Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H906Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, oboustranná
H907Smíš.převod.a sensorineurál.nedoslýchavost,ztr.sluchu,jednostr.s nepor.sluchem na dr.str.
H908Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, NS
H91Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu
H910Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu
H911Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost
H912Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu
H913Hluchoněmost nezařazená jinde
H918Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu
H919Nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS
H92Otalgie a výtok z ucha
H920Bolest v uchu - otalgia
H921Výtok z ucha - otorrhoea
H922Krvácení z ucha - otorrhagia
H93Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam
H930Degenerativní a cévní onemocnění ucha
H931Ušní šelesty - tinnitus
H932Jiné abnormální sluchové vjemy
H933Onemocnění sluchového nervu
H938Jiná určená onemocnění ucha
H939Onemocnění ucha, NS
H94Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
H940Zánět sluchového nervu - neuritis acustica - při infekčních a parazitárních nemocech
H948Jiná určená onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
H95Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích) nezařazených jinde
H950Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii
H951Jiná onemocnění po mastoidektomii
H958Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích)
H959Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu (zákroku), NS
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz