Diagnoza nemoci N00-N08 - Nemoci glomerulů

diagnoza nemoci

Třída XIV Nemoci močové a pohlavní soustavy
kategorie:

třídakategoriepopis
XIV N Nemoci močové a pohlavní soustavy
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina N00_N99 Choroby močovej a pohlavnej sústavy
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XIVN00-N08Nemoci glomerulů
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina N00-N08 - Nemoci glomerulů
Kody:

upkódpopis
N00Akutní nefritický syndrom
N000Menší glomerulární abnormalita
N001Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N002Difúzní membranózní glomerulonefritida
N003Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N004Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N005Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N006Nemoc hustého sedimentu
N007Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N008Jiné
N009NS
N01Rychle postupující nefritický syndrom
N010Menší glomerulární abnormalita
N011Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N012Difúzní membranózní glomerulonefritida
N013Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N014Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N015Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N016Nemoc hustého sedimentu
N017Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N018Jiné
N019NS
N02Recidivující a přetrvávající hematurie
N020Menší glomerulární abnormalita
N021Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N022Difúzní membranózní glomerulonefritida
N023Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N024Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N025Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N026Nemoc hustého sedimentu
N027Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N028Jiné
N029NS
N03Chronický nefritický syndrom
N030Menší glomerulární abnormalita
N031Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N032Difúzní membranózní glomerulonefritida
N033Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N034Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N035Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N036Nemoc hustého sedimentu
N037Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N038Jiné
N039NS
N04Nefrotický syndrom
N040Menší glomerulární abnormalita
N041Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N042Difúzní membranózní glomerulonefritida
N043Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N044Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N045Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N046Nemoc hustého sedimentu
N047Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N048Jiné
N049NS
N05Neurčený nefritický syndrom
N050Menší glomerulární abnormalita
N051Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N052Difúzní membranózní glomerulonefritida
N053Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N054Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N055Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N056Nemoc hustého sedimentu
N057Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N058Jiné
N059NS
N06Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením
N060Menší glomerulární abnormalita
N061Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N062Difúzní membranózní glomerulonefritida
N063Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N064Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N065Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N066Nemoc hustého sedimentu
N067Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N068Jiné
N069NS
N07Dědičná nefropatie nezařazená jinde
N070Menší glomerulární abnormalita
N071Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N072Difúzní membranózní glomerulonefritida
N073Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N074Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N075Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N076Nemoc hustého sedimentu
N077Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N078Jiné
N079NS
N08Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
N080Glomerulární poruchy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
N081Glomerulární poruchy při novotvarech
N082Glomerulární poruchy při krev.onemocněních a poruchách postihujících mechanismus imunity
N083Glomerulár.poruchy při diab.mellitus(E10-E14+ se společ.charakteristikou .2 na čtvr.místě)
N084Glomerulární poruchy při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
N085Glomerulární poruchy při systémových onemocněních pojivové tkáně
N088Glomerulární poruchy při jiných nemocech zařazených jinde
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz