Diagnoza nemoci N - Nemoci močové a pohlavní soustavy

diagnoza nemoci

Třída XIV Nemoci močové a pohlavní soustavy
kategorie:

třídakategoriepopis
XIV N Nemoci močové a pohlavní soustavy
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina N00_N99 Choroby močovej a pohlavnej sústavy
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XIVN00-N08Nemoci glomerulů
XIVN10-N16Tubulointersticiálne choroby obličiek
XIVN17-N19Zlyhanie obličiek
XIVN20-N23Urolitiáza
XIVN25-N29Iné choroby obličiek a močovodov
XIVN30-N39Iné choroby močovej sústavy
XIVN40-N51Choroby mužských pohlavných orgánov
XIVN60-N64Choroby prsníkov
XIVN70-N77Zápalové choroby ženských panvových orgánov
XIVN80-N98Nezápalové choroby ženských pohlavných orgánov
XIVN99-N99Iné choroby močovopohlavných orgánov
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie N - Nemoci močové a pohlavní soustavy
Kody:

upkódpopis
N00Akutní nefritický syndrom
N000Menší glomerulární abnormalita
N001Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N002Difúzní membranózní glomerulonefritida
N003Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N004Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N005Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N006Nemoc hustého sedimentu
N007Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N008Jiné
N009NS
N01Rychle postupující nefritický syndrom
N010Menší glomerulární abnormalita
N011Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N012Difúzní membranózní glomerulonefritida
N013Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N014Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N015Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N016Nemoc hustého sedimentu
N017Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N018Jiné
N019NS
N02Recidivující a přetrvávající hematurie
N020Menší glomerulární abnormalita
N021Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N022Difúzní membranózní glomerulonefritida
N023Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N024Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N025Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N026Nemoc hustého sedimentu
N027Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N028Jiné
N029NS
N03Chronický nefritický syndrom
N030Menší glomerulární abnormalita
N031Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N032Difúzní membranózní glomerulonefritida
N033Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N034Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N035Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N036Nemoc hustého sedimentu
N037Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N038Jiné
N039NS
N04Nefrotický syndrom
N040Menší glomerulární abnormalita
N041Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N042Difúzní membranózní glomerulonefritida
N043Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N044Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N045Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N046Nemoc hustého sedimentu
N047Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N048Jiné
N049NS
N05Neurčený nefritický syndrom
N050Menší glomerulární abnormalita
N051Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N052Difúzní membranózní glomerulonefritida
N053Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N054Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N055Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N056Nemoc hustého sedimentu
N057Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N058Jiné
N059NS
N06Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením
N060Menší glomerulární abnormalita
N061Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N062Difúzní membranózní glomerulonefritida
N063Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N064Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N065Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N066Nemoc hustého sedimentu
N067Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N068Jiné
N069NS
N07Dědičná nefropatie nezařazená jinde
N070Menší glomerulární abnormalita
N071Ložiskové a segmentální glomerulární léze
N072Difúzní membranózní glomerulonefritida
N073Difúzní mesangiální proliferativní glomerulonefritida
N074Difúzní endokapilární proliferativní glomerulonefritida
N075Difúzní mesangiokapilární glomerulonefritida
N076Nemoc hustého sedimentu
N077Difúzní vzrůstající glomerulonefritida
N078Jiné
N079NS
N08Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde
N080Glomerulární poruchy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
N081Glomerulární poruchy při novotvarech
N082Glomerulární poruchy při krev.onemocněních a poruchách postihujících mechanismus imunity
N083Glomerulár.poruchy při diab.mellitus(E10-E14+ se společ.charakteristikou .2 na čtvr.místě)
N084Glomerulární poruchy při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
N085Glomerulární poruchy při systémových onemocněních pojivové tkáně
N088Glomerulární poruchy při jiných nemocech zařazených jinde
N10Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N11Chronická tubulo-intersticiální nefritida
N110Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem
N111Chronická obstruktivní pyelonefritida
N118Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
N119Chronická tubulo-intersticiální nefritida, NS
N12Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická
N13Obstruktivní a refluxní uropatie
N130Hydronefróza s obstrukcí pelviureterického spojení
N131Hydronefróza se strikturou ureteru, nezařazená jinde
N132Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133Jiná a neurčená hydronefróza
N134Hydroureter
N135Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
N136Pyonefróza
N137Uropatie spojená s vesikouretrálním refluxem
N138Jiná obstruktivní a refluxní uropatie
N139Obstruktivní a refluxní uropatie, NS
N14Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
N140Nefropatie po analgézii
N141Nefropatie způsobená jinými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
N142Nefropatie způsobená neurčeným lékem, léčivem, návykovou nebo biologickou látkou
N143Nefropatie způsobená těžkými kovy
N144Toxická nefropatie, nezařazená jinde
N15Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N150Balkánská nefropatie
N151Ledvinný a perinefrický absces
N158Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin, NS
N16Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
N160Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
N161Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
N162Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev.onemocněních a poruchách postih.mech.imunity
N163Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
N164Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systémových onemocněních pojivové tkáně
N165Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci transplantátu (T86.-+)
N168Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde
N17Akutní selhání ledvin
N170Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou
N171Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou
N172Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou
N178Jiné akutní selhání ledvin
N179Akutní selhání ledvin, NS
N18Chronické selhání ledvin
N180Konečné stadium ledvinného onemocnění
N188Jiné chronické selhání ledvin
N189Chronické selhání ledvin, NS
N19Neurčené selhání ledvin
N20Kámen ledviny a močovodu
N200Kámen ledviny
N201Kámen močovodu
N202Kámen ledviny s kamenem močovodu
N209Močový kámen, NS
N21Kámen v dolním močovém traktu
N210Kámen v močovém měchýři
N211Kámen v močové trubici
N218Jiný kámen v dolním močovém traktu
N219Kámen v dolním močovém traktu, NS
N22Kámen močového ústrojí při nemocech zařazených jinde
N220Močový kámen při schistosomóze [bilharzióze] (B65.-+)
N228Kámen močového traktu při jiných nemocech zařazených jinde
N23Neurčená ledvinná kolika
N25Poruchy vyplývající z porušené funkce renálních tubulů
N250Renální osteodystrofie
N251Nefrogenní diabetes insipidus
N258Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
N259Poruchy z porušené funkce renálních tubulů, NS
N26Neurčená svraštělá ledvina
N27Malá ledvina z neznámé příčiny
N270Malá ledvina, jednostranná
N271Malá ledvina, oboustranná
N279Malá ledvina, NS
N28Jiné poruchy ledviny a ureteru, nezařazené jinde
N280Ischémie a infarkt ledviny
N281Získaná cysta ledviny
N288Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
N289Onemocnění ledviny a močovodu, NS
N29Jiné poruchy ledviny a močovodu při nemocech zařazených jinde
N290Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
N291Jiné poruchy ledviny a močovodu při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
N298Jiné poruchy ledviny a močovodu při jiných nemocech zařazených jinde
N30Zánět močového měchýře - cystitis
N300Akutní cystitida
N301Intersticiální cystitida (chronická)
N302Jiná chronická cystitida
N303Trigonitida
N304Postiradiační cystitida
N308Jiná cystitida
N309Cystitida, NS
N31Nervově svalová dysfunkce močového měchýře neuvedená jinde
N310Dráždivý neuropatický měchýř, nezařazený jinde
N311Reflexní neuropatický měchýř, nezařazený jinde
N312Ochablý neuropatický měchýř, nezařazený jinde
N318Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře
N319Nervově svalová dysfunkce močového měchýře, NS
N32Jiné poruchy močového měchýře
N320Obstrukce hrdla močového měchýře
N321Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
N322Píštěl močového měchýře, nezařazená jinde
N323Divertikl močového měchýře
N324Ruptura močového měchýře, neúrazová
N328Jiná určená onemocnění močového měchýře
N329Onemocnění močového měchýře, NS
N33Poruchy močového měchýře při nemocech zařazených jinde
N330Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
N338Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde
N34Zánět močové trubice - urethritida a uretrální syndrom
N340Absces uretry
N341Nespecifická uretritida
N342Jiná uretritida
N343Uretrální syndrom, NS
N35Zúžení močové trubice - strictura urethrae
N350Poúrazová striktura uretry
N351Poinfekční striktura uretry, nezařazená jinde
N358Jiná striktura uretry
N359Striktura uretry NS
N36Jiná onemocnění močové trubice
N360Píštěl močové trubice
N361Divertikl močové trubice
N362Karunkula močové trubice
N363Výhřez sliznice močové trubice
N368Jiná určená onemocnění močové trubice
N369Onemocnění močové trubice, NS
N37Onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde
N370Uretritis při nemocech zařazených jinde
N378Jiná onemocnění močové trubice při nemocech zařazených jinde
N39Jiná onemocnění močové soustavy
N390Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
N391Přetrvávající proteinurie, NS
N392Ortostatická proteinurie, NS
N393Stresová inkontinence
N394Jiná určená inkontinence moči
N398Jiné určené poruchy močové soustavy
N399Poruchy močové soustavy NS
N40Zbytnění prostaty - hyperplasia prostatae
N41Zánětlivé nemoci prostaty
N410Akutní prostatitida - akutní zánět prostaty
N411Chronická prostatitida
N412Absces prostaty
N413Prostatocystitida
N418Jiné zánětlivé nemoci prostaty
N419Zánětlivé nemoci prostaty, NS
N42Jiná onemocnění prostaty
N420Kámen prostaty
N421Překrvení nebo krvácení prostaty
N422Atrofie prostaty
N428Jiná určená onemocnění prostaty
N429Onemocnění prostaty, NS
N43Hydrokéla a spermatokéla
N430Opouzdřená hydrokéla
N431Infikovaná hydrokéla
N432Jiná hydrokéla
N433Hydrokéla, NS
N434Spermatokéla
N44Torze varlete
N45Zánět varlete - orchitis - a nadvarlete - epididymitis
N450Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
N459Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu
N46Mužská neplodnost
N47Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza
N48Jiné poruchy pyje
N480Leukoplakie pyje
N481Balanoposthitis
N482Jiná zánětlivá onemocnění pyje
N483Priapismus
N484Impotence organického původu
N485Vřed pyje
N486Balanitis xerotica obliterans
N488Jiná určená onemocnění pyje
N489Porucha pyje, NS
N49Zánětlivá onemocnění mužských pohlavních orgánů, nezařazená jinde
N490Zánětlivá onemocnění semenných váčků
N491Zánětlivá onemocnění semenného provazce, tunicae vaginalis a chámovodu
N492Zánětlivá onemocnění šourku
N498Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů
N499Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu
N50Jiné poruchy mužských pohlavních orgánů
N500Atrofie varlete
N501Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
N508Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů
N509Onemocnění mužských pohlavních orgánů, NS
N51Onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde
N510Onemocnění prostaty při nemocech zařazených jinde
N511Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde
N512Balanitida při nemocech zařazených jinde
N518Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde
N60Nezhoubná dysplazie prsu
N600Solitární cysta prsu
N601Difúzní cystická mastopatie
N602Fibroadenóza prsu
N603Fibroskleróza prsu
N604Rozšíření mléčného vývodu
N608Jiná benigní dysplazie prsu
N609Benigní dysplazie prsu, NS
N61Zánětlivá onemocnění prsu
N62Hypertrofie prsu
N63Neurčitá bulka v prsu
N64Jiná onemocnění prsu
N640Trhlina nebo píštěl bradavky
N641Tuková nekróza prsu
N642Atrofie prsu
N643Galaktorea nesdružená s porodem
N644Mastodynie
N645Jiné příznaky a symptomy v prsu
N648Jiná určená onemocnění prsu
N649Onemocnění prsu, NS
N70Zánět vejcovodů a vaječníků - salpingitis a oophoritis
N700Akutní zánět vejcovodu a vaječníku
N701Chronický zánět vejcovodu a vaječníku
N709Zánět vejcovodu a vaječníku NS
N71Zánětlivé nemoci dělohy, mimo cervix
N710Akutní zánětlivá nemoc dělohy
N711Chronická zánětlivá nemoc dělohy
N719Zánětlivá nemoc dělohy, NS
N72Zánětlivé nemoci hrdla děložního
N73Jiné zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů
N730Akutní parametritida - zánět pánevního vaziva
N731Chronická parametritida - zánět pánevního vaziva
N732Neurčená parametritida - zánět pánevního vaziva
N733Akutní pánevní peritonitida u žen
N734Chronická pánevní peritonitida u žen
N735Pánevní peritonitida u žen, NS
N736Pánevní peritoneální srůsty u žen
N738Jiné určené pánevní zánětlivé nemoci u žen
N739Pánevní zánětlivé nemoci u žen, NS
N74Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů při nemocech zařazených jinde
N740Tuberkulózní infekce děložního hrdla (A18.1+)
N741Tuberkulózní zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A18.1+)
N742Syfilitické zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A51.4+,A52.7+)
N743Gonokokové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A54.2+)
N744Chlamydiové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A56.1+)
N748Zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů při jiných nemocech zařazených jinde
N75Nemoci Bartholiniho žlázy
N750Cysta Bartholiniho žlázy
N751Absces Bartholiniho žlázy
N758Jiné nemoci Bartholiniho žlázy
N759Nemoc Bartholiniho žlázy, NS
N76Jiné záněty pochvy a vulvy
N760Akutní zánět pochvy - vaginitis acuta (colpitis)
N761Subakutní a chronická vaginitida
N762Akutní vulvitida
N763Subakutní a chronická vulvitida
N764Absces vulvy
N765Vřed - ulcerace - pochvy
N766Vřed - ulcerace - vulvy
N768Jiné určené záněty pochvy a vulvy
N77Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při nemocech zařazených jinde
N770Ulcerace vulvy při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
N771Vaginitida,vulvitida a vulvovaginitida při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
N778Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při jiných nemocech zařazených jinde
N80Endometrióza
N800Endometrióza dělohy
N801Endometrióza vaječníku
N802Endometrióza vejcovodu
N803Endometrióza pánevní pobřišnice
N804Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy
N805Endometrióza střeva
N806Endometrióza v jizvě kůže
N808Jiná endometrióza
N809Endometrióza, NS
N81Výhřez - prolaps - ženských pohlavních orgánů
N810Ženská uretrokéla
N811Cystokéla
N812Neúplný výhřez dělohy a pochvy
N813Úplný výhřez dělohy a pochvy
N814Výhřez dělohy a pochvy NS
N815Poševní enterokéla
N816Rektokéla
N818Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů
N819Výhřez ženských pohlavních orgánů, NS
N82Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí
N820Píštěl vesikovaginální
N821Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy
N822Píštěl z pochvy do tenkého střeva
N823Píštěl z pochvy do tlustého střeva
N824Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány
N825Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží
N828Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí
N829Píštěle ženského pohlavního ústrojí, NS
N83Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu
N830Follikulární cysta vaječníku
N831Cysta žlutého tělíska
N832Jiné a neurčené cysty vaječníku
N833Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu
N834Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu
N835Torze vaječníku, stopky vaječníku a vejcovodu
N836Hematosalpinx
N837Hematom širokého vazu
N838Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu
N839Nezánětlivé onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu, NS
N84Polyp ženského pohlavního ústrojí
N840Polyp těla děložního
N841Polyp hrdla děložního
N842Polyp pochvy
N843Polyp vulvy
N848Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí
N849Polyp ženského pohlavního ústrojí, NS
N85Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou cervixu
N850Dysfunkční hyperplastické endometrium
N851Adenomatózní hyperplazie endometria
N852Hypertrofie dělohy
N853Subinvoluce dělohy
N854Odchylná poloha dělohy
N855Inverze dělohy
N856Nitroděložní srůsty
N857Hematometra
N858Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy
N859Nezánětlivá onemocnění dělohy, NS
N86Eroze a ektropium cervixu dělohy a ectopia cervicis uteri
N87Dysplazie cervixu dělohy
N870Mírná cervikální dysplazie
N871Střední cervikální dysplazie
N872Těžká cervikální dysplazie nezařazená jinde
N879Dysplazie cervixu dělohy, NS
N88Jiná nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy
N880Leukoplakie cervixu dělohy
N881Stará lacerace cervixu dělohy
N882Striktura nebo stenóza cervixu dělohy
N883Inkompetence hrdla děložního
N884Hypertrofické prodloužení cervixu dělohy
N888Jiná určená nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy
N889Nezánětlivé onemocnění cervixu dělohy, NS
N89Jiná nezánětlivá onemocnění pochvy
N890Mírná vaginální dysplazie
N891Střední vaginální dysplazie
N892Těžká vaginální dysplazie, nezařazená jinde
N893Dysplázie pochvy, NS
N894Leukoplakie pochvy
N895Striktura a atrezie pochvy
N896Těsný hymenální prstenec
N897Hematokolpos
N898Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy
N899Nezánětlivé onemocnění pochvy, NS
N90Jiná nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze - perinea
N900Mírná vulvární dysplazie
N901Střední vulvární dysplazie nezařazená jinde
N902Těžká vulvární dysplazie
N903Dysplazie vulvy, NS
N904Leukoplakie vulvy
N905Atrofie vulvy
N906Hypertrofie vulvy
N907Vulvární cysta
N908Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze
N909Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze, NS
N91Chybějící, slabá a málo častá menstruace
N910Primární amenorea
N911Sekundární amenorea
N912Amenorea, NS
N913Primární oligomenorea
N914Sekundární oligomenorea
N915Oligomenorea, NS
N92Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace
N920Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem
N921Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem
N922Nadměrná menstruace v pubertě
N923Ovulační krvácení
N924Nadměrné krvácení v období před menopausou
N925Jiná určená nepravidelná menstruace
N926Nepravidelná menstruace, NS
N93Jiné abnormální děložní a poševní krvácení
N930Kontaktní krvácení, postkoitální krvácení
N938Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení
N939Abnormální děložní a vaginální krvácení, NS
N94Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány s menstruačním cyklem
N940Ovulační bolesti
N941Dyspareunie
N942Vaginismus
N943Syndrom premenstruální tenze
N944Primární dysmenorrhoea
N945Sekundární dysmenorrhoea
N946Dysmenorrhoea, NS
N948Jiné určené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
N949Neurčené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem
N95Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy
N950Postmenopauzální krvácení
N951Menopauzální a klimakterické stavy u žen
N952Postmenopauzální atrofická vaginitida
N953Stavy spojené s arteficiální menopauzou
N958Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy
N959Menopauzální a perimenopauzální porucha, NS
N96Habituální potrácení
N97Ženská neplodnost
N970Ženská neplodnost spojená s anovulací
N971Ženská neplodnost tubárního původu
N972Ženská neplodnost děložního původu
N973Ženská neplodnost cervikálního původu
N974Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory
N978Ženská neplodnost jiného původu
N979Ženská neplodnost, NS
N98Komplikace spojené s umělým oplodněním
N980Infekce spojená s umělým oplodněním
N981Hyperstimulace vaječníků
N982Komplikace pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnějí in vitro
N983Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya
N988Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním
N989Komplikace spojená s umělým oplodněním, NS
N99Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech, nezařazené jinde
N990Selhání ledvin po výkonu
N991Striktura uretry po výkonu
N992Pooperační srůsty pochvy
N993Výhřez vaginální stěny po hysterektomii
N994Srůsty pánevní pobřišnice po výkonu
N995Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí
N998Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech
N999Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech, NS
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz