Diagnoza nemoci N10-N16 - Tubulointersticiálne choroby obličiek

diagnoza nemoci

Třída XIV Nemoci močové a pohlavní soustavy
kategorie:

třídakategoriepopis
XIV N Nemoci močové a pohlavní soustavy
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina N00_N99 Choroby močovej a pohlavnej sústavy
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XIVN10-N16Tubulointersticiálne choroby obličiek
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy I.podskupina N10-N16 - Tubulointersticiálne choroby obličiek
Kody:

upkódpopis
N10Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N11Chronická tubulo-intersticiální nefritida
N110Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem
N111Chronická obstruktivní pyelonefritida
N118Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
N119Chronická tubulo-intersticiální nefritida, NS
N12Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická
N13Obstruktivní a refluxní uropatie
N130Hydronefróza s obstrukcí pelviureterického spojení
N131Hydronefróza se strikturou ureteru, nezařazená jinde
N132Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
N133Jiná a neurčená hydronefróza
N134Hydroureter
N135Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
N136Pyonefróza
N137Uropatie spojená s vesikouretrálním refluxem
N138Jiná obstruktivní a refluxní uropatie
N139Obstruktivní a refluxní uropatie, NS
N14Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
N140Nefropatie po analgézii
N141Nefropatie způsobená jinými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
N142Nefropatie způsobená neurčeným lékem, léčivem, návykovou nebo biologickou látkou
N143Nefropatie způsobená těžkými kovy
N144Toxická nefropatie, nezařazená jinde
N15Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N150Balkánská nefropatie
N151Ledvinný a perinefrický absces
N158Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N159Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin, NS
N16Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
N160Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
N161Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
N162Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev.onemocněních a poruchách postih.mech.imunity
N163Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
N164Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systémových onemocněních pojivové tkáně
N165Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci transplantátu (T86.-+)
N168Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz