Diagnoza nemoci L50-L54 - Žihľavka a erytém

diagnoza nemoci

Třída XII nemoci kůže a podkožního vaziva
kategorie:

třídakategoriepopis
XII L nemoci kůže a podkožního vaziva
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina L00_L99 Choroby kože a podkožného tkaniva
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XIIL50-L54Žihľavka a erytém
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina L50-L54 - Žihľavka a erytém
Kody:

upkódpopis
L50Kopřivka - urticaria
L500Alergická kopřivka
L501Idiopatická kopřivka
L502Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem
L503Dermatografická kopřivka
L504Vibrační kopřivka
L505Cholinergická kopřivka
L506Kontaktní kopřivka
L508Jiná kopřivka
L509Kopřivka, NS
L51Erythema multiforme
L510Nebulózní erythema multiforme
L511Bulózní erythema multiforme
L512Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova]
L518Jiný multiformní erytém
L519Erythema multiforme, NS
L52Erythema nodosum
L53Jiné erytémové stavy
L530Toxický erytém
L531Erythema annulare centrifugum
L532Erythema marginatum
L533Jiný chronický obrazcový erytém
L538Jiné určené erytémové stavy
L539Erytémový stav, NS
L54Erytém při nemocech zařazených jinde
L540Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+)
L548Erytém při jiných nemocech zařazených jinde
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz