Diagnoza nemoci L - nemoci kůže a podkožního vaziva

diagnoza nemoci

Třída XII nemoci kůže a podkožního vaziva
kategorie:

třídakategoriepopis
XII L nemoci kůže a podkožního vaziva
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina L00_L99 Choroby kože a podkožného tkaniva
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XIIL00-L08Infekcie kože a podkožného tkaniva
XIIL10-L14Pľuzgierové bulózne dermatózy
XIIL20-L30Dermatitídy a ekzémy
XIIL40-L45Papuloskvamózne choroby
XIIL50-L54Žihľavka a erytém
XIIL55-L59Radiačné poškodenie kože a podkožného tkaniva
XIIL60-L75Choroby kožných adnexov
XIIL80-L99Iné choroby kože a podkožného tkaniva
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie L - nemoci kůže a podkožního vaziva
Kody:

upkódpopis
L00Puchýřnatý syndrom stafylokokového původu
L01Impetigo
L010Impetigo [kterékoliv lokalizace] [kterýmkoliv organismem]
L011Impetiginizace jiných dermatóz
L02Kožní absces, furunkl a karbunkl
L020Kožní absces, furunkl a karbunkl obličeje
L021Kožní absces, furunkl a karbunkl krku
L022Kožní absces, furunkl a karbunkl trupu
L023Kožní absces, furunkl a karbunkl hýždě
L024Kožní absces, furunkl a karbunkl končetiny
L028Kožní absces, furunkl a karbunkl jiných lokalizací
L029Kožní absces, furunkl a karbunkl, NS
L03Flegmóna - cellulitis
L030Flegmóna - cellulitis - prstů ruky a nohy
L031Flegmóna - cellulitis - jiných částí končetin
L032Flegmóna - cellulitis obličeje
L033Flegmóna - cellulitis trupu
L038Flegmóna - cellulitis jiných lokalizací
L039Flegmóna - cellulitis, NS
L04Akutní zánět mízních uzlin - lymphadenitis acuta
L040Akutní lymfadenitis obličeje, hlavy a krku
L041Akutní lymfadenitis trupu
L042Akutní lymfadenitis horní končetiny
L043Akutní lymfadenitis dolní končetiny
L048Akutní lymfadenitis jiných lokalizací
L049Akutní lymfadenitis, NS
L05Pilonidální cysta
L050Pilonidální cysta s abscesem
L059Pilonidální cysta bez abscesu
L08Jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva
L080Pyoderma
L081Erythrasma
L088Jiné určené místní infekce kůže a podkožního vaziva
L089Místní infekce kůže a podkožního vaziva, NS
L10Pemfigus - pemphigus
L100Pemphigus vulgaris
L101Pemphigus vegetans
L102Pemphigus foliaceus
L103Brazilský pemfigus [Fogo selvagem]
L104Pemphigus erythematosus
L105Pemfigus způsobený léčivy
L108Jiný pemfigus
L109Pemfigus, NS
L11Jiná akantolytická onemocnění
L110Získaná keratosis follicularis
L111Přechodná akantolytická dermatóza [Groverova]
L118Jiná určená akantolytická onemocnění
L119Akantolytické onemocnění, NS
L12Pemfigoid - pemphigoid
L120Bulózní pemfigoid
L121Jizevnatý pemfigoid
L122Chronické puchýřnaté onemocnění v dětství
L123Získaná epidermolysis bullosa
L128Jiný pemfigoid
L129Pemfigoid, NS
L13Jiná puchýřnatá - bulózní - onemocnění
L130Dermatitis herpetiformis
L131Dermatitis pustulosa subcornealis
L138Jiná určená bulózní onemocnění
L139Bulózní onemocnění, NS
L14Puchýřnatá - bulózní - onemocnění při nemocech zařazených jinde
L20Atopická dermatitida
L200Besnierovo prurigo
L208Jiná atopická dermatitida
L209Atopická dermatitida, NS
L21Seboroická dermatitida
L210Seborea - seborrhoea - hlavy
L211Seboroická dětská dermatitida
L218Jiná seboroická dermatitida
L219Seboroická dermatitida, NS
L22Plenková [slintáková] dermatitida
L23Alergická kontaktní dermatitida
L230Alergická kontaktní dermatitida způsobená kovy
L231Alergická kontaktní dermatitida způsobená adhesivy
L232Alergická kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
L233Alergická kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
L234Alergická kontaktní dermatitida způsobená barvivy
L235Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty
L236Alergická kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží
L237Alergická kontaktní dermatitida způsobená rostlinami mimo potraviny
L238Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
L239Alergická kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
L24Kontaktní dermatitida z podráždění
L240Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená čistícími, pracími prostředky (saponáty)
L241Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená oleji a tuky
L242Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rozpouštědly
L243Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená kosmetickými přípravky
L244Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená léčivy ve styku s kůží
L245Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými chemickými produkty
L246Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená potravinou ve styku s kůží
L247Kontaktní dermatitis z podráždění způsobená rostlinami, mimo potraviny
L248Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená jinými činiteli
L249Kontaktní dermatitis z podráždění, neurčené příčiny
L25Neurčená kontaktní dermatitida
L250Neurčená kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
L251Neurčená kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
L252Neurčená kontaktní dermatitida způsobená barvivy
L253Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými produkty
L254Neurčená kontaktní dermatitida způsobená potravinou ve styku s kůží
L255Neurčená kontaktní dermatitida způsobená rostlinami, mimo potravu
L258Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
L259Neurčená kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
L26Exfoliativní dermatitida
L27Dermatitida způsobená látkami přijatými vnitřně
L270Generalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
L271Lokalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
L272Dermatitida způsobená požitou potravou
L278Dermatitida způsobená jinými látkami přijatými vnitřně
L279Dermatitida způsobená neurčenou látkou přijatou vnitřně
L28Lichen simplex chronicus a prurigo
L280Lichen simplex chronicus
L281Prurigo nodularis
L282Jiné prurigo
L29Pruritus - svědění
L290Svědění řiti - pruritus ani
L291Svědění šourku - pruritus scroti
L292Svědění vulvy - pruritus vulvae
L293Anogenitální pruritus, NS
L298Jiný pruritus
L299Pruritus, NS
L30Jiná dermatitida
L300Dermatitida numulární - penízková
L301Dyshidrosis [pompholyx]
L302Kožní autosenzibilizace
L303Infekční dermatitida
L304Erythema intertrigo - opruzení s erytémem
L305Pityriasis alba
L308Jiná určená dermatitida
L309Dermatitida, NS
L40Psoriáza - lupénka
L400Psoriasis vulgaris - běžná lupénka
L401Psoriáza generalizovaná pustulární
L402Acrodermatitis continua
L403Pustulosis palmaris et plantaris
L404Psoriasis guttata
L405Psoriáza artropatická (M07.0-M07.3*, M09.0*)
L408Jiná psoriáza
L409Psoriáza, NS
L41Parapsoriáza
L410Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
L411Pityriasis lichenoides chronica
L412Lymfomatoidní papulóza
L413Parapsoriáza malých plátů
L414Parapsoriáza velkých plátů
L415Parapsoriáza retiformní
L418Jiná parapsoriáza
L419Parapsoriáza, NS
L42Pityriasis rosea
L43Lichen planus
L430Hypertrofický lichen planus
L431Bulózní lichen planus
L432Lichenoidní reakce na léčiva
L433Subakutní (aktivní) lichen planus
L438Jiný lichen planus
L439Lichen planus, NS
L44Jiné papuloskvamózní nemoci
L440Pityriasis rubra pilaris
L441Lichen nitidus
L442Lichen striatus
L443Lichen ruber moniliformis
L444Dětská papulární akrodermatitis [Giannotiova-Grostiova]
L448Jiná určená papuloskvamózní onemocnění
L449Papuloskvamózní onemocnění, NS
L45Papuloskvamózní onemocnění při nemocech zařazených jinde
L50Kopřivka - urticaria
L500Alergická kopřivka
L501Idiopatická kopřivka
L502Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem
L503Dermatografická kopřivka
L504Vibrační kopřivka
L505Cholinergická kopřivka
L506Kontaktní kopřivka
L508Jiná kopřivka
L509Kopřivka, NS
L51Erythema multiforme
L510Nebulózní erythema multiforme
L511Bulózní erythema multiforme
L512Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova]
L518Jiný multiformní erytém
L519Erythema multiforme, NS
L52Erythema nodosum
L53Jiné erytémové stavy
L530Toxický erytém
L531Erythema annulare centrifugum
L532Erythema marginatum
L533Jiný chronický obrazcový erytém
L538Jiné určené erytémové stavy
L539Erytémový stav, NS
L54Erytém při nemocech zařazených jinde
L540Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+)
L548Erytém při jiných nemocech zařazených jinde
L55Spálení sluncem
L550Spálení sluncem prvního stupně
L551Spálení sluncem druhého stupně
L552Spálení sluncem třetího stupně
L558Jiné spálení sluncem
L559Spálení sluncem, NS
L56Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
L560Léková fototoxická reakce
L561Léková fotoalergická reakce
L562Fotokontaktní dermatitis [přívěsková-berloque-dermatitis]
L563Sluneční - solární - kopřivka
L564Světelné polymorfní erupce
L568Jiné akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
L569Akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením, NS
L57Kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizující záření
L570Keratóza ze záření
L571Retikuloid ze záření
L572Cutis rhomboidalis nuchae
L573Poikiloderma Civatte
L574Ochablá stařecká kůže
L575Granulom ze záření
L578Jiné kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizující záření
L579Kožní změny způsobené chronickou expozicí na neionizující záření, NS
L58Radiodermatitis
L580Akutní radiodermatitis
L581Chronická radiodermatitis
L589Radiodermatitis, NS
L59Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti
L590Erythem z ohně [dermatitis z ohně]
L598Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením
L599Onemocnění kůže a podkožního vaziva v souvislosti se zářením, NS
L60Onemocnění nehtů
L600Zarůstající nehet
L601Onycholysis
L602Onychogryposis
L603Dystrofie nehtu
L604Beauovy linie
L605Syndrom žlutých nehtů
L608Jiná onemocnění nehtů
L609Onemocnění nehtu, NS
L62Onemocnění nehtů při nemocech zařazených jinde
L620Pachydermoperiostotické paličkovité nehty (M89.4+)
L628Onemocnění nehtů při jiných nemocech zařazených jinde
L63Alopecie - plešatost - ložisková - alopecia areata
L630Alopecia totalis (hlavy)
L631Alopecia universalis
L632Ophiasis - ofiáza
L638Jiná ložisková alopecie
L639Ložisková alopecie, NS
L64Androgenní alopecie
L640Androgenní alopecie způsobená léčivy
L648Jiná androgenní alopecie
L649Androgenní alopecie, NS
L65Jiná nejizevnatá ztráta vlasů
L650Telogenní effluvium
L651Anagenní effluvium
L652Alopecia mucinosa
L658Jiná nejizevnatá ztráta vlasů
L659Nejizevnatá ztráta vlasů, NS
L66Jizevnatá ztráta vlasů - jizevnatá alopecie
L660Pseudopelade
L661Lichen planopilaris
L662Folliculitis decalvans
L663Perifolliculitis capitis abscedens
L664Folliculitis ulerythematosa reticulata
L668Jiná jizevnatá alopecie
L669Jizevnatá alopecie, NS
L67Abnormality barvy a střední části vlasů
L670Trichorrhexis nodosa
L671Změny v barvě vlasů
L678Jiné abnormality barvy a střední části vlasů
L679Abnormalita barvy a střední části vlasů, NS
L68Hypertrichóza
L680Hirsutismus - nadměrné ochlupení
L681Získaná lanuginózní hypertrichóza
L682Lokalizovaná hypertrichóza
L683Polytrichie
L688Jiná hypertrichóza
L689Hypertrichóza, NS
L70Acne - trudovina
L700Acne vulgaris
L701Acne conglobata
L702Acne varioliformis
L703Acne tropica
L704Dětská akne
L705Acné excoriée
L708Jiná akne
L709Akne, NS
L71Rosacea
L710Periorální dermatitis
L711Rhinophyma
L718Jiná rosacea
L719Rosacea, NS
L72Folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
L720Epidermální cysta
L721Tricholemální cysta
L722Steatocystoma multiplex
L728Jiné folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
L729Folikulární cysta kůže a podkožní tkáně, NS
L73Jiná folikulární onemocnění
L730Akne keloidní
L731Pseudofolliculitis barbae
L732Hidradenitis suppurativa
L738Jiná určená folikulární onemocnění
L739Folikulární onemocnění, NS
L74Onemocnění ekkrinních potních žláz
L740Miliaria rubra
L741Miliaria crystallina
L742Miliaria profunda
L743Miliaria, NS
L744Anhidrosis
L748Jiná onemocnění ekkrinních potních žláz
L749Onemocnění ekkrinních potních žláz, NS
L75Onemocnění apokrinních potních žláz
L750Bromhidrosis
L751Chromhidrosis
L752Apokrinní miliaria
L758Jiná onemocnění apokrinních potních žláz
L759Onemocnění apokrinních potních žláz, NS
L80Vitiligo
L81Jiné poruchy pigmentace
L810Pozánětlivá hyperpigmentace
L811Chloasma
L812Pihy
L813Skvrny bílé kávy
L814Jiné melaninové hyperpigmentace
L815Leukoderma nezařazená jinde
L816Jiné poruchy snížení tvorby melaninu
L817Pigmentovaná purpurická dermatóza
L818Jiné určené poruchy pigmentace
L819Porucha pigmentace, NS
L82Seboroická keratóza
L83Acanthosis nigricans
L84Kuří oka a mozoly
L85Jiné ztluštění epidermis
L850Získaná ichtyóza
L851Získaná keratóza [keratoderma] dlaní rukou a chodidel nohou
L852Skvrnitá keratóza - keratosis punctata - (dlaní rukou a chodidel nohou)
L853Xeróza kůže
L858Jiné určené ztluštění epidermis
L859Ztluštění epidermis, NS
L86Keratodermie při nemocech zařazených jinde
L87Transepidermální poruchy odlučování
L870Keratóza folikulární a parafolikulární pronikající do cutis [Kyrleova]
L871Reakční perforující kolagenóza
L872Elastosis perforans serpiginosa
L878Jiné transepidermální poruchy odlučování
L879Transepidermální poruchy odlučování, NS
L88Pyoderma gangrenosum
L89Dekubitální vřed
L890Dekubitál.vřed I.st. a prolež.
L891Dekubitální vřed II.stupně
L892Dekubitální vřed III.stupně
L893Dekubitální vřed IV.stupně
L899Dekubitální vřed a prolež., NS
L90Atrofická onemocnění kůže
L900Lichen sclerosus et atrophicus
L901Anetodermie Schweningerova-Buzziova
L902Anetodermie Jadassohnova-Pellizzariova
L903Atrofodermie Pasiniova a Pieriniova
L904Acrodermatitis chronica atrophicans
L905Jizevnaté stavy a fibróza kůže
L906Striae atrophicae - pajizévky
L908Jiná atrofická onemocnění kůže
L909Atrofické onemocnění kůže, NS
L91Hypertrofická onemocnění kůže
L910Keloidní jizva
L918Jiná hypertrofická onemocnění kůže
L919Hypertrofické onemocnění kůže, NS
L92Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
L920Granuloma annulare
L921Necrobiosis lipoidica nezařazená jinde
L922Eosinofilní granulom kůže obličeje
L923Granulom kůže a podkožní tkáně způsobený cizím tělesem
L928Jiná granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
L929Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva, NS
L93Lupus erythematosus
L930Diskoidní lupus erythematosus
L931Subakutní kožní lupus erythematosus
L932Jiný místní lupus erythematosus
L94Jiná lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
L940Lokalizovaná sklerodermie [morphea]
L941Lineární sklerodermie
L942Kalcinóza kůže
L943Sklerodaktylie
L944Gottronovy papuly
L945Poikiloderma vasculare atrophicans
L946Ainhum
L948Jiná určená lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
L949Lokalizované onemocnění pojivové tkáně, NS
L95Vaskulitis omezená na kůži, nezařazená jinde
L950Lividní vaskulitida
L951Erythema elevatum diutinum
L958Jiná vaskulitida omezená na kůži
L959Vaskulitida omezená na kůži, NS
L97Vřed dolní končetiny, nezařazený jinde
L98Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva nezařazené jinde
L980Pyogenní granulom
L981Umělá dermatitida
L982Febrilní neutrofilní dermatóza (Sweetova)
L983Eosinofilní cellulitida (Wellsova)
L984Chronický vřed kůže nezařazený jinde
L985Mucinóza kůže
L986Jiná infiltrativní onemocnění kůže
L988Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva
L989Onemocnění kůže a podkožního vaziva, NS
L99Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde
L990Amyloidóza kůže (E85.-+)
L998Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz